Sten Ludvigsen

Professor
Bilde av Sten Ludvigsen
English version of this page
Telefon 74652
Mobiltelefon 95774652 +4795774652
Rom 381
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsparken
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0318 Oslo

For utdypende informasjon, se engelsk personpresentasjon.

Sten Ludvigsen er professor ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet i læring og digitalisering ved Universitetet Oslo. Han har gjennomført studier av bruk av digitale omgivelser og ressurser de siste 20 årene i skole og arbeidsliv. Han ledet arbeidet med NOU 21014:7 og NOU 2015:8 om fremtidens skole.  Sentrale tema i forskningen er hvordan elever lærer domenespesifikk og generisk kunnskap i fag i ulike typer av kontekster og hvilke kompetanser de utvikler. Ludvigsen har arbeidet med digitale, sosiale og kognitive design av omgivelser for læring i en rekke nasjonale og internasjonale forsknings- og innovasjonsprosjekter. 

 

Emneord: læring, digitalisering, kvalitative og kvantitative metoder, interaksjonsanalyse, læring av fag i skolen, læring av generisk kunnskap og ferdigheter, innovasjon i skolen, digitale plattformer i utdanning, læringsanalyse, vitenskapsteori

Publikasjoner

 • Fostervold, Knut Inge; Ludvigsen, Sten Runar & Strømsø, Helge Ivar (2022). Students’ time management and procrastination in the wake of the pandemic. Educational Psychology. ISSN 0144-3410. doi: 10.1080/01443410.2022.2102582.
 • Bygstad, Bendik; Øvrelid, Egil; Ludvigsen, Sten Runar & Dæhlen, Morten (2022). From dual digitalization to digital learning space: Exploring the digital transformation of higher education. Computers & Education. ISSN 0360-1315. 182. doi: 10.1016/j.compedu.2022.104463.
 • Frøytlog, Jo Inge Johansen; Rasmussen, Ingvill & Ludvigsen, Sten Runar (2022). How microblogging affords conditions for realising student voices about the body and sexuality in a science education lesson. Cultural Studies of Science Education. ISSN 1871-1502. 17, s. 661–682. doi: 10.1007/s11422-022-10101-y. Fulltekst i vitenarkiv
 • Omland, Maren; Ludvigsen, Sten Runar & Rødnes, Kari Anne (2022). The role of querying: Investigating subject-oriented meaning-making. Learning, Culture and Social Interaction. ISSN 2210-6561. doi: 10.1016/j.lcsi.2021.100599.
 • Pierroux, Palmyre; Steier, Rolf & Ludvigsen, Sten Runar (2022). Group Creativity in Adolescence: Relational, Material and Institutional Dimensions of Creative Collaboration. The Journal of the Learning Sciences. ISSN 1050-8406. doi: 10.1080/10508406.2022.2025813. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ludvigsen, Sten Runar; Lund, Kristine & Oshima, June (2021). A Conceptual Stance on CSCL History, International Handbook of Computer-Supported Collaborative Learning . Springer Nature. ISSN 978-3-030-65290-6. s. 45–64.
 • Baker, Michael J.; Schwarz, Baruch B. & Ludvigsen, Sten Runar (2021). Educational dialogues and computer supported collaborative learning: critical analysis and research perspectives. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning. ISSN 1556-1607. doi: 10.1007/s11412-021-09359-1.
 • Rege, Mari; Hanselman, Paul; Solli, Ingeborg Caroline Foldøy; Dweck, Carol S.; Ludvigsen, Sten Runar & Bettinger, Eric Perry [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2020). How can we inspire nations of learners? Investigating growth mindset and challenge-seeking in two countries. American Psychologist. ISSN 0003-066X. doi: 10.1037/amp0000647. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rasmussen, Ingvill; Kjærnsli, Marit; Jensen, Fredrik & Ludvigsen, Sten Runar (2020). Problemløsing ved samarbeid i PISA 2015: En diskusjon av rammeverket og norske elevers resultater. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN 2535-8219. doi: 10.5617/adno.7862. Fulltekst i vitenarkiv
 • Cheng, Britte Haugan; Gresalfi, Melissa; Bell, Amanda; Brady, Corey; Vogelstein, Lauren & Damsa, Crina I. [Vis alle 18 forfattere av denne artikkelen] (2019). Theorizing and measuring collective productive disciplinary engagement. Computer-Supported Collaborative Learning Series (CSCL). ISSN 1573-4552. 2, s. 775–782.
 • Dolonen, Jan Arild; Rasmussen, Ingvill & Ludvigsen, Sten Runar (2019). Microblogging for joint construction of meaning in the classroom. Computer-Supported Collaborative Learning Series (CSCL). ISSN 1573-4552. 2, s. 965–966.
 • Ludvigsen, Sten Runar; Warwick, Paul; Rasmussen, Ingvill; Rødnes, Kari Anne; Smørdal, Ole & Major, Louis (2019). Learning as Gap-Closing In and Across Subject: Digitalised Dialogues Across the Curriculum. I Makitalo, Åsa; Nicewong, Todd E. & Elam, Mark (Red.), Designs for Experimentation and Inquiry. Approaching Learning and Knowing in Digital Transformation. Routledge. ISSN 978-1-13-8592711. s. 31–49. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ludvigsen, Sten Runar & Steier, Rolf (2019). Reflections and looking ahead for CSCL: digital infrastructures, digital tools, and collaborative learning. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning. ISSN 1556-1607. 14(4), s. 415–423. doi: 10.1007/s11412-019-09312-3.
 • Rasmussen, Ingvill; Amundrud, Anja Skrepstad & Ludvigsen, Sten Runar (2019). Establishing and maintaining joint attention in classroom dialogues: Digital technology, microblogging and ground rules. I Mercer, Neil; Wegerif, Rupert & Major, Louis (Red.), The Routledge International Handbook of Research on Dialogic Education. Routledge. ISSN 9780429441677. s. 410–423. doi: 10.4324/9780429441677.
 • Major, Louis; Warwick, Paul; Rasmussen, Ingvill; Ludvigsen, Sten Runar & Cook, V (2018). Classroom dialogue and digital technologies: A scoping review. Education and Information Technologies : Official Journal of the IFIP technical committee on Education. ISSN 1360-2357. 23(5), s. 1995–2028. doi: 10.1007/s10639-018-9701-y. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jacobson, Michael J.; Reimann, Peter; Kapur, Manu; Ludvigsen, Sten Runar; Vosniadou, Stella & Barab, Sasha [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Rising above? Implications of complexity for theories of learning. Proceedings (International Conference of the Learning Sciences). ISSN 1814-9316. 2(2018-June), s. 1328–1333. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ludvigsen, Sten Runar; Cress, Ulrike; Rose, Carolyn P.; Law, Nancy & Stahl, Gerry (2018). Developing understanding beyond the given knowledge and new methodologies for analyses in CSCL. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning. ISSN 1556-1607. doi: 10.1007/s11412-018-9291-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ludvigsen, Sten Runar; Cress, Ulrike; Law, Nancy; Stahl, Gerry & Rose, Carolyn P. (2018). Multiple forms of regulation and coordination across levels in educational settings. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning. ISSN 1556-1607. s. 1–6. doi: 10.1007/s11412-018-9274-1.
 • Ludvigsen, Sten Runar & Nerland, Monika (2018). Learning at work: Social practices and units of analysis. I Fischer, Frank; Hmelo-Silver, Cindy E.; Goldman, Susan R. & Reimann, Peter (Red.), International Handbook of the Learning Sciences. Routledge. ISSN 9781138670594. s. 147–156.
 • Bettinger, Eric Perry; Ludvigsen, Sten Runar; Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy & Yeager, David S. (2018). Increasing perseverance in math: Evidence from a field experiment in Norway. Journal of Economic Behavior and Organization. ISSN 0167-2681. 146, s. 1–15. doi: 10.1016/j.jebo.2017.11.032. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ludvigsen, Sten Runar & Arnseth, Hans Christian (2017). Computer-Supported Collaborative Learning. I Duval, Erik; Sharples, Mike & Sutherland, Rosamund (Red.), Technology Enhanced Learning. Research Themes. Springer. ISSN 978-3-319-02599-5. s. 47–58.
 • Rose, Carolyn P.; Ludvigsen, Sten Runar; Law, Nancy; Cress, Ulrike & Stahl, Gerry (2017). Divisive or facilitative: The two faces of technology in CSCL. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning. ISSN 1556-1607. s. 1–6. doi: 10.1007/s11412-017-9265-7.
 • Ludvigsen, Sten Runar; Jeong, Heisawn; Hmelo-Silver, Cindy E.; Law, Nancy; Cress, Ulrike & Reiman, Peter [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Future of the CSCL community. Proceedings (International Conference of the Learning Sciences). ISSN 1814-9316. 1, s. 16–23.
 • Norenes, Svein Olav & Ludvigsen, Sten Runar (2016). Language use and participation in discourse in the mathematics classroom: When students write together at an online website. Learning, Culture and Social Interaction. ISSN 2210-6561. 11, s. 66–84. doi: 10.1016/j.lcsi.2016.05.003.
 • Damsa, Crina I. & Ludvigsen, Sten Runar (2016). Learning through interaction and co-construction of knowledge objects in teacher education. Learning, Culture and Social Interaction. ISSN 2210-6561. 11, s. 1–18. doi: 10.1016/j.lcsi.2016.03.001.
 • Ludvigsen, Sten Runar; Stahl, Gerry; Law, Nancy & Cress, Ulrike (2015). From the editors: Collaboration and the formation of new knowledge artifacts. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning. ISSN 1556-1607. doi: 10.1007/s11412-015-9211-5.
 • Donnelly, Dermot; Linn, Marcia C. & Ludvigsen, Sten Runar (2014). Impacts and Characteristics of Computer-Based Science Inquiry Learning Environments for Precollege Students. Review of Educational Research. ISSN 0034-6543. 84(4), s. 572–608. doi: 10.3102/0034654314546954.
 • Stahl, Gerry; Cress, Ulrike; Ludvigsen, Sten Runar & Law, Nancy (2014). Dialogic foundations of CSCL. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning. ISSN 1556-1607. 9(2), s. 117–125. doi: 10.1007/s11412-014-9194-7.
 • Stahl, Gerry; Ludvigsen, Sten Runar; Law, Nancy & Cress, Ulrike (2014). CSCL artifacts. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning. ISSN 1556-1607. doi: 10.1007/s11412-014-9200-0.
 • Ludvigsen, Sten Runar & Nerland, Monika (2014). Knowledge Sharing in Professions: Working Creatively with Standards in Local Settings. I Sannino, Annalisa & Ellis, Vivian Thomas (Red.), Learning and Collective Creativity. Activity-Theoretical and Sociocultural Studies. Routledge. ISSN 978-0-415-65710-5. s. 116–131.
 • Dolonen, Jan Arild & Ludvigsen, Sten Runar (2013). Analysing design suggestions and use of resources in co-design of educational software: A case study. CoDesign - International Journal of CoCreation in Design and the Arts. ISSN 1571-0882. 9(4), s. 247–265. doi: 10.1080/15710882.2013.853086.
 • Ludvigsen, Sten Runar & Ulfsnes, Kari-Anne (2013). Forskerskoler som modeller for forskerutdanning: Progresjon og utvikling av ekspertise. UNIPED. ISSN 1500-4538. 36(4), s. 65–83. doi: 10.3402/uniped.v36i4.23144.
 • Furberg, Anniken Larsen; Kluge, Anders & Ludvigsen, Sten Runar (2013). Student sensemaking with science diagrams in a computer-based setting. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning. ISSN 1556-1607. 8(1), s. 41–64. doi: 10.1007/s11412-013-9165-4.
 • Pierroux, Palmyre & Ludvigsen, Sten Runar (2013). Communication Interrupted: Textual Practices and Digital Interactives in Art Museums. I Drotner, Kirsten & Schrøder, Kim Christian (Red.), The Connected Museum: Social Media and Museum Communication. Routledge. ISSN 978-0-415-83318-9. s. 153–176.
 • Damsa, Crina-Ioana; Ludvigsen, Sten Runar & Andriessen, Jerry (2013). Knowledge co-construction - epistemic consensus or relational assent? I Andriessen, Jerry (Red.), Affective Learning together. Social and emotional dimensions of collaborative learning. Routledge. ISSN 978-0-415-69687-6. s. 97–119.
 • Dolonen, Jan Arild & Ludvigsen, Sten Runar (2012). Analyzing students' interaction with a 3D geometry learning tool and their teacher. Learning, Culture and Social Interaction. ISSN 2210-6561. 1(3-4), s. 167–182. doi: 10.1016/j.lcsi.2012.08.002.
 • de Jong, Ton; Weinberger, Armin; Girault, Isabelle; Kluge, Anders; Lazonder, Ard & Pedaste, Margus [Vis alle 22 forfattere av denne artikkelen] (2012). Using scenarios to design complex technology-enhanced learning environments. Educational technology research and development. ISSN 1042-1629. 60(5), s. 883–901. doi: 10.1007/s11423-012-9258-1.
 • Børte, Kristin; Ludvigsen, Sten Runar & Mørch, Anders Irving (2012). The role of social interaction in software effort estimation: Unpacking the "magic step" between reasoning and decision-making. Information and Software Technology. ISSN 0950-5849. 54(9), s. 985–996. doi: 10.1016/j.infsof.2012.03.002.
 • Ludvigsen, Sten Runar (2012). What counts as knowledge: learning to use categories in computer environments. Learning, Media & Technology. ISSN 1743-9884. 37(1), s. 40–52. doi: 10.1080/17439884.2011.573149.
 • Krange, Ingeborg; Moen, Anne & Ludvigsen, Sten Runar (2012). Computer-based 3D simulation: a study of communication practices in a trauma team performing patient examination and diagnostic work. Instructional Science. ISSN 0020-4277. 40(5), s. 829–847. doi: 10.1007/s11251-012-9214-9.
 • Ludvigsen, Sten Runar & Mørch, Anders Irving (2011). Theoretical bases of computer supported learning, Learning and cognition in education. Elsevier. ISSN 0123814383. s. 46–51.
 • Ludvigsen, Sten Runar; Rasmussen, Ingvill; Krange, Ingeborg; Moen, Anne & Middleton, David (2011). Intersecting trajectories of Participation: temporality and learning. I Ludvigsen, Sten Runar; Lund, Andreas; Rasmussen, Ingvill & Säljö, Roger (Red.), Learning across sites : new tools, infrastructures and practices. Cambridge University Press. ISSN 978-0-415-58176-9. s. 105–121.
 • Nilsen, Line Lundvoll & Ludvigsen, Sten Runar (2010). Collaborative work and medical talk. Opportunities for learning through knowledge sharing. Communication & Medicine. An Interdisciplinary Journal of Healthcare, Ethics and Society. ISSN 1612-1783. 7(2), s. 143–153. doi: 10.1558/cam.v7i2.143.
 • Rasmussen, Ingvill & Ludvigsen, Sten Runar (2010). Learning with Computer Tools and Environments: A Sociocultural Perspective. I Littleton, Karen; Wood, Clare & Staarman, Judith Kleine (Red.), International Handbook of Psychology in Education. Emerald Group Publishing Limited. ISSN 978-1-84855-232-6. s. 399–433.
 • de Jong, Ton; van Joolingen, Wouter; Giemza, Adam; Girault, Isabelle; Hoppe, Ulrich & Kindermann, Jörg [Vis alle 42 forfattere av denne artikkelen] (2010). Learning by creating and exchanging objects: The SCY experience. British Journal of Educational Technology (BJET). ISSN 0007-1013. 41(6), s. 909–921. doi: 10.1111/j.1467-8535.2010.01121.x.
 • Ludvigsen, Sten Runar & Mørch, Anders Irving (2010). Computer-Supported Collaborative Learning: Basic Concepts, Multiple Perspectives, and Emerging Trends. I Peterson, Penelope; Baker, Eva & McGaw, Barry (Red.), International Encyclopedia of Education, Third edition, Volume 5. Elsevier. ISSN 978-0-08-044893-0. s. 290–296.
 • Ludvigsen, Sten Runar & Digernes, Turi Øwre (2009). Research leadership: Productive communities and the integration of research fellows. I Sannino, Annalisa; Gutiérrez, Kris D. & Daniels, Harry (Red.), Learning and Expanding with Activity Theory. Cambridge University Press. ISSN 9780521758109. s. 240–256.
 • Ludvigsen, Sten Runar (2009). Sciogenesis and cognition: The struggle between social and cognitive activities. I Schwarz, Baruch; Dreyfus, Tommy & Hershkowitz, Rina (Red.), Transformation of Knowledge through Classroom Interaction. Routledge. ISSN 978-0-415-49225-6.
 • de Lange, Thomas & Ludvigsen, Sten Runar (2009). Distributed Teacher Collaboration: Organizational Tensions and Innovations Mediated by Instant Messaging. I Krumsvik, Rune Johan (Red.), Learning in the network society and the digitized school. Nova Science Publishers. ISSN 978-1-60741-172-7.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ludvigsen, Sten Runar & Arnseth, Hans Christian (2017). Computer-Supported Collaborative Learning. Springer. ISBN 978-3-319-02599-5. 11 s.
 • Ludvigsen, Sten Runar; Nortvedt, Guri A.; Petterson, Astrid; Sollerman, Samuel; Olafsson, Ragnar F. & Taajamo, Matti [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2016). Northern Lights on PISA and TALIS. Nordisk ministerråd. ISBN 978-92-893-4521-7. 2016(517). 216 s.
 • Lindwall, Oskar; Häkkinen, Päivi; Koschman, Timothy & Ludvigsen, Sten Runar (2015). Exploring the Material Conditions of Learning: Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) Conference 2015. International Society of the Learning Sciences (ISLS). ISBN 978-0-9903550-6-9. 956 s.
 • Lindwall, Oskar; Häkkinen, Päivi; Koschman, Timothy; Tchounikine, Pierre & Ludvigsen, Sten Runar (2015). Exploring the Material Conditions of Learning: The Computer Supported Collaborative Learning (CSCL). Vol. 1. International Society of the Learning Sciences. ISBN 978-0-9903550-6-9. 533 s.
 • Kluge, Anders; Krange, Ingeborg; Ludvigsen, Sten Runar; Lantz-Andersson, Annika & Säljö, Roger (2014). Lärarens roll och design av lärandemiljöer i Lärare i den uppkoblade skolan. Gleerups Utbildning AB. ISBN 9789140687159. 259 s.
 • Ludvigsen, Sten Runar; Lund, Andreas; Rasmussen, Ingvill & Säljö, Roger (2011). Learning across sites : new tools, infrastructures and practices. Cambridge University Press. ISBN 978-0-415-58176-9. 388 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Frøytlog, Jo Inge Johansen; Rasmussen, Ingvill & Ludvigsen, Sten Runar (2021). How microblogging affords conditions for the realisation of student voices about sensitive topics.
 • Rosé, Carolyn; Järvelä, Sanna & Ludvigsen, Sten Runar (2020). Experiencing CSCL: from motivation to the embodied experience and beyond. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning. ISSN 1556-1607. doi: 10.1007/s11412-020-09319-1.
 • Cress, U.; Rosé, C.P.; Law, N. & Ludvigsen, Sten Runar (2019). Investigating the complexity of computer-supported collaborative learning in action. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning. ISSN 1556-1607. 14(2), s. 137–142. doi: 10.1007/s11412-019-09305-2.
 • Rose, Carolyn P.; Law, Nancy; Cress, Ulrike & Ludvigsen, Sten Runar (2019). Highlighting tools and technologies for collaborative learning. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning. ISSN 1556-1607. 14, s. 1–6. doi: 10.1007/s11412-019-09297-z.
 • Dolonen, Jan Arild; Ludvigsen, Sten Runar & Rasmussen, Ingvill (2019). Microblogging for joint construction of meaning in the classroom.
 • Bettinger, Eric Perry; Ludvigsen, Sten Runar; Rege, Mari; Solli, Ingeborg Caroline Foldøy & Yeager, David S. (2019). Increasing Perseverance in Math: Evidence from a Field Experiment in Norway*.
 • Bettinger, Eric Perry; Ludvigsen, Sten Runar; Rege, Mari; Solli, Ingeborg Caroline Foldøy & Yeager, David S. (2019). Increasing Perseverance in Math: Evidence from a Field Experiment in Norway.
 • Major, Louis; Warwick, Paul; Rasmussen, Ingvill; Ludvigsen, Sten Runar & Cook, V (2019). Correction to: Classroom dialogue and digital technologies: a scoping review (Education and Information Technologies, (2018), 23, 5, (1995-2028), 10.1007/s10639-018-9701-y). Education and Information Technologies : Official Journal of the IFIP technical committee on Education. ISSN 1360-2357. s. 1–2. doi: 10.1007/s10639-019-09902-6.
 • Gilje, Øystein; Landfald, Ørjan Flygt & Ludvigsen, Sten Runar (2018). Dybdelæring – historisk bakgrunn og teoretiske tilnærminger. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. 2018(4).
 • Dolonen, Jan Arild & Ludvigsen, Sten Runar (2018). Critical thinking and problem solving in a changing world: PROBE - Assessment and teaching.
 • Bettinger, Eric Perry; Ludvigsen, Sten Runar; Rege, Mari; Solli, Ingeborg Caroline Foldøy & Yeager, David S. (2018). Increasing Perseverance in Math: Evidence from a Field Experiment in Norway.
 • Rege, Mari; Yeager, David S. & Ludvigsen, Sten Runar (2018). Hvordan utvikle en skole som fostrer lærende tankesett?
 • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy; Yeager, David S.; Bettinger, Eric Perry & Ludvigsen, Sten Runar (2018). Shaping student’s beliefs in their abilities to learn: Evidence from a large scale field experiment in Norway.
 • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy; Yeager, David S.; Bettinger, Eric Perry & Ludvigsen, Sten Runar (2018). Shaping student’s beliefs in their abilities to learn: Evidence from a large scale field experiment in Norway.
 • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy; Yeager, David S.; Bettinger, Eric Perry & Ludvigsen, Sten Runar (2018). Shaping student’s beliefs in their abilities to learn: Evidence from a large scale field experiment in Norway.
 • Bettinger, Eric Perry; Ludvigsen, Sten Runar; Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy & Yeager, David S. (2018). Increasing Perseverance in Math: Evidence from a Field Experiment in Norway.
 • Bettinger, Eric Perry; Ludvigsen, Sten Runar; Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy & Yeager, David S. (2018). Increasing Perseverance in Math: Evidence from a Field Experiment in Norway.
 • Bettinger, Eric Perry; Ludvigsen, Sten Runar; Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy & Yeager, David S. (2018). Increasing Perseverance in Math: Evidence from a Field Experiment in Norway.
 • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy; Yeager, David; Bettinger, Eric Perry & Ludvigsen, Sten Runar (2018). Shaping student’s beliefs in their abilities to learn: Evidence from a large scale field experiment in Norway.
 • Law, Nancy; Rose, Carolyn P.; Cress, Ulrike & Ludvigsen, Sten Runar (2018). Different technologies, methodologies and epistemologies?is CSCL a community or communities? International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning. ISSN 1556-1607. 13(2), s. 131–136. doi: 10.1007/s11412-018-9280-3.
 • Bettinger, Eric Perry; Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy; Ludvigsen, Sten Runar & Yeager, David S. (2017). Increasing Perseverance in Math: Evidence from a Field Experiment in Norway.
 • Ludvigsen, Sten Runar; Cress, Ulrike; Law, Nancy; Stahl, Gerry & Rose, Carolyn P. (2017). Future direction for the CSCL field: Methodologies and eight controversies. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning. ISSN 1556-1607. 12(4), s. 337–341. doi: 10.1007/s11412-017-9268-4.
 • Law, Nancy; Ludvigsen, Sten Runar; Cress, Ulrike & Rose, Carolyn P. (2017). Fostering targeted group practices as a Core focus for CSCL task and technology design. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning. ISSN 1556-1607. 12(1), s. 1–7. doi: 10.1007/s11412-017-9253-y.
 • Ludvigsen, Sten Runar; Law, Nancy; Rose, Carolyn P. & Stahl, Gerry (2017). Frameworks for mass collaboration, adaptable scripts, complex systems theory, and collaborative writing. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning. ISSN 1556-1607. 12(2), s. 127–131. doi: 10.1007/s11412-017-9257-7.
 • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy; Ludvigsen, Sten Runar; Bettinger, Eric Perry & Yeager, David S. (2017). Increasing Perseverance in Math: Evidence from a Field Experiment in Norway. Economics of Child Development.
 • Ludvigsen, Sten Runar (2016). CSCL towards the future: The second decade of ijCSCL. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning. ISSN 1556-1607. 11(1), s. 1–7. doi: 10.1007/s11412-016-9230-x.
 • Ludvigsen, Sten Runar; Cress, Ulrike; Law, Nancy; Rose, Carolyn P. & Stahl, Gerry (2016). Future-looking conversations in CSCL. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning. ISSN 1556-1607. 11(3), s. 255–262. doi: 10.1007/s11412-016-9242-6.
 • Rødnes, Kari Anne; Rasmussen, Ingvill; Ludvigsen, Sten Runar; Smørdal, Ole & Frøytlog, Jo Inge Johansen (2016). Digitalised Dialogues Across the Curriculum (DiDiAC): Design-based interventions for developing 21st-century skills.
 • Ludvigsen, Sten Runar (2016). Introduction. Comparative studies of the Nordic countries: implications for educational policy, Northern Lights on PISA and TALIS. Nordisk ministerråd. ISSN 978-92-893-4521-7. s. 11–25.
 • Ludvigsen, Sten Runar (2016). CSCL: connecting the social, emotional and cognitive dimensions. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning. ISSN 1556-1607. 11(2), s. 115–121. doi: 10.1007/s11412-016-9236-4.
 • Stahl, Gerry; Cress, Ulrike; Law, Nancy & Ludvigsen, Sten Runar (2014). Analyzing the multidimensional construction of knowledge in diverse contexts. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning. ISSN 1556-1607. 9(1), s. 1–6. doi: 10.1007/s11412-014-9189-4.
 • Stahl, Gerry; Law, Nancy; Cress, Ulrike & Ludvigsen, Sten Runar (2014). Analyzing roles of individuals in small-group collaboration processes. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning. ISSN 1556-1607. 9(4), s. 365–370. doi: 10.1007/s11412-014-9204-9.
 • Bjørnestad, Elisabeth; Arnseth, Hans Christian & Ludvigsen, Sten Runar (2013). Kunnskapsløftet-hva sier forskningen. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. s. 351–354.
 • Ludvigsen, Sten Runar (2012). Special Issue: Collaborating with digital tools and peers in medical education: cases and simulations as interventions in learning Commentary. Instructional Science. ISSN 0020-4277. 40(5), s. 849–855. doi: 10.1007/s11251-012-9233-6.
 • Ludvigsen, Sten Runar; Lund, Andreas; Rasmussen, Ingvill & Säljö, Roger (2011). Introduction-Learing in different contexts in the knowledge society. I Ludvigsen, Sten Runar; Lund, Andreas; Rasmussen, Ingvill & Säljö, Roger (Red.), Learning across sites : new tools, infrastructures and practices. Cambridge University Press. ISSN 978-0-415-58176-9.
 • Damsa, Crina; Ludvigsen, Sten Runar & Sins, Patrick (2010). Trialogical work in higher education: Creation and use of shared objects in knowledge creation practices, Paper presented in H. Muukkonen, C. I. Damsa & S. Ludvigsen, Collective object-bound activities: exploring the boundaries of knowledge creation and cultural historical activity theory frameworks, Symposium at the.
 • Mørch, Anders Irving; Nygård, Kathrine Amundsen & Ludvigsen, Sten Runar (2009). Adaptation and Generalization in Software Product Development. I Daniels, Harry (Red.), Activity theory in practice: promoting learning across boundaries and agencies. Routledge. ISSN 978-0-415-47725-3. s. 184–205.
 • Kluge, Anders; Dolonen, Jan Arild; Scherer, Ronny & Ludvigsen, Sten Runar (2018). Testing and Teaching Critical Thinking and Problem Solving in a Changing World. Summative report from the PROBE-project: Critical thinking and problem-solving skills in a changing world. An approach to the design of classroom-based assessment and teaching. University of Oslo and the Brookings Institution.
 • Kluge, Anders; Boothby, Russel Clark; Dolonen, Jan Arild; Scherer, Ronny & Ludvigsen, Sten Runar (2017). Critical Thinking in a Changing World: ASSESSMENT FRAMEWORK. University of Oslo and the Brookings Institution.
 • Kluge, Anders; Boothby, Russel Clark; Dolonen, Jan Arild; Scherer, Ronny & Ludvigsen, Sten Runar (2017). Critical Thinking in a Changing World: A Formative Report of the Conceptualization, Assessment, and Implementation of Critical Thinking Skills in 21st Century Education. University of Oslo and the Brookings Institution.
 • Kluge, Anders; Furberg, Anniken Larsen; Dolonen, Jan Arild; Ludvigsen, Sten Runar; Strømme Aanesland, Torunn & Zacharia, Zacharias [Vis alle 28 forfattere av denne artikkelen] (2012). SCY Summative evaluation report DIX.4. European Commission (SCY - Project number IST-212814).
 • Kluge, Anders; Furberg, Anniken Larsen; Dolonen, Jan Arild; Ludvigsen, Sten Runar; Zacharias, Zacharia & Xenofontos, Nikoletta [Vis alle 18 forfattere av denne artikkelen] (2011). SCY second formative evaluation report. European Commission (SCY - Project number IST-212814).
 • Krumsvik, Rune Johan; Westrheim, Kariane; Engelsen, Knut Steinar; Smith, Kari; Cronjé, Johannes & Hertzberg, Frøydis [Vis alle 16 forfattere av denne artikkelen] (2011). A Tribute To Professor Olga Dysthe. With this booklet colleagues, research collaborators and friends, honour Olga Dysthe on her 70th year anniversary and also mark her retirement from the Department of Education, University of Bergen. Universitetet i Bergen.
 • Kluge, Anders; Lazonder, Ard; Ludvigsen, Sten Runar; Weinberger, Armin; de Jong, Ton & Vold, Vibeke [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2010). SCY evaluation planning and methods. SCY research project / European Commission.
 • Kluge, Anders; Furberg, Anniken Larsen; Ludvigsen, Sten Runar; Dolonen, Jan Arild; Norenes, Svein Olav & Vold, Vibeke [Vis alle 29 forfattere av denne artikkelen] (2010). SCY first formative evaluation report. European Commission (SCY - Project number IST-212814).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. nov. 2014 14:33 - Sist endret 15. sep. 2022 12:01

Prosjekter