English version of this page

Teachers' readiness online (TRIO)

Et internasjonal forskningsprosjekt som undersøker læreres og lærerstudenters nettbaserte undervisning under Covid-19-krisen.

Kvinne sitter ved bord med laptop

TRIO-prosjektet tematiserer mulighetene og utfordringene knyttet til digital undervisning som følge av COVID-19 epidemien (foto: Unsplash.com).

Om prosjektet

Målet med TRIO-prosjektet er å samle informasjon om lærere og lærerstudenter var forberedt for nettbasert undervisning, og hvilke muligheter og utfordringer som knyttes til dette. Vi er også opptatt av inkludering av sårbare elever i nettbasert undervisning under Covid-19-krisen. Forskningsspørsmålet vårt er: «Er lærere klare til å gå over til nettbasert læring på måter som inkluderer alle elever?»

Mer informasjon om prosjektet finnes på de engelske prosjektsidene.

Infoskriv og spørreskjema (datainnsamling avsluttet)

Infoskriv om undersøkelsen (pdf)

Spørreskjemaet på andre språk (datainnsamling avsluttet):

English: We weren't ready for this. Or were we? (PDF)

Deutsch: Darauf waren wire night vorbereitet. Oder doch? 

Eesti keel: Me ei olnud selleks valmis. Või olime?

Español: No estábamos preparados para esto. ¿O sí?

Français: Nous n’étions pas préparés à cela. Ou peut-être que si?

Íslenska: Við vorum ekki tilbúin fyrir þetta. Eða vorum við það? 

Italiano: Non eravamo pronti. O forse si?

Română: We weren't ready for this. Or were we?

中文:我们准备好了没有?

Publikasjoner

Gudmundsdottir, G.B. & Hathaway, D.M. (2020). "We Always Make It Work": Teachers' Agency in the Time of Crisis. Journal of Technology and Teacher Education, 28(2), 239-250. Waynesville, NC USA: Society for Information Technology & Teacher Education.

Formidling

Gudmundsdottir, Greta Björk & Strand, Anneli (2020, 19. juni). Lærernes håndtering av hjemmeskole under koronakrisen imponerer forskere.   NRK.no.

Gudmundsdottir, Greta Björk & Heie, Magnus (2020, 16. juni). Var lærerne klare for å bli heldigitale?. Forskning.no.

Gudmundsdottir, Greta Björk & Drevvatne, Anneli Strand (2020, 09. juni). Få lærere hadde kunnskap om heldigital undervisning da skolene stengte. (God morgen Nordland).  NRK.no

Gudmundsdottir, G.B og Heie, M. (2020, 29. mai). Var lærerne klare for å bli heldigitale? Forskning.no.

Hathaway, D., Gudmundsdottir, G.B. og Gilje, Ø. (2020, 25. mai). FIKS webinar: Undervisning og læring på nett - hva sier forskningen?

Gudmundsdottir, G.B og Heie, M. (2020, 23. april). Digital kompetanse i skolen handler om mer enn tekniske ferdigheter. Forskning.no.

Gudmundsdottir, G.B. og Strand, H.K. (2020, 18. april). Har tru på Matteus-effekt for elevane: Dei som har mykje skal få meir. Khrono.no.

Gudmundsdottir, G.B. og Heie, M. (2020, 1. april). Det viktigste med nettbasert undervisning skjer på forhånd. Utdanningsforskning.no.

Publisert 31. mars 2020 10:35 - Sist endret 28. okt. 2020 19:52