Rita Elisabeth Hvistendahl

Image of Rita Elisabeth Hvistendahl
Norwegian version of this page
Phone +47 22844030
Username
Visiting address Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 OSLO
Postal address Postboks 1161 Blindern 0318 OSLO

Educational background:

Dr.art. (Ph.D.) in the teaching of Norwegian in schools, University of Oslo, 2000

Cand.philol. (M.A.) in Norwegian language and literature, University of Oslo, 1981

Cand.mag. (B.A.) with Norwegian, History and German as majors, University of Oslo, 1978

Post graduate Diploma in Education, Teacher education Program, University of Oslo, 1981

 

Honoraria:

Oslo Research Price for best Oslo Research (on minority students studying Norwegian literature in school), Oslo Municipality/ Oslo University 2003

Norwegian Language Price 2009 (Språkprisen 2009) for the book Flerspråklighet i skolen (Multilingualism in school) 

Research interests:

Class room research on multicultural education

The school subject of Norwegian in a multicultural and multilingual context

Reading comprehension

Minority students' literacy achievements in PISA

Education of minority students and bilingual teachers 

 

Current activities:

Knowledge in Schools, KIS: http://www.uio.no/forskning/tverrfak/kis/

Language in Education, SPRING: http://www.uv.uio.no/forsk/forsk-grupper/spring/english/index.html

 

Main administrative tasks:

Vice Director, Department for Teacher Education and School Research

Member of The Council for Research Matters, Faculty of Education, University of Oslo

Member of The Council for Master in reading and writing, Faculty of Education, University of Oslo

Leader of "Language in Education", SPRING

Leader of the thematic area "Language in Education" within "Knowledge in Schools", KIS

 

Teaching:

Supervision of Ph.D.students writing thesis on bilingual education and literacy

Supervision of MA-students writing thesis on the school subject of Norwegian and bilingual education

The course in the teaching of Norwegian in teacher education

The course in bilingual teaching in teacher education

 

Completed projects:

Minority students' study of Norwegian literature in upper seconadary school (dissertation, University of Oslo, 2000)

Research on cultural understanding in the multicultural class room in upper secondary school 

Minority students' literacy achievements in PISA 2000, 2003 and 2006 in cooperation with researcher Astrid Roe, ILS, Oslo University

The multicultural perspective in school books of Norwegian, in cooperation with Vestfold University College

Establishing a practical pedagocial education for bilingual teachers

 

Other functions:

Referee and Reviewer in the journals Nordand Nordens språk som andrespråk, NOA Norsk som andrespråk, Norsk Pedagogisk Tidsskrift and Nordic Studies in Education

Member of the reference group of the research project Local Literacies and community spaces - Investigating transitions and transfers in the 'learning lives' of Groruddalen, University of Oslo

 

 

Tags: Minoritetsspråklige barn og unge, Norskfaget, Fagdidaktikk, Kunnskap i skolen, Klasseromsforskning, Leseforståelse og tekstbasert læring

Publications

 • Hvistendahl, Rita Elisabeth; Hellekjær, Glenn Ole & Vestøl, Jon Magne (2017). Acta Didactica Norge 2007-2017. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  11(3) . doi: 10.5617/adno.5545 Full text in Research Archive.
 • Golden, Anne & Hvistendahl, Rita Elisabeth (2015). Forskning på andrespråksskriving i Skandinavia, med vekt på de norske studiene, I: Anne Golden & Elisabeth Selj (red.),  Skriving på norsk som andrespråk. Vurdering, opplæring og elevenes stemmer..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48966-3.  Kapittel 13.  s 231 - 250
 • Blikstad-Balas, Marte & Hvistendahl, Rita Elisabeth (2013). Students' digital strategies and shortcuts : searching for answers on Wikipedia as a core literacy practice in upper secondary school. Nordic Journal of Digital Literacy.  ISSN 1891-943X.  (1/2), s 32- 48
 • Golden, Anne & Hvistendahl, Rita Elisabeth (2013). Inndeling av et landskap: Hvordan kategorisere studier av skriving på andrespråket?. NOA - Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  (1), s 70- 81
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth (2012). Bilingual Teachers: Making a Differance?, In Anne Pitkanen-Huhta & Lars Holm (ed.),  Literacy Practices in Transition.  Multilingual Matters.  ISBN 9781847698391.  Chapter 10.  s 228 - 243
 • Golden, Anne & Hvistendahl, Rita Elisabeth (2010). Skriveforskning i et andrespråksperspektiv. NOA - Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  26(2), s 36- 66 Show summary
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth (2010). Oversatte tekster på ungdomstrinnet - fra læreplan til lærebok, I: Dagrun Skjelbred & Bente Aamotsbakken (red.),  Faglig lesing i skole og barnehage.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-591-2.  III: Fagtekstanalyser.  s 181 - 195
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth & Roe, Astrid (2010). Språklige minoriteters prestasjoner i naturfag og lesing i PISA 2000 og 2006 : en nordisk sammenlikning. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning.  ISSN 0809-9227.  5(1), s 69- 89
 • Hvistendahl, Rita E (2009). Elever fra språklige minoriteter i norsk skole, I: Rita E Hvistendahl (red.),  Flerspråklighet i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01196-7.  Kapittel 4.  s 69 - 94
 • Hvistendahl, Rita E (2009). Flerspråklighet i skolen - innledning og oversikt, I: Rita E Hvistendahl (red.),  Flerspråklighet i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01196-7.  Kapittel 1.  s 13 - 29
 • Hvistendahl, Rita E (2009). Forord, I: Rita E Hvistendahl (red.),  Flerspråklighet i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01196-7.  Forord.  s 11 - 12
 • Hvistendahl, Rita E (2009). Å bli kompetent og være til nytte. Utdanning av tospråklige lærere, I: Rita E Hvistendahl (red.),  Flerspråklighet i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01196-7.  Kapittel 10.  s 175 - 193
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth & Roe, Astrid (2009). Leseprestasjoner, lesevaner og holdninger til lesing blant elever fra språklige minoriteter. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  93(4), s 250- 263 . doi: http://www.idunn.no/file/ci/34669929/npt_2009_04_pdf.pdf
 • Roe, Astrid & Hvistendahl, Rita Elisabeth (2009). Bruk av IKT blant elever fra språklige minoriteter. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  93(5), s 368- 385 . doi: http://www.idunn.no/ts/npt/2009/05
 • Hvistendahl, Rita E (2008). Prøver og kartlegging i opplæringen for språklige minoriteter, I: Elisabeth Selj & Else Ryen (red.),  Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27707-9.  Kapittel 13.  s 295 - 310
 • Hvistendahl, Rita E (2008). Unga läsare från språkliga minoriteter, I: Ivar Bråten (red.),  Läseförståelse i teori og praktik.  Studentlitteratur AB.  ISBN 9789144051291.  Kapitel 6.  s 123 - 144
 • Hvistendahl, Rita E (2007). Unge lesere fra språklige minoriteter, I: Ivar Bråten (red.),  Leseforståelse - Lesing i kunnskapssamfunnet - Teori og praksis.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-26175-7.  Kapittel 7.  s 147 - 167 Show summary
 • Roe, Astrid & Hvistendahl, Rita E (2006). Nordic Minority Students Literacy Achievement and Home Background, In Jan Mejding & Astrid Roe (ed.),  Northern Lights on PISA 2003- a reflection from the Nordic countries.  Nordisk ministerråd.  ISBN 92-893-1300-5.  Chapter 9.  s 113 - 128 Show summary
 • Hvistendahl, Rita E (2006). "Jeg må lære noe av dette." Lesing som vei til kunnskap for elever fra språklige minoriteter, I: Eyvind Elstad & Are Turmo (red.),  Læringsstrategier. Søkelys på lærernes praksis.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00943-3.  Kapittel 5.  s 93 - 110 Show summary
 • Hvistendahl, Rita E (2005). Absolutt norsk? Flerspråklighet og kulturell kompleksitet som faglige utfordringer, I: Sture Nome & Arne Johannes Aasen (red.),  Det nye norskfaget.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-450-0291-7.  5.  s 65 - 81
 • Hvistendahl, Rita E (2004). "Læremidler i norsk i den kulturelt komplekse skolen - utfordringer og muligheter". Notat (Høgskolen i Vestfold).  ISSN 0808-131X.  7(1/2004), s 25- 57
 • Hvistendahl, Rita E (2004). "Oversikt over forskning på flerkulturelle perspektiver i lærebøker i norsk og norsk som andrespråk". Notat (Høgskolen i Vestfold).  ISSN 0808-131X.  7(1/2004), s 7- 24
 • Hvistendahl, Rita E & Roe, Astrid (2004). The Literacy Achievement of Norwegian Minority Students. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  48(3), s 307- 324 Show summary
 • Hvistendahl, Rita E & Roe, Astrid (2003). Språklige minoriteter i PISA-undersøkelsen, I: Joar Aasen; Thor Ola Engen & Kari Nes (red.),  Ved nåløyet : Rapport fra konferansen Hvordan klarer minoritetselevene seg i skolen? Hamar 16-18. september 2002.  Høgskolen i Hedmark.  ISBN 82-7671-299-1.  7.  s 165 - 182
 • Hvistendahl, Rita E (2001). "Fagdidaktikk og kulturell refleksjon". Acta Didactica.  ISSN 1502-2013.  (5/ 2001), s 149- 163 Show summary
 • Hvistendahl, Rita E (2001). "Interessefellesskap og verdikonflikt mellom elev, hjem og skole. Et eksempel.". Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  (2-3), s 156- 171 Show summary
 • Hvistendahl, Rita E (1998). "Jeg må lære noe av dette ..." Norsk litteratur som kulturell kapital for Sáng, en minoritetsspråklig elev, I: Reidun Aambø (red.),  Litteraturmøte. Artiklar om bruk av litterære tekstar i undervisninga for studentar og elevar med anna morsmål enn norsk.  Landslaget for norskundervisning (LNU)/ Cappelen Akademisk Forlag.  ISBN 82-456-0543-3.  s 95 - 114 Show summary
 • Hvistendahl, Rita E (1983). "Tror I derfor at Hollas er død? Nei, Hollas lever evindelig!" Ragnhild Jølsens Hollases Krønike som mytologiserende fortelling. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  (3), s 167- 181 Show summary

View all works in Cristin

 • Hvistendahl, Rita Elisabeth & Roe, Astrid (red.) (2014). Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-784-8.  471 s.
 • Hvistendahl, Rita E (red.) (2009). Flerspråklighet i skolen. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01196-7.  307 s.
 • Hvistendahl, Rita E (2001). Elevportretter. Fra det flerkulturelle klasserommet. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00037-1.  222 s. Show summary
 • Golden, Anne; Gjernes, Erna Vibeke; Hvistendahl, Rita E & Kulbrandstad, Lise Iversen (1998). Stemmer - Studiebok med arbeidsoppgaver - nynorsk. Gyldendal Akademisk. Show summary
 • Golden, Anne; Gjernes, Erna Vibeke; Hvistendahl, Rita E & Kulbrandstad, Lise Iversen (1997). Stemmer. Studiebok med arbeidsoppgaver til Lesebok 1. Bokmål. Gyldendal Undervisning.  ISBN 82-05-23697-6.  342 s. Show summary
 • Gjernes, Erna Vibeke & Hvistendahl, Rita E (1997). Stemmer. Norsk som andrespråk. Lesebok 1. Bokmål. Gyldendal Undervisning.  ISBN 82-05-23696-8.  368 s. Show summary
 • Gjernes, Erna Vibeke & Hvistendahl, Rita E (1997). Stemmer. Norsk som andrespråk. Lesebok 1. Nynorsk. Gyldendal Undervisning.  ISBN 82-05-24648-3.  358 s. Show summary

View all works in Cristin

 • Hvistendahl, Rita Elisabeth & Dewilde, Joke (2020, 02. mars). Episode 1. Velkommen til Mi Lenga-podden. Rita Hvistendahl intervjuer Joke Dewilde. [Radio].  Podcast Mi Lenga-podden, ILS, UiO. Show summary
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth & Roe, Astrid (2014). Frøydis Hertzberg - alle tiders norskdidaktiker, I: Rita Elisabeth Hvistendahl & Astrid Roe (red.),  Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-784-8.  Kapittel 1.  s 9 - 22
 • Dewilde, Joke; Hvistendahl, Rita Elisabeth; Dobson, Stephen R & Igland, Mari-Ann (2013). Ambulating teachers: A case study of bilingual teachers and teacher collaboration.
 • Grande, Sidsel Øiestad; Lefdal, Hans Erik; Ebbestad, Gro; Hvistendahl, Rita Elisabeth & Lund, Anne-Bente (2011). Samarbeid om lærerutdanning for videregående opplæring i Universitetsalliansen Oslo.
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth & Roe, Astrid (2011). Lesing på andrespråket - hva forteller PISA 2009?.
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth & Roe, Astrid (2011). Scandinavian Minority Studnets' Literacy Achievement in PISA 2009.
 • Roe, Astrid & Hvistendahl, Rita Elisabeth (2011). Flerspråklighet i Osloskolen.
 • Roe, Astrid & Hvistendahl, Rita Elisabeth (2011). Multilingualism in upper secondary school in Oslo.
 • Golden, Anne & Hvistendahl, Rita Elisabeth (2010). Litterasitet i et andrespråksperspektiv – status om skriving.
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth (2010). Flerspråklighet - skolens avmakt?.
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth (2010). Mangfold og mestring - ny innstilling om utdanning for språklige minoriteter.
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth & Roe, Astrid (2010). Lesevaner og bruk av IKT blant elever fra språklige minoriteter i PISA 2000-2006.
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth (2009). Bokmål og nynorsk i en fellelskulturell skole. I Standnes, Gro. An-Magritt Hauge 60 år. Gratulasjonsskrift. 2009.
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth (2009). Bokomtale: Anne Marit Vesteraas Danbolt og Lise Iversen Kulbrandstad: Klasseromskulturerfor språklæring. Didaktisk fornying i den flerkulturelle skolen.Oplandske Forlag 2008. 182 sider. NOA - Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  (2), s 81- 84
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth (2009). Fagdidaktisk bredde. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  3(1)
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth (2009). Kulturforståelse som kompetanse i norskfagets læreplan og lærebøker.
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth (2009). Lesevaner og IKT-bruk blant elever fra språklige minoriteter.
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth (2009). Om flere nye artikler, redaktørskifte og ADNOs videre drift. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  3(1)
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth (2009). Oversatte tekster på ungdomstrinnet - om 'oss og dem' om igjen?.
 • Hvistendahl, Rita E (2008). "Kunsten å omgås det fremmede" - kort om kulturforståelse og litteraturformidling.
 • Hvistendahl, Rita E (2008). Langage Minorities in PISA 2000 - 2003 - 2006. A Nordic Comparison.
 • Hvistendahl, Rita E (2008). Literacy og det multikulturelle perspektivet.
 • Hvistendahl, Rita E (2008). Litteratur i det kulturelt komplekse klasserommet.
 • Hvistendahl, Rita E (2008). Ny årgang - Acta Didacta Norge 2008. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  2
 • Hvistendahl, Rita E (2008). Å bli kompetnet og være til nytte. Utdanning av tospråklige lærere.
 • Hvistendahl, Rita E (2007). Kjære lesere. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.
 • Hvistendahl, Rita E (2007). Lesing og lesestrategier for elever fra språklige minoriteter.
 • Hvistendahl, Rita E (2007). Lesing som vei til kunnskap for elever fra språklige minoriteter.
 • Hvistendahl, Rita E (2007). Med perspektiv på klasserommet. Om tolkning av kontekst.
 • Hvistendahl, Rita E (2006). "Kulturbegrepet i de nye læreplanene i norsk, norsk som andrespråk og morsmål for språklige minoriteter - en sammenlikning".
 • Hvistendahl, Rita E (2006). "Minoritet i majoritetens skole".
 • Hvistendahl, Rita E (2006). Minoritetsspråklige elever i PISA 2003 - en nordisk sammenlikning.
 • Hvistendahl, Rita E (2006). "Nye læreplaner i norsk og norsk som andrespråk - to sider av samme fag?".
 • Hvistendahl, Rita E (2006). "Språklige minoriteter i PISA 2000 og 2003".
 • Hvistendahl, Rita E (2006). B-norsk aldri noe fag. Replikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 3- 3
 • Hvistendahl, Rita E (2006). Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene. Analysestrategier knyttet til minoritetsspråklige elever.
 • Hvistendahl, Rita E (2006). Peer Gynt i det flerkulturelle klasserommet. Undervisningserfaringer fra en 1. klasse med tospråklige elever i videregående skole. Show summary
 • Hvistendahl, Rita E (2004). Multicultural school in Norway – a teacher’s voice. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  (3), s 2- 4
 • Hvistendahl, Rita E (2003). En trygg kulturell identitet. Kulturkompetanse i norsk som andrespråk. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  (2), s 25- 29
 • Hvistendahl, Rita E (2003). "Flerkulturelt perspektiv i skolen - hva vil det si i praksis?". Minoritetssperspektiv i offentlig tjenesteyting. Tilpasning til et flerkulturelt samfunn. Innlegg fra Utlendingsdirektoratets nettverkssamlinger 2002 og 2003.
 • Hvistendahl, Rita E (2002). "Det kulturelt komplekse norskfaget". Show summary
 • Hvistendahl, Rita E (2002). "Forskende lærer eller deltakende observatør? En metodisk sammenlikning av to forskerroller i klasserommet". Show summary
 • Hvistendahl, Rita E (2002). "Kritikk er å inkludere og ta på alvor". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 26- 26 Show summary
 • Hvistendahl, Rita E (2002, 23. oktober). Osloforsknings pris for god Oslo-forskning. [Radio].  Oslo rådhus : Universitetet i Oslo og Oslo kommune. Show summary
 • Hvistendahl, Rita E (2002). "Refleksjon og refleksivitet i den kulturelt komplekse skolen". Pedagogisk profil.  ISSN 0805-5610.  Årgang nr. 8(2/ 2002), s 8- 10 Show summary
 • Hvistendahl, Rita E (2002). "Skriving i skolen - mellom selvbiografi og fiksjon". Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (5/2002), s 38- 40 Show summary
 • Hvistendahl, Rita E & Roe, Astrid (2002). "Språklige minoriteter i PISA-undersøkelsen". Show summary
 • Hvistendahl, Rita E (2001). "Det flerkulturelle klasserommet". Show summary
 • Hvistendahl, Rita E (2001). "Det flerkulturelle klasserommet". Show summary
 • Hvistendahl, Rita E (2001). "Elevportretter. Fra det flerkulturelle klasserommet". En presentasjon. Show summary
 • Hvistendahl, Rita E (2001). "En flerkulturell skole - hva er det?". Show summary
 • Hvistendahl, Rita E (2001, 12. juni). Intervju. [Radio].  Østlandssendingen, Lang lunsj : NRK P1. Show summary
 • Hvistendahl, Rita E (2001). Minoritetsspråklige elevers arbeid med norsk litteratur. Show summary
 • Hvistendahl, Rita E (2001). "Språk er makt - også i skolen". Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (5/ 2001), s 54- 59 Show summary
 • Hvistendahl, Rita E (2000). Interessefellesskap og verdikonflikt mellom elev, hjem og skole. Et eksempel. Show summary
 • Hvistendahl, Rita E (2000). Norsk - for alle?. Mål og makt.  ISSN 0332-7744.  (2) Show summary
 • Hvistendahl, Rita E (2000, 01. juni). Radiointervju. [Radio].  NRK P2 Kulturbeite : NRK. Show summary
 • Hvistendahl, Rita E (2000, 01. juni). Radiointervju. [Radio].  Radio Nova : Radio Nova. Show summary
 • Hvistendahl, Rita E (2000). "Så langt 'vår' diktning tenner sinn i brann..." En studie av fire minoritetsspråklige elevers arbeid med norsk litteratur fra perioden 1860-1900. Show summary
 • Hvistendahl, Rita E (1996). Nora i det flerkulturelle klasserommet - en historisk Ibsen-skikkelse eller en ung innvandrerkvinne av i dag? En lærers dilemma. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (2), s 23- 31 Show summary
 • Hvistendahl, Rita E (1996). "Norsk - et fag for alle som snakker norsk?". Show summary
 • Hvistendahl, Rita E (1995). Nora in the multicultural classroom - an historical Ibsen-figure or a young immigrant woman of today? A teacher's dilemma. Show summary
 • Hvistendahl, Rita E (1992). Peer Gynt i det flerkulturelle klasserommet. Undervisningserfaringer fra en 1. klasse med tospråklige elever i videregående skole. Show summary
 • Hvistendahl, Rita E (1989). Form, struktur og funksjon - norsk som fremmedspråk i tre perspektiver. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (2), s 70- 72 Show summary
 • Hvistendahl, Rita E (1987). Norsk som andrespråk i innføringskurs for fremmedspråklige elever. Show summary

View all works in Cristin

Published Aug. 6, 2010 9:19 AM - Last modified Nov. 14, 2019 10:19 AM

Projects

No ongoing projects