Elevprodukt: Elevproduserte læringsobjekter i naturfag (avsluttet)

Sluttrapport

Elevprodukt: Fra informasjonssøk tpå Internett til kunnskapsintegrasjon.

Om prosjektet

Læring av naturfaglige emner ved bruk av en IKT-basert læringsomgivelse. Omgivelsen tilrettelegger for kildesøk, simulering gjennom interaktive modeller og elevers egenproduksjon.

Mål

  • å utvikle pedagogiske modeller innen naturfagsundervisning der bruk av IKT gjør at elevene kan kombinere stoff fra forskjellige kilder og sette dette sammen til kunnskapsprodukter
  • å strukturere en omgivelse for læring - ved å designe nye og ta i bruk av eksisterende elementer - som lar elever samarbeide om søk og simulering, samt ta i bruk egne bidrag fra tidligere arbeid
  • å studere hvilke strategier elevene tar i bruk når de arbeider med flere kilder og hvordan de kan utvikle et repertoar av forskjellige læringsstrategier
     

Metode og teori

Prosjektet vil utvikle en læringsomgivelse som delvis vil være en videreutvikling av "På tynn is" fra viten.no, og delvis en nyutvikling. Elever i 1.klasse på videregående skole vil gjennomføre et prosjekt om klima over en 3-ukers periode der de vil bruke forskjellige IKT-baserte hjelpemidler utviklet i prosjektet og eksisterende læringsomgivelser som viten.no. Elevenes arbeid vil bli observert og filmet.
Det vil være et gjensidig samspill mellom de pedagogiske modellene med de læringsscenarier som skisseres, og de tekniske løsningene for å realisere dem.

Finansiering og tidsramme

Finansiert av:


Tidsramme: 2007-2008

Relaterte prosjekter

SCY - Science Created by You

Outcomes

  • Prosjektets resultater skal oppsummeres i en rapport.
  • Det skal publiseres på norsk og internasjonalt fra prosjektet.
  • Prosjektet skal resultere i ny programvare integrert i viten.no som kan brukes videre i skolen.
Publisert 15. sep. 2010 15:24 - Sist endret 3. jan. 2019 10:56

Kontakt

Prosjekt leder Anders Kluge
 

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere