Eli Lejonberg

Bilde av Eli Lejonberg
English version of this page
Telefon +47 22858250
Rom 517
Brukernavn
Besøksadresse Nils Henrik Abels hus
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Veiledning og profesjonell utvikling.

Bruk av verktøy i veiledning

Ledelse av skolebaserte utviklingsprosjekter, partnerskap i lærerutdanning, undervisningsvurdering, overgang fra lærerutdanning til læreryrket og erfarne læreres læring.

Emneord: Veiledning og mentoring (VEIL), Veiledning, Profesjonslæring, Profesjonsutdanning, Profesjonskunnskap, Partnerskap, Undervisning, Skoleutvikling, Mentoring

Publikasjoner

 • Jacobsen, Hilde Marie Madsø; Lejonberg, Eli & Elstad, Eyvind (2020). Veiledning med digital øreplugg: erfaringer fra en utprøvning, I: Eyvind Elstad (red.),  Lærerutdanning i nordiske land.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03514-7.  Kapittel 14.  s 296 - 315
 • Elstad, Eyvind; Lejonberg, Eli & Christophersen, Knut-Andreas (2019). Policy Mediated through Subject Matter Contexts: Antecedents of Subject-Bound Differences in Teachers’ Perceptions of Collaboration across Subjects. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research (ILJTER).  ISSN 1694-2116.  18(4), s 1- 16 . doi: 10.26803/ijlter.18.4.1 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hatlevik, Ida Katrine R & Lejonberg, Eli (2019). Mentoroppfølging i lektorutdanningen: Hvordan oppfølging ved en mentor kan bidra til en god studiestart for lektorstudenter. Acta didactica Norden.  ISSN 1504-9922.  13(1) . doi: 10.5617/adno.5485
 • Lejonberg, Eli (2019). Hvordan påvirker veilederutdanningene utøvelse av veilederrollen? En analyse av forventninger uttrykt i styringsdokumenter, forskning og faglitteratur. NORDVEI- Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk.  ISSN 2535-3047. . doi: 10.15845/ntvp.v4i1.1383 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lejonberg, Eli; Dahl, Anne Kristin & Brovold, Siv Paus (2019). Nye forventninger til veilederrollen: veiledere som ledere av utviklingsprosjekter i skolen, I: Kristin Helstad & Sølvi Mausethagen (red.),  Nye lærer- og lederroller i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03407-2.  Kapittel 6.  s 107 - 126
 • Sandvik, Lise Vikan; Solhaug, Trond; Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind & Christophersen, Knut-Andreas (2019). Predictions of school mentors’ effort in teacher education programmes. European Journal of Teacher Education.  ISSN 0261-9768.  42(5), s 574- 590 . doi: 10.1080/02619768.2019.1652902 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Sandvik, Lise Vikan; Solhaug, Trond; Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind & Christophersen, Knut-Andreas (2019). School mentors’ perceived integration into teacher education programmes. Professional Development in Education.  ISSN 1941-5257. . doi: 10.1080/19415257.2019.1623286 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Elstad, Eyvind; Lejonberg, Eli & Christophersen, Knut-Andreas (2018). Skolebaserte utviklingsprosjekter på ungdomstrinnet: læreres opplevelser av satsningen Ungdomstrinn i utvikling. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  102(3), s 271- 281 . doi: 10.18261/issn.1504-2987-2018-03-06
 • Elstad, Eyvind; Lejonberg, Eli & Christophersen, Knut-Andreas (2018). Ungdomstrinn i utvikling: Hvilke faktorer påvirker læreres kollektive engasjement for å stimulere elevers skriftlige ferdigheter i skolefagene?. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  12(3), s 22 . doi: 10.5617/adno.4689 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lejonberg, Eli (2018). Lektorstudenter i praksis: mestringsforventninger og vurderinger av veiledning. UNIPED.  ISSN 1893-8981.  41(3), s 304- 318 . doi: 10.18261/issn.1893-8981-2018-03-10 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind; Sandvik, Lise Vikan; Solhaug, Trond & Christophersen, Knut-Andreas (2018). Developmental relationships in schools: pre-service teachers’ perceptions of mentors’ effort, self-development orientation, and use of theory. Mentoring & Tutoring.  ISSN 1361-1267.  26(5), s 524- 541 . doi: 10.1080/13611267.2018.1561011 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind; Sandvik, Lise Vikan; Solhaug, Trond & Christophersen, Knut-Andreas (2018). Mentors of preservice teachers: The relationships between mentoring approach, self-efficacy and effort. International Journal of Mentoring and Coaching in Education.  ISSN 2046-6854.  7(3), s 261- 279 . doi: 10.1108/IJMCE-12-2017-0076 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Elstad, Eyvind; Lejonberg, Eli & Christophersen, Knut-Andreas (2017). Student evaluation of high-school teaching: Which factors are associated with teachers’ perception of the usefulness of being evaluated?. Journal for Educational Research Online.  ISSN 1866-6671. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind & Christophersen, Knut-Andreas (2017). Teaching evaluation: antecedents of teachers’ perceived usefulness of follow-up sessions and perceived stress related to the evaluation process. Teachers and Teaching: theory and practice.  ISSN 1354-0602.  24(3), s 281- 296 . doi: 10.1080/13540602.2017.1399873 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind & Hunskaar, Tove Seiness (2017). Behov for å utvikle "det tredje rom" i relasjonen mellom universitet og praksisskoler. UNIPED.  ISSN 1893-8981.  40(1), s 68- 85 . doi: 10.18261/issn.1893-8981-2017-01-06 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lejonberg, Eli; Eriksen, Harald; Elstad, Eyvind & Christophersen, Knut-Andreas (2016). Undervisningsvurdering som utgangspunkt for lærerstudenters profesjonelle vekst: Kan elevers vurdering av lærerstudenter være nyttig?, I: Marit Ulvik; Hanne Riese & Dag Roness (red.),  Å forske på egen praksis. Aksjonsforskning og andre tilnærminger til profesjonell utvikling i utdanningsfeltet.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2005-2.  kapittel 7.  s 133 - 157
 • Lejonberg, Eli & Tiplic, Dijana (2016). Clear Mentoring: Contributing to Mentees’ Professional Self-confidence and Intention to Stay in their Job. Mentoring & Tutoring.  ISSN 1361-1267.  24(4), s 290- 305 . doi: 10.1080/13611267.2016.1252110
 • Tiplic, Dijana; Lejonberg, Eli & Elstad, Eyvind (2016). Antecedents of Newly Qualified Teachers’ Turnover Intentions: Evidence from Sweden. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research (ILJTER).  ISSN 1694-2116.  15(6), s 103- 127 . doi: 10.26803/ijlter.18.4.1
 • Elstad, Eyvind; Lejonberg, Eli & Christophersen, Knut-Andreas (2015). Teaching evaluation as a contested practice: Teacher resistance to teaching evaluation schemes in Norway. Education Inquiry.  ISSN 2000-4508.  6(4), s 375- 399 . doi: 10.3402/edui.v6.27850
 • Lejonberg, Eli & Christophersen, Knut-Andreas (2015). School-based mentors’ affective commitment to the mentor role: Role clarity, self-efficacy, mentor education and mentor experience as antecedents. International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring.  ISSN 1741-8305.  13(2), s 45- 63 . doi: http://ijebcm.brookes.ac.uk/documents/vol13issue2-paper-04.pdf
 • Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind & Christophersen, Knut-Andreas (2015). Mentor education: challenging mentors’ beliefs about mentoring. International Journal of Mentoring and Coaching in Education.  ISSN 2046-6854.  4(2), s 142- 158 . doi: 10.1108/IJMCE-10-2014-0034
 • Lejonberg, Eli & Elstad, Eyvind (2014). Bruk av profesjonsbegrepet i kampen om utdanningspolitikkens innhold, I: Eyvind Elstad & Kristin Helstad (red.),  Profesjonsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02355-7.  Kapittel 2.  s 39 - 56
 • Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind & Christophersen, Knut-Andreas (2014). Judgemental and developmental mentoring: construct development and search of useful measures of mentors’ beliefs about mentoring, In Po Lindvall & David Megginson (ed.),  EMCC Mentoring & Coaching research conference, 2014 Research Conference Book.  European Mentoring & Coaching Council.  ISBN 978-1-910487-00-6.  Chapter.  s 54 - 71

Se alle arbeider i Cristin

 • Lejonberg, Eli & Nesje, Katrine (2020). Tools for mentoring of preservice teachers.
 • Nesje, Katrine & Lejonberg, Eli (2019). Tools for mentoring of preservice teachers: A systematic review.
 • Elstad, Eyvind & Lejonberg, Eli (2018). Developing new tools for mentoring in teacher education.
 • Lejonberg, Eli (2018). Bør ledere være veiledere for nyutdannede lærere? En problematisering basert på teori om profesjonalitet og etisk bevissthet. NORDVEI- Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk.  ISSN 2535-3047.  3(1)
 • Sandvik, Lise Vikan; Lejonberg, Eli; Solhaug, Trond & Elstad, Eyvind (2018). Mentor integration in teacher education.
 • Eriksen, Harald; Lejonberg, Eli; Christophersen, Knut-Andreas & Elstad, Eyvind (2017). When Pupils Evaluate Student Teachers: Does Anonymous Evaluation by Pupils Provide Useful Information?.
 • Elstad, Eyvind; Lejonberg, Eli & Christophersen, Knut-Andreas (2015). Vurdering av lærerens arbeid. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (4), s 58- 62
 • Lejonberg, Eli (2014). Nyutdannede lærere: Mentors rolle ved ansettelsesvurdering. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (3) . doi: https://www.utdanningsforbundet.no/upload/Tidsskrifter/Bedre%20Skole/BS_3_2014/BS-0314-WEB_Lejonberg.pdf

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. nov. 2011 13:56 - Sist endret 12. mars 2020 12:45