TIMSS Advanced (avsluttet)

TIMSS Advanced måler elevers kompetanse i matematikk og fysikk på siste trinn i videregående skole.

Lærer veileder elev

Formålet med studien

Gjennom spørreskjemaer samles det i tillegg inn relevant informasjon om elevene, lærerne og skolene som brukes i analysene av datamaterialet. Formålet er å måle elevers kompetanse i matematikk og fysikk på siste trinn i videregående skole.

For mer informasjon, se prosjektets egen nettside.

Publisert 28. sep. 2010 12:23 - Sist endret 8. apr. 2019 14:02