Eli Lejonberg

Image of Eli Lejonberg
Norwegian version of this page
Phone +47 22858250
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Academic Interests

Mentoring, teacher professionalism, social science

Higher education and employment history

Secondary school teacher in social studies and Norwegian language, mentoring studies, both from UiO.

 

Tags: Japan

Publications

 • Jacobsen, Hilde Marie Madsø; Lejonberg, Eli & Elstad, Eyvind (2020). Veiledning med digital øreplugg: erfaringer fra en utprøvning, I: Eyvind Elstad (red.),  Lærerutdanning i nordiske land.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03514-7.  Kapittel 14.  s 296 - 315
 • Elstad, Eyvind; Lejonberg, Eli & Christophersen, Knut-Andreas (2019). Policy Mediated through Subject Matter Contexts: Antecedents of Subject-Bound Differences in Teachers’ Perceptions of Collaboration across Subjects. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research (ILJTER).  ISSN 1694-2116.  18(4), s 1- 16 . doi: 10.26803/ijlter.18.4.1 Full text in Research Archive.
 • Hatlevik, Ida Katrine R & Lejonberg, Eli (2019). Mentoroppfølging i lektorutdanningen: Hvordan oppfølging ved en mentor kan bidra til en god studiestart for lektorstudenter. Acta didactica Norden.  ISSN 1504-9922.  13(1) . doi: 10.5617/adno.5485
 • Lejonberg, Eli (2019). Hvordan påvirker veilederutdanningene utøvelse av veilederrollen? En analyse av forventninger uttrykt i styringsdokumenter, forskning og faglitteratur. NORDVEI- Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk.  ISSN 2535-3047. . doi: 10.15845/ntvp.v4i1.1383 Full text in Research Archive.
 • Lejonberg, Eli; Dahl, Anne Kristin & Brovold, Siv Paus (2019). Nye forventninger til veilederrollen: veiledere som ledere av utviklingsprosjekter i skolen, I: Kristin Helstad & Sølvi Mausethagen (red.),  Nye lærer- og lederroller i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03407-2.  Kapittel 6.  s 107 - 126
 • Sandvik, Lise Vikan; Solhaug, Trond; Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind & Christophersen, Knut-Andreas (2019). Predictions of school mentors’ effort in teacher education programmes. European Journal of Teacher Education.  ISSN 0261-9768.  42(5), s 574- 590 . doi: 10.1080/02619768.2019.1652902 Full text in Research Archive. Show summary
 • Sandvik, Lise Vikan; Solhaug, Trond; Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind & Christophersen, Knut-Andreas (2019). School mentors’ perceived integration into teacher education programmes. Professional Development in Education.  ISSN 1941-5257. . doi: 10.1080/19415257.2019.1623286 Full text in Research Archive. Show summary
 • Elstad, Eyvind; Lejonberg, Eli & Christophersen, Knut-Andreas (2018). Skolebaserte utviklingsprosjekter på ungdomstrinnet: læreres opplevelser av satsningen Ungdomstrinn i utvikling. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  102(3), s 271- 281 . doi: 10.18261/issn.1504-2987-2018-03-06
 • Elstad, Eyvind; Lejonberg, Eli & Christophersen, Knut-Andreas (2018). Ungdomstrinn i utvikling: Hvilke faktorer påvirker læreres kollektive engasjement for å stimulere elevers skriftlige ferdigheter i skolefagene?. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  12(3), s 22 . doi: 10.5617/adno.4689 Full text in Research Archive.
 • Lejonberg, Eli (2018). Lektorstudenter i praksis: mestringsforventninger og vurderinger av veiledning. UNIPED.  ISSN 1893-8981.  41(3), s 304- 318 . doi: 10.18261/issn.1893-8981-2018-03-10 Full text in Research Archive.
 • Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind; Sandvik, Lise Vikan; Solhaug, Trond & Christophersen, Knut-Andreas (2018). Developmental relationships in schools: pre-service teachers’ perceptions of mentors’ effort, self-development orientation, and use of theory. Mentoring & Tutoring.  ISSN 1361-1267.  26(5), s 524- 541 . doi: 10.1080/13611267.2018.1561011 Full text in Research Archive.
 • Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind; Sandvik, Lise Vikan; Solhaug, Trond & Christophersen, Knut-Andreas (2018). Mentors of preservice teachers: The relationships between mentoring approach, self-efficacy and effort. International Journal of Mentoring and Coaching in Education.  ISSN 2046-6854.  7(3), s 261- 279 . doi: 10.1108/IJMCE-12-2017-0076 Full text in Research Archive.
 • Elstad, Eyvind; Lejonberg, Eli & Christophersen, Knut-Andreas (2017). Student evaluation of high-school teaching: Which factors are associated with teachers’ perception of the usefulness of being evaluated?. Journal for Educational Research Online.  ISSN 1866-6671. Full text in Research Archive.
 • Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind & Christophersen, Knut-Andreas (2017). Teaching evaluation: antecedents of teachers’ perceived usefulness of follow-up sessions and perceived stress related to the evaluation process. Teachers and Teaching: theory and practice.  ISSN 1354-0602.  24(3), s 281- 296 . doi: 10.1080/13540602.2017.1399873 Full text in Research Archive.
 • Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind & Hunskaar, Tove Seiness (2017). Behov for å utvikle "det tredje rom" i relasjonen mellom universitet og praksisskoler. UNIPED.  ISSN 1893-8981.  40(1), s 68- 85 . doi: 10.18261/issn.1893-8981-2017-01-06 Full text in Research Archive.
 • Lejonberg, Eli; Eriksen, Harald; Elstad, Eyvind & Christophersen, Knut-Andreas (2016). Undervisningsvurdering som utgangspunkt for lærerstudenters profesjonelle vekst: Kan elevers vurdering av lærerstudenter være nyttig?, I: Marit Ulvik; Hanne Riese & Dag Roness (red.),  Å forske på egen praksis. Aksjonsforskning og andre tilnærminger til profesjonell utvikling i utdanningsfeltet.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2005-2.  kapittel 7.  s 133 - 157
 • Lejonberg, Eli & Tiplic, Dijana (2016). Clear Mentoring: Contributing to Mentees’ Professional Self-confidence and Intention to Stay in their Job. Mentoring & Tutoring.  ISSN 1361-1267.  24(4), s 290- 305 . doi: 10.1080/13611267.2016.1252110
 • Tiplic, Dijana; Lejonberg, Eli & Elstad, Eyvind (2016). Antecedents of Newly Qualified Teachers’ Turnover Intentions: Evidence from Sweden. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research (ILJTER).  ISSN 1694-2116.  15(6), s 103- 127 . doi: 10.26803/ijlter.18.4.1
 • Elstad, Eyvind; Lejonberg, Eli & Christophersen, Knut-Andreas (2015). Teaching evaluation as a contested practice: Teacher resistance to teaching evaluation schemes in Norway. Education Inquiry.  ISSN 2000-4508.  6(4), s 375- 399 . doi: 10.3402/edui.v6.27850
 • Lejonberg, Eli & Christophersen, Knut-Andreas (2015). School-based mentors’ affective commitment to the mentor role: Role clarity, self-efficacy, mentor education and mentor experience as antecedents. International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring.  ISSN 1741-8305.  13(2), s 45- 63 . doi: http://ijebcm.brookes.ac.uk/documents/vol13issue2-paper-04.pdf
 • Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind & Christophersen, Knut-Andreas (2015). Mentor education: challenging mentors’ beliefs about mentoring. International Journal of Mentoring and Coaching in Education.  ISSN 2046-6854.  4(2), s 142- 158 . doi: 10.1108/IJMCE-10-2014-0034
 • Lejonberg, Eli & Elstad, Eyvind (2014). Bruk av profesjonsbegrepet i kampen om utdanningspolitikkens innhold, I: Eyvind Elstad & Kristin Helstad (red.),  Profesjonsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02355-7.  Kapittel 2.  s 39 - 56
 • Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind & Christophersen, Knut-Andreas (2014). Judgemental and developmental mentoring: construct development and search of useful measures of mentors’ beliefs about mentoring, In Po Lindvall & David Megginson (ed.),  EMCC Mentoring & Coaching research conference, 2014 Research Conference Book.  European Mentoring & Coaching Council.  ISBN 978-1-910487-00-6.  Chapter.  s 54 - 71

View all works in Cristin

 • Lejonberg, Eli & Nesje, Katrine (2020). Tools for mentoring of preservice teachers.
 • Nesje, Katrine & Lejonberg, Eli (2019). Tools for mentoring of preservice teachers: A systematic review.
 • Elstad, Eyvind & Lejonberg, Eli (2018). Developing new tools for mentoring in teacher education.
 • Lejonberg, Eli (2018). Bør ledere være veiledere for nyutdannede lærere? En problematisering basert på teori om profesjonalitet og etisk bevissthet. NORDVEI- Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk.  ISSN 2535-3047.  3(1)
 • Sandvik, Lise Vikan; Lejonberg, Eli; Solhaug, Trond & Elstad, Eyvind (2018). Mentor integration in teacher education.
 • Eriksen, Harald; Lejonberg, Eli; Christophersen, Knut-Andreas & Elstad, Eyvind (2017). When Pupils Evaluate Student Teachers: Does Anonymous Evaluation by Pupils Provide Useful Information?.
 • Elstad, Eyvind; Lejonberg, Eli & Christophersen, Knut-Andreas (2015). Vurdering av lærerens arbeid. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (4), s 58- 62
 • Lejonberg, Eli (2014). Nyutdannede lærere: Mentors rolle ved ansettelsesvurdering. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (3) . doi: https://www.utdanningsforbundet.no/upload/Tidsskrifter/Bedre%20Skole/BS_3_2014/BS-0314-WEB_Lejonberg.pdf

View all works in Cristin

Published Nov. 16, 2011 2:55 PM - Last modified Mar. 12, 2020 12:46 PM