Arne Hole

Bilde av Arne Hole
English version of this page
Telefon +47 22855048
Rom Niels Henrik Abels hus, 5. etg., rom 512
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Matematikk, matematikkdidaktikk, storskalastudier, grunnlagsproblemer, matematikkutvikling. 

Undervisning

Høstsemesteret 2020 underviser jeg matematikkdidaktikk på kurset PPU 3210 ved ILS (UV-fakultetet) og matematikk på kurset MAT1100 ved Matematisk institutt (Mat.nat fakultet).

Bakgrunn

Dr. Scient i matematikk fra Universitetet i Oslo 1996. Førsteamanuensis ved Høgskolen i Hedmark, lærerutdanning, 1997-1998. Førsteamanuensis i matematikk ved Høgskolen i Oslo, avdeling for lærerutdanning, 1998-2011. Ansatt ved UiO fra 2011.

Verv

Styreleder i Nettverk for matematikk i lærerutdanning.

 

 

 

Emneord: Matematikk, Matematikkdidaktikk, TIMSS

Publikasjoner

 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2019). Et fysikkdidaktisk perspektiv, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66290-5.  Kapittel 4.
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2019). Hovedresultater i fysikk og naturfag i TIMSS Advanced og TIMSS - 1995 til 2015, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66290-5.  Kapittel 3.
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2019). Like muligheter - tilpasset opplæring for elever med interesse og talent for fysikk, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66290-5.  Kapittel 7.
 • Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne & Hagen, Tor Espen (2019). Oppgaver i mekanikk og termodynamikk fra TIMSS Advanced 2015, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66290-5.  Kapittel 8.
 • Hole, Arne & Grønmo, Liv Sissel (2019). Fysikken i TIMSS Advanced og utviklingen av norske læreplaner, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66290-5.  Kapittel 2.
 • Hole, Arne & Grønmo, Liv Sissel (2019). Hjemmebakgrunn og undervisningsfaktorer relatert til elevprestasjoner i fysikk, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66290-5.  Kapittel 11.
 • Hole, Arne & Grønmo, Liv Sissel (2019). Matematikk i fysikkfaget, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66290-5.  Kapittel 5.
 • Hole, Arne & Grønmo, Liv Sissel (2019). Prestasjonsprofiler i ulike land: Betydningen av matematikk for å lykkes i fysikk, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66290-5.  Kapittel 6.
 • Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel & Hagen, Tor Espen (2019). Oppgaver i bølger og atom-/kjernefysikk fra TIMSS Advanced 2015, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66290-5.  Kapittel 10.
 • Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel & Hagen, Tor Espen (2019). Oppgaver i elektrisitet og magnetisme fra TIMSS Advanced 2015, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66290-5.  Kapittel 9.
 • Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (2018). The dependence on mathematical theory in TIMSS, PISA and TIMSS Advanced test items and its relation to student achievement. Large-scale Assessments in Education.  ISSN 2196-0739.  6(3) . doi: 10.1186/s40536-018-0055-0 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Borge, Inger Christin & Hole, Arne (2017). Et universitetsperspektiv på matematikk i TIMSS Advanced, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-58528-0.  Kapittel 12.  s 239 - 256 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Grønmo, Liv Sissel; Borge, Inger Christin & Hole, Arne (2017). Oppgaver i geometri fra TIMSS Advanced 2015, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-58528-0.  Kapittel 10.  s 177 - 200 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne & Borge, Inger Christin (2017). Oppsummering og drøfting av hovedfunn, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-58528-0.  Kapittel 13.  s 257 - 269 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne & Onstad, Torgeir (2017). Hovedresultater i matematikk i TIMSS Advanced, TIMSS og PISA., I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-58528-0.  Kapittel 3.  s 31 - 44
 • Hole, Arne & Draagen, Marie Vaksvik (2017). Prestasjonsprofiler og undervisning i ulike land, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-58528-0.  Kapittel 5.  s 63 - 78
 • Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (2017). Matematikkinnholdet i TIMSS, TIMSS Advanced og PISA., I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-58528-0.  Kapittel 2.  s 17 - 30
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2016). Elevers og læreres bakgrunn og trivsel, I: Liv Sissel Grønmo; Arne Hole & Torgeir Onstad (red.),  Ett skritt fram og ett tilbake.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-55029-5.  Kapittel 5.  s 107 - 131
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2016). Fysikk i videregående skole, I: Liv Sissel Grønmo; Arne Hole & Torgeir Onstad (red.),  Ett skritt fram og ett tilbake.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-55029-5.  Kapittel 3.  s 55 - 78
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2016). Hovedresultater med trender i matematikk og fysikk, I: Liv Sissel Grønmo; Arne Hole & Torgeir Onstad (red.),  Ett skritt fram og ett tilbake.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-55029-5.  Kapittel 1.  s 11 - 29
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2016). Matematikk i videregående skole, I: Liv Sissel Grønmo; Arne Hole & Torgeir Onstad (red.),  Ett skritt fram og ett tilbake.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-55029-5.  Kapittel 2.  s 31 - 54
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2016). Oppsummering og drøfting, I: Liv Sissel Grønmo; Arne Hole & Torgeir Onstad (red.),  Ett skritt fram og ett tilbake.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-55029-5.  Kapittel 6.  s 133 - 148
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2016). Undervisning og prestasjoner, I: Liv Sissel Grønmo; Arne Hole & Torgeir Onstad (red.),  Ett skritt fram og ett tilbake.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-55029-5.  Kapittel 4.  s 79 - 106
 • Grønmo, Liv Sissel; Borge, Inger Christin & Hole, Arne (2014). Mathematics in the Nordic countries - Trends and Challenges in students' achievement in Norway, Sweden, Finland and Denmark, In Hallvard Thorsen (ed.),  Northern Lights on TIMMS and PIRLS 2011.  Nordisk ministerråd.  ISBN 978-92-893-2772-5.  Chapter 6.  s 107 - 135
 • Nilsen, Trude; Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2013). Læringstrykk og prestasjoner i matematikk og naturfag, I: Liv Sissel Grønmo & Torgeir Onstad (red.),  Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-3210-332-4.  Kapittel 2.  s 19 - 51
 • Hole, Arne & Kleve, Bodil (2012). The need for Horizon Content Knowledge: Examplified by work with Fractions in Norway, In Gudny Helga Gunnarsdottir; Freyja Hreinsdottir; Guðbjörg Pálsdóttir; Markku Hannula; Minna Hannula-Sormunen; Eva Jablonka; Uffe Thomas Jankvist; Andreas Ryve; Paola Valero & Kjersti Wæge (ed.),  Proceedings of NORMA 11 The Sixth Nordic Conference on Mathematics Education.  University of Iceland Press.  ISBN 978-9979-54-965-9.  Regular Papers.  s 319 - 330
 • Bjørnestad, Øistein; Brekke, Gard; Fjelland, Ragnar; Gjone, Gunnar; Hole, Arne; Jahr, Einar; Magne, Olof & Tufteland, Geir (1998). Kapittel 7 Tallære i et fagdidaktisk perspektiv Kapittel 8 Tallsystemene - oppbygging, historie og undervisning Kapittel 9 Tallteori Kapittel 10 Br tall som ikke er hele, I:  Kapittel 7 Tallære i et fagdidaktisk perspektiv Kapittel 8 Tallsystemene - oppbygging, historie og undervisning Kapittel 9 Tallteori Kapittel 10 Br tall som ikke er hele.  Universitetsforlaget.  faglig_bok_institusjon.  s 154 - 280 Vis sammendrag
 • Bjørnestad, Øistein; Fjelland, Ragnar; Gjone, Gunnar; Hinderaker, Leif; Hole, Arne; Jahr, Einar; Johnsbråten, Håvard; Johnsbråten, Håvard; Lindstrøm, Tom; Løvås, Gunnar; Vaaje, Audhild & Tufteland, Geir (1998). Litt mer tallære, I:  Litt mer tallære.  Universitetsforlaget.  faglig_bok_institusjon.  s 1 - 39 Vis sammendrag
 • Hole, Arne & Gulliksen, Tor (1997). On the Number og Linearly Separable Subsets of Finite Sets. Discrete & Computational Geometry.  ISSN 0179-5376.  18, s 463- 472
 • Hole, Arne (1996). Vapnik-Chervonenkis Generalization Bounds for Real Valued Neural Networks. Neural Computation.  ISSN 0899-7667.  8(6), s 1277- 1300
 • Hole, Arne (1994). Predictability in Deterministic Teories. International journal of theoretical physics.  ISSN 0020-7748.  33(5), s 1085- 1112

Se alle arbeider i Cristin

 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (red.) (2019). 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66290-5.  310 s.
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (red.) (2017). Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-58528-0.  318 s.
 • Hole, Arne; Jensen, Renate; Tellefsen, Helga Kufaas & Wallace, Anne Karin (2017). Nummer 10, Parallellbok, Matematikk for ungdomstrinnet. Aschehoug & Co.  ISBN 9788203402982.  198 s.
 • Hole, Arne; Jensen, Renate; Tellefsen, Helga Kufaas & Wallace, Anne Karin (2017). Parallellbok NUMMER 9 Matematikk for ungdomstrinnet. Aschehoug.  ISBN 978-8203402968.  132 s.
 • Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne & Onstad, Torgeir (red.) (2016). Ett skritt fram og ett tilbake. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-55029-5.  184 s.
 • Hole, Arne; Jensen, Renate; Tellefsen, Helga Kufaas & Wallace, Anne Karin (2016). Nummer 10 Matematikk for ungdomstrinnet.. Aschehoug & Co.  ISBN 9788203344961.  500 s.
 • Hole, Arne; Jensen, Renate; Tellefsen, Helga Kufaas & Wallace, Anne Karin (2016). Nummer 10, Lærerens bok. Aschehoug & Co.  ISBN 9788203344985.  500 s.
 • Tellefsen, Helga Kufaas; Hole, Arne; Wallace, Anne Karin & Jensen, Renate (2016). Forenklet, Nummer 8, Matematikk for ungdomstrinnet. Aschehoug.  ISBN 9788203400667.  152 s.
 • Hole, Arne; Jensen, Renate; Tellefsen, Helga Kufaas & Wallace, Anne Karin (2015). Nummer 9 Matematikk for ungdomstrinnet. Ascehoug.  ISBN 9788203344930.  400 s.
 • Lorentzen, Lisa; Hole, Arne & Lindstrøm, Tom (2015). Kalkulus med én og flere variable (2. utgave). Universitetsforlaget.  ISBN 9788215022499.  764 s.
 • Tellefsen, Helga Kufaas; Hole, Arne; Wallace, Anne Karin & Jensen, Renate (2015). Nummer 9, Lærerens bok. Aschehoug & Co.  ISBN 9788203344954.  400 s.
 • Hole, Arne; Jensen, Renate; Tellefsen, Helga Kufaas & Wallace, Anne Karin (2014). Nummer 8 : matematikk for ungdomstrinnet. Aschehoug & Co.  ISBN 9788203344909.  416 s.
 • Tellefsen, Helga Kufaas; Hole, Arne; Wallace, Anne Karin & Jensen, Renate (2014). Nummer 8, Lærerens bok. Aschehoug & Co.  ISBN 978-8203344923.  416 s.
 • Hashemi, Amir Massoud & Hole, Arne (2013). Matematikk i Praksis. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215020877.  464 s.
 • Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir; Nilsen, Trude; Hole, Arne; Aslaksen, Helmer & Borge, Inger Christin (2012). Framgang, men langt fram. Norske elevers prestasjoner i matematikk og naturfag i TIMSS 2011. Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-3210-187-0.  138 s.
 • Hole, Arne (2006). Grunnleggende matematikk i skoleperspektiv. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00974-3.  224 s.
 • Hole, Arne & Vedeld, Knut (2006). Kalkulus studiebok. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-00975-9.  242 s.
 • Hole, Arne (2003). Grunnleggende matematikk, 3. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00450-4.  188 s.
 • Lorentzen, Lisa; Hole, Arne & Lindstrøm, Tom (2003). Kalkulus med en og flere variabler. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-42433-2.  716 s.
 • Hole, Arne (1999). Grunnleggende matematikk. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-45210-7.  176 s.
 • Hole, Arne (1999). Grunnleggende matematikk, 2. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00164-5.  176 s.
 • Hole, Arne (1998). Klassisk analyse og lineær algebra. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-42408-1.  525 s.
 • Hole, Arne (1997). Kalkulus studiebok. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-22926-2.  202 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2019). Introduksjon, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66290-5.  Kapittel 1.
 • Aamli, Kari; Tellefsen, Helga Kufaas & Hole, Arne (2017, 07. juni). Læreverket Nummer matematikkverk for ungdomstrinnet. [Internett].  HiOA.
 • Dahl, Geir; Ranestad, Kristian & Hole, Arne (2017). Programmering rammer dybdelæring i matematikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 22- 23
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2017). Introduksjon, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-58528-0.  Kapittel 1.  s 11 - 15
 • Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne & Stedøy, Ingvill Merete (2017). Prioritering og nedprioritering av fagområder i matematikk, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-58528-0.  Kapittel 6.  s 79 - 94
 • Grønmo, Liv Sissel; Stedøy, Ingvill Merete & Hole, Arne (2017). Oppgaver i algebra fra TIMSS Advanced 2015, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-58528-0.  Kapittel 8.  s 117 - 148
 • Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (2017). Measuring the Amount of Mathematical Theory needed to solve Test Items in TIMSS Advanced Mathematics and Physics.
 • Bjarnø, Vibeke; Brucker, Hans Jørgen; Christensen, Hanne; Hole, Arne; Jarning, Harald; Michelet, Simon; Ongstad, Sigmund; Schanke, Åge J.; Skjong, Synnøve; Smestad, Bjørn; Thorsen, Kirsten Elisabeth; Ulleberg, Inger; Vederhus, Inger & Aas, Per Anders (2011). Faglig samarbeid i en fagdelt lærerutdanning Utviklingsarbeid ved allmennlærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo 2000-2010. HiO-rapport. 13. Vis sammendrag
 • Kleve, Bodil & Hole, Arne (2011). THE NEED FOR HORIZON CONTENT KNOWLEDGE: EXAMPLIFIED BY WORK WITH FRACTIONS IN NORWAY. Vis sammendrag
 • Hana, Gert Monstad & Hole, Arne (2010). I utdanningen for 5. - 10 trinn: Hvordan arbeide med matematisk analyse og relatere dette til det matematiske innholdet i skolens mellom- og ungdomstrinn?. Vis sammendrag
 • Maugesten, Marianne; Hole, Arne; Fauskanger, Janne; Fauskanger, Janne; Hinna, Kristin Ran Choi & Lindstrøm, Tom (2010). Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning, matematikk.
 • Hole, Arne (2004). Funksjonslære for MA2.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. sep. 2011 10:10 - Sist endret 10. aug. 2020 12:49

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter