Eli Lejonberg

Associate Professor - Institutt for lærerutdanning
Image of Eli Lejonberg
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postal address Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Academic Interests

Mentoring, teacher professionalism, social science

Higher education and employment history

Secondary school teacher in social studies and Norwegian language, mentoring studies, both from UiO.

 

Tags: Japan

Publications

View all works in Cristin

  • Lejonberg, Eli; Jacobsen, Hilde Marie Madsø & Mangen, Ole Tobias (2022). Ledelse av profesjonsfellesskapet: Å anerkjenne nyutdannede lærere som ressurser. Skolelederen. ISSN 0802-2062.
  • Fransson, Göran & Lejonberg, Eli (2021). Disruptive innovations in teacher education? .
  • Lejonberg, Eli & Nesje, Katrine (2020). Tools for mentoring of preservice teachers.
  • Nesje, Katrine & Lejonberg, Eli (2019). Tools for mentoring of preservice teachers: A systematic review.
  • Lejonberg, Eli (2018). Bør ledere være veiledere for nyutdannede lærere? En problematisering basert på teori om profesjonalitet og etisk bevissthet . NORDVEI- Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk. ISSN 2535-3047. 3(1).
  • Sandvik, Lise Vikan; Lejonberg, Eli; Solhaug, Trond & Elstad, Eyvind (2018). Mentor integration in teacher education.
  • Elstad, Eyvind & Lejonberg, Eli (2018). Developing new tools for mentoring in teacher education.
  • Eriksen, Harald; Lejonberg, Eli; Christophersen, Knut-Andreas & Elstad, Eyvind (2017). When Pupils Evaluate Student Teachers: Does Anonymous Evaluation by Pupils Provide Useful Information?
  • Elstad, Eyvind; Lejonberg, Eli & Christophersen, Knut-Andreas (2015). Vurdering av lærerens arbeid. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. p. 58–62.
  • Lejonberg, Eli (2014). Nyutdannede lærere: Mentors rolle ved ansettelsesvurdering. Bedre Skole. ISSN 0802-183X.

View all works in Cristin

Published Nov. 16, 2011 2:55 PM - Last modified Mar. 12, 2020 12:46 PM