International Computer and Information Literacy Study (ICILS) (avsluttet)

International Computer and Information Literacy Study (ICILS) er en internasjonal studie som kartlegger elevers digitale ferdigheter. ICILS-undersøkelsen ble gjennomført våren 2013. Internasjonalt er målgruppen for undersøkelsen elever på 8. trinn. I Norge deltok imidlertid elever på 9. trinn. Dette skyldes at norske elever er omtrent ett år yngre enn elever på samme klassetrinn i mange av de andre deltakerlandene. Resultatene offentliggjøres i november 2014.

Om prosjektet

ICILS-undersøkelsen er i regi av organisasjonen IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). ACER (Australian Council for Educational Research) har det faglige ansvaret for studien, mens ILS v/Enhet for kvantitative utdanningsanalyser (EKVA) og Senter for IKT i utdanningen samarbeider om gjennomføringen av undersøkelsen i Norge.

ICILS er den aller første internasjonale studien som kartlegger elevers digitale ferdigheter. Elevene har både gjennomført en faglig prøve og besvart et spørreskjema. I tillegg har det vært gjennomført en spørreundersøkelse blant lærere, rektorer og IT-ansvarlige. I Norge har det vært høy deltakelse på alle nivå.

Full prosjektrapport finner du her : Læring av IKT

 

 

Publisert 28. mars 2011 10:11 - Sist endret 9. feb. 2016 11:56