Spørreundersøkelsen er i gang

Til tross for skiftende restriksjoner som følge av covid-19 og lettelser av disse er vi i gang med innsamling av data til delprosjekt 3.2 – spørreundersøkelsen til elever og lærere i 9. trinn.

Illustrasjonsbilde fra et klasserom av bøker, fargeblyanter og et eple

Photo by Element5 Digital on Unsplash

Vi kommer i mål

Vi har nå mottatt svar fra over halvparten av skolene som deltar i prosjektet. Dette gjør at vi har håp om å nå måltallet vi har satt oss for deltakelse. Forståelig nok har enkelte skoler bedt om utsettelse for gjennomføringen som følge av smittesituasjonen. Til tross dette ser vi ut til å komme i mål med gjennomføringen av denne runden til midten av april.

Fleksible skoler

De deltakende skolene i prosjektet har vist stor tilpasningsevne og fleksibilitet for å få gjennomført undersøkelsen midt opp i utfordringene med covid-19. Deltakelse i undersøkelsen krever at elevene gir sitt samtykke sammen med sine foresatte, noe som har vært spesielt utfordrende å informere om midt opp i all kommunikasjon om smittevern, karantener og hjemmeundervisning. Skolene har gjort en formidabel jobb med å følge opp innhenting av samtykker, slik at flest mulig kunne delta i undersøkelsen. Vi er svært takknemlige for innsatsen fra skolene og spesielt våre kontaktpersoner der.

Ønsker svar fra flere lærere

Vi har fått inn en god del svar fra lærere som underviser på 9. trinn. Svarprosenten er imidlertid et stykke unna det vi har satt som mål. Vi oppfordrer derfor lærere som enda ikke har svart til å gjennomføre undersøkelsen for å øke den forskningsmessige verdien av studien. Vi ønsker svar fra lærerne som underviser på 9. trinn på deltakende skoler i engelsk, matematikk, fremmedspråk, samfunnsfag, kunst og håndverk, kroppsøving, mat og helse, musikk, naturfag, norsk og K-RLE.

Undersøkelsen fortsetter neste skoleår

Andre spørrerunde kommer til høsten 2021 for elever som da går i 9. trinn og deres lærere. Undersøkelsen vil deretter bli gjennomført to ganger til – høsten 2022 og høsten 2023.

Dette er spørreundersøkelsen

Målet med spørreundersøkelsen er å undersøke hvordan elevers syn på læring, motivasjon og holdninger utvikler seg de første årene med ny læreplan. Undersøkelsen har også som mål å utvikle indikatorer for å måle kjernebegreper i Fagfornyelsen. Deltakere er 9. klasseelever på utvalgte skoler og deres lærere.

Disse tema er fokusert i undersøkelsen

  • Dybdelæring
  • Lære å lære
  • De tverrfaglige temaene:
    • Bærekraftig utvikling
    • Demokrati og medborgerskap
    • Folkehelse og livsmestring
Publisert 23. mars 2021 09:07 - Sist endret 27. juni 2022 11:00