Evaluering av fagfornyelsen: Intensjoner, prosesser og praksiser (EVA2020)

Fra og med skolestart 2020 tar norske skoler i bruk nye læreplaner. Fagfornyelsen innebærer at innholdet i alle læreplaner i grunnskolen og videregående opplæring fornyes. Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo har fått i oppdrag å gjennomføre en forskningsbasert evaluering av fagfornyelsen.

Elever rundt et bord og i klasserommet

Foto: twinsfisch på Unsplash

Om prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres i perioden 2019-2025, og skal utvikle kunnskap om følgende tematiske områder:

  • Prosessen fram mot etableringen av det nye læreplanverket
  • Læreplanen og støtteressursenes kvalitet
  • Styring og ledelse av læreplanarbeid
  • Fagfornyelsens møte med skolens praksis og elevers læring

Den forskningsbaserte evalueringen skal bidra med kunnskap som er nyttig for beslutningsdeltakere, forvaltning, skolens praksis og elevenes læring.

I prosjektet deltar forskere fra alle fakultetets enheter. Slik får vi en unik mulighet til å utnytte bredden i fakultetets faglige og metodiske ekspertise. 

(Videoproduksjon: Shane Colvin/Elise Koppang Frøjd, UiO).

Finansiering

EVA2020 er finansiert av Utdanningsdirektoratet.

Prosjektbeskrivelse

Her finner du prosjektbeskrivelsen for EVA2020 (pdf).

Aktuelle saker

Publisert 18. okt. 2019 10:23 - Sist endret 29. aug. 2022 13:45