Torgeir Onstad

Senior
Bilde av Torgeir Onstad
English version of this page
Telefon +47-22854049
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 0851 OSLO Niels Henrik Abels hus Blindern
Emneord: Fagdidaktikk, Læring og utdanning, Matematikkdidaktikk

Publikasjoner

 • Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (2019). Hvordan lykkes i realfag? Drøftinger og forslag til tiltak, utprøvinger og forskning, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66290-5.  Kapittel 12.
 • Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (2018). The dependence on mathematical theory in TIMSS, PISA and TIMSS Advanced test items and its relation to student achievement. Large-scale Assessments in Education.  ISSN 2196-0739.  6(3) . doi: 10.1186/s40536-018-0055-0 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne & Onstad, Torgeir (2017). Hovedresultater i matematikk i TIMSS Advanced, TIMSS og PISA., I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-58528-0.  Kapittel 3.  s 31 - 44
 • Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (2017). Matematikkinnholdet i TIMSS, TIMSS Advanced og PISA., I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-58528-0.  Kapittel 2.  s 17 - 30
 • Onstad, Torgeir (2017). Is the Mathematics We See the Mathematics They Do?. Journal of Mathematics and Culture.  ISSN 1558-5336.  11(3), s 133- 159
 • Onstad, Torgeir & Grønmo, Liv Sissel (2017). Rammeverk og metoder, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-58528-0.  Kapittel 14.  s 271 - 299
 • Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (2016). Rammeverk og metoder, I: Liv Sissel Grønmo; Arne Hole & Torgeir Onstad (red.),  Ett skritt fram og ett tilbake.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-55029-5.  Kapittel 7.  s 149 - 173
 • Grønmo, Liv Sissel; Borge, Inger Christin & Onstad, Torgeir (2013). Hvor står vi - hvor går vi?, I: Liv Sissel Grønmo & Torgeir Onstad (red.),  Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-3210-332-4.  Kapittel 8.  s 163 - 169
 • Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (2013). Bakgrunn, mål og innhold, I: Liv Sissel Grønmo & Torgeir Onstad (red.),  Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-3210-332-4.  Kapittel 1.  s 9 - 18
 • Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (2013). Preface, In Liv Sissel Grønmo & Torgeir Onstad (ed.),  The significance of TIMSS and TIMSS Advanced. Mathematics Education in Norway, Slovenia and Sweden.  Akademika forlag.  ISBN 9788232102457.  Forord.
 • Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (2013). TIMSS in Norway: Challanges in school mathematics as evidenced by TIMSS and TIMSS Advanced, In Liv Sissel Grønmo & Torgeir Onstad (ed.),  The significance of TIMSS and TIMSS Advanced. Mathematics Education in Norway, Slovenia and Sweden.  Akademika forlag.  ISBN 9788232102457.  Chapter 2.  s 11 - 50
 • Onstad, Torgeir & Grønmo, Liv Sissel (2013). What are TIMSS and TIMSS Advanced?, In Liv Sissel Grønmo & Torgeir Onstad (ed.),  The significance of TIMSS and TIMSS Advanced. Mathematics Education in Norway, Slovenia and Sweden.  Akademika forlag.  ISBN 9788232102457.  Chapter 5.  s 123 - 135
 • Onstad, Torgeir; Grønmo, Liv Sissel & Nilsen, Trude (2013). Om TIMSS og forskningsmetoder, I: Liv Sissel Grønmo & Torgeir Onstad (red.),  Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-3210-332-4.  Kapittel 9.  s 171 - 192
 • Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (2012). Hovedresultater i matematikk og matematikkdidaktikk for lærerstudenter, I: Liv Sissel Grønmo & Torgeir Onstad (red.),  Mange og store utfordringer : et nasjonalt og internasjonalt perspektiv på utdanning av lærere i matematikk basert på data fra TEDS-M 2008.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-469-8.  Kapittel 2.  s 17 - 33
 • Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (2012). Hva er TEDS-M 2008?, I: Liv Sissel Grønmo & Torgeir Onstad (red.),  Mange og store utfordringer : et nasjonalt og internasjonalt perspektiv på utdanning av lærere i matematikk basert på data fra TEDS-M 2008.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-469-8.  Kapittel 1.  s 9 - 16
 • Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (2012). Matematikk i norsk skole og lærerutdanning, I: Liv Sissel Grønmo & Torgeir Onstad (red.),  Mange og store utfordringer : et nasjonalt og internasjonalt perspektiv på utdanning av lærere i matematikk basert på data fra TEDS-M 2008.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-469-8.  Kapittel 7.  s 175 - 196
 • Onstad, Torgeir & Grønmo, Liv Sissel (2012). Rammeverk og metoder, I: Liv Sissel Grønmo & Torgeir Onstad (red.),  Mange og store utfordringer : et nasjonalt og internasjonalt perspektiv på utdanning av lærere i matematikk basert på data fra TEDS-M 2008.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-469-8.  Kapittel 8.  s 197 - 225
 • Grønmo, Liv Sissel; Bergem, Ole Kristian; Nylehn, Jorun & Onstad, Torgeir (2009). Tegn til bedring - fortsatt store utfordringer, I: Liv Sissel Grønmo & Torgeir Onstad (red.),  TIMSS 2007: Tegn til bedring?.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-385-1.  Kapittel 9.
 • Onstad, Torgeir & Grønmo, Liv Sissel (2009). Kjønnsforskjeller, faglig selvtillit og holdninger til matematikk og naturfag, I: Liv Sissel Grønmo & Torgeir Onstad (red.),  TIMSS 2007: Tegn til bedring?.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-385-1.  Kapittel 8.
 • Onstad, Torgeir & Grønmo, Liv Sissel (2009). Rammeverk og metoder, I: Liv Sissel Grønmo & Torgeir Onstad (red.),  TIMSS 2007: Tegn til bedring?.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-385-1.  Kapittel 10.
 • Onstad, Torgeir (2008). Tall og figurer - på tvers av kulturer, I: Sissel Redse Jørgensen & Eirik Newth (red.),  Matematikk med din glede.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-38050-9.  Kapittel.  s 39 - 55
 • Onstad, Torgeir & Grønmo, Liv Sissel (2008). Norway, In Ina V.S. Mullis; Michael O. Martin; John F. Olson; Debra R. Berger; Dana Milne & Gabrielle M. Stanco (ed.),  TIMSS 2007 Encyclopedia A Guide to Mathematics and Science Education Around the World Volume 2.  TIMSS & PIRLS International Study Center.  ISBN 1-889938-47-5.  Chapter.  s 441 - 451
 • Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir & Pedersen, Vivi (2007). Matematikk som sentralt skolefag, I: Rolf Mikkelsen & Henrik Fladmoe (red.),  Lektor-adjunkt-lærer: Innføringsbok i praktisk-pedagogisk utdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01182-0.  Kapittel 12.  s 209 - 226
 • Breiteig, Trygve; Gjone, Gunnar & Onstad, Torgeir (2000). Kulturelle perspektiver på matematikken, I:  Mathema 2000. Festskrift til Ragnar Solvang.  NKS-Forlaget.  s 13 - 33
 • Brekke, Gard; Gjone, Gunnar & Onstad, Torgeir (2000). Internasjonale undersøkingar i matematikk, I:  Mathema 2000 : festskrift til Ragnar Solvang.  nks-forlaget.  s 34 - 45
 • Jahr, Einar; Gjone, Gunnar & Onstad, Torgeir (2000). Matematikk på mellomtrinnet, I:  Mathema 2000.  NKS-forlaget.  s 81 - 95
 • Johnsbråten, Håvard; Gjone, Gunnar & Onstad, Torgeir (2000). Resonnement i matematikkundervisningen, I:  Mathema 2000.  NKS-forlaget.  s 195

Se alle arbeider i Cristin

 • Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne & Onstad, Torgeir (red.) (2016). Ett skritt fram og ett tilbake. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-55029-5.  184 s.
 • Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (red.) (2013). Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige. Akademika forlag.  ISBN 978-82-3210-332-4.  196 s.
 • Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (ed.) (2013). The significance of TIMSS and TIMSS Advanced. Mathematics Education in Norway, Slovenia and Sweden. Akademika forlag.  ISBN 9788232102457.
 • Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (red.) (2012). Mange og store utfordringer : et nasjonalt og internasjonalt perspektiv på utdanning av lærere i matematikk basert på data fra TEDS-M 2008. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-469-8.  239 s.
 • Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir; Nilsen, Trude; Hole, Arne; Aslaksen, Helmer & Borge, Inger Christin (2012). Framgang, men langt fram. Norske elevers prestasjoner i matematikk og naturfag i TIMSS 2011. Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-3210-187-0.  138 s.
 • Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir & Pedersen, Ida Friestad (2010). Matematikk i motvind. TIMSS Advanced 2008 i videregående skole. Unipub forlag.  ISBN 9788274774797.  287 s.
 • Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (red.) (2009). TIMSS 2007: Tegn til bedring?. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-385-1.  250 s. Vis sammendrag
 • Gjone, Gunnar & Onstad, Torgeir (red.) (2000). Mathema 2000. NKS-Forlaget, Oslo.  ISBN 82-508-2039-8.
 • Gjone, Gunnar & Onstad, Torgeir (red.) (2000). Mathema 2000. Festskrift til Ragnar Solvang. NKS-forlaget, Oslo.  ISBN 82-508-2039-8.
 • Onstad, Torgeir (1994). Fra Babel til Abel. Likningenes historie. NKS-Forlaget.  ISBN 82-508-1468-1.  105 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Onstad, Torgeir & Grønmo, Liv Sissel (2019). Rammeverk og metoder, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66290-5.  Kapittel 13.
 • Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (2017). Measuring the Amount of Mathematical Theory needed to solve Test Items in TIMSS Advanced Mathematics and Physics.
 • Kaarstein, Hege & Onstad, Torgeir (2016). TIMSS 2015 Encyclopedia: Education Policy and Curriculum in Mathematics and Science, Country Chapters: Norway - Overview of Education System, In Ina V.S. Mullis; Michael O. Martin; Shirley Goh & Kerry Cotter (ed.),  TIMSS 2015 Encyclopedia: Education Policy and Curriculum in Mathematics and Science.  Boston College.  ISBN 978-1-889938-40-0.  Kapittel.
 • Falch, Torberg & Onstad, Torgeir (2015, 20. oktober). Forsker: – Lekser har en positiv effekt. [Internett].  NRK.no.
 • Onstad, Torgeir (2013). Taking part in several international surveys - getting a holistic view of the state of Mathematics in education.
 • Onstad, Torgeir (2013). The Significance of TIMSS and TIMSS Advanced.
 • Onstad, Torgeir & Grønmo, Liv Sissel (2012). Norway, In Ina V.S. Mullis; Michael O. Martin; Chad A. Minnich; Gabrielle M. Stanco; Alka Arora; Victoria A.S. Centurino & Courtney E. Castle (ed.),  TIMSS 2011 Encyclopedia. Education Policy and Curriculum in Mathematics and Science, vol 2: L-Z and Benchmarking Participants.  Boston College.  ISBN 978-1-889938-60-8.  Kap.
 • Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir; Pedersen, Ida Friestad; Lie, Svein; Angell, Carl & Rohatgi, Anubha (2009). Matematikk og fysikk i videregående skole. "Et skritt tilbake".
 • Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir; Pedersen, Ida Friestad; Lie, Svein; Angell, Carl & Rohatgi, Anubha (2009). Mathematics and Physics in Upper Secondary School. "One step back".
 • Onstad, Torgeir (2000). Det gylne snitt i matematikk og kunst.
 • Onstad, Torgeir (2000). Det gylne snitt i matematikk og kunst.
 • Onstad, Torgeir (2000). Det gylne snitt i matematikk og kunst.
 • Onstad, Torgeir (2000). Det gylne snitt i matematikk og kunst.
 • Onstad, Torgeir (2000). Det gylne snitt i matematikk og kunst.
 • Onstad, Torgeir (2000). Det gylne snitt i matematikk og kunst.
 • Onstad, Torgeir (2000). Det gylne snitt i matematikk og kunst.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:11 - Sist endret 22. sep. 2016 11:08

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter