Aktuelle saker

Illustrasjonsbilde fra et klasserom av bøker, fargeblyanter og et eple
Publisert 23. mars 2021 09:07

Til tross for skiftende restriksjoner som følge av covid-19 og lettelser av disse er vi i gang med innsamling av data til delprosjekt 3.2 – spørreundersøkelsen til elever og lærere i 9. trinn.