Greta Björk Gudmundsdottir

Bilde av Greta Björk Gudmundsdottir
English version of this page
Telefon +47 22855697
Mobiltelefon +47 94525222
Rom 308
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Lærerens og lærerstudentens profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK). Digital dømmekraft. Digitale skiller. Komparativ og internasjonal utdanningsforskning. 

Undervisning

Forelesninger om digital dømmekraft på PPU3520d, PPU3220, PROF3025
PPU 3510d Pedagogisk seminar
PPU 3520d Pedagogisk seminar
PHUV9110 Theory of Knowledge in Teacher Education Research
PHUV9100 Philosophy of Science, Research Methodology and Ethics

 

Bakgrunn

Utdanning:

 • Doktorgrad i komparativ og internasjonal utdanning, IPED, Universitetet i Oslo (2011)
 • Mastergrad i komparativ og internasjonal utdanning, IPED, Universitetet i Oslo (2002)
 • IKT støttet læring, Universitetet på Island (2000)
 • Praktisk pedagogisk utdanning, Universitetet på Island (1993)
 • Bachelorgrad i sosialantropologi, Universitetet på Island (1992)

Arbeidserfaring:

 • Professor i pedagogikk, UiO (2020)
 • Professor II, Oslo Metropolitan University (2020-2022)
 • Førsteamanuensis i profesjonsrettet praksis, UiO (2016-2020)
 • Forsker på Senter for IKT i utdanningen, avdeling for barnehage- og lærerutdanning (2011-2016)
 • PhD stipendiat, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo (2006-2011)
 • Morsmålslærer i Ullensaker kommune (2003-2004)
 • Koordinator Network for Research and Evaluation for Development (NETREED), University of Oslo (2002-2003)
 • Lærer i sosiologi og antropologi ved Kvennaskolinn videregående skole i Reykjavik (1993-2000)

Verv

Utvalg for nord-sør-samarbeid
Forskerforbundet UiO, styremedlem
Assosiert redaktør i Nordic Journal of Digital Literacy (NJDL)
Assosiert redaktør i Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE)

Emneord: Læring og utdanning, Praksis, IKT og læring, Lærerutdanningsforskning, Komparative og internasjonale studier

Publikasjoner

 • Hatlevik, Ove Edvard; Gudmundsdottir, Greta Björk & Rohatgi, Anubha (2021). Digital downsides in teacher education. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). ISSN 2535-4051. 5(4), s. 123–139. doi: 10.7577/njcie.4227. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tømte, Karoline; Gudmundsdottir, Greta Björk & Hatlevik, Ove Edvard (2021). Hvordan forstå og forebygge digital mobbing? I Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde & Mifsud, Louise (Red.), Digital dømmekraft. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205554467. s. 149–171.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Björnsson, Julius Kristjan (2021). Hvor godt er lærere forberedt på den digitale hverdagen? I Björnsson, Julius Kristjan (Red.), Hva kan vi lære av TALIS 2018? Gode relasjoner som grunnlag for læring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-71880-0. s. 57–86. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.123. Fulltekst i vitenarkiv
 • Daza Ramos, Leidy Viviana; Gudmundsdottir, Greta Björk & Lund, Andreas (2021). Partnerships as third spaces for professional practice in initial teacher education: A scoping review. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. ISSN 0742-051X. 102. doi: 10.1016/j.tate.2021.103338. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Hatlevik, Ove Edvard (2020). “I just Google it” - Developing professional digital competence and preparing student teachers to exercise responsible ICT use. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). ISSN 2535-4051. 4(3), s. 39–55. doi: 10.7577/njcie.3752. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tusiime, Wycliff Edwin; Johannesen, Monica & Gudmundsdottir, Greta Björk (2020). Teaching art and design in a digital age: challenges facing Ugandan teacher educators. Journal of Vocational Education and Training. ISSN 1363-6820. doi: 10.1080/13636820.2020.1786439. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Hathaway, Dawn (2020). “We Always Make It Work”: Teachers’ Agency in the Time of Crisis. Journal of Information Technology and Teacher Education. ISSN 1059-7069. 28(2), s. 239–250.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk; Gassó, Héctor Hernández; Rubio, Juan Carlos Colomer & Hatlevik, Ove Edvard (2020). Student teachers’ responsible use of ICT: Examining two samples in Spain and Norway. Computers & Education. ISSN 0360-1315. 152(July 2020). doi: 10.1016/j.compedu.2020.103877.
 • Brevik, Lisbeth M.; Gudmundsdottir, Greta Björk; Lund, Andreas & Strømme Aanesland, Torunn (2019). Transformative Agency in Teacher Education: Fostering Professional Digital Competence . Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. ISSN 0742-051X. 86. doi: 10.1016/j.tate.2019.07.005. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tusiime, Wycliff Edwin; Johannesen, Monica & Gudmundsdottir, Greta Björk (2019). The Dilemma of Teaching with Digital Technologies in Developing Countries: Experiences of Art and Design Teacher Educators in Uganda. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). ISSN 2535-4051. 3(2), s. 55–71. doi: 10.7577/njcie.3313. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lund, Andreas; Furberg, Anniken Larsen & Gudmundsdottir, Greta Björk (2019). Expanding and Embedding Digital Literacies: Transformative Agency in Education. Media and Communication. ISSN 2183-2439. 7(2), s. 47–58. doi: 10.17645/mac.v7i2.1880. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tusiime, Wycliff Edwin; Johannesen, Monica & Gudmundsdottir, Greta Björk (2019). Developing Teachers’ Digital Competence: Approaches for Art and Design Teacher Educators in Uganda . ijEDict - International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology. ISSN 1814-0556. 15(1), s. 133–149. doi: 10.7577/njcie.3313. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hatlevik, Ove Edvard; Throndsen, Inger; Loi, Massimo & Gudmundsdottir, Greta Björk (2018). Students’ ICT self-efficacy and computer and information literacy: Determinants and relationships. Computers & Education. ISSN 0360-1315. 118, s. 107–119. doi: 10.1016/j.compedu.2017.11.011.
 • Ottestad, Geir & Gudmundsdottir, Greta Björk (2018). ICT Policy in Primary and Secondary Education in Europe. I Voogt, Joke; Knezek, Gerald; Christensen, R & Lai, K-W (Red.), Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education. Springer. ISSN 978-3-319-71053-2. s. 1343–1363. doi: https%3A/link-springer-com.ezproxy.uio.no/referencework/10.1007/978-3-319-71054-9.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Hatlevik, Ove Edvard (2018). Newly qualified teachers' professional digital competence: implications for teacher education. European Journal of Teacher Education. ISSN 0261-9768. 41(2), s. 214–231. doi: 10.1080/02619768.2017.1416085. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Vasbø, Kristin Beate (2017). Toward Improved Professional Digital Competence: The Use of Blended Learning in Teacher Education in Norway. I Resta, Paul & Smith, Shaunna (Red.), SITE 2017. Society for Information Technology and Teacher Education. Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). ISSN 978-1-939797-27-8. s. 499–509. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tømte, Karoline; Gudmundsdottir, Greta Björk & Hatlevik, Ove Edvard (2017). Hvordan forstå og forebygge digital mobbing? Fra holdning til handling. I Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde & Mifsud, Louise (Red.), Digital Dømmekraft. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205491809. s. 146–167.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Ottestad, Geir (2016). På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse. I Krumsvik, Rune Johan (Red.), Digital læring i skole og lærerutdanning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215020495. s. 70–82.
 • Hatlevik, Ove Edvard; Gudmundsdottir, Greta Björk & Loi, Massimo (2015). Examining factors predicting students' digital competence. Journal of Information Technology Education: Research (JITE: Research). ISSN 1547-9714. 14, s. 123–137. doi: 10.28945/2126.
 • Hatlevik, Ove Edvard; Gudmundsdottir, Greta Björk & Loi, Massimo (2015). Digital diversity among upper secondary students: A multilevel analysis of the relationship between cultural capital, self-efficacy, strategic use of information and digital competence. Computers & Education. ISSN 0360-1315. 81(February), s. 345–353. doi: 10.1016/j.compedu.2014.10.019.
 • Hatlevik, Ove Edvard; Throndsen, Inger; Gudmundsdottir, Greta Björk & Olsen, Rolf Vegar (2015). Oppsummering og veien videre. I Hatlevik, Ove Edvard & Throndsen, Inger (Red.), Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02654-1. s. 171–193.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Throndsen, Inger (2015). IKT i skolen. I Hatlevik, Ove Edvard & Throndsen, Inger (Red.), Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02654-1. s. 125–145.
 • Throndsen, Inger & Gudmundsdottir, Greta Björk (2015). International computer and information literacy study (ICILS). I Hatlevik, Ove Edvard & Throndsen, Inger (Red.), Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02654-1. s. 11–27.
 • Ottestad, Geir; Kelentric, Marijana & Gudmundsdottir, Greta Björk (2014). Professional digital competence in teacher education. Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN 1891-943X. 9(4), s. 243–249.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk; Dalaaker, Dina; Egeberg, Gunstein; Hatlevik, Ove Edvard & Tømte, Karoline (2014). Interactive technology. Traditional practice? Two case studies of teachers' commencing with interactive whiteboards and tablets. Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN 1891-943X. 9(1), s. 23–43.
 • Vasbø, Kristin Beate & Gudmundsdottir, Greta Björk (2014). Methodological challenges when exploring new learning sites in educational research. I Gudmundsdottir, Greta Björk & Vasbø, Kristin Beate (Red.), Methodological challenges when exploring digital learning spaces in education. Brill|Sense. ISSN 9789462097353. s. 1–13. doi: 10.1007/978-94-6209-737-7_1.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Egeberg, Gunstein (2014). Pedagogikk - en grunnbok. I Wittek, Line & Stray, Janicke Heldal (Red.), Pedagogikk - en grunnbok. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-41424-5. s. 534–547.
 • Vasbø, Kristin Beate & Gudmundsdottir, Greta Björk (2014). Methodological Challenges When Exploring New Learnings Sites In Education. I Gudmundsdottir, Greta Björk & Vasbø, Kristin Beate (Red.), Methodological Challenges When Exploring Digital Learning Spaces In Education. Brill|Sense. ISSN 978-94-6209-736-0. s. 1–9.
 • Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Gudmundsdottir, Greta Björk; Hatlevik, Ove Edvard; Mifsud, Louise & Tømte, Karoline (2014). Digital Natives: Digitally Competent? I Searson, Michael & Ochoa, Marilyn N. (Red.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2014. Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). ISSN 978-1-939797-07-0. s. 2010–2016.
 • Hatlevik, Ove Edvard & Gudmundsdottir, Greta Björk (2013). An emerging digital divide in urban school children´s information literacy: Challenging equity in the Norwegian school system. First Monday. ISSN 1396-0466. 18(4). doi: 10.5210/fm.v18i4.4232.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Hatlevik, Ove Edvard (2013). Digital Competence and Students' Productive Use of Computers in School: Observing the Role of Motivation and Family Background. I Bjørnestad, Elisabeth & Stray, Janicke Heldal (Red.), New Voices in Norwegian Educational Research. Brill|Sense. ISSN 978-94-6209-462-8. s. 69–82. doi: 10.1007/978-94-6209-464-2_6.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk (2010). The use of ICT in South African classrooms and the double literacy trap. I Desai, Zubeida; Qorro, Martha & Brock-Utne, Birgit (Red.), Educational Challenges in Multilingual Societies. African Minds. ISSN 978-1-920489-06-9. s. 149–174.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Brock-Utne, Birgit (2010). An exploration of the importance of piloting and access as action research. Educational Action Research. ISSN 0965-0792. 18(3), s. 359–372. doi: 10.1080/09650792.2010.499815.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk (2010). From digital divide to digital equity: Learners’ ICT competence in four primary schools in Cape Town, South Africa. ijEDict - International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology. ISSN 1814-0556. 6(2).
 • Gudmundsdottir, Greta Björk (2010). When does ICT support education in South Africa? The importance of teachers’ capabilities and the relevance of language. Information Technology for Development. ISSN 0268-1102. 16(3), s. 174–190.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Jakobsdottir, Solveig (2009). A digital divide: challenges and opportunites for learners and schools on each side. I Holmarsdottir, Halla & O'Dowd, Mina (Red.), Nordic Voices: Teaching and researching comparative and international education in the Nordic countries. Brill|Sense. ISSN 978-90-8790-972-7. s. 173–205.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk (2008). The implications of language when implementing ICTin South African classrooms. I Qorro, Martha; Desai, Zubeida & Brock-Utne, Birgit (Red.), LOITASA reflecting on Phase I and entering Phase II. Michigan State University Press. ISSN 978-9987-521-45-6. s. 222–250.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Vasbø, Kristin Beate (2014). Methodological challenges when exploring digital learning spaces in education. Brill|Sense. ISBN 9789462097353. 164 s.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Vasbø, Kristin Beate (2014). Methodological Challenges When Exploring Digital Learning Spaces In Education. Brill|Sense. ISBN 978-94-6209-736-0. 156 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gudmundsdottir, Greta Björk; Brevik, Lisbeth M. & Mathé, Nora Elise Hesby (2022). Digital dømmekraft i engelsk og samfunnsfag.
 • Elgesem, Karoline; Gudmundsdottir, Greta Björk & Blikstad-Balas, Marte (2022). Under nedstengingen tok Maria et drastisk valg for datteren: – Ungen var mye mer uthvilt og glad. [Avis]. Romerikes blad.
 • Nagel, Ilka; Afdal, Hilde Wågsås & Gudmundsdottir, Greta Björk (2022). Teacher educators’ professional agency in facilitating digital competence.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk; Mifsud, Louise & Holmarsdottir, Halla Bjørk (2022). Young people as co-researchers on digital technology in education.
 • Daza , Viviana; Gudmundsdottir, Greta Björk & Lund, Andreas (2022). Partnerships in the Third Space. What can we learn from the conceptualization of a vague concept in teacher education?
 • Gudmundsdottir, Greta Björk; Holmarsdottir, Halla Bjørk & Mifsud, Louise (2022). Children and young people's lived experiences: School, online learning and digital competence during a pandemic: A European perspective.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Hatlevik, Ove Edvard (2022). Professional digital competence in Norwegian teacher education .
 • Gudmundsdottir, Greta Björk (2022). Digital Literacy—conceptualization and global perspectives .
 • Damsa, Crina I.; Gudmundsdottir, Greta Björk; Ragnarsdòttir, Hanna & Rodrigues, Carol Paul (2021). Knowledge integration and coordination of collaboration in interdisciplinary learning design teams. .
 • Hathaway, Dawn & Gudmundsdottir, Greta Björk (2021). Teachers’ online readiness in times of crises: A comparison of Norway and US teachers.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk; Sævarsdottir, Margret & Cahill, Camilla (2021). Sjumilssteget og den digitale transformasjonen (Podcast: Unmuta). [Internett]. https://open.spotify.com/show/6GKxcnkbbThrpbH5gcFlFg?si=NQam.
 • Biseth, Heidi & Gudmundsdottir, Greta Björk (2020). Episode 4: Gode råd ved oppstart av store forskningsprosjekter.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk; Rohatgi, Anubha; Giæver, Tonje Hilde & Mifsud, Louise (2020). Sharing good practices across Europe when developing ICT in teacher education (DICTE).
 • Andradottir, Iris & Gudmundsdottir, Greta Björk (2020). Persónuvernd. [Internett]. Kennsluvarp Háskóla Íslands.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Hatlevik, Ida Katrine R (2020). Er lærerne rustet til å møte fremtiden? utdanningsforskning.no.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk; Jakobsdottir, Solveig; Hjartarson, Torfi; Gissurardóttir, Salvör Kristjana; Kjartansdottir, Skulina & Petursdottir, Svava (2020). Nýting stafrænnar tækni og netkennsla: skammtímalausnir eða þróun til framtíðar [Use of digital technology and online teaching: short term use or future development].
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Strand, Anneli (2020). Lærernes håndtering av hjemmeskole under koronakrisen imponerer forskere. [Internett]. NRK.no.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Drevvatne, Anneli Strand (2020). Få lærere hadde kunnskap om heldigital undervisning da skolene stengte. (God morgen Nordland). [Radio]. NRK.
 • Hathaway, Dawn; Gudmundsdottir, Greta Björk & Gilje, Øystein (2020). FIKS webinar: Undervisning og læring på nett - hva sier forskningen? [Internett]. https://www.youtube.com/watch?v=aRYMp9lJhsA&t=551s.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Strand, Hilde Kristin (2020). Har tru på Matteus-effekt for elevane: Dei som har mykje skal få meir. [Internett]. Khrono.no.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Heie, Magnus (2020). Var lærerne klare for å bli heldigitale? [Internett]. Forskning.no.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Heie, Magnus (2020). Det viktigste med nettbasert undervisning skjer på forhånd. [Internett]. Utdanningsforskning.no.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Heie, Magnus (2020). Digital kompetanse i skolen handler om mer enn tekniske ferdigheter. [Internett]. Forskning.no.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Audur, Stefansdottir (2019). Intercultural Competency in Education.
 • Daza Ramos, Leidy Viviana; Gudmundsdottir, Greta Björk & Lund, Andreas (2019). Conference paper: The Conceptualization of the Third Space in Pre-Service Teachers' Professional Practice.
 • Vasbø, Kristin Beate; Sæther, Elin & Gudmundsdottir, Greta Björk (2018). Conference paper: Exploring student teachers’ understanding of diversity in Norwegian classrooms.
 • Vasbø, Kristin Beate & Gudmundsdottir, Greta Björk (2018). Conference paper: The Benefits of Flipped Learning in a Teacher Education Program in Norway.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Hatlevik, Ove Edvard (2018). Conference paper: Student teachers, ICT and cyber ethics across four European countries.
 • Karseth, Berit; de Lange, Thomas; Gudmundsdottir, Greta Björk; Morken, Ivar & Ottesen, Eli (2018). NERA 46th Congress Mars 2018 Lokal organisasjonskomite.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Vasbø, Kristin Beate (2018). Seminar: Erfaringer med Canvas. Hvordan har vi jobbet i lærerutdanningen ved UiO?
 • Gudmundsdottir, Greta Björk; Sæther, Elin & Vasbø, Kristin Beate (2018). Conference paper: Expanding student teachers’ understanding of diversity in Norwegian classrooms.
 • Lund, Andreas; Strømme Aanesland, Torunn; Gudmundsdottir, Greta Björk & Brevik, Lisbeth M. (2018). Conference paper: Transformative Agency in Teacher Education: Fostering Professional Digital Competence.
 • Vasbø, Kristin Beate & Gudmundsdottir, Greta Björk (2017). Seminar: Erfaringer med Canvas i lærerutdanningen ved UiO.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk (2017). Conference paper: eTwinning with student teachers.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk (2017). ICT in Teacher Education.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk (2017). Panel participant in "Constructing 21st Century Teacher Education Symposium".
 • Vasbø, Kristin Beate & Gudmundsdottir, Greta Björk (2017). The use of flipped learning in teacher education program in Norway.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Vasbø, Kristin Beate (2017). Conference paper: Toward Improved Professional Digital Competence: The Use of Blended Learning in Teacher Education in Norway.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Vasbø, Kristin Beate (2016). Conference paper: Towards improved Professional Digital Competence in Teacher Education in Norway.
 • Hatlevik, Ove Edvard; Loi, Massimo; Gudmundsdottir, Greta Björk & Throndsen, Inger (2015). Computer and information literacy and self-efficacy: The cases of Denmark, Norway and Poland.
 • Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Gudmundsdottir, Greta Björk; Hatlevik, Ove Edvard; Mifsud, Louise & Tømte, Karoline (2015). Conference paper: Student teachers’ attitudes towards ICT use in teaching and learning.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk (2014). Digital dømmekraft på skolen og i klasserommet. Ressurspakke for profesjonsfaglig digital kompetanse.
 • Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Gudmundsdottir, Greta Björk; Hatlevik, Ove Edvard; Mifsud, Louise & Tømte, Karoline (2014). Pre-Service Student Teachers’ Awareness of their Digital Responsibility.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Jakobsdottir, Solveig (2010). Digital divides. Learning and lessons from opposite sides.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk (2010). Towards an appropriate theory; Critical theories, ICT4D and the language issue.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk (2009). IKT i Sør.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Jakobsdottir, Solveig (2009). Digital Divides: Learning and Lessons from Opposite Sides.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk (2009). The encounter of digital literacy in South African classrooms.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Brock-Utne, Birgit (2009). On the importance of piloting.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Jakobsdottir, Solveig (2009). Stafræn gjá: tölvunotkun suður-afrískra og íslenskra ungmenna - áskoranir og tækifæri [A digital divide: Computer use by South African and Icelandic school children - challenges and opportunities].
 • Gudmundsdottir, Greta Björk (2008). Stafræna gjáin í Suður Afríku.
 • Eickelmann, Birgit; Barbovschi, Monica; Casamassima, Gianna; Drossel, Kerstin; Gudmundsdottir, Greta Björk & Holmarsdottir, Halla Bjørk [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2021). The younger generation’s views on how their education is preparing them for the digital age against the background of COVID-19. Paderborn University.
 • Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise; Engen, Bård Ketil; Gudmundsdottir, Greta Björk; Hatlevik, Ove Edvard & Camilleri, Patrick [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2020). DiCTE Questionnaire Report - Output 2. OsloMet.
 • Ayllón, Sara; Barbovschi, Monica; Casamassima, Gianna; Drossel, Kerstin; Eickelmann, Birgit & Ghețău, Cosmin [Vis alle 21 forfattere av denne artikkelen] (2020). ICT usage across Europe: A literature review and an overview of existing data. Universitat de Girona. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gudmundsdottir, Greta Björk; Loftsgarden, Marit & Ottestad, Geir (2014). Newly qualified teachers. Professional digital competence and experiences from teacher education. Senter for IKT i utdanningen. ISSN 9788293378112.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk; Loftsgarden, Marit & Ottestad, Geir (2014). Nyutdannede lærarere. Profesjonsfagleg digital kompetanse og erfaringer med IKT I lærerutdanningen. Senter for IKT i utdanningen. ISSN 9788293378013.
 • Hatlevik, Ove Edvard; Egeberg, Gunstein; Gudmundsdottir, Greta Björk; Loftsgarden, Marit & Loi, Massimo (2013). Monitor skole 2013. Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen. Senter for IKT i utdanningen. ISSN 9788299869867.
 • Egeberg, Gunstein; Gudmundsdottir, Greta Björk; Hatlevik, Ove Edvard; Ottestad, Geir; Skaug, Jørund Høie & Tømte, Karoline (2012). Monitor 2011. Skolens digitale tilstand. Senter for IKT i utdanningen. ISSN 9788299869812.
 • Dalaaker, Dina; Egeberg, Gunstein; Gudmundsdottir, Greta Björk; Guttormsgaard, Vibeke; Hatlevik, Ove Edvard & Ottestad, Geir [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2012). Monitor 2012. Elever skal synes. Hvordan kan IKT utvikle kompetansen i skolen? Senter for IKT i utdanningen. ISSN 9788299869843.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Hardersen, Barbro (2012). Småbarns digitale univers. 0–6-åringers tilgang til og bruk av digitale enheter på fritiden. Senter for IKT i utdanningen. ISSN 9788299869836.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk (2011). From digital divide to digital opportunities? A critical perspective on the digital divide in South African classrooms. University of Oslo. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. apr. 2016 11:19 - Sist endret 22. nov. 2022 20:34