Syntetiserende analyser og formidling av resultater

Delprosjekt 4 inneholder overordnet koordinering og formidling av de ulike arbeidspakkene i EVA2020.

Vi skal:

  • Studere bærekraftig utvikling som et eksempel på innføringen av verdiløftet i fagfornyelsen
  • Utvikle og gjennomføre årlige spørreundersøkelser for å følge skolene i deres arbeid med fagfornyelsen
  • Formidle forskningsresultater
  • Utarbeide årlige statusrapporter til Utdanningsdirektoratet
Publisert 9. mars 2020 13:36 - Sist endret 25. feb. 2021 13:50