English version of this page

International Computer and Information Literacy Study (ICILS)

International Computer and Information Literacy Study (ICILS) er en internasjonal studie som kartlegger elevers digitale ferdigheter. ICILS-undersøkelsen ble gjennomført våren 2013 og blir gjennomført igjen i 2023.

Tre ungdommer som trykker på tastaturet til samme laptop (Illustrasjonsfoto: John Schnobrich påUnsplash).

Hvordan er norske elevers kunnskaper og ferdigheter knyttet til bruk av digital teknologi? Det er et av flere sentrale spørsmål for ICILS-undersøkelsen (Illustrasjonsfoto: John Schnobrich på Unsplash).

Aktuelt fra prosjektet

Flere saker

Om prosjektet

ICILS-studien gir kunnskap om elevenes digitale kompetanse. Slik bidrar den også til vår forståelse av hvordan digital teknologi brukes i skolen, og dennes innvirkning på undervisningsmetoder med tanke på utvikling av digital kompetanse. I 2023 har ICILS en egen del med fokus på algoritmisk tenkning.

Sentrale spørsmål for ICILS 2023

 • Hvordan er norske elevers kunnskaper og ferdigheter knyttet til bruk av digital teknologi?
 • Hva er læreres og skoleleders holdninger og kunnskaper om digital teknologi?
 • Hvordan har elevenes digitale kompetanse endret seg de siste 10 årene?
 • Finnes det kjønnsforskjeller i elevers digitale kompetanse?
 • Hvilke trekk ved elevene og deres bakgrunn har betydning for elevenes skåre på elevprøven, deres kunnskaper, ferdigheter, holdninger og engasjement i bruken av digital teknologi?
 • Hvordan gjør norske elever det på prøven sammenlignet med elever fra de andre deltakende landene?
 • Hva oppnår norske elever med tanke på ulike testresultater på ulike deler av prøven digital kompetanse (CIL) og algoritmisk tenkning (CT) sammenlignet med elever fra andre land?
 • Hvilken betydning har skolekontekst for resultatene på prøven?
 • På hvilken måte er spørsmål og oppgaver i ICILS 2023 relevant ut fra grunnskolens læreplan (innført høsten 2020)?
 • Hvilke variabler fra elevnivå og skolenivå forklarer variasjon i digital kompetanse?
 • Hvor godt kvalifiserte og forberedt er norske elever for å delta aktivt i et digitalt samfunns- og arbeidsliv?

Hvem deltar i ICILS?

Internasjonalt er målgruppen for undersøkelsen elever på 8. trinn. I Norge deltar imidlertid elever på 9. trinn. Dette skyldes at norske elever er omtrent ett år yngre enn elever på samme klassetrinn i mange av de andre deltakerlandene.

I ICILS gjennomfører elevene både en faglig prøve og besvarer et spørreskjema. I tillegg gjennomføres en spørreundersøkelse blant lærere, rektorer og IT-ansvarlige.

Tidsplan for ICILS 2023

 • Januar til juli 2021: Utvikling og revidering av prøven, spørreskjemaer og prøveplattformen
 • Mai 2021: Pilotering av spørreskjema med en gruppe lærere og skoleledere
 • Høst 2021: Ferdigstilling av prøven og spørreskjemaer
 • Mars til mai 2022: Generalprøve gjennomføres på ca. 20 skoler
 • Mars til april 2023: Hovedundersøkelsen gjennomføres på ca. 150 skoler
 • Desember 2024: Publisering av internasjonal rapport og nasjonal kortrapport
 • Desember 2025: Nasjonal hovedrapport

Deltakerland i ICILS 2023

 • Aserbajdsjan
 • Belgia (flamske delen)
 • Chile
 • Kinesiske Taipei
 • Kroatia
 • Tsjekkia
 • Danmark
 • Finland
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Ungarn
 • Hellas
 • Italia
 • Kasakhstan
 • Kosovo
 • Latvia
 • Luxembourg
 • Malta
 • Norge
 • Oman
 • Portugal
 • Republikken Korea
 • Romania
 • Russland (Moskva)
 • Serbia
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spania
 • Sverige
 • Uruguay
 • USA
 • Østerrike

Organisering

ICILS-undersøkelsen er gjennomført i regi av organisasjonen IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) som har koordineringsansvar og det faglige ansvaret for studien internasjonalt. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Enhet for kvantitative utdanningsanalyser (EKVA) har ansvaret for gjennomføringen av undersøkelsen i Norge på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Les mer om IEA og ICILS på ICILS-studiens internasjonale sider (iea.nl)

Tidligere undersøkelser

 • ICILS 2013

Les mer om tidligere ICILS-undersøkelser

Se også

IEAs internasjonale side for ICILS-studien (iea.nl).

Utvalgte publikasjoner

Hovedrapporter

Finn flere publikasjoner knyttet til ICILS.

Publisert 28. mars 2011 10:11 - Sist endret 8. apr. 2022 14:48