Evaluering av fagfornyelsen: Intensjoner, prosesser og praksiser (EVA2020)

Fra og med skolestart 2020 tar norske skoler i bruk nye læreplaner. Fagfornyelsen innebærer at innholdet i alle læreplaner i grunnskolen og videregående opplæring fornyes. Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo har fått i oppdrag å gjennomføre en forskningsbasert evaluering av fagfornyelsen.

Elever rundt et bord og i klasserommet

Foto: twinsfisch på Unsplash

Om prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres i perioden 2019-2025, og skal utvikle kunnskap om følgende tematiske områder:

  • Prosessen fram mot etableringen av det nye læreplanverket
  • Læreplanen og støtteressursenes kvalitet
  • Styring og ledelse av læreplanarbeid
  • Fagfornyelsens møte med skolens praksis og elevers læring

Den forskningsbaserte evalueringen skal bidra med kunnskap som er nyttig for beslutningsdeltakere, forvaltning, skolens praksis og elevenes læring.

I prosjektet deltar forskere fra alle fakultetets enheter. Slik får vi en unik mulighet til å utnytte bredden i fakultetets faglige og metodiske ekspertise.  

(Videoproduksjon: Shane Colvin/Elise Koppang Frøjd, UiO).

Prosjektorganisering

Den forskningsbaserte evalueringen er organisert i fire arbeidspakker. Til sammen vil disse gi innsikt i prosesser og sammenhenger mellom nivåer. EVA2020 gir kunnskap på kort og lang sikt om hvordan reformer møtes og settes ut i livet på flere nivåer, og hvordan disse nivåene påvirker hverandre gjensidig og over tid. Dette illustreres i figuren under:

Bildet kan inneholde: tekst, produkt, linje, font, parallell.

Les mer om arbeidspakkene:

Finansiering

EVA2020 er finansiert av Utdanningsdirektoratet.

Prosjektbeskrivelse

Her finner du prosjektbeskrivelsen for EVA2020 (pdf).

Publisert 18. okt. 2019 10:23 - Sist endret 14. mai 2020 12:06