Arne Hole

Bilde av Arne Hole
English version of this page
Telefon +47 22855048
Rom Niels Henrik Abels hus, 5. etg., rom 512
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Matematikk, matematikkdidaktikk, storskalastudier, grunnlagsproblemer, matematikkutvikling. 

Undervisning

Studieåret 2022/23 foreleser jeg kurset MAT1100 ved Matematisk institutt (MN-fakultetet) og underviser matematikkdidaktikk på kursene PPU3210 og PPU3220 ved ILS (UV-fakultetet).

Bakgrunn

Dr. Scient i matematikk fra Universitetet i Oslo 1996. Førsteamanuensis ved Høgskolen i Hedmark, lærerutdanning, 1997-1998. Førsteamanuensis i matematikk ved Høgskolen i Oslo, avdeling for lærerutdanning, 1998-2011. Ansatt ved UiO fra 2011.

 

 

 

Emneord: Matematikk, Matematikkdidaktikk, TIMSS

Publikasjoner

 • Hole, Arne & Grønmo, Liv Sissel (2019). Hjemmebakgrunn og undervisningsfaktorer relatert til elevprestasjoner i fysikk. I Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (Red.), 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-66290-5.
 • Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel & Hagen, Tor Espen (2019). Oppgaver i bølger og atom-/kjernefysikk fra TIMSS Advanced 2015. I Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (Red.), 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-66290-5.
 • Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel & Hagen, Tor Espen (2019). Oppgaver i elektrisitet og magnetisme fra TIMSS Advanced 2015. I Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (Red.), 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-66290-5.
 • Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne & Hagen, Tor Espen (2019). Oppgaver i mekanikk og termodynamikk fra TIMSS Advanced 2015. I Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (Red.), 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-66290-5.
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2019). Like muligheter - tilpasset opplæring for elever med interesse og talent for fysikk. I Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (Red.), 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-66290-5.
 • Hole, Arne & Grønmo, Liv Sissel (2019). Prestasjonsprofiler i ulike land: Betydningen av matematikk for å lykkes i fysikk . I Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (Red.), 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-66290-5.
 • Hole, Arne & Grønmo, Liv Sissel (2019). Matematikk i fysikkfaget. I Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (Red.), 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-66290-5.
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2019). Et fysikkdidaktisk perspektiv. I Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (Red.), 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-66290-5.
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2019). Hovedresultater i fysikk og naturfag i TIMSS Advanced og TIMSS - 1995 til 2015. I Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (Red.), 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-66290-5.
 • Hole, Arne & Grønmo, Liv Sissel (2019). Fysikken i TIMSS Advanced og utviklingen av norske læreplaner. I Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (Red.), 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-66290-5.
 • Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (2018). The dependence on mathematical theory in TIMSS, PISA and TIMSS Advanced test items and its relation to student achievement. Large-scale Assessments in Education. ISSN 2196-0739. 6(3). doi: 10.1186/s40536-018-0055-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne & Borge, Inger Christin (2017). Oppsummering og drøfting av hovedfunn. I Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (Red.), Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-58528-0. s. 257–269. Fulltekst i vitenarkiv
 • Borge, Inger Christin & Hole, Arne (2017). Et universitetsperspektiv på matematikk i TIMSS Advanced. I Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (Red.), Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-58528-0. s. 239–256. doi: 10.17585/noasp.7.16. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grønmo, Liv Sissel; Borge, Inger Christin & Hole, Arne (2017). Oppgaver i geometri fra TIMSS Advanced 2015. I Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (Red.), Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-58528-0. s. 177–200. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hole, Arne & Draagen, Marie Vaksvik (2017). Prestasjonsprofiler og undervisning i ulike land. I Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (Red.), Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-58528-0. s. 63–78.
 • Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne & Onstad, Torgeir (2017). Hovedresultater i matematikk i TIMSS Advanced, TIMSS og PISA. I Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (Red.), Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-58528-0. s. 31–44.
 • Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (2017). Matematikkinnholdet i TIMSS, TIMSS Advanced og PISA. I Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (Red.), Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-58528-0. s. 17–30.
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2016). Oppsummering og drøfting. I Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne & Onstad, Torgeir (Red.), Ett skritt fram og ett tilbake. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-55029-5. s. 133–148.
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2016). Elevers og læreres bakgrunn og trivsel. I Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne & Onstad, Torgeir (Red.), Ett skritt fram og ett tilbake. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-55029-5. s. 107–131.
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2016). Undervisning og prestasjoner. I Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne & Onstad, Torgeir (Red.), Ett skritt fram og ett tilbake. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-55029-5. s. 79–106.
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2016). Fysikk i videregående skole. I Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne & Onstad, Torgeir (Red.), Ett skritt fram og ett tilbake. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-55029-5. s. 55–78.
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2016). Matematikk i videregående skole. I Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne & Onstad, Torgeir (Red.), Ett skritt fram og ett tilbake. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-55029-5. s. 31–54.
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2016). Hovedresultater med trender i matematikk og fysikk. I Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne & Onstad, Torgeir (Red.), Ett skritt fram og ett tilbake. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-55029-5. s. 11–29.
 • Grønmo, Liv Sissel; Borge, Inger Christin & Hole, Arne (2014). Mathematics in the Nordic countries - Trends and Challenges in students' achievement in Norway, Sweden, Finland and Denmark. I Thorsen, Hallvard (Red.), Northern Lights on TIMMS and PIRLS 2011. Nordisk ministerråd. ISSN 978-92-893-2772-5. s. 107–135.
 • Nilsen, Trude; Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2013). Læringstrykk og prestasjoner i matematikk og naturfag. I Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (Red.), Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige. Akademika forlag. ISSN 978-82-3210-332-4. s. 19–51.
 • Hole, Arne & Kleve, Bodil (2012). The need for Horizon Content Knowledge: Examplified by work with Fractions in Norway. I Gunnarsdottir, Gudny Helga; Hreinsdottir, Freyja; Pálsdóttir, Guðbjörg; Hannula, Markku; Hannula-Sormunen, Minna; Jablonka, Eva; Jankvist, Uffe Thomas; Ryve, Andreas; Valero, Paola & Wæge, Kjersti (Red.), Proceedings of NORMA 11 The Sixth Nordic Conference on Mathematics Education. University of Iceland Press. ISSN 978-9979-54-965-9. s. 319–330.
 • Bjørnestad, Øistein; Fjelland, Ragnar; Gjone, Gunnar; Hinderaker, Leif; Hole, Arne & Jahr, Einar [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (1998). Litt mer tallære, Litt mer tallære. Universitetsforlaget. s. 1–39.
 • Bjørnestad, Øistein; Brekke, Gard; Fjelland, Ragnar; Gjone, Gunnar; Hole, Arne & Jahr, Einar [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (1998). Kapittel 7 Tallære i et fagdidaktisk perspektiv Kapittel 8 Tallsystemene - oppbygging, historie og undervisning Kapittel 9 Tallteori Kapittel 10 Br tall som ikke er hele, Kapittel 7 Tallære i et fagdidaktisk perspektiv Kapittel 8 Tallsystemene - oppbygging, historie og undervisning Kapittel 9 Tallteori Kapittel 10 Br tall som ikke er hele. Universitetsforlaget. s. 154–280.
 • Hole, Arne & Gulliksen, Tor (1997). On the Number og Linearly Separable Subsets of Finite Sets. Discrete & Computational Geometry. ISSN 0179-5376. 18, s. 463–472.
 • Hole, Arne (1996). Vapnik-Chervonenkis Generalization Bounds for Real Valued Neural Networks. Neural Computation. ISSN 0899-7667. 8(6), s. 1277–1300.
 • Hole, Arne (1994). Predictability in Deterministic Teories. International journal of theoretical physics. ISSN 0020-7748. 33(5), s. 1085–1112.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hole, Arne; Hashemi, Amir Massoud & Gulliksen, Tor (2022). Matematikk i Praksis (7.utgave). Universitetsforlaget. ISBN 9788215020877. 490 s.
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2019). 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-66290-5. 310 s.
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2017). Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-58528-0. 318 s.
 • Hole, Arne; Jensen, Renate; Tellefsen, Helga Kufaas & Wallace, Anne Karin (2017). Nummer 10, Parallellbok, Matematikk for ungdomstrinnet. Aschehoug & Co . ISBN 9788203402982. 198 s.
 • Hole, Arne; Jensen, Renate; Tellefsen, Helga Kufaas & Wallace, Anne Karin (2017). Parallellbok NUMMER 9 Matematikk for ungdomstrinnet. Aschehoug. ISBN 978-8203402968. 132 s.
 • Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne & Onstad, Torgeir (2016). Ett skritt fram og ett tilbake. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-55029-5. 184 s.
 • Hole, Arne; Jensen, Renate; Tellefsen, Helga Kufaas & Wallace, Anne Karin (2016). Nummer 10, Lærerens bok. Aschehoug & Co . ISBN 9788203344985. 500 s.
 • Hole, Arne; Jensen, Renate; Tellefsen, Helga Kufaas & Wallace, Anne Karin (2016). Nummer 10 Matematikk for ungdomstrinnet. Aschehoug & Co . ISBN 9788203344961. 500 s.
 • Tellefsen, Helga Kufaas; Hole, Arne; Wallace, Anne Karin & Jensen, Renate (2016). Forenklet, Nummer 8, Matematikk for ungdomstrinnet. Aschehoug. ISBN 9788203400667. 152 s.
 • Tellefsen, Helga Kufaas; Hole, Arne; Wallace, Anne Karin & Jensen, Renate (2015). Nummer 9, Lærerens bok. Aschehoug & Co. ISBN 9788203344954. 400 s.
 • Hole, Arne; Jensen, Renate; Tellefsen, Helga Kufaas & Wallace, Anne Karin (2015). Nummer 9 Matematikk for ungdomstrinnet. Ascehoug. ISBN 9788203344930. 400 s.
 • Lorentzen, Lisa; Hole, Arne & Lindstrøm, Tom (2015). Kalkulus med én og flere variable (2. utgave). Universitetsforlaget. ISBN 9788215022499. 764 s.
 • Tellefsen, Helga Kufaas; Hole, Arne; Wallace, Anne Karin & Jensen, Renate (2014). Nummer 8, Lærerens bok. Aschehoug & Co. ISBN 978-8203344923. 416 s.
 • Hole, Arne; Jensen, Renate; Tellefsen, Helga Kufaas & Wallace, Anne Karin (2014). Nummer 8 : matematikk for ungdomstrinnet. Aschehoug & Co. ISBN 9788203344909. 416 s.
 • Hashemi, Amir Massoud & Hole, Arne (2013). Matematikk i Praksis. Universitetsforlaget. ISBN 9788215020877. 464 s.
 • Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir; Nilsen, Trude; Hole, Arne; Aslaksen, Helmer & Borge, Inger Christin (2012). Framgang, men langt fram. Norske elevers prestasjoner i matematikk og naturfag i TIMSS 2011. Akademisk Forlag. ISBN 978-82-3210-187-0. 138 s.
 • Hole, Arne & Vedeld, Knut (2006). Kalkulus studiebok. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-00975-9. 242 s.
 • Hole, Arne (2006). Grunnleggende matematikk i skoleperspektiv. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00974-3. 224 s.
 • Hole, Arne (2003). Grunnleggende matematikk, 3. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00450-4. 188 s.
 • Lorentzen, Lisa; Hole, Arne & Lindstrøm, Tom (2003). Kalkulus med en og flere variabler. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-42433-2. 716 s.
 • Hole, Arne (1999). Grunnleggende matematikk, 2. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00164-5. 176 s.
 • Hole, Arne (1999). Grunnleggende matematikk. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-45210-7. 176 s.
 • Hole, Arne (1998). Klassisk analyse og lineær algebra. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-42408-1. 525 s.
 • Hole, Arne (1997). Kalkulus studiebok. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-22926-2. 202 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hole, Arne; Borge, Inger Christin & Grønmo, Liv Sissel (2021). From upper secondary school to university calculus: Language difficulties versus conceptual difficulties.
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2019). Introduksjon. I Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (Red.), 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-66290-5.
 • Dahl, Geir; Ranestad, Kristian & Hole, Arne (2017). Programmering rammer dybdelæring i matematikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 22–23.
 • Grønmo, Liv Sissel; Stedøy, Ingvill Merete & Hole, Arne (2017). Oppgaver i algebra fra TIMSS Advanced 2015. I Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (Red.), Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-58528-0. s. 117–148.
 • Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne & Stedøy, Ingvill Merete (2017). Prioritering og nedprioritering av fagområder i matematikk. I Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (Red.), Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-58528-0. s. 79–94.
 • Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (2017). Measuring the Amount of Mathematical Theory needed to solve Test Items in TIMSS Advanced Mathematics and Physics.
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2017). Introduksjon. I Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (Red.), Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-58528-0. s. 11–15.
 • Aamli, Kari; Tellefsen, Helga Kufaas & Hole, Arne (2017). Læreverket Nummer matematikkverk for ungdomstrinnet. [Internett]. HiOA.
 • Kleve, Bodil & Hole, Arne (2011). THE NEED FOR HORIZON CONTENT KNOWLEDGE: EXAMPLIFIED BY WORK WITH FRACTIONS IN NORWAY.
 • Hana, Gert Monstad & Hole, Arne (2010). I utdanningen for 5. - 10 trinn: Hvordan arbeide med matematisk analyse og relatere dette til det matematiske innholdet i skolens mellom- og ungdomstrinn?
 • Maugesten, Marianne; Hole, Arne; Fauskanger, Janne; Fauskanger, Janne; Hinna, Kristin Ran Choi & Lindstrøm, Tom (2010). Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning, matematikk.
 • Bjarnø, Vibeke; Brucker, Hans Jørgen; Christensen, Hanne; Hole, Arne; Jarning, Harald & Michelet, Simon [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2011). Faglig samarbeid i en fagdelt lærerutdanning Utviklingsarbeid ved allmennlærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo 2000-2010. Høgskolen i Oslo. ISSN 978-82-579-4759-0.
 • Hole, Arne (2004). Funksjonslære for MA2. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. sep. 2011 10:10 - Sist endret 18. okt. 2022 19:41

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter