Arne Hole

Norwegian version of this page
Phone +47 22855048
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Academic interests

Write a few words here about your academic interests.

Courses taught

 • <Link to programme of study/course>
 • <Link to programme of study/course>
 • ...

Background

Brief presentation of previous work experience and education

Awards

 • <Name and link to prize 1, if any>
 • <Name and link to prize 1, if any>
 • ...

Appointments

 • <Title and (if applicable) link 1>
 • <Title and (if applicable) link 2>
 • ...

Positions held

 • <Name and link to position 1, if any>
 • <Name and link to position 2, if any>
 • ...

Partners

 

Publications

 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2019). Et fysikkdidaktisk perspektiv, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66290-5.  Kapittel 4.
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2019). Hovedresultater i fysikk og naturfag i TIMSS Advanced og TIMSS - 1995 til 2015, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66290-5.  Kapittel 3.
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2019). Like muligheter - tilpasset opplæring for elever med interesse og talent for fysikk, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66290-5.  Kapittel 7.
 • Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne & Hagen, Tor Espen (2019). Oppgaver i mekanikk og termodynamikk fra TIMSS Advanced 2015, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66290-5.  Kapittel 8.
 • Hole, Arne & Grønmo, Liv Sissel (2019). Fysikken i TIMSS Advanced og utviklingen av norske læreplaner, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66290-5.  Kapittel 2.
 • Hole, Arne & Grønmo, Liv Sissel (2019). Hjemmebakgrunn og undervisningsfaktorer relatert til elevprestasjoner i fysikk, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66290-5.  Kapittel 11.
 • Hole, Arne & Grønmo, Liv Sissel (2019). Matematikk i fysikkfaget, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66290-5.  Kapittel 5.
 • Hole, Arne & Grønmo, Liv Sissel (2019). Prestasjonsprofiler i ulike land: Betydningen av matematikk for å lykkes i fysikk, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66290-5.  Kapittel 6.
 • Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel & Hagen, Tor Espen (2019). Oppgaver i bølger og atom-/kjernefysikk fra TIMSS Advanced 2015, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66290-5.  Kapittel 10.
 • Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel & Hagen, Tor Espen (2019). Oppgaver i elektrisitet og magnetisme fra TIMSS Advanced 2015, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66290-5.  Kapittel 9.
 • Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (2018). The dependence on mathematical theory in TIMSS, PISA and TIMSS Advanced test items and its relation to student achievement. Large-scale Assessments in Education.  ISSN 2196-0739.  6(3) . doi: 10.1186/s40536-018-0055-0 Full text in Research Archive.
 • Borge, Inger Christin & Hole, Arne (2017). Et universitetsperspektiv på matematikk i TIMSS Advanced, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-58528-0.  Kapittel 12.  s 239 - 256 Full text in Research Archive.
 • Grønmo, Liv Sissel; Borge, Inger Christin & Hole, Arne (2017). Oppgaver i geometri fra TIMSS Advanced 2015, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-58528-0.  Kapittel 10.  s 177 - 200 Full text in Research Archive.
 • Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne & Borge, Inger Christin (2017). Oppsummering og drøfting av hovedfunn, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-58528-0.  Kapittel 13.  s 257 - 269 Full text in Research Archive.
 • Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne & Onstad, Torgeir (2017). Hovedresultater i matematikk i TIMSS Advanced, TIMSS og PISA., I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-58528-0.  Kapittel 3.  s 31 - 44
 • Hole, Arne & Draagen, Marie Vaksvik (2017). Prestasjonsprofiler og undervisning i ulike land, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-58528-0.  Kapittel 5.  s 63 - 78
 • Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (2017). Matematikkinnholdet i TIMSS, TIMSS Advanced og PISA., I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-58528-0.  Kapittel 2.  s 17 - 30
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2016). Elevers og læreres bakgrunn og trivsel, I: Liv Sissel Grønmo; Arne Hole & Torgeir Onstad (red.),  Ett skritt fram og ett tilbake.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-55029-5.  Kapittel 5.  s 107 - 131
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2016). Fysikk i videregående skole, I: Liv Sissel Grønmo; Arne Hole & Torgeir Onstad (red.),  Ett skritt fram og ett tilbake.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-55029-5.  Kapittel 3.  s 55 - 78
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2016). Hovedresultater med trender i matematikk og fysikk, I: Liv Sissel Grønmo; Arne Hole & Torgeir Onstad (red.),  Ett skritt fram og ett tilbake.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-55029-5.  Kapittel 1.  s 11 - 29
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2016). Matematikk i videregående skole, I: Liv Sissel Grønmo; Arne Hole & Torgeir Onstad (red.),  Ett skritt fram og ett tilbake.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-55029-5.  Kapittel 2.  s 31 - 54
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2016). Oppsummering og drøfting, I: Liv Sissel Grønmo; Arne Hole & Torgeir Onstad (red.),  Ett skritt fram og ett tilbake.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-55029-5.  Kapittel 6.  s 133 - 148
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2016). Undervisning og prestasjoner, I: Liv Sissel Grønmo; Arne Hole & Torgeir Onstad (red.),  Ett skritt fram og ett tilbake.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-55029-5.  Kapittel 4.  s 79 - 106
 • Grønmo, Liv Sissel; Borge, Inger Christin & Hole, Arne (2014). Mathematics in the Nordic countries - Trends and Challenges in students' achievement in Norway, Sweden, Finland and Denmark, In Hallvard Thorsen (ed.),  Northern Lights on TIMMS and PIRLS 2011.  Nordisk ministerråd.  ISBN 978-92-893-2772-5.  Chapter 6.  s 107 - 135
 • Nilsen, Trude; Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2013). Læringstrykk og prestasjoner i matematikk og naturfag, I: Liv Sissel Grønmo & Torgeir Onstad (red.),  Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-3210-332-4.  Kapittel 2.  s 19 - 51
 • Hole, Arne & Kleve, Bodil (2012). The need for Horizon Content Knowledge: Examplified by work with Fractions in Norway, In Gudny Helga Gunnarsdottir; Freyja Hreinsdottir; Guðbjörg Pálsdóttir; Markku Hannula; Minna Hannula-Sormunen; Eva Jablonka; Uffe Thomas Jankvist; Andreas Ryve; Paola Valero & Kjersti Wæge (ed.),  Proceedings of NORMA 11 The Sixth Nordic Conference on Mathematics Education.  University of Iceland Press.  ISBN 978-9979-54-965-9.  Regular Papers.  s 319 - 330
 • Bjørnestad, Øistein; Brekke, Gard; Fjelland, Ragnar; Gjone, Gunnar; Hole, Arne; Jahr, Einar; Magne, Olof & Tufteland, Geir (1998). Kapittel 7 Tallære i et fagdidaktisk perspektiv Kapittel 8 Tallsystemene - oppbygging, historie og undervisning Kapittel 9 Tallteori Kapittel 10 Br tall som ikke er hele, I:  Kapittel 7 Tallære i et fagdidaktisk perspektiv Kapittel 8 Tallsystemene - oppbygging, historie og undervisning Kapittel 9 Tallteori Kapittel 10 Br tall som ikke er hele.  Universitetsforlaget.  faglig_bok_institusjon.  s 154 - 280 Show summary
 • Bjørnestad, Øistein; Fjelland, Ragnar; Gjone, Gunnar; Hinderaker, Leif; Hole, Arne; Jahr, Einar; Johnsbråten, Håvard; Johnsbråten, Håvard; Lindstrøm, Tom; Løvås, Gunnar; Vaaje, Audhild & Tufteland, Geir (1998). Litt mer tallære, I:  Litt mer tallære.  Universitetsforlaget.  faglig_bok_institusjon.  s 1 - 39 Show summary
 • Hole, Arne & Gulliksen, Tor (1997). On the Number og Linearly Separable Subsets of Finite Sets. Discrete & Computational Geometry.  ISSN 0179-5376.  18, s 463- 472
 • Hole, Arne (1996). Vapnik-Chervonenkis Generalization Bounds for Real Valued Neural Networks. Neural Computation.  ISSN 0899-7667.  8(6), s 1277- 1300
 • Hole, Arne (1994). Predictability in Deterministic Teories. International journal of theoretical physics.  ISSN 0020-7748.  33(5), s 1085- 1112

View all works in Cristin

 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (red.) (2019). 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66290-5.  310 s.
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (red.) (2017). Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-58528-0.  318 s.
 • Hole, Arne; Jensen, Renate; Tellefsen, Helga Kufaas & Wallace, Anne Karin (2017). Nummer 10, Parallellbok, Matematikk for ungdomstrinnet. Aschehoug & Co.  ISBN 9788203402982.  198 s.
 • Hole, Arne; Jensen, Renate; Tellefsen, Helga Kufaas & Wallace, Anne Karin (2017). Parallellbok NUMMER 9 Matematikk for ungdomstrinnet. Aschehoug.  ISBN 978-8203402968.  132 s.
 • Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne & Onstad, Torgeir (red.) (2016). Ett skritt fram og ett tilbake. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-55029-5.  184 s.
 • Hole, Arne; Jensen, Renate; Tellefsen, Helga Kufaas & Wallace, Anne Karin (2016). Nummer 10 Matematikk for ungdomstrinnet.. Aschehoug & Co.  ISBN 9788203344961.  500 s.
 • Hole, Arne; Jensen, Renate; Tellefsen, Helga Kufaas & Wallace, Anne Karin (2016). Nummer 10, Lærerens bok. Aschehoug & Co.  ISBN 9788203344985.  500 s.
 • Tellefsen, Helga Kufaas; Hole, Arne; Wallace, Anne Karin & Jensen, Renate (2016). Forenklet, Nummer 8, Matematikk for ungdomstrinnet. Aschehoug.  ISBN 9788203400667.  152 s.
 • Hole, Arne; Jensen, Renate; Tellefsen, Helga Kufaas & Wallace, Anne Karin (2015). Nummer 9 Matematikk for ungdomstrinnet. Ascehoug.  ISBN 9788203344930.  400 s.
 • Lorentzen, Lisa; Hole, Arne & Lindstrøm, Tom (2015). Kalkulus med én og flere variable (2. utgave). Universitetsforlaget.  ISBN 9788215022499.  764 s.
 • Tellefsen, Helga Kufaas; Hole, Arne; Wallace, Anne Karin & Jensen, Renate (2015). Nummer 9, Lærerens bok. Aschehoug & Co.  ISBN 9788203344954.  400 s.
 • Hole, Arne; Jensen, Renate; Tellefsen, Helga Kufaas & Wallace, Anne Karin (2014). Nummer 8 : matematikk for ungdomstrinnet. Aschehoug & Co.  ISBN 9788203344909.  416 s.
 • Tellefsen, Helga Kufaas; Hole, Arne; Wallace, Anne Karin & Jensen, Renate (2014). Nummer 8, Lærerens bok. Aschehoug & Co.  ISBN 978-8203344923.  416 s.
 • Hashemi, Amir Massoud & Hole, Arne (2013). Matematikk i Praksis. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215020877.  464 s.
 • Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir; Nilsen, Trude; Hole, Arne; Aslaksen, Helmer & Borge, Inger Christin (2012). Framgang, men langt fram. Norske elevers prestasjoner i matematikk og naturfag i TIMSS 2011. Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-3210-187-0.  138 s.
 • Hole, Arne (2006). Grunnleggende matematikk i skoleperspektiv. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00974-3.  224 s.
 • Hole, Arne & Vedeld, Knut (2006). Kalkulus studiebok. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-00975-9.  242 s.
 • Hole, Arne (2003). Grunnleggende matematikk, 3. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00450-4.  188 s.
 • Lorentzen, Lisa; Hole, Arne & Lindstrøm, Tom (2003). Kalkulus med en og flere variabler. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-42433-2.  716 s.
 • Hole, Arne (1999). Grunnleggende matematikk. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-45210-7.  176 s.
 • Hole, Arne (1999). Grunnleggende matematikk, 2. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00164-5.  176 s.
 • Hole, Arne (1998). Klassisk analyse og lineær algebra. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-42408-1.  525 s.
 • Hole, Arne (1997). Kalkulus studiebok. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-22926-2.  202 s.

View all works in Cristin

 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2019). Introduksjon, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66290-5.  Kapittel 1.
 • Aamli, Kari; Tellefsen, Helga Kufaas & Hole, Arne (2017, 07. juni). Læreverket Nummer matematikkverk for ungdomstrinnet. [Internett].  HiOA.
 • Dahl, Geir; Ranestad, Kristian & Hole, Arne (2017). Programmering rammer dybdelæring i matematikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 22- 23
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2017). Introduksjon, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-58528-0.  Kapittel 1.  s 11 - 15
 • Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne & Stedøy, Ingvill Merete (2017). Prioritering og nedprioritering av fagområder i matematikk, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-58528-0.  Kapittel 6.  s 79 - 94
 • Grønmo, Liv Sissel; Stedøy, Ingvill Merete & Hole, Arne (2017). Oppgaver i algebra fra TIMSS Advanced 2015, I: Liv Sissel Grønmo & Arne Hole (red.),  Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-58528-0.  Kapittel 8.  s 117 - 148
 • Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (2017). Measuring the Amount of Mathematical Theory needed to solve Test Items in TIMSS Advanced Mathematics and Physics.
 • Bjarnø, Vibeke; Brucker, Hans Jørgen; Christensen, Hanne; Hole, Arne; Jarning, Harald; Michelet, Simon; Ongstad, Sigmund; Schanke, Åge J.; Skjong, Synnøve; Smestad, Bjørn; Thorsen, Kirsten Elisabeth; Ulleberg, Inger; Vederhus, Inger & Aas, Per Anders (2011). Faglig samarbeid i en fagdelt lærerutdanning Utviklingsarbeid ved allmennlærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo 2000-2010. HiO-rapport. 13. Show summary
 • Kleve, Bodil & Hole, Arne (2011). THE NEED FOR HORIZON CONTENT KNOWLEDGE: EXAMPLIFIED BY WORK WITH FRACTIONS IN NORWAY. Show summary
 • Hana, Gert Monstad & Hole, Arne (2010). I utdanningen for 5. - 10 trinn: Hvordan arbeide med matematisk analyse og relatere dette til det matematiske innholdet i skolens mellom- og ungdomstrinn?. Show summary
 • Maugesten, Marianne; Hole, Arne; Fauskanger, Janne; Fauskanger, Janne; Hinna, Kristin Ran Choi & Lindstrøm, Tom (2010). Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning, matematikk.
 • Hole, Arne (2004). Funksjonslære for MA2.

View all works in Cristin

Published Aug. 14, 2014 8:26 AM - Last modified Aug. 14, 2014 8:26 AM