Anniken Furberg

Bilde av Anniken Furberg
English version of this page
Telefon +47 22844914
Rom 319
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels hus Moltke Moes vei 35
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Tverrfaglig undervisning og læring
 • Teknologistøttet samarbeidslæring (Computer-supported Collaborative Learning, CSCL)
 • Læreres profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK)
 • Elevers læringsprosesser med bruk av digitale læringsressurser
 • Betydningen av lærer-elev samtaler for elevers læringsprosesser
 • Analyser av klasseromsinteraksjon mellom elever, og mellom lærer(e) og elever
 • Teknologistøttet utforskende læring i naturfag (Inquiry-based learning)

Pågående forskningsaktiviteter

 • EVA2020 - Evaluering av fagfornyelsen: Intensjoner, prosesser og praksiser (2019-2015) er et forskningsbasert evalueringsprosjekt som har fått i oppdrag å evaluere ulike aspekter ved fagfornyelsen. Prosjektet gjennomføres i perioden 2019-2025, og skal utvikle kunnskap om prosessen fram mot etableringen av det nye læreplanverket, læreplanen og støtteressursenes kvalitet, styring og ledelse av læreplanarbeid, samt fagfornyelsens møte med skolens praksis og elevers læring. Prosjektet er finansiert av Utdanningsdirektoratet. Mer informasjon

Fullførte prosjekter

 • REDE - Representasjon og deltakelse i naturfag (2016-2019), finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet Representasjon og deltakelse i naturfag (REDE) skal utvikle forskningsbaserte undervisningsmetoder og -ressurser med fokus på ulike representasjonsformer i naturfag på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Mer informasjon.
 • Ark&App (2014-2016), finansiert av Utdanningsdirektoratet - ARK&APP  viser hvordan skoleeiere, skoleledere og lærere velger læremidler, og hvilke funksjoner disse læremidlene har for læring og undervisning. Mer informasjon.
 • Science Created by You (SCY) (2008-2012) - Finansiert av EUs 7. rammeprogram med 12 partnere fra syv europeiske land. Total finansiering; 6 millioner euro. SCY aims to take science education to the next level by developing a flexible, open-ended learning environment that engages and empowers adolescent learners. Within this learning environment -called SCY-Lab- students embark on authentic 'SCY missions' that can be completed through constructive and productive learning activities. Mer informasjon.
 • Scientific Inquiry in Web-based Learning Environments (2004-2009). PhD-prosjekt, InterMedia/UV-fakultetet, Universitetet i Oslo
 • EduAction (2000-2004). Project leader. Funded by ITU and Telenor R&D
 • Ny teknologi - nye praksisformer (1999). Funded by ITU. Pedagogisk forskingsinstitutt, Universitetet i Oslo.

Undervisning

 • Lærerutdanning, ILS, UiO:
   • Seminarer og forelesninger i pedagogikk:
    • Lektorprogrammet: PROF3025
    • Praktisk pedagogisk utdanning (PPU): PPU3210
  • Veiledning av PhD-studenter innen områdene IKT, læring og undervisning; veiledning av nyutdannede lærere.
  • PhD-utdanning:
   • UV9112 - Interaction Analysis: Methodological Perspectives on Learning and Communication

  Bakgrunn

  Utdanning

  • PhD (2010), Universitetet i Oslo. Tittel på avhandling: Scientific Inquiry in Web-based Learning Environments. Exploring technological, epistemic and institutional aspects of students' meaning making
  • Cand Paed (1998), Universitetet i Oslo. Tittel på hovedoppgave: "Det tredje øyet" - En studie om ungdom, identitetsutvikling og refleksivitet i det senmoderne samfunn

  Arbeidserfaring

  • Professor, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo (2019 - )
  • Førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo (2013 - 2019 )
  • Postdoktor, InterMedia/Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo (2010 - 2013)
  • Forsker, Telenor R&D (2000 - 2010)
  • PhD stipendiat, InterMedia/UV-fakultetet, Universitetet i Oslo (2004 - 2009)
  • Forskningsassistent, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo (1999)

  Forskningsopphold ved utenlandske universiteter

  • Visiting scholar, Gratuate School of Education, University California, Berkeley: The WISE-Group led by prof. Marcia Linn. (March-April 2016)
  • Visiting scholar, Gratuate School of Education, University California, Berkeley: The WISE-Group led by prof. Marcia Linn. (May-August 2014)
  • Visting fellow, Graduate School of Education, University of Bristol (August 2006-January 2007)

  Verv og oppnevnelser

  Redaksjonsmedlem

  • International Journal of Computer-Supported Collaborative learning (ijCSCL)

  Annet

  • Forskergruppeleder i TEPEC (2017-2018)
  • Styremedlem/varamedlem i ILS instituttstyre, UiO (2015-2020)
  • Medlem i Fagrådet for lektorutdanningen ved UiO
  • Emnekoordinator for Lektorutdanningen: PROF3025 og Praktisk pedagogisk utdanning (PPU): PPU3210 (2013-2016)
  • Medlem av den sentrale klagenemnd ved Universitetet i Oslo (2014-2016)

  Priser

  2. prisvinner i The Kaleidoscope European Starting Researcher in Technology Enhanced Learning award, 2007 The European Network of Excellence Kaleidoscope.

   

  Emneord: Teknologibasert læring, samarbeidslæring, læring i naturfag, interaksjonsanalyse, sosiokulturell teori

  Publikasjoner

  Vitenskapelige artikler

  Sjøberg, M., Furberg, A., & Knain, E. (i trykk). Undergraduate biology students' model-based reasoning in the laboratory: Exploring the role of drawings, talk, and gestures. Science Education, 1– 25. https://doi.org/10.1002/sce.21765

  Furberg, A. & Silseth, K. (2022). Invoking student resources in whole-class conversations in science education: A sociocultural perspective. Journal of the Learning Sciences31, 278-316, DOI: 10.1080/10508406.2021.1954521

  Knain, E., Fredlund, T. & Furberg, A. (2021). Exploring Student Reasoning and Representation Construction in School Science Through the Lenses of Social Semiotics and Interaction Analysis. Research in science education10.1007/s11165-020-09975-1

  Lund, A., Furberg, A., & Gudmundsdottir, G. (2019). Expanding and Embedding Digital Literacies: Transformative Agency in Education. Media and Communication, 7(2).

  Ingulfsen, L., Furberg, A., & Strømme, T. Aa. (2018). Students’ engagement with real-time graphs in CSCL settings: scrutinizing the role of teacher support. International Journal of Computer-supported Collaborative Learning, 13, 365-390.

  Furberg, A. & Silseth, K. (2018) Students’ everyday experiences as resources in whole-class conversations. In J. Kay & R. Luckin (Eds.), Rethinking learning in the digital age: Making the Learning Sciences count. The International Conference of the Learning Sciences (ICLS) 2018. Vol. 2. Publisher: International Society of the Learning Sciences.

  Knain, E., Fredlund, T, Furberg, A., Mathiassen, K., Remmen, K. B., Ødegaard, M (2017) Representing to learn in science education: Theoretical framework and analytical approaches. Acta Didactica Norge/Norway, Vol. 11, issue 3.

  Furberg, A. (2016). Teacher support in computer-supported lab work: bridging the gap between lab experiments and students’ conceptual understanding. International Journal of Computer-supported Collaborative Learning, 11, 89-113. DOI 10.1007/s11412-016-9229-3

  Strømme, Aa Torunn & Furberg, Anniken (2015). Exploring Teacher Intervention in the Intersection of Digital Resources, Peer Collaboration, and Instructional Design. Science Education. DOI 10.1002/sce.21181: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sce.21181/epdf

  Lund, Andreas; Furberg, Anniken Larsen; Bakken, Jonas & Engelien, Kirsti Lyngvær (2014). What does professional digital competence mean in teacher education? . Nordic Journal of Digital Literacy.  ISSN 1891-943X.  2014(4), s 281- 299

  Furberg, Anniken, Kluge, Anders & Ludvigsen, Sten (2013). Student sensemaking with diagrams in a computer-based setting. International Journal of Computer-supported Collaborative Learning. 8, s 41 - 64. http://link.springer.com/article/10.1007/s11412-013-9165-4

  Furberg, Anniken Larsen (2009). Socio-cultural aspects of prompting student reflection in Web-based inquiry learning environments. Journal of Computer Assisted Learning 25(4), s 397- 409 . doi: 10.1111/j.1365-2729.2009.00320.x

  Furberg, Anniken Larsen & Arnseth, Hans Christian (2009). Reconsidering conceptual change from a socio-cultural perspective: analyzing students' meaning making in genetics in collaborative learning environments. Cultural Studies of Science Education. 4, s 157- 191 . doi: 10.1007/s11422-008-9161-6

  Furberg, Anniken Larsen & Arnseth, Hans Christian (2009). The importance of socio-cultural context for understanding students' meaning making in the study of genetics. Cultural Studies of Science Education. 4, s 211- 219 . doi: 10.1007/s11422-008-9158-1

  Furberg, Anniken Larsen & Ludvigsen, Sten Runar (2008). Students' Meaning-making of Socio-scientific Issues in Computer Mediated Settings: Exploring learning through interaction trajectories. International Journal of Science Education. 30(13), s 1775- 1799 . doi: 10.1080/09500690701543617

  Fjuk, Annita; Furberg, Anniken Larsen; Geirbo, Hanne-Cecilie & Helmersen, Per (2008). New artifacts - new practices: Putting mobile literacies into focus. Digital kompetanse - Nordic journal of digital literacy. 3(1), s 21- 38

  Krange, Ingeborg; Larsen, Anniken; Fjuk, Annita; Ludvigsen, Sten (2002). Describing construction of knowledge through identification of collaboration patterns in 3D learning environments. In G. Stahl. Proceedings of CSCL 2002, Computer Support for Collaborative Learning: Foundations for a CSCL Community. Lawrence Erlbaum Associates. ISBN 0-8058-5099-6   

  Bokkapitler i vitenskapelige antologier

  Furberg, Anniken & Dolonen, Jan Arild (2016). Teacher support in technology-based science learning: Balancing procedural and conceptual support in students' learning processes. In Eyvind Elstad (ed), Educational technology and polycontextual bridging. Sense Publishers. ISBN: 978-94-6300-643-9. Chapter 5. pp. 83 - 106.

  Furberg, Anniken Larsen & Lund, Andreas (2016). En profesjonsfaglig digitalt kompetent lærer? Muligheter og utfordringer i teknologirike læringsomgivelser. In Rune J. Krumsvik (ed), Digital læring i skole og lærerutdanning. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-1502049-5. Chapter 1. pp. 9 - 28

  Lund, Andreas; Furberg, Anniken Larsen; Bakken, Jonas & Engelien, Kirsti Lyngvær (2015). Hva er profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) i lærerutdanningnen?  In Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas & Jakhelln, Rachel Elise (eds) (2015). Veier til fremragende lærerutdanning. Universitetsforlaget.  ISBN 978 - 82-15 - 025. Chapter 10. pp. 117-126.

  Furberg, Anniken Larsen & Rasmussen, Ingvill (2012). Faktaorientering og forståelsesorientering i elevers bruk av nettbaserte læringsomgivelser, In Trond Eiliv Hauge & Andreas Lund (eds), Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen.. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-0236438-0. Chapter 2. s 23 - 57

  Avhandling

  Furberg, A. (2010). Scientific Inquiry in Web-based Learning Environments. Exploring technological, epistemic and institutional aspects of students’ meaning making. Doctoral thesis at InterMedia, University of Oslo. Oslo: Unipub.

  Vitenskapelige rapporter

  Gilje, Øystein; Ingulfsen, Line; Dolonen, Jan A.; Furberg, Anniken Larsen; Rasmussen, Ingvill; Kluge, Anders; Knain, Erik; Mørch, Anders Irving; Naalsund, Margrethe & Skarpaas, Kaja Granum (2016). Med ARK&APP. Bruk av læremidler og ressurser for læring på tvers av arbeidsformer.

  Furberg, A., Dolonen, J. & Ingulfsen, L. (2015). Lærerrollen i teknologitette klasserom. En casestudie i prosjektet Ark&App, naturfag 5. klasse. Report No. 11. ARK&APP.

  Furberg, A., Dolonen, J.A., Engeness, I., & Jessen, S. (2014). Læremidler og arbeidsformer i naturfag i ungdomsskolen. En casestudie i prosjektet Ark&App, naturfag 10. klasse. Rapport nr 5. Oslo: Universitetet i Oslo og Utdanningsdirektoratet.

  Kluge, Anders; Furberg, Anniken Larsen; Dolonen, Jan Arild; Ludvigsen, Sten Runar; Strømme Aanesland, Torunn; Zacharia, Zacharias; Xenofontos, Nikoletta; Tsivitanidou, Olia; Manoli, Constantinos; Hovardas, Anastasios; Kanellidou, Mamina; Theocharous, Michalis; Nicolaou, Helena; Wasson, Barbara; Vold, Vibeke; van Dijk, Alieke; Lazonder, Ard; Heerink, Jony; Piksööt, Jaanika; Sarapuu, Tago; Runnel, Maria; d'Ham, Cédric; Girault, Isabelle; Wajeman, Claire; Michel, Philippe; Julien, Rachel; Saavedra, Reinaldo; marzin, Patricia.(2012). SCY Summative evaluation report DIX.4. University of Twente: European Commission (SCY - Project number IST-212814) 2012 229 s.
  UiB UiO UNI Untitled

  Kluge, Anders; Furberg, Anniken Larsen; Dolonen, Jan Arild; Ludvigsen, Sten Runar; Zacharias, Zacharia; Xenofontos, Nikoletta; Tsivitanidou, Olia; Manoli, Constantinos; Hovardas, Anastasios; Kanellidou, Mamina; Theocharous, Michalis; van Dijk, Alieke; Lazonder, Ard; Geraedts, Caspar; Heerink, Jony; Piksööt, Jaanika; Sarapuu, Tago; Puusepp, Arle. (2011). SCY second formative evaluation report. University of Twente: European Commission (SCY - Project number IST-212814) 2011 289 s.
  UiO Untitled

  Kluge, Anders; Furberg, Anniken Larsen; Ludvigsen, Sten Runar; Dolonen, Jan Arild; Norenes, Svein Olav; Vold, Vibeke; Wasson, Barbara; Zacharia, Zacharias; Xenofontos, Nikoletta; Tsivitanidou, Olia; Manoli, Constantinos; Hovardas, Anastasios; Andreou, Stephanie; Lazonder, Ard; Weinberger, Armin; Geraedts, Caspar; Rinket, Marieke; Matteman, Yuri; marzin, Patricia; Julien, Rachel; Girault, Isabelle; d'Ham, Cédric; Bodin, Marjolaine; Wajeman, Claire; Piksööt, Jaanika; Sarapuu, Tago; Zinakov, Maksim; Puusepp, Arle; de Jong, Ton, (2010). SCY first formative evaluation report. University of Twente: European Commission (SCY - Project number IST-212814) 2010 129 s.
  UiB UiO UNI Untitled

  Furberg, A.L. & Berge, O. (Eds) (2003). Collaborative Learning in Networked 3D Environments. (No. 13). Oslo: Unipub.

  Furberg, A.L & Berge, O. (2002): Exploring the potential of handheld devices in learning situations. In: Lundby, K (ed) (2002): KNOWMOBILE - Knowledge access in distributed training. Mobile opportunities for medical students. InterMedia report 5. InterMedia:Universitetet i Oslo.

  Furberg, A.L., Berge, O., Lundby, K., & Smørdal, O. (2002): KNOWMOBILE- Exploring the potential of handheld devices in learning situations. Telenor R&D report R26/2002.

  Larsen, A. & S. Ludvigsen. (2000). ”Bruk av IKT i prosjektarbeid – et utgangspunkt for produktive læringsprosesser?” [The use of ICT in project work – a starting point for productive learning processes?] In S. Ludvigsen & S. Østerud (red). Ny teknologi - nye praksisformer - Teoretiske og empiriske analyser av IKT i bruk. (No. 8). Oslo: Unipub.

  Ludvigsen, Sten; Østerud, Svein; Larsen, A. & Arnseth, Hans Christian (2000). Ny teknologi - nye praksisformer: innledning, I: Sten Ludvigsen & Svein Østerud (red.),  Ny teknologi - nye praksisformer..  ITU, Unipub forlag, Oslo.  ISBN 82-7947-008-5.  s 9 - 20.

  Østerud, S, Larsen A. & Erstad, O. (1999). Når ideer flyter sammen… [When ideas merge]. (No. 3). Oslo: Unipub.

  Konferansebidrag

  Symposia:

  Furberg, A., Lantz-Andersson, A., Silseth, K., Kumpulainen, K., & Rajala, A. (2016). Instructional Challenges in supporting students' conceptual reflections and discursive identities. Symposium at the Earli SIG 10 Meeting, Tartu, Estonia. August 28-29, 2016

  Mäkitalo-Siegl, K. & Furberg, A. (2015). Pre-service Teacher Education towards the 21st century. Symposium at the 16th Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI). Limassol, Cyprus.

  Arnseth, H.C., Furberg, A., & Rasmussen, I. (2015). The Dialogic Construction of Knowledge in Science Education: Cultural Resources and Topical Orientation in Interaction. Special event session at the Computer-supported Collaborative Learning (CSCL) conference 2015. Gothenburg, Sweden.

  Jahnke, I., Cerratto-Pargman, T., Furberg, A., Järvelä, S., & Wasson, B. (2015). #TMCL15 – Changing Teaching and Learning Practices in Schools with Tablet-Mediated Collaborative Learning: Nordic, European and International Views. Symposium at the Computer-supported Collaborative Learning (CSCL) conference 2015. Gothenburg, Sweden.

  Furberg, A. & Rasmussen, I. (2013). "Facilitation of students' Learning processes in computer-supported Learning activities". The 15th Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI).

  Papers:

  Furberg, A. & Silseth, K. (2021). Student resources as mediational means in school science conversations. Paper presented at the 19th Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI). Gothenburg, Sweden, August 23rd-27th, 2021

  Furberg, A., Silseth, K., Lund, A. .... et al., (2021). Exploring learning and teaching in interdisciplinary educational designs for future citizens. Roundtable paper presented at the 19th Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI). Gothenburg, Sweden, August 23rd-27th, 2021

  Sjøberg, M., Knain, E., & Furberg, A. (2021). Students’ Model-based Reasoning in Immunology: The Role of Drawings, Gestures and Material Artefacts. Paper presented at , 14th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA), Braga, Portugal, August 30th to September 3rd, 2021

  Ingulfsen, L., Furberg, A., & Knain, E. (2019). Sensemaking at the intersection of authoritative and student-generated representations. Paper presented at , 13th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA). Bolognia, Italy, August 26th-30th, 2019

  Silseth, K., & Furberg, A. (2019). Interactive whiteboard activities as means for facilitating productive whole-class conversations. Paper submitted to the 18th Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI). Aachen, Germany, August 12th-16th, 2019.

  Furberg, A., & Silseth, K. (2018) Students’ everyday experiences as resources in whole-class conversations. Paper presentation at the 13th International Conference on the Learning Sciences (ICLS). London, UK, June 23rd-27th, 2018.

  Fredlund, T., Knain, E. & Furberg, A.  (2018) Using representations to learn about the greenhouse effect. Paper presentation at NARST 2018 Annual Meeting, Atlanta, Georgia. March 10th-13th, 2018.

  Strømme T. Aa., Furberg, A., Knain, E., & Ingulfsen, L. (2018) Engaging with representations in school science. Paper presentation at NARST Annual Meeting Atlanta, Georgia. March 10th-13th, 2018.

  Strømme T. Aa., Furberg, A., Knain, E., & Ingulfsen, L. (2018) Students' engagement with representations in Science. Paper presentation, Open seminar, ILS, University of Oslo. May 31st, 2018.

  Furberg, A. & Silseth, K. (2017) Exploring whole-class dialogues in school science settings: A socio-cultural approach to teacher-student interactions. Paper presentation at the 17th Biennal EARLI Conference for Research on Learning and Instruction, Tampere, Finland. August 29th – September 2nd, 2017.

  Fredlund, T., Knain, E., & Furberg, A. (2017) Teaching science using underdetermined representations: Illustration and implications. Paper presentation at Nordic Research Symposium on Science Education (NFSUN), Trondheim, Norway. June 7th-6th, 2017.

  Fredlund, T., Knain, E., & Furberg, A. (2017) The transition from naturalistic to theoretical representations of the greenhouse effect. Paper presentation at ESERA, Dublin, Ireland. August 21st-25th, 2017.

  Ingulfsen, L. & Furberg, A. (2017) Supporting students' conceptual sense-making with multimodal representations in science learning. Paper presentation at the 17th Biennal EARLI Conference for Research on Learning and Instruction, Tampere, Finland. August 29th – September 2nd, 2017.

  Knain, E., Fredlund, T., & Furberg, A. (2017) Making the invisible visible across modes and representations. Paper presentation at Nordic Research Symposium on Science Education, Trondheim, Norway. June 7th-9th, 2017.

  Furberg, A. (2016). Teacher support in computer-supported lab work: Bridging the gap between lab experiments and students’ conceptual understanding. Paper presentation at Earli SIG 10 Meeting, Tartu, Estonia. August 28-29, 2016

  Arnseth, H.C., Furberg, A., Krange, I., Ludvigsen, S., & Strømme, Aa. (2015). Middle-School Students’ Sense Making of Dynamic Visualizations in Science: Private versus Public Collaboration Tools for Building Scientific Explanations. Paper presentation at the ESERA conference 2015. Helsinki, Finland.

  Furberg, A. & Lund, A. (2015). Professional Digital Competence in Teacher Education: A Conceptual Framework and Design Model. Paper presentation at the 16th Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), Limassol, Cyprus.

  Furberg, A. & Dolonen, J. (2015). Teaching practices with tablets in primary school: a case study in science education. Paper presentation at the Computer-supported Collaborative Learning (CSCL) conference 2015. Gothenburg, Sweden.

  Furberg, Anniken (2013). Exploring conceptually-oriented student-teacher interaction in the setting of computer-supported inquiry Learning. Paper presented at the 15th Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI).. The 15th Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI).

  Furberg, Anniken & Kluge, Anders (2013). Exploring computer-environments as support for students’ reflection on lab-Experiments. Paper presented at the 15th Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI).

  Furberg, Anniken (2013). Moving together With the European School Academy: Research says... Teaching and learning in technology rich classroom settings - implications for teachers’ professional digital competence. Paper presented at The Eminent Conference 2013.

  Furberg, Anniken, Kluge, Anders, & Ludvigsen, Sten (2011). Learning with multiple representations in computer-based inquiry environments. Invited paper presentation within the Earli SIG symposium “Collaboration of learners in technologically enhanced inquiry learning environments” at the 14th Earli conference, Exeter, UK, 2011.

  Furberg, Anniken & Rasmussen, Ingvill (2011). From ‘fact-orientation’ to ‘explanation-orientation’: Teacher intervention in Web-based learning environments. Paper presented at the ISCAR conference, Rome, Italy 2011.

  Furberg, Anniken, Kluge, Anders & Ludvigsen, Sten (2011). Representations as discursive resources in scientific inquiry in computer-based settings. Invited paper presentation at the conference “New tools and practices for seeing and learning in medicine”. Organizers: University of Turku and the Network of Excellence NORDLEARN, Turku, Finland June, 2011.

  Furberg, Anniken, Kluge, Anders & Ludvigsen, Sten (2011). Representations as discursive resources in CSCL settings. Invited and funded paper presentation at the Stellar Alpine Rendez-vous, La Clusaz, France, March, 2011.

  Furberg, Anniken (2007). Students’ Meaning Making of Socioscientific issues in computer mediated settings: Exploring learning through interaction trajectories. Paper presentation at the Awards Ceremony at the Kaleidoscope Symposium in Berlin, November 2007.

  Furberg, Anniken & Arnseth, Hans Christian (2007). ‘I am right and you are wrong’. Analysing the management of disagreement and conflict in collaborative learning. Paper presentation at The 12th Earli conference Budapest, Hungary. August 2007.

  Furberg, Anniken & Arnseth, Hans Christian (2007). Analysing management of disagreement and conflict in students’ collaborative learning. Individual paper session at the Forth Nordic Conference on Cultural and Activity Research (ISCAR 2007) June 2007.

  Furberg, Anniken & Arnseth, Hans Christian (2007). Analysing students’ disagreements. Paper presentation at the Kaleidoscope CSCL Alpine Rendez-vous, Villars, January 2007.

  Furberg, Anniken & Ludvigsen, Sten (2004). Students’ categorization in institutional talk. The tension between everyday and institutional categories in computer environments. Paper presentation at the International Conference Professional Learning in a changing society. Institute of Educational Research, University of Oslo, November 25-27, 2004.

  Furberg, Anniken & Ludvigsen, Sten (2004). Students’ categorization in institutional talk. The tension between everyday and institutional categories in computer environments. Individual paper session at the 3rd Nordic Conference on Cultural and Activity Research. Copenhagen, Denmark. September 3-5, 2004.

  Posterpresentasjoner

  Ingulfsen, Line & Furberg, Anniken Larsen (2016). Teachers’ orchestration of resources to support students’ conceptual sense-making in computer-supported science learning. Earli SIG 10 Meeting, Tartu, Estonia. August 28-29, 2016

  Strømme, Torunn Aanesland & Furberg, Anniken (2015). Exploring teacher intervention in the intersection of digital resources, peer collaboration and instructional design. Poster presentation at the 16th Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), Limassol, Cyprus.

   

   

  • Sjøberg, Mari Heum; Furberg, Anniken & Knain, Erik (2022). Undergraduate biology students' model-based reasoning in the laboratory: Exploring the role of drawings, talk, and gestures. Science Education. ISSN 0036-8326. doi: 10.1002/sce.21765. Fulltekst i vitenarkiv
  • Furberg, Anniken Larsen & Silseth, Kenneth (2022). Invoking student resources in whole-class conversations in science education: A sociocultural perspective. The Journal of the Learning Sciences. ISSN 1050-8406. doi: 10.1080/10508406.2021.1954521. Fulltekst i vitenarkiv
  • Knain, Erik; Fredlund, Tobias & Furberg, Anniken Larsen (2021). Exploring Student Reasoning and Representation Construction in School Science Through the Lenses of Social Semiotics and Interaction Analysis. Research in Science Education. ISSN 0157-244X. 51(1), s. 93–111. doi: 10.1007/s11165-020-09975-1. Fulltekst i vitenarkiv
  • Lund, Andreas; Furberg, Anniken Larsen & Gudmundsdottir, Greta Björk (2019). Expanding and Embedding Digital Literacies: Transformative Agency in Education. Media and Communication. ISSN 2183-2439. 7(2), s. 47–58. doi: 10.17645/mac.v7i2.1880. Fulltekst i vitenarkiv
  • Ingulfsen, Line; Furberg, Anniken Larsen & Strømme Aanesland, Torunn (2018). Students’ engagement with real-time graphs in CSCL settings: scrutinizing the role of teacher support. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning. ISSN 1556-1607. 13(4), s. 365–390. doi: 10.1007/s11412-018-9290-1. Fulltekst i vitenarkiv
  • Furberg, Anniken Larsen & Silseth, Kenneth (2018). Students’ everyday experiences as resources in whole-class conversations. Proceedings (International Conference of the Learning Sciences). ISSN 1814-9316. 2(2018-), s. 989–992.
  • Knain, Erik; Fredlund, Tobias; Furberg, Anniken Larsen; Mathiassen, Ketil; Remmen, Kari Beate & Ødegaard, Marianne (2017). Representing to learn in science education: Theoretical framework and analytical approaches. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 11(3). doi: 10.5617/adno.4722. Fulltekst i vitenarkiv
  • Furberg, Anniken Larsen & Dolonen, Jan Arild (2016). Teacher support in technology-based science learning: Balancing procedural and conceptual support in students' learning processes. I Elstad, Eyvind (Red.), Educational Technology and Polycontextual Bridging. Brill|Sense. ISSN 978-94-6300-643-9. s. 83–106. doi: 10.1007/978-94-6300-645-3_5.
  • Furberg, Anniken Larsen (2016). Teacher support in computer-supported lab work: bridging the gap between lab experiments and students’ conceptual understanding. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning. ISSN 1556-1607. 11(1), s. 89–113. doi: 10.1007/s11412-016-9229-3. Fulltekst i vitenarkiv
  • Furberg, Anniken Larsen & Lund, Andreas (2016). En profesjonsfaglig digitalt kompetent lærer? Muligheter og utfordringer i teknologirike læringsomgivelser. I Krumsvik, Rune Johan (Red.), Digital læring i skole og lærerutdanning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215020495. s. 26–48.
  • Lund, Andreas; Furberg, Anniken Larsen; Bakken, Jonas & Engelien, Kirsti Lyngvær (2015). Hva er profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) i lærerutdanningen? I Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas & Jakhelln, Rachel Elise (Red.), Veier til fremragende lærerutdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978 - 82-15 - 025. s. 117–126.
  • Strømme Aanesland, Torunn & Furberg, Anniken Larsen (2015). Exploring Teacher Intervention in the Intersection of Digital Resources, Peer Collaboration, and Instructional Design. Science Education. ISSN 0036-8326. 99(5), s. 837–862. doi: 10.1002/sce.21181. Fulltekst i vitenarkiv
  • Lund, Andreas; Furberg, Anniken Larsen; Bakken, Jonas & Engelien, Kirsti Lyngvær (2014). What does professional digital competence mean in teacher education? Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN 1891-943X. 2014(4), s. 281–299.
  • Furberg, Anniken Larsen; Kluge, Anders & Ludvigsen, Sten Runar (2013). Student sensemaking with science diagrams in a computer-based setting. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning. ISSN 1556-1607. 8(1), s. 41–64. doi: 10.1007/s11412-013-9165-4.
  • Furberg, Anniken Larsen & Rasmussen, Ingvill (2012). Faktaorientering og forståelsesorientering i elevers bruk av nettbaserte læringsomgivelser. I Hauge, Trond Eiliv & Lund, Andreas (Red.), Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-0236438-0. s. 23–57.
  • Furberg, Anniken Larsen & Arnseth, Hans Christian (2009). Reconsidering conceptual change from a socio-cultural perspective: analyzing students' meaning making in genetics in collaborative learning environments. Cultural Studies of Science Education. ISSN 1871-1502. 4, s. 157–191. doi: 10.1007/s11422-008-9161-6.
  • Furberg, Anniken Larsen & Arnseth, Hans Christian (2009). The importance of socio-cultural context for understanding students' meaning making in the study of genetics. Cultural Studies of Science Education. ISSN 1871-1502. 4, s. 211–219. doi: 10.1007/s11422-008-9158-1.
  • Furberg, Anniken Larsen (2009). Socio-cultural aspects of prompting student reflection in Web-based inquiry learning environments. Journal of Computer Assisted Learning. ISSN 0266-4909. 25(4), s. 397–409. doi: 10.1111/j.1365-2729.2009.00320.x.
  • Fjuk, Annita; Furberg, Anniken Larsen; Geirbo, Hanne-Cecilie & Helmersen, Per (2008). New artifacts - new practices: Putting mobile literacies into focus. Digital kompetanse. ISSN 0809-6724. 3(1), s. 21–38.
  • Furberg, Anniken Larsen & Ludvigsen, Sten Runar (2008). Students' Meaning-making of Socio-scientific Issues in Computer Mediated Settings: Exploring learning through interaction trajectories. International Journal of Science Education. ISSN 0950-0693. 30(13), s. 1775–1799. doi: 10.1080/09500690701543617.
  • Krange, Ingeborg; Furberg, Anniken Larsen; Fjuk, Annita & Ludvigsen, Sten Runar (2002). Describing construction of knowledge through identification of collaboration patterns in 3D learning environments. I Stahl, G. (Red.), Proceedings of CSCL 2002, Computer Support for Collaborative Learning: Foundations for a CSCL Community. Lawrence Erlbaum Associates. ISSN 0-8058-5099-6. s. 82–91.

  Se alle arbeider i Cristin

  • Ernstsen, Sigrid; Furberg, Anniken & Arnseth, Hans Christian (2022). Enriching wellbeing competencies by bridging students’ personal experiences with canonical resources in collaborative interdisciplinary settings.
  • Fundingsrud, Marthe Wiseth; Silseth, Kenneth & Furberg, Anniken (2022). Teachers' student-orientation in an interdisciplinary design about life skills and well-being.
  • Furberg, Anniken & Arnseth, Hans Christian (2022). The role of students’ personal experiences in a collaborative interdisciplinary project about well-being.
  • Silseth, Kenneth & Furberg, Anniken (2022). Teachers’ orientation to students' personal experiences in an interdisciplinary instructional design about life skills and well-being.
  • Sjøberg, Mari; Knain, Erik & Furberg, Anniken Larsen (2021). Students’ Model-based Reasoning in Immunology: The Role of Drawings, Gestures and Material Artefacts. .
  • Ingulfsen, Line; Furberg, Anniken Larsen & Knain, Erik (2019). Sensemaking at the intersection of authorized and student-generated representations. Nordic Research Symposium on Dialogical Perspectives in Science Education .
  • Strømme Aanesland, Torunn; Furberg, Anniken Larsen; Knain, Erik & Ingulfsen, Line (2018). Students' engagement with representations in Science.
  • Strømme Aanesland, Torunn; Furberg, Anniken Larsen; Knain, Erik & Ingulfsen, Line (2018). Engaging with representations in school science .
  • Knain, Erik & Furberg, Anniken Larsen (2018). Læring gjennom visuelle kunnskapsrepresentasjoner i naturfag.
  • Fredlund, Tobias; Knain, Erik & Furberg, Anniken Larsen (2018). Using representations to learn about the greenhouse effect.
  • Fredlund, Tobias; Knain, Erik & Furberg, Anniken Larsen (2017). The transition from naturalistic to theoretical representations of the greenhouse effect .
  • Fredlund, Tobias; Knain, Erik & Furberg, Anniken Larsen (2017). Teaching science using underdetermined representations: Illustration and implications .
  • Furberg, Anniken Larsen (2017). Teaching in technology rich settings - Scrutinizing teacher-student interaction in dialogic classroom settings.
  • Knain, Erik; Fredlund, Tobias & Furberg, Anniken Larsen (2017). Making the invisible visible across modes and representations.
  • Ingulfsen, Line & Furberg, Anniken Larsen (2017). Supporting students' conceptual sense-making with multimodal representations in science learning.
  • Ødegaard, Marianne & Furberg, Anniken Larsen (2016). REDE – Representasjon og deltakelse i naturfag.
  • Furberg, Anniken Larsen (2016). REDE – Representasjon og deltakelse i naturfag.
  • Ingulfsen, Line & Furberg, Anniken Larsen (2016). Teachers’ orchestration of resources to support students’ conceptual sense-making in computer-supported science learning.
  • Furberg, Anniken Larsen & Lund, Andreas (2015). Professional digital competence in teacher education: A conceptual framework and design model.
  • Furberg, Anniken Larsen & Dolonen, Jan Arild (2015). Teaching practices with tablets in primary school: A case study in science education.
  • Furberg, Anniken Larsen (2014). Innlegg om IKT og læring, Kulturnytt NRK P2 - 16.01.2014. [Radio]. NRK P2.
  • Furberg, Anniken Larsen (2013). Exploring conceptually-oriented student-teacher interaction in the setting of computer-supported inquiry Learning.
  • Furberg, Anniken Larsen (2013). Classroom practices and teacher roles. Lecture at the PhD course What does Professional Learning mean for Teachers and teacher educators. Organized by Andreas Lund and Anniken Furberg, ILS - University of Oslo.
  • Furberg, Anniken Larsen (2013). Tapping into classroom practices through accounts. Lecture at the PhD course Interaction Analysis. Organizors: NATED Track 2, Department of Education and Department of Teacher Education and School Research, University of Oslo.
  • Furberg, Anniken Larsen (2013). Teaching and learning in technology rich classroom settings - implications for teachers’ professional digital competence.
  • Furberg, Anniken Larsen & Kluge, Anders (2013). Exploring computer-environments as support for students’ reflection on lab-Experiments. Paper presented at the 15th Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI).
  • Furberg, Anniken Larsen (2013). Exploring conceptually-oriented student-teacher interaction in the setting of computer-supported inquiry Learning. Paper presented at the 15th Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI).
  • Furberg, Anniken Larsen & Rasmussen, Ingvill (2013). Symposium organizers of the symposium "Facilitation of students' Learning processes in computer-supported Learning activities". The 15th Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI).
  • Furberg, Anniken Larsen (2011). Representations as discursive resources in CSCL settings.
  • Furberg, Anniken Larsen (2011). Representations as discursive resources in scientific inquiry in computer-based settings.
  • Furberg, Anniken Larsen & Ingvill, Rasmussen (2011). From ‘fact-orientation’ to ‘explanation-orientation’: Teacher intervention in Web-based learning environments.
  • Furberg, Anniken Larsen (2011). Learning with multiple representations in computer-based inquiry environments.
  • Furberg, Anniken Larsen (2011). Designer miljøhus. [Avis]. Aftenposten.
  • Furberg, Anniken Larsen & Kluge, Anders (2011). Elever løser gamle krimgåter. [Avis]. Aftenposten.
  • Furberg, Anniken Larsen (2008). Learning and ICT in Science Education.
  • Furberg, Anniken Larsen & Ludvigsen, Sten Runar (2007). Students' Meaning-making of Socio.scientific Issues in Computer mediated Settings: Exploring learning through interaction trajectories.
  • Furberg, Anniken Larsen (2007). Analysing students' interaction in web-based learning environments.
  • Furberg, Anniken Larsen & Arnseth, Hans Christian (2007). "I am right and you are wrong" Analysing the management of disagreements and conflict in collaborative learning.
  • Furberg, Anniken Larsen & Arnseth, Hans Christian (2007). Analysing students' interaction in science education.
  • Furberg, Anniken Larsen & Arnseth, Hans Christian (2007). Analysing management of disagreement and conflict in students' collaborative learning.
  • Furberg, Anniken Larsen & Arnseth, Hans Christian (2007). Analysing students' disagreements.
  • Furberg, Anniken Larsen (2007). Learning and ICT in Science Education.
  • Furberg, Anniken Larsen & Ludvigsen, Sten Runar (2005). Making meaning of genetics in netbased environments. Students argumentation in an institutional perspective.
  • Gilje, Øystein; Ingulfsen, Line; Dolonen, Jan A.; Furberg, Anniken Larsen; Rasmussen, Ingvill & Kluge, Anders [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2016). Med ARK&APP. Bruk av læremidler og ressurser for læring på tvers av arbeidsformer. Reprosentralen, Universitetet i Oslo.
  • Furberg, Anniken Larsen; Dolonen, Jan Arild & Ingulfsen, Line (2015). Lærerrollen i teknologitette klasserom - En casestudie i prosjektet ARK&APP, naturfag, 5. klasse. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-569-7022-3.
  • Furberg, Anniken Larsen; Dolonen, Jan Arild; Engeness, Irina & Jessen, Stian (2014). Læremidler og arbeidsformer i naturfag i ungdomsskolen. En casestudie i prosjektet ARK&APP, naturfag, 10. klasse. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-569-7008-7.
  • Kluge, Anders; Furberg, Anniken Larsen; Dolonen, Jan Arild; Ludvigsen, Sten Runar; Strømme Aanesland, Torunn & Zacharia, Zacharias [Vis alle 28 forfattere av denne artikkelen] (2012). SCY Summative evaluation report DIX.4. European Commission (SCY - Project number IST-212814).
  • Furberg, Anniken Larsen (2011). SCY-mission 4. DVIII.3. Project number IST-212814. European Commission. Project number IST-212814. European Commission..
  • Kluge, Anders; Furberg, Anniken Larsen; Dolonen, Jan Arild; Ludvigsen, Sten Runar; Zacharias, Zacharia & Xenofontos, Nikoletta [Vis alle 18 forfattere av denne artikkelen] (2011). SCY second formative evaluation report. European Commission (SCY - Project number IST-212814).
  • Kluge, Anders; Furberg, Anniken Larsen; Ludvigsen, Sten Runar; Dolonen, Jan Arild; Norenes, Svein Olav & Vold, Vibeke [Vis alle 29 forfattere av denne artikkelen] (2010). SCY first formative evaluation report. European Commission (SCY - Project number IST-212814).
  • Furberg, Anniken Larsen (2010). Scientific Inquiry in Web-based Learning Environments. Exploring technological, epistemic and institutional aspects of students' meaning making. Unipub forlag.

  Se alle arbeider i Cristin

  Publisert 1. mars 2013 08:37 - Sist endret 29. sep. 2022 14:42

  Prosjekter