Greta Björk Gudmundsdottir

Bilde av Greta Björk Gudmundsdottir
English version of this page
Telefon +47 22855697
Mobiltelefon +47 94525222
Rom 308
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Lærerens og lærerstudentens profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK). Digital dømmekraft. Digitale skiller. Komparativ og internasjonal utdanningsforskning. 

Siste publikasjon: Gudmundsdottir, Greta Björk & Björnsson, Julius Kristjan (2021). Hvor godt er lærere forberedt på den digitale hverdagen?, I: Julius Kristjan Björnsson (red.),  Hva kan vi lære av TALIS 2018? Gode relasjoner som grunnlag for læring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-71880-0.  Kap. 4.  s 57 - 86

Undervisning

Forelesninger om digital dømmekraft på PPU3520d, PPU3220, PROF3025
PPU 3510d Pedagogisk seminar
PPU 3520d Pedagogisk seminar
PHUV9110 Theory of Knowledge in Teacher Education Research
PHUV9100 Philosophy of Science, Research Methodology and Ethics

 

Bakgrunn

Utdanning:

 • Doktorgrad i komparativ og internasjonal utdanning, IPED, Universitetet i Oslo (2011)
 • Mastergrad i komparativ og internasjonal utdanning, IPED, Universitetet i Oslo (2002)
 • IKT støttet læring, Universitetet på Island (2000)
 • Praktisk pedagogisk utdanning, Universitetet på Island (1993)
 • Bachelorgrad i sosialantropologi, Universitetet på Island (1992)

Arbeidserfaring:

 • Professor i pedagogikk, UiO (2020)
 • Professor II, Oslo Metropolitan University (2020-2022)
 • Førsteamanuensis i profesjonsrettet praksis, UiO (2016-2020)
 • Forsker på Senter for IKT i utdanningen, avdeling for barnehage- og lærerutdanning (2011-2016)
 • PhD stipendiat, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo (2006-2011)
 • Morsmålslærer i Ullensaker kommune (2003-2004)
 • Koordinator Network for Research and Evaluation for Development (NETREED), University of Oslo (2002-2003)
 • Lærer i sosiologi og antropologi ved Kvennaskolinn videregående skole i Reykjavik (1993-2000)

Verv

Utvalg for nord-sør-samarbeid
Forskerforbundet UiO, styremedlem
Visepresident Nordic Comparative and International Education Society (NOCIES)
Assosiert redaktør i Nordic Journal of Digital Literacy (NJDL)
Assosiert redaktør i Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE)

Emneord: Læring og utdanning, Praksis, IKT og læring, Lærerutdanningsforskning, Komparative og internasjonale studier
Publisert 1. apr. 2016 11:19 - Sist endret 13. aug. 2021 10:24