Neha Singh Gabrielsen

Stipendiat
Bilde av Neha Singh Gabrielsen
English version of this page
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Designbasert forskning
 • Sosialt inkluderende energiomstilling
 • Utdanning for bærekraftig utvikling
 • Demokrati og medborgerskap
 • Digitale læringsressurser
 • Klasseromsforskning
 • Barn og unges medvirkning i nærmiljø

Bakgrunn

 • 2022 -  Doktorgradsstipendiat ved Institutt for Pedagogikk 
 • 2019 - 2021: Mastergrad i pedagogikk, Kommunikasjon, design og læring, Universitetet i Oslo 
 • 2014 - 2019: Lærer i grunnskolen
 • 2010 - 2014: Bachelorgrad. Grunnskolelærerutdanning 1-7, Høgskolen i Oslo og Akershus
Publisert 13. mars 2022 15:21 - Sist endret 14. mai 2022 16:39