Andre rapport om Fagfornyelsen: Videoopptak fra digitalt seminar

Onsdag 24. mars deltok EVA2020 i Utdanningsdirektoratets seminar: Hvordan går det med innføring av fagfornyelsen? Hovedtemaet for seminaret var rapport 2 fra prosjektet styring og ledelse, og ble lagt fram ved Eli Ottesen. Funnene ble så diskutert med bakgrunn i foredraget.

Bilde av seminarets konferansier på en scene med en skjerm foran seg med to kvinner deltakende via videokonferanse

Fra Udirs seminar: Hvordan går det med innføring av fagfornyelsen?

Se seminaret her (Vimeo): https://vimeo.com/529338393

Publisert 13. apr. 2021 09:14 - Sist endret 27. juni 2022 10:59