Arne Hole

Associate Professor - Institutt for lærerutdanning
Norwegian version of this page
Phone +47 22855048
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postal address Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Academic interests

Write a few words here about your academic interests.

Courses taught

 • <Link to programme of study/course>
 • <Link to programme of study/course>
 • ...

Background

Brief presentation of previous work experience and education

Awards

 • <Name and link to prize 1, if any>
 • <Name and link to prize 1, if any>
 • ...

Appointments

 • <Title and (if applicable) link 1>
 • <Title and (if applicable) link 2>
 • ...

Positions held

 • <Name and link to position 1, if any>
 • <Name and link to position 2, if any>
 • ...

Partners

 

Publications

 • Hole, Arne & Grønmo, Liv Sissel (2019). Hjemmebakgrunn og undervisningsfaktorer relatert til elevprestasjoner i fysikk. In Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (Ed.), 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-66290-5.
 • Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel & Hagen, Tor Espen (2019). Oppgaver i bølger og atom-/kjernefysikk fra TIMSS Advanced 2015. In Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (Ed.), 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-66290-5.
 • Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel & Hagen, Tor Espen (2019). Oppgaver i elektrisitet og magnetisme fra TIMSS Advanced 2015. In Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (Ed.), 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-66290-5.
 • Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne & Hagen, Tor Espen (2019). Oppgaver i mekanikk og termodynamikk fra TIMSS Advanced 2015. In Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (Ed.), 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-66290-5.
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2019). Like muligheter - tilpasset opplæring for elever med interesse og talent for fysikk. In Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (Ed.), 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-66290-5.
 • Hole, Arne & Grønmo, Liv Sissel (2019). Prestasjonsprofiler i ulike land: Betydningen av matematikk for å lykkes i fysikk . In Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (Ed.), 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-66290-5.
 • Hole, Arne & Grønmo, Liv Sissel (2019). Matematikk i fysikkfaget. In Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (Ed.), 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-66290-5.
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2019). Et fysikkdidaktisk perspektiv. In Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (Ed.), 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-66290-5.
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2019). Hovedresultater i fysikk og naturfag i TIMSS Advanced og TIMSS - 1995 til 2015. In Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (Ed.), 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-66290-5.
 • Hole, Arne & Grønmo, Liv Sissel (2019). Fysikken i TIMSS Advanced og utviklingen av norske læreplaner. In Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (Ed.), 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-66290-5.
 • Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (2018). The dependence on mathematical theory in TIMSS, PISA and TIMSS Advanced test items and its relation to student achievement. Large-scale Assessments in Education. ISSN 2196-0739. 6(3). doi: 10.1186/s40536-018-0055-0. Full text in Research Archive
 • Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne & Borge, Inger Christin (2017). Oppsummering og drøfting av hovedfunn. In Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (Ed.), Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-58528-0. p. 257–269. Full text in Research Archive
 • Borge, Inger Christin & Hole, Arne (2017). Et universitetsperspektiv på matematikk i TIMSS Advanced. In Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (Ed.), Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-58528-0. p. 239–256. doi: 10.17585/noasp.7.16. Full text in Research Archive
 • Grønmo, Liv Sissel; Borge, Inger Christin & Hole, Arne (2017). Oppgaver i geometri fra TIMSS Advanced 2015. In Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (Ed.), Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-58528-0. p. 177–200. Full text in Research Archive
 • Hole, Arne & Draagen, Marie Vaksvik (2017). Prestasjonsprofiler og undervisning i ulike land. In Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (Ed.), Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-58528-0. p. 63–78.
 • Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne & Onstad, Torgeir (2017). Hovedresultater i matematikk i TIMSS Advanced, TIMSS og PISA. In Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (Ed.), Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-58528-0. p. 31–44.
 • Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (2017). Matematikkinnholdet i TIMSS, TIMSS Advanced og PISA. In Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (Ed.), Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-58528-0. p. 17–30.
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2016). Oppsummering og drøfting. In Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne & Onstad, Torgeir (Ed.), Ett skritt fram og ett tilbake. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-55029-5. p. 133–148.
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2016). Elevers og læreres bakgrunn og trivsel. In Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne & Onstad, Torgeir (Ed.), Ett skritt fram og ett tilbake. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-55029-5. p. 107–131.
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2016). Undervisning og prestasjoner. In Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne & Onstad, Torgeir (Ed.), Ett skritt fram og ett tilbake. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-55029-5. p. 79–106.
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2016). Fysikk i videregående skole. In Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne & Onstad, Torgeir (Ed.), Ett skritt fram og ett tilbake. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-55029-5. p. 55–78.
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2016). Matematikk i videregående skole. In Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne & Onstad, Torgeir (Ed.), Ett skritt fram og ett tilbake. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-55029-5. p. 31–54.
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2016). Hovedresultater med trender i matematikk og fysikk. In Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne & Onstad, Torgeir (Ed.), Ett skritt fram og ett tilbake. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-55029-5. p. 11–29.
 • Grønmo, Liv Sissel; Borge, Inger Christin & Hole, Arne (2014). Mathematics in the Nordic countries - Trends and Challenges in students' achievement in Norway, Sweden, Finland and Denmark. In Thorsen, Hallvard (Eds.), Northern Lights on TIMMS and PIRLS 2011. Nordisk ministerråd. ISSN 978-92-893-2772-5. p. 107–135.
 • Nilsen, Trude; Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2013). Læringstrykk og prestasjoner i matematikk og naturfag. In Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (Ed.), Opptur og nedtur. Analyser av TIMSS-data for Norge og Sverige. Akademika forlag. ISSN 978-82-3210-332-4. p. 19–51.
 • Hole, Arne & Kleve, Bodil (2012). The need for Horizon Content Knowledge: Examplified by work with Fractions in Norway. In Gunnarsdottir, Gudny Helga; Hreinsdottir, Freyja; Pálsdóttir, Guðbjörg; Hannula, Markku; Hannula-Sormunen, Minna; Jablonka, Eva; Jankvist, Uffe Thomas; Ryve, Andreas; Valero, Paola & Wæge, Kjersti (Ed.), Proceedings of NORMA 11 The Sixth Nordic Conference on Mathematics Education. University of Iceland Press. ISSN 978-9979-54-965-9. p. 319–330.
 • Bjørnestad, Øistein; Fjelland, Ragnar; Gjone, Gunnar; Hinderaker, Leif; Hole, Arne & Jahr, Einar [Show all 12 contributors for this article] (1998). Litt mer tallære, Litt mer tallære. Universitetsforlaget. p. 1–39.
 • Bjørnestad, Øistein; Brekke, Gard; Fjelland, Ragnar; Gjone, Gunnar; Hole, Arne & Jahr, Einar [Show all 8 contributors for this article] (1998). Kapittel 7 Tallære i et fagdidaktisk perspektiv Kapittel 8 Tallsystemene - oppbygging, historie og undervisning Kapittel 9 Tallteori Kapittel 10 Br tall som ikke er hele, Kapittel 7 Tallære i et fagdidaktisk perspektiv Kapittel 8 Tallsystemene - oppbygging, historie og undervisning Kapittel 9 Tallteori Kapittel 10 Br tall som ikke er hele. Universitetsforlaget. p. 154–280.
 • Hole, Arne & Gulliksen, Tor (1997). On the Number og Linearly Separable Subsets of Finite Sets. Discrete & Computational Geometry. ISSN 0179-5376. 18, p. 463–472.
 • Hole, Arne (1996). Vapnik-Chervonenkis Generalization Bounds for Real Valued Neural Networks. Neural Computation. ISSN 0899-7667. 8(6), p. 1277–1300.
 • Hole, Arne (1994). Predictability in Deterministic Teories. International journal of theoretical physics. ISSN 0020-7748. 33(5), p. 1085–1112.

View all works in Cristin

 • Hole, Arne & Hashemi, Amir Massoud (2022). Matematikk i Praksis (7.utgave). Universitetsforlaget. ISBN 9788215020877. 490 p.
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2019). 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-66290-5. 310 p.
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2017). Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-58528-0. 318 p.
 • Hole, Arne; Jensen, Renate; Tellefsen, Helga Kufaas & Wallace, Anne Karin (2017). Nummer 10, Parallellbok, Matematikk for ungdomstrinnet. Aschehoug & Co . ISBN 9788203402982. 198 p.
 • Hole, Arne; Jensen, Renate; Tellefsen, Helga Kufaas & Wallace, Anne Karin (2017). Parallellbok NUMMER 9 Matematikk for ungdomstrinnet. Aschehoug. ISBN 978-8203402968. 132 p.
 • Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne & Onstad, Torgeir (2016). Ett skritt fram og ett tilbake. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-55029-5. 184 p.
 • Hole, Arne; Jensen, Renate; Tellefsen, Helga Kufaas & Wallace, Anne Karin (2016). Nummer 10, Lærerens bok. Aschehoug & Co . ISBN 9788203344985. 500 p.
 • Hole, Arne; Jensen, Renate; Tellefsen, Helga Kufaas & Wallace, Anne Karin (2016). Nummer 10 Matematikk for ungdomstrinnet. Aschehoug & Co . ISBN 9788203344961. 500 p.
 • Tellefsen, Helga Kufaas; Hole, Arne; Wallace, Anne Karin & Jensen, Renate (2016). Forenklet, Nummer 8, Matematikk for ungdomstrinnet. Aschehoug. ISBN 9788203400667. 152 p.
 • Tellefsen, Helga Kufaas; Hole, Arne; Wallace, Anne Karin & Jensen, Renate (2015). Nummer 9, Lærerens bok. Aschehoug & Co. ISBN 9788203344954. 400 p.
 • Hole, Arne; Jensen, Renate; Tellefsen, Helga Kufaas & Wallace, Anne Karin (2015). Nummer 9 Matematikk for ungdomstrinnet. Ascehoug. ISBN 9788203344930. 400 p.
 • Lorentzen, Lisa; Hole, Arne & Lindstrøm, Tom (2015). Kalkulus med én og flere variable (2. utgave). Universitetsforlaget. ISBN 9788215022499. 764 p.
 • Tellefsen, Helga Kufaas; Hole, Arne; Wallace, Anne Karin & Jensen, Renate (2014). Nummer 8, Lærerens bok. Aschehoug & Co. ISBN 978-8203344923. 416 p.
 • Hole, Arne; Jensen, Renate; Tellefsen, Helga Kufaas & Wallace, Anne Karin (2014). Nummer 8 : matematikk for ungdomstrinnet. Aschehoug & Co. ISBN 9788203344909. 416 p.
 • Hashemi, Amir Massoud & Hole, Arne (2013). Matematikk i Praksis. Universitetsforlaget. ISBN 9788215020877. 464 p.
 • Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir; Nilsen, Trude; Hole, Arne; Aslaksen, Helmer & Borge, Inger Christin (2012). Framgang, men langt fram. Norske elevers prestasjoner i matematikk og naturfag i TIMSS 2011. Akademisk Forlag. ISBN 978-82-3210-187-0. 138 p.
 • Hole, Arne & Vedeld, Knut (2006). Kalkulus studiebok. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-00975-9. 242 p.
 • Hole, Arne (2006). Grunnleggende matematikk i skoleperspektiv. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00974-3. 224 p.
 • Hole, Arne (2003). Grunnleggende matematikk, 3. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00450-4. 188 p.
 • Lorentzen, Lisa; Hole, Arne & Lindstrøm, Tom (2003). Kalkulus med en og flere variabler. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-42433-2. 716 p.
 • Hole, Arne (1999). Grunnleggende matematikk, 2. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00164-5. 176 p.
 • Hole, Arne (1999). Grunnleggende matematikk. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-45210-7. 176 p.
 • Hole, Arne (1998). Klassisk analyse og lineær algebra. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-42408-1. 525 p.
 • Hole, Arne (1997). Kalkulus studiebok. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-22926-2. 202 p.

View all works in Cristin

 • Hole, Arne; Borge, Inger Christin & Grønmo, Liv Sissel (2021). From upper secondary school to university calculus: Language difficulties versus conceptual difficulties.
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2019). Introduksjon. In Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (Ed.), 20 år med fysikkprestasjoner i fritt fall. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-66290-5.
 • Dahl, Geir; Ranestad, Kristian & Hole, Arne (2017). Programmering rammer dybdelæring i matematikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. p. 22–23.
 • Grønmo, Liv Sissel; Stedøy, Ingvill Merete & Hole, Arne (2017). Oppgaver i algebra fra TIMSS Advanced 2015. In Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (Ed.), Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-58528-0. p. 117–148.
 • Grønmo, Liv Sissel; Hole, Arne & Stedøy, Ingvill Merete (2017). Prioritering og nedprioritering av fagområder i matematikk. In Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (Ed.), Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-58528-0. p. 79–94.
 • Hole, Arne; Grønmo, Liv Sissel & Onstad, Torgeir (2017). Measuring the Amount of Mathematical Theory needed to solve Test Items in TIMSS Advanced Mathematics and Physics.
 • Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (2017). Introduksjon. In Grønmo, Liv Sissel & Hole, Arne (Ed.), Prioritering og progresjon i skolematematikken. En nøkkel til å lykkes i realfag. Analyser av TIMSS Advanced og andre internasjonale studier.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-58528-0. p. 11–15.
 • Aamli, Kari; Tellefsen, Helga Kufaas & Hole, Arne (2017). Læreverket Nummer matematikkverk for ungdomstrinnet. [Internet]. HiOA.
 • Kleve, Bodil & Hole, Arne (2011). THE NEED FOR HORIZON CONTENT KNOWLEDGE: EXAMPLIFIED BY WORK WITH FRACTIONS IN NORWAY.
 • Hana, Gert Monstad & Hole, Arne (2010). I utdanningen for 5. - 10 trinn: Hvordan arbeide med matematisk analyse og relatere dette til det matematiske innholdet i skolens mellom- og ungdomstrinn?
 • Maugesten, Marianne; Hole, Arne; Fauskanger, Janne; Fauskanger, Janne; Hinna, Kristin Ran Choi & Lindstrøm, Tom (2010). Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning, matematikk.
 • Bjarnø, Vibeke; Brucker, Hans Jørgen; Christensen, Hanne; Hole, Arne; Jarning, Harald & Michelet, Simon [Show all 14 contributors for this article] (2011). Faglig samarbeid i en fagdelt lærerutdanning Utviklingsarbeid ved allmennlærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo 2000-2010. Høgskolen i Oslo. ISSN 978-82-579-4759-0.
 • Hole, Arne (2004). Funksjonslære for MA2. Høgskolen i Oslo og Akershus.

View all works in Cristin

Published Aug. 14, 2014 8:26 AM - Last modified Aug. 14, 2014 8:26 AM