Greta Björk Gudmundsdottir

Bilde av Greta Björk Gudmundsdottir
English version of this page
Telefon +47 22855697
Mobiltelefon +47 94525222
Rom 308
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Lærerens og lærerstudentens profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK). Digital dømmekraft. Digitale skiller. Komparativ og internasjonal utdanningsforskning. 

Siste publikasjon: Gudmundsdottir, Greta Björk & Hatlevik, Ove Edvard (2020). “I just Google it” - Developing professional digital competence and preparing student teachers to exercise responsible ICT use. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) 4(3), s. 39-55. 

Undervisning

Forelesninger om digital dømmekraft på PPU3520d, PPU3220, PROF3025
PPU 3510d Pedagogisk seminar
PPU 3520d Pedagogisk seminar
PHUV9110 Theory of Knowledge in Teacher Education Research
PHUV9100 Philosophy of Science, Research Methodology and Ethics

 

Bakgrunn

Utdanning:

 • Doktorgrad i komparativ og internasjonal utdanning, IPED, Universitetet i Oslo (2011)
 • Mastergrad i komparativ og internasjonal utdanning, IPED, Universitetet i Oslo (2002)
 • IKT støttet læring, Universitetet på Island (2000)
 • Praktisk pedagogisk utdanning, Universitetet på Island (1993)
 • Bachelorgrad i sosialantropologi, Universitetet på Island (1992)

Arbeidserfaring:

 • Professor i pedagogikk, UiO (2020)
 • Professor II, Oslo Metropolitan University (2020-2022)
 • Førsteamanuensis i profesjonsrettet praksis, UiO (2016-2020)
 • Forsker på Senter for IKT i utdanningen, avdeling for barnehage- og lærerutdanning (2011-2016)
 • PhD stipendiat, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo (2006-2011)
 • Morsmålslærer i Ullensaker kommune (2003-2004)
 • Koordinator Network for Research and Evaluation for Development (NETREED), University of Oslo (2002-2003)
 • Lærer i sosiologi og antropologi ved Kvennaskolinn videregående skole i Reykjavik (1993-2000)

Verv

Utvalg for nord-sør-samarbeid
Forskerforbundet UiO, styremedlem
Visepresident Nordic Comparative and International Education Society (NOCIES)
Assosiert redaktør i Nordic Journal of Digital Literacy (NJDL)
Assosiert redaktør i Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE)

Emneord: Læring og utdanning, Praksis, IKT og læring, Lærerutdanningsforskning, Komparative og internasjonale studier

Publikasjoner

 • Daza Ramos, Leidy Viviana; Gudmundsdottir, Greta Bjørk & Lund, Andreas (2021). Partnerships as third spaces for professional practice in initial teacher education: A scoping review. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies.  ISSN 0742-051X.  102 . doi: https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103338 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Björnsson, Julius Kristjan (2021). Hvor godt er lærere forberedt på den digitale hverdagen?, I: Julius Kristjan Björnsson (red.),  Hva kan vi lære av TALIS 2018? Gode relasjoner som grunnlag for læring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-71880-0.  Kap. 4.  s 57 - 86 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tømte, Karoline; Gudmundsdottir, Greta Björk & Hatlevik, Ove Edvard (2021). Hvordan forstå og forebygge digital mobbing?, I: Bård Ketil Engen; Tonje Hilde Giæver & Louise Mifsud (red.),  Digital dømmekraft.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205554467.  10.  s 149 - 171
 • Gudmundsdottir, Greta Björk; Gassó, Héctor Hernández; Rubio, Juan Carlos Colomer & Hatlevik, Ove Edvard (2020). Student teachers’ responsible use of ICT: Examining two samples in Spain and Norway. Computers & Education.  ISSN 0360-1315.  152(July 2020) . doi: 10.1016/j.compedu.2020.103877 Vis sammendrag
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Hathaway, Dawn (2020). “We Always Make It Work”: Teachers’ Agency in the Time of Crisis. Journal of Information Technology and Teacher Education.  ISSN 1059-7069.  28(2), s 239- 250 Vis sammendrag
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Hatlevik, Ove Edvard (2020). “I just Google it” - Developing professional digital competence and preparing student teachers to exercise responsible ICT use. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE).  ISSN 2535-4051.  4(3), s 39- 55 . doi: 10.7577/njcie.3752 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Tusiime, Wycliff Edwin; Johannesen, Monica & Gudmundsdottir, Greta Björk (2020). Teaching art and design in a digital age: challenges facing Ugandan teacher educators. Journal of Vocational Education and Training.  ISSN 1363-6820. . doi: 10.1080/13636820.2020.1786439 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brevik, Lisbeth M.; Gudmundsdottir, Greta Björk; Lund, Andreas & Strømme Aanesland, Torunn (2019). Transformative Agency in Teacher Education: Fostering Professional Digital Competence. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies.  ISSN 0742-051X.  86 . doi: 10.1016/j.tate.2019.07.005 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lund, Andreas; Furberg, Anniken Larsen & Gudmundsdottir, Greta Björk (2019). Expanding and Embedding Digital Literacies: Transformative Agency in Education. Media and Communication.  ISSN 2183-2439.  7(2), s 47- 58 . doi: 10.17645/mac.v7i2.1880 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tusiime, Wycliff Edwin; Johannesen, Monica & Gudmundsdottir, Greta Björk (2019). Developing Teachers’ Digital Competence: Approaches for Art and Design Teacher Educators in Uganda. ijEDict - International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology.  ISSN 1814-0556.  15(1), s 133- 149 . doi: 10.7577/njcie.3313 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Tusiime, Wycliff Edwin; Johannesen, Monica & Gudmundsdottir, Greta Björk (2019). The Dilemma of Teaching with Digital Technologies in Developing Countries: Experiences of Art and Design Teacher Educators in Uganda. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE).  ISSN 2535-4051.  3(2), s 55- 71 . doi: 10.7577/njcie.3313 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Hatlevik, Ove Edvard (2018). Newly qualified teachers' professional digital competence: implications for teacher education. European Journal of Teacher Education.  ISSN 0261-9768.  41(2), s 214- 231 . doi: 10.1080/02619768.2017.1416085 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hatlevik, Ove Edvard; Throndsen, Inger; Loi, Massimo & Gudmundsdottir, Greta Björk (2018). Students’ ICT self-efficacy and computer and information literacy: Determinants and relationships. Computers & Education.  ISSN 0360-1315.  118, s 107- 119 . doi: 10.1016/j.compedu.2017.11.011
 • Ottestad, Geir & Gudmundsdottir, Greta Björk (2018). ICT Policy in Primary and Secondary Education in Europe, In Joke Voogt; Gerald Knezek; R Christensen & K-W Lai (ed.),  Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education.  Springer.  ISBN 978-3-319-71053-2.  XIII.  s 1343 - 1363
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Vasbø, Kristin Beate (2017). Toward Improved Professional Digital Competence: The Use of Blended Learning in Teacher Education in Norway., In Paul Resta & Shaunna Smith (ed.),  SITE 2017. Society for Information Technology and Teacher Education.  Association for the Advancement of Computing in Education.  ISBN 978-1-939797-27-8.  Hoveddel.  s 499 - 509 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tømte, Karoline; Gudmundsdottir, Greta Björk & Hatlevik, Ove Edvard (2017). Hvordan forstå og forebygge digital mobbing? Fra holdning til handling, I: Bård Ketil Engen; Tonje Hilde Giæver & Louise Mifsud (red.),  Digital Dømmekraft.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205491809.  .Kapittel 10.  s 146 - 167
 • Gudmundsdottir, Greta Bjørk & Ottestad, Geir (2016). På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse, I: Rune Johan Krumsvik (red.),  Digital læring i skole og lærerutdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215020495.  Kapittel 3.  s 70 - 82
 • Gudmundsdottir, Greta Bjørk & Throndsen, Inger (2015). IKT i skolen, I: Ove Edvard Hatlevik & Inger Throndsen (red.),  Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02654-1.  Kapittel 7.  s 125 - 145
 • Throndsen, Inger & Gudmundsdottir, Greta Bjørk (2015). International computer and information literacy study (ICILS), I: Ove Edvard Hatlevik & Inger Throndsen (red.),  Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02654-1.  kapittel 1.  s 11 - 27
 • Hatlevik, Ove Edvard; Gudmundsdottir, Greta Björk & Loi, Massimo (2015). Examining factors predicting students' digital competence. Journal of Information Technology Education: Research (JITE: Research).  ISSN 1547-9714.  14, s 123- 137 . doi: 10.28945/2126
 • Hatlevik, Ove Edvard; Gudmundsdottir, Greta Bjørk & Loi, Massimo (2015). Digital diversity among upper secondary students: A multilevel analysis of the relationship between cultural capital, self-efficacy, strategic use of information and digital competence. Computers & Education.  ISSN 0360-1315.  81(February), s 345- 353 . doi: 10.1016/j.compedu.2014.10.019
 • Hatlevik, Ove Edvard; Throndsen, Inger; Gudmundsdottir, Greta Bjørk & Olsen, Rolf Vegar (2015). Oppsummering og veien videre, I: Ove Edvard Hatlevik & Inger Throndsen (red.),  Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02654-1.  Kapittel 9.  s 171 - 193
 • Vasbø, Kristin Beate & Gudmundsdottir, Greta Bjørk (2014). Methodological Challenges When Exploring New Learnings Sites In Education, In Greta Bjørk Gudmundsdottir & Kristin Beate Vasbø (ed.),  Methodological Challenges When Exploring Digital Learning Spaces In Education.  Sense Publishers.  ISBN 978-94-6209-736-0.  1.  s 1 - 9
 • Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Gudmundsdottir, Greta Bjørk; Hatlevik, Ove Edvard; Mifsud, Louise & Tømte, Karoline (2014). Digital Natives: Digitally Competent?, In Michael Searson & Marilyn N. Ochoa (ed.),  Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2014.  Association for the Advancement of Computing in Education.  ISBN 978-1-939797-07-0.  SITE 2014.  s 2010 - 2016 Vis sammendrag
 • Gudmundsdottir, Greta Björk; Dalaaker, Dina; Egeberg, Gunstein; Hatlevik, Ove Edvard & Tømte, Karoline (2014). Interactive technology. Traditional practice? Two case studies of teachers' commencing with interactive whiteboards and tablets. Nordic Journal of Digital Literacy.  ISSN 1891-943X.  9(1), s 23- 43
 • Gudmundsdottir, Greta Bjørk & Egeberg, Gunstein (2014). Pedagogikk - en grunnbok, I: Line Wittek & Janicke Heldal Stray (red.),  Pedagogikk - en grunnbok.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41424-5.  Kapittel 31.  s 534 - 547
 • Ottestad, Geir; Kelentric, Marijana & Gudmundsdottir, Greta Björk (2014). Professional digital competence in teacher education. Nordic Journal of Digital Literacy.  ISSN 1891-943X.  9(4), s 243- 249
 • Vasbø, Kristin Beate & Gudmundsdottir, Greta Björk (2014). Methodological challenges when exploring new learning sites in educational research, In Greta Bjørk Gudmundsdottir & Kristin Beate Vasbø (ed.),  Methodological challenges when exploring digital learning spaces in education.  Brill|Sense.  ISBN 9789462097353.  1.  s 1 - 13
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Hatlevik, Ove Edvard (2013). Digital Competence and Students' Productive Use of Computers in School: Observing the Role of Motivation and Family Background, In Elisabeth Bjørnestad & Janicke Heldal Stray (ed.),  New Voices in Norwegian Educational Research.  Brill|Sense.  ISBN 978-94-6209-462-8.  6.  s 69 - 82
 • Hatlevik, Ove Edvard & Gudmundsdottir, Greta Björk (2013). An emerging digital divide in urban school children´s information literacy: Challenging equity in the Norwegian school system. First Monday.  ISSN 1396-0466.  18(4) . doi: 10.5210/fm.v18i4.4232
 • Gudmundsdottir, Greta Bjørk (2010). From digital divide to digital equity: Learners’ ICT competence in four primary schools in Cape Town, South Africa. ijEDict - International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology.  ISSN 1814-0556.  6(2)
 • Gudmundsdottir, Greta Bjørk (2010). The use of ICT in South African classrooms and the double literacy trap, In Zubeida Desai; Martha Qorro & Birgit Brock-Utne (ed.),  Educational Challenges in Multilingual Societies.  African Minds.  ISBN 978-1-920489-06-9.  8.  s 149 - 174
 • Gudmundsdottir, Greta Bjørk (2010). When does ICT support education in South Africa? The importance of teachers’ capabilities and the relevance of language. Information Technology for Development.  ISSN 0268-1102.  16(3), s 174- 190
 • Gudmundsdottir, Greta Bjørk & Brock-Utne, Birgit (2010). An exploration of the importance of piloting and access as action research. Educational Action Research.  ISSN 0965-0792.  18(3), s 359- 372 . doi: 10.1080/09650792.2010.499815
 • Gudmundsdottir, Greta Bjørk & Jakobsdottir, Solveig (2009). A digital divide: challenges and opportunites for learners and schools on each side, In Halla Holmarsdottir & Mina O'Dowd (ed.),  Nordic Voices: Teaching and researching comparative and international education in the Nordic countries.  Sense Publishers.  ISBN 978-90-8790-972-7.  11.  s 173 - 205
 • Gudmundsdottir, Greta Bjørk (2008). The implications of language when implementing ICTin South African classrooms, In Martha Qorro; Zubeida Desai & Birgit Brock-Utne (ed.),  LOITASA reflecting on Phase I and entering Phase II.  Michigan State University Press.  ISBN 978-9987-521-45-6.  kapitelnummer.  s 222 - 250
 • Gudmundsdottir, Greta Bjørk (2006). Approaching the Digital Divide in South Africa, In Torill Aagot Halvorsen (ed.),  Evaluation of Education – on Whose Terms?.  Pedagogisk Forskningsinstitutt.  ISBN 82-569-6352-2.  Part 4.  s 169 - 186

Se alle arbeider i Cristin

 • Gudmundsdottir, Greta Bjørk & Vasbø, Kristin Beate (ed.) (2014). Methodological Challenges When Exploring Digital Learning Spaces In Education. Sense Publishers.  ISBN 978-94-6209-736-0.  156 s.
 • Gudmundsdottir, Greta Bjørk & Vasbø, Kristin Beate (ed.) (2014). Methodological challenges when exploring digital learning spaces in education. Sense Publishers.  ISBN 9789462097353.  164 s.
 • Gudmundsdottir, Greta Bjørk (ed.) (2004). Disseminating and Using - Research Results from the South. Institute of Educational Research.  ISBN 82-569-6317-4.  224 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gudmundsdottir, Greta Björk; Sævarsdottir, Margret & Cahill, Camilla (2021, 14. januar). Sjumilssteget og den digitale transformasjonen (Podcast: Unmuta). [Internett].  https://open.spotify.com/show/6GKxcnkbbThrpbH5gcFlFg?si=NQam.
 • Hathaway, Dawn & Gudmundsdottir, Greta Bjørk (2021). Teachers’ online readiness in times of crises: A comparison of Norway and US teachers.
 • Andradottir, Iris & Gudmundsdottir, Greta Björk (2020, 14. desember). Persónuvernd. [Internett].  Kennsluvarp Háskóla Íslands.
 • Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise; Engen, Bård Ketil; Gudmundsdottir, Greta Björk; Hatlevik, Ove Edvard; Camilleri, Patrick; Colomer, Juan Carlos; Hernandes, Hector; Insa, José Ramón; McDonagh, Adrian.; McGarr, Oliver.; Milton, Josephine & Rohatgi, Anubha (2020). DiCTE Questionnaire Report - Output 2.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Drevvatne, Anneli Strand (2020, 09. juni). Få lærere hadde kunnskap om heldigital undervisning da skolene stengte. (God morgen Nordland). [Radio].  NRK.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Hatlevik, Ida Katrine R (2020). Er lærerne rustet til å møte fremtiden?. utdanningsforskning.no.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Heie, Magnus (2020, 01. april). Det viktigste med nettbasert undervisning skjer på forhånd. [Internett].  Utdanningsforskning.no.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Heie, Magnus (2020, 23. april). Digital kompetanse i skolen handler om mer enn tekniske ferdigheter. [Internett].  Forskning.no.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Heie, Magnus (2020, 16. juni). Var lærerne klare for å bli heldigitale?. [Internett].  Forskning.no.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk; Jakobsdottir, Solveig; Hjartarson, Torfi; Gissurardóttir, Salvör Kristjana; Kjartansdottir, Skulina & Petursdottir, Svava (2020). Nýting stafrænnar tækni og netkennsla: skammtímalausnir eða þróun til framtíðar [Use of digital technology and online teaching: short term use or future development].
 • Gudmundsdottir, Greta Björk; Rohatgi, Anubha; Giæver, Tonje Hilde & Mifsud, Louise (2020). Sharing good practices across Europe when developing ICT in teacher education (DICTE). Vis sammendrag
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Strand, Anneli (2020, 19. juni). Lærernes håndtering av hjemmeskole under koronakrisen imponerer forskere. [Internett].  NRK.no.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Strand, Hilde Kristin (2020, 18. april). Har tru på Matteus-effekt for elevane: Dei som har mykje skal få meir. [Internett].  Khrono.no.
 • Hathaway, Dawn; Gudmundsdottir, Greta Björk & Gilje, Øystein (2020, 25. mai). FIKS webinar: Undervisning og læring på nett - hva sier forskningen?. [Internett].  https://www.youtube.com/watch?v=aRYMp9lJhsA&t=551s.
 • Daza Ramos, Leidy Viviana; Gudmundsdottir, Greta Björk & Lund, Andreas (2019). Conference paper: The Conceptualization of the Third Space in Pre-Service Teachers' Professional Practice.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Audur, Stefansdottir (2019). Intercultural Competency in Education. [www ].
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Hatlevik, Ove Edvard (2018). Conference paper: Student teachers, ICT and cyber ethics across four European countries.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk; Sæther, Elin & Vasbø, Kristin Beate (2018). Conference paper: Expanding student teachers’ understanding of diversity in Norwegian classrooms.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Vasbø, Kristin Beate (2018). Seminar: Erfaringer med Canvas. Hvordan har vi jobbet i lærerutdanningen ved UiO?.
 • Karseth, Berit; de Lange, Thomas; Gudmundsdottir, Greta Björk; Morken, Ivar & Ottesen, Eli (2018). NERA 46th Congress Mars 2018 Lokal organisasjonskomite.
 • Lund, Andreas; Strømme Aanesland, Torunn; Gudmundsdottir, Greta Björk & Brevik, Lisbeth M. (2018). Conference paper: Transformative Agency in Teacher Education: Fostering Professional Digital Competence.
 • Vasbø, Kristin Beate & Gudmundsdottir, Greta Björk (2018). Conference paper: The Benefits of Flipped Learning in a Teacher Education Program in Norway.
 • Vasbø, Kristin Beate; Sæther, Elin & Gudmundsdottir, Greta Björk (2018). Conference paper: Exploring student teachers’ understanding of diversity in Norwegian classrooms.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk (2017). Conference paper: eTwinning with student teachers.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk (2017). ICT in Teacher Education.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk (2017). Panel participant in "Constructing 21st Century Teacher Education Symposium".
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Vasbø, Kristin Beate (2017). Conference paper: Toward Improved Professional Digital Competence: The Use of Blended Learning in Teacher Education in Norway.
 • Vasbø, Kristin Beate & Gudmundsdottir, Greta Björk (2017). Seminar: Erfaringer med Canvas i lærerutdanningen ved UiO..
 • Vasbø, Kristin Beate & Gudmundsdottir, Greta Björk (2017). The use of flipped learning in teacher education program in Norway.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Vasbø, Kristin Beate (2016). Conference paper: Towards improved Professional Digital Competence in Teacher Education in Norway.
 • Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Gudmundsdottir, Greta Bjørk; Hatlevik, Ove Edvard; Mifsud, Louise & Tømte, Karoline (2015). Conference paper: Student teachers’ attitudes towards ICT use in teaching and learning.
 • Hatlevik, Ove Edvard; Loi, Massimo; Gudmundsdottir, Greta Björk & Throndsen, Inger (2015). Computer and information literacy and self-efficacy: The cases of Denmark, Norway and Poland.
 • Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Gudmundsdottir, Greta Bjørk; Hatlevik, Ove Edvard; Mifsud, Louise & Tømte, Karoline (2014). Pre-Service Student Teachers’ Awareness of their Digital Responsibility.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk (2014). Digital dømmekraft på skolen og i klasserommet. Ressurspakke for profesjonsfaglig digital kompetanse. [www ].
 • Gudmundsdottir, Greta Björk; Loftsgarden, Marit & Ottestad, Geir (2014). Newly qualified teachers. Professional digital competence and experiences from teacher education.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk; Loftsgarden, Marit & Ottestad, Geir (2014). Nyutdannede lærarere. Profesjonsfagleg digital kompetanse og erfaringer med IKT I lærerutdanningen.
 • Hatlevik, Ove Edvard; Egeberg, Gunstein; Gudmundsdottir, Greta Björk; Loftsgarden, Marit & Loi, Massimo (2013). Monitor skole 2013. Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen.
 • Dalaaker, Dina; Egeberg, Gunstein; Gudmundsdottir, Greta Björk; Guttormsgaard, Vibeke; Hatlevik, Ove Edvard; Ottestad, Geir & Ulimoen-Pettersen, Stine (2012). Monitor 2012. Elever skal synes. Hvordan kan IKT utvikle kompetansen i skolen?.
 • Egeberg, Gunstein; Gudmundsdottir, Greta Björk; Hatlevik, Ove Edvard; Ottestad, Geir; Skaug, Jørund Høie & Tømte, Karoline (2012). Monitor 2011. Skolens digitale tilstand.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Hardersen, Barbro (2012). Småbarns digitale univers. 0–6-åringers tilgang til og bruk av digitale enheter på fritiden.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk (2011). From digital divide to digital opportunities? A critical perspective on the digital divide in South African classrooms. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gudmundsdottir, Greta Bjørk (2010). Towards an appropriate theory; Critical theories, ICT4D and the language issue.
 • Gudmundsdottir, Greta Bjørk & Jakobsdottir, Solveig (2010). Digital divides. Learning and lessons from opposite sides.
 • Gudmundsdottir, Greta Bjørk (2009). IKT i Sør.
 • Gudmundsdottir, Greta Bjørk (2009). The encounter of digital literacy in South African classrooms.
 • Gudmundsdottir, Greta Bjørk & Brock-Utne, Birgit (2009). On the importance of piloting.
 • Gudmundsdottir, Greta Bjørk & Jakobsdottir, Solveig (2009). Digital Divides: Learning and Lessons from Opposite Sides.
 • Gudmundsdottir, Greta Bjørk & Jakobsdottir, Solveig (2009). Stafræn gjá: tölvunotkun suður-afrískra og íslenskra ungmenna - áskoranir og tækifæri [A digital divide: Computer use by South African and Icelandic school children - challenges and opportunities].
 • Gudmundsdottir, Greta Bjørk (2008). ICT use in the South African classroom - A declining digital divide?.
 • Gudmundsdottir, Greta Bjørk (2008). Stafræna gjáin í Suður Afríku.
 • Gudmundsdottir, Greta Bjørk (2008). Using ICT in the classroom - a declining digital divide?.
 • Gudmundsdottir, Greta Bjørk (2007). The digital divide and the language issue in South African classrooms.
 • Gudmundsdottir, Greta Bjørk (2007). The digital divide in South African classrooms.
 • Gudmundsdottir, Greta Bjørk (2007). The three T’s – time, teacher and tongue.
 • Gudmundsdottir, Greta Bjørk (2006). Det digital skillet, språklig likestilling og inkludering i Sør Afrika.
 • Gudmundsdottir, Greta Bjørk (2005). Approaching the Digital Divide in South Africa.
 • Gudmundsdottir, Greta Bjørk (ed.) (2004). Disseminating and Using Research Results from the South. Report from the NETREED Conference 2003. Gulserien. 3.
 • Gudmundsdottir, Greta Bjørk (2002). The current status of information and communication technology in Namibian Education : policies, implementation and relevance for Namibian teachers.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. apr. 2016 11:19 - Sist endret 17. mars 2021 14:43