Torgeir Onstad

Senior
Bilde av Torgeir Onstad
English version of this page
Telefon +47-22854049
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 0851 OSLO Niels Henrik Abels hus Blindern
Emneord: Fagdidaktikk, Læring og utdanning, Matematikkdidaktikk

Publikasjoner

 • Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (2019). Hvordan lykkes i realfag? Drøftinger og forslag til tiltak, utprøvinger og forskning. I Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (Red.), 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-66290-5.
 • Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (2018). The dependence on mathematical theory in TIMSS, PISA and TIMSS Advanced test items and its relation to student achievement. Large-scale Assessments in Education. ISSN 2196-0739. 6(3). doi: 10.1186/s40536-018-0055-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Onstad, Torgeir (2017). Is the Mathematics We See the Mathematics They Do? Journal of Mathematics and Culture. ISSN 1558-5336. 11(3), s. 133–159.
 • Onstad, Torgeir & Grønmo, Liv Sissel (2017). Rammeverk og metoder. I Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (Red.), Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-58528-0. s. 271–299.
 • Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne & Onstad, Torgeir (2017). Hovedresultater i matematikk i TIMSS Advanced, TIMSS og PISA. I Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (Red.), Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-58528-0. s. 31–44.
 • Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (2017). Matematikkinnholdet i TIMSS, TIMSS Advanced og PISA. I Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (Red.), Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-58528-0. s. 17–30.
 • Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (2016). Rammeverk og metoder. I Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne & Onstad, Torgeir (Red.), Ett skritt fram og ett tilbake. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-55029-5. s. 149–173.
 • Onstad, Torgeir; Grønmo, Liv Sissel & Nilsen, Trude (2013). Om TIMSS og forskningsmetoder. I Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (Red.), Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige. Akademika forlag. ISSN 978-82-3210-332-4. s. 171–192.
 • Grønmo, Liv Sissel; Borge, Inger Christin & Onstad, Torgeir (2013). Hvor står vi - hvor går vi? I Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (Red.), Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige. Akademika forlag. ISSN 978-82-3210-332-4. s. 163–169.
 • Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (2013). Bakgrunn, mål og innhold. I Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (Red.), Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige. Akademika forlag. ISSN 978-82-3210-332-4. s. 9–18.
 • Onstad, Torgeir & Grønmo, Liv Sissel (2013). What are TIMSS and TIMSS Advanced? I Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (Red.), The significance of TIMSS and TIMSS Advanced. Mathematics Education in Norway, Slovenia and Sweden. Akademika forlag. ISSN 9788232102457. s. 123–135.
 • Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (2013). Preface. I Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (Red.), The significance of TIMSS and TIMSS Advanced. Mathematics Education in Norway, Slovenia and Sweden. Akademika forlag. ISSN 9788232102457.
 • Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (2013). TIMSS in Norway: Challanges in school mathematics as evidenced by TIMSS and TIMSS Advanced. I Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (Red.), The significance of TIMSS and TIMSS Advanced. Mathematics Education in Norway, Slovenia and Sweden. Akademika forlag. ISSN 9788232102457. s. 11–50.
 • Onstad, Torgeir & Grønmo, Liv Sissel (2012). Rammeverk og metoder. I Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (Red.), Mange og store utfordringer : et nasjonalt og internasjonalt perspektiv på utdanning av lærere i matematikk basert på data fra TEDS-M 2008. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-469-8. s. 197–225.
 • Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (2012). Matematikk i norsk skole og lærerutdanning. I Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (Red.), Mange og store utfordringer : et nasjonalt og internasjonalt perspektiv på utdanning av lærere i matematikk basert på data fra TEDS-M 2008. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-469-8. s. 175–196.
 • Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (2012). Hovedresultater i matematikk og matematikkdidaktikk for lærerstudenter. I Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (Red.), Mange og store utfordringer : et nasjonalt og internasjonalt perspektiv på utdanning av lærere i matematikk basert på data fra TEDS-M 2008. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-469-8. s. 17–33.
 • Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (2012). Hva er TEDS-M 2008? I Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (Red.), Mange og store utfordringer : et nasjonalt og internasjonalt perspektiv på utdanning av lærere i matematikk basert på data fra TEDS-M 2008. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-469-8. s. 9–16.
 • Onstad, Torgeir & Grønmo, Liv Sissel (2009). Kjønnsforskjeller, faglig selvtillit og holdninger til matematikk og naturfag. I Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (Red.), TIMSS 2007: Tegn til bedring?. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-385-1.
 • Grønmo, Liv Sissel; Bergem, Ole Kristian; Nylehn, Jorun & Onstad, Torgeir (2009). Tegn til bedring - fortsatt store utfordringer. I Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (Red.), TIMSS 2007: Tegn til bedring?. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-385-1.
 • Onstad, Torgeir & Grønmo, Liv Sissel (2009). Rammeverk og metoder. I Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (Red.), TIMSS 2007: Tegn til bedring?. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-385-1.
 • Onstad, Torgeir & Grønmo, Liv Sissel (2008). Norway. I Mullis, Ina V.S.; Martin, Michael O.; Olson, John F.; Berger, Debra R.; Milne, Dana & Stanco, Gabrielle M. (Red.), TIMSS 2007 Encyclopedia A Guide to Mathematics and Science Education Around the World Volume 2. TIMSS & PIRLS International Study Center. ISSN 1-889938-47-5. s. 441–451.
 • Onstad, Torgeir (2008). Tall og figurer - på tvers av kulturer. I Jørgensen, Sissel Redse & Newth, Eirik (Red.), Matematikk med din glede. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-38050-9. s. 39–55.
 • Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir & Pedersen, Vivi (2007). Matematikk som sentralt skolefag. I Mikkelsen, Rolf & Fladmoe, Henrik (Red.), Lektor-adjunkt-lærer: Innføringsbok i praktisk-pedagogisk utdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01182-0. s. 209–226.
 • Jahr, Einar; Gjone, Gunnar & Onstad, Torgeir (2000). Matematikk på mellomtrinnet, Mathema 2000. NKS-forlaget. s. 81–95.
 • Breiteig, Trygve; Gjone, Gunnar & Onstad, Torgeir (2000). Kulturelle perspektiver på matematikken, Mathema 2000. Festskrift til Ragnar Solvang. NKS-Forlaget. s. 13–33.
 • Brekke, Gard; Gjone, Gunnar & Onstad, Torgeir (2000). Internasjonale undersøkingar i matematikk, Mathema 2000 : festskrift til Ragnar Solvang. nks-forlaget. s. 34–45.
 • Johnsbråten, Håvard; Gjone, Gunnar & Onstad, Torgeir (2000). Resonnement i matematikkundervisningen, Mathema 2000. NKS-forlaget.

Se alle arbeider i Cristin

 • Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne & Onstad, Torgeir (2016). Ett skritt fram og ett tilbake. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-55029-5. 184 s.
 • Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (2013). Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige. Akademika forlag. ISBN 978-82-3210-332-4. 196 s.
 • Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (2013). The significance of TIMSS and TIMSS Advanced. Mathematics Education in Norway, Slovenia and Sweden. Akademika forlag. ISBN 9788232102457.
 • Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir; Nilsen, Trude; Hole, Arne; Aslaksen, Helmer & Borge, Inger Christin (2012). Framgang, men langt fram. Norske elevers prestasjoner i matematikk og naturfag i TIMSS 2011. Akademisk Forlag. ISBN 978-82-3210-187-0. 138 s.
 • Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (2012). Mange og store utfordringer : et nasjonalt og internasjonalt perspektiv på utdanning av lærere i matematikk basert på data fra TEDS-M 2008. Unipub forlag. ISBN 978-82-7477-469-8. 239 s.
 • Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir & Pedersen, Ida Friestad (2010). Matematikk i motvind. TIMSS Advanced 2008 i videregående skole. Unipub forlag. ISBN 9788274774797. 287 s.
 • Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (2009). TIMSS 2007: Tegn til bedring? Unipub forlag. ISBN 978-82-7477-385-1. 250 s.
 • Gjone, Gunnar & Onstad, Torgeir (2000). Mathema 2000. Festskrift til Ragnar Solvang. NKS-forlaget, Oslo. ISBN 82-508-2039-8.
 • Gjone, Gunnar & Onstad, Torgeir (2000). Mathema 2000. NKS-Forlaget, Oslo. ISBN 82-508-2039-8.
 • Onstad, Torgeir (1994). Fra Babel til Abel. Likningenes historie. NKS-Forlaget. ISBN 82-508-1468-1. 105 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Onstad, Torgeir & Grønmo, Liv Sissel (2019). Rammeverk og metoder. I Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (Red.), 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-66290-5.
 • Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (2017). Measuring the Amount of Mathematical Theory needed to solve Test Items in TIMSS Advanced Mathematics and Physics.
 • Kaarstein, Hege & Onstad, Torgeir (2016). TIMSS 2015 Encyclopedia: Education Policy and Curriculum in Mathematics and Science, Country Chapters: Norway - Overview of Education System . I Mullis, Ina V.S.; Martin, Michael O.; Goh, Shirley & Cotter, Kerry (Red.), TIMSS 2015 Encyclopedia: Education Policy and Curriculum in Mathematics and Science. Boston College. ISSN 978-1-889938-40-0.
 • Falch, Torberg & Onstad, Torgeir (2015). Forsker: – Lekser har en positiv effekt. [Internett]. NRK.no.
 • Onstad, Torgeir (2013). Taking part in several international surveys - getting a holistic view of the state of Mathematics in education.
 • Onstad, Torgeir (2013). The Significance of TIMSS and TIMSS Advanced.
 • Onstad, Torgeir & Grønmo, Liv Sissel (2012). Norway. I Mullis, Ina V.S.; Martin, Michael O.; Minnich, Chad A.; Stanco, Gabrielle M.; Arora, Alka; Centurino, Victoria A.S. & Castle, Courtney E. (Red.), TIMSS 2011 Encyclopedia. Education Policy and Curriculum in Mathematics and Science, vol 2: L-Z and Benchmarking Participants. Boston College. ISSN 978-1-889938-60-8.
 • Onstad, Torgeir (2000). Det gylne snitt i matematikk og kunst.
 • Onstad, Torgeir (2000). Det gylne snitt i matematikk og kunst.
 • Onstad, Torgeir (2000). Det gylne snitt i matematikk og kunst.
 • Onstad, Torgeir (2000). Det gylne snitt i matematikk og kunst.
 • Onstad, Torgeir (2000). Det gylne snitt i matematikk og kunst.
 • Onstad, Torgeir (2000). Det gylne snitt i matematikk og kunst.
 • Onstad, Torgeir (2000). Det gylne snitt i matematikk og kunst.
 • Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir; Pedersen, Ida Friestad; Lie, Svein; Angell, Carl & Rohatgi, Anubha (2009). Matematikk og fysikk i videregående skole. "Et skritt tilbake". Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling.
 • Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir; Pedersen, Ida Friestad; Lie, Svein; Angell, Carl & Rohatgi, Anubha (2009). Mathematics and Physics in Upper Secondary School. "One step back". Institutt for lærerutdannng og skoleutvikling.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:11 - Sist endret 22. sep. 2016 11:08

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter