TIMSS Advanced (avsluttet)

TIMSS Advanced måler elevers kompetanse i matematikk og fysikk på 13. trinn, altså siste trinn i videregående skole. Gjennom spørreskjemaer samles det i tillegg inn relevant informasjon om elevene, lærerne og skolene som brukes i analysene av datamaterialet.

TIMSS Advanced gjennomføres i 2015, og Norge deltar med elever fra Matematikk R2 og Fysikk 2. TIMSS Advanced har tidligere blitt gjennomført to ganger, i 1995/1998 og i 2008. Begge disse gangene deltok Norge med tilsvarende elevpopulasjoner.

Resultatene fra TIMSS Advanced 2015 ble offentliggjort 29. november 2016.

Lærer veileder elev

20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall.Omslag 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall
Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier

Liv Sissel Grønmo og Arne Hole (red.) 2019 (310 sider)

 

 

 

Prioritering og progresjon i skolematematikken.Omslag Prioritering og progresjon i skolematematikken
En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier
 

Liv Sissel Grønmo og Arne Hole (red.) 2017 (318 sider)

 

Presentasjonen fra NHO konferansen 6.desember 2017

Publisert 28. sep. 2010 12:23 - Sist endret 28. okt. 2020 16:35