TIMSS Advanced (avsluttet)

TIMSS Advanced måler elevers kompetanse i matematikk og fysikk på 13. trinn, altså siste trinn i videregående skole. Gjennom spørreskjemaer samles det i tillegg inn relevant informasjon om elevene, lærerne og skolene som brukes i analysene av datamaterialet. For mer informasjon, se prosjektets egen nettside.

Publisert 28. sep. 2010 12:23 - Sist endret 28. aug. 2018 12:21