English version of this page

TRIO - Teachers' readiness online

Et internasjonal forskningsprosjekt som undersøker læreres og lærerstudenters nettbaserte undervisning under Covid-19-krisen.

Kvinne sitter ved bord med laptop

TRIO-prosjektet tematiserer mulighetene og utfordringene knyttet til digital undervisning som følge av COVID-19 epidemien (foto: Unsplash.com).

Spørreskjemaet på norsk (datainnsamling avsluttet): 
Vi var ikke klare for dette. Eller var vi? 

Infoskriv om undersøkelsen (pdf)
Mer informasjon om prosjektet finnes på de engelske prosjektsidene.

Spørreskjemaet på andre språk (datainnsamling avsluttet):

Deutsch: Darauf waren wire night vorbereitet. Oder doch? 

Eesti keel: Me ei olnud selleks valmis. Või olime?

English: We weren't ready for this. Or were we?

Español: No estábamos preparados para esto. ¿O sí?

Français: Nous n’étions pas préparés à cela. Ou peut-être que si?

Íslenska: Við vorum ekki tilbúin fyrir þetta. Eða vorum við það? 

Italiano: Non eravamo pronti. O forse si?

Română: We weren't ready for this. Or were we?

中文:我们准备好了没有?

Publisert 31. mars 2020 10:35 - Sist endret 20. mai 2020 11:28