Ingvill Rasmussen

Bilde av Ingvill Rasmussen
English version of this page
Telefon +47 22840749
Rom 4327
Treffetider Tirsdager 11-12 (eller etter avtale)
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Hvordan har ny teknologi endret måten vi snakker sammen og lærer?

Kunnskapssamfunnet krever at vi er gode til å bruke kunnskapene våre til å løse problemer. Jeg studerer samtaler, samarbeid og kunnskapsproduksjon mellom elever og lærere. Mine forskningsbidrag er spesielt fokusert på forståelse, bruk og læring av og med Internett og ulike web-baserte omgivelser, og hvordan lærere bør veilede elever.

Den allestedsnærværende teknologien medfører også at vi i dag behov for å utvikle  ny kompetanse i å regulere vår oppmerksomhet – vi må lære oss og koble fra, legge vekk, og å veksle mellom analoge og digitale aktiviteter – dette er en type selvregulering som det var langt mindre behov for å utvikle inntil få år siden.

 

Har utviklet: http://www.samtavla.no/

Undervisning

Bakgrunn

 • 2010: Institutt for pedagogikk, UiO
 • 2006-2010: Post doc, UiO. TWEAK (Teknologi for lærerinvolvering og kunnskapsdeling)
 • 2005-2006: Forsker i TRANSFORM prosjektet, Universitetet i Bergen
 • 2000-2005: PhD, UiO. Tittel på avhandling: Project work and ICT - studying learning as participation trajectories
 • 1999-2000: Skolenettet, Udir
 • 1997-1999: Pedagogisk psykologisk rådgiver, Oslo kommune
 • 1997: Cand Paed, UiO.

Verv

 • Biblioteksstyret, UiO
 • Reviewer for internasjonale tidsskrifter:
  • International Journal of Learning, Culture and Social Interaction
  • International Journal for Educational Research
  • International Journal for Computer Support for Collaborative Learning
  • British Journal of Educational Technology
  • Mind, Culture and Activity
  • Nordic Journal of Digital Literacy
  • Acta Didaktika
 • Ansattrepresentant, instituttstyret. Institutt for pedagogikk (2016-2020)
 • Redaksjonsmedlem i Outlines (2005-2007)
 • Co-chair og organisator for den Nordiske ISCAR konferansen (2007)
 • Chair for ‘student volunteers’ CSCL konferansen i Bergen (2003)
Emneord: Pedagogikk, IKT og læring, Samarbeidslæring, Kvalitativ metodologi, Sosiale medier, Samtaler, Klasseromsforskning, Literacy, Rådgivning, Design-based research, Dialog i klasserommet, 21st century skill

Ugyldig verdi oppgitt. Mer info:

 • Could not get person from cristinOptional.empty

Publisert 3. sep. 2010 09:18 - Sist endret 19. mars 2021 10:59

Prosjekter