English version of this page

Living and Learning in the Digital Age (LiDA)

Living and Learning in the Digital Age (LiDA) er en tverrfaglig forskergruppe som består av forskere og stipendiater med ulik faglig bakgrunn som utforsker barn og unges læring, teknologibruk og sosialisering i formelle og uformelle sammenhenger.

LiDA utforsker barn og unges læring, teknologibruk og sosialisering. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Om gruppen

Digital teknologi er tilstede i nesten alle arenaer som barn og unge beveger seg mellom. Det innebærer nye former for læringsprosesser.

Forskere i LiDA studerer hvordan barn og unge lærer gjennom deltakelse i ulike praksiser i kunnskapssamfunnet.

Vår metodebruk er hovedsakelig kvalitativ, men vi bruker også kvantitative analyser.  Vi har lang erfaring med designbaserte metoder og innovasjon i praksis.

Fokusområder

Forskergruppeaktiviteter

LiDA Arrangerer en rekke forskningsaktiviteter. Møter inkluderer presentasjoner fra gruppemedlemmer, lesegrupper og data workshops. Det holdes også seminarer og forelesninger både av interne og eksterne forelesere.

Events

29 okt.
10:30, Forskningsparken: Infra
05 nov.
12 nov.
10:30, Forskningsparken: Rom 379
19 nov.
10:30, Forskningsparken: Infra
Emneord: Dialogisk læring, Undervisning, Identitet, Utdanning og teknologi, Samarbeidslæring
Publisert 24. feb. 2015 15:21 - Sist endret 2. okt. 2018 12:30