Aktuelle saker

Bilde av seminarets konferansier på en scene med en skjerm foran seg med to kvinner deltakende via videokonferanse
Publisert 13. apr. 2021 09:14

Onsdag 24. mars deltok EVA2020 i Utdanningsdirektoratets seminar: Hvordan går det med innføring av fagfornyelsen? Hovedtemaet for seminaret var rapport 2 fra prosjektet styring og ledelse, og ble lagt fram ved Eli Ottesen. Funnene ble så diskutert med bakgrunn i foredraget.

Illustrasjonsbilde fra et klasserom av bøker, fargeblyanter og et eple
Publisert 23. mars 2021 09:07

Til tross for skiftende restriksjoner som følge av covid-19 og lettelser av disse er vi i gang med innsamling av data til delprosjekt 3.2 – spørreundersøkelsen til elever og lærere i 9. trinn.