English version of this page

Frontier Research in Educational Measurement (FREMO)

FREMO fokuserer på nyskapende forskning og avansert opplæring av stipendiater og masterstudenter innen feltet pedagogiske målinger. Gruppen vil bygge en internasjonal profil innen feltet, og diskutere temaer som er spesielt viktige i en nasjonal kontekst.

Måten vi designer målinger og eksamener på, betyr mye for sluttresultatene vi får. Denne forskergruppen ønsker å forbedre målingene i utdanning. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Om gruppen

FREMO ble etablert i 2018 som en arena for forskning på pedagogiske målinger på Universitetet i Oslo. Gruppen har en struktur som er i tråd med de fire prioriterte forskningsområdene til forskningssenteret Centre for Educational Measurement (CEMO), slik de fremkommer i CEMOs måldokument (engelsk):

  • Flytte feltet for pedagogisk måling fremover
  • Dekke hele syklusen innen pedagogiske målinger
  • Spleise eksperter innen metode og anvendt forskning
  • Adressere forsknings- eller metodebiaser

Mye av forskningen på CEMO er organisert gjennom eksternt og internt finansierte prosjekt. Samtidig er det overlapp mellom disse på grunn av felles metodiske utfordringer.

Forskergruppen vil være CEMOs strategiske hovedkanal for å utveksle ideer og etablere et forum for kontinuerlige diskusjoner på tvers av prosjekter og de ulike enhetene på Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Aktiviteter

Forskergruppen organiserer aktivitetene gjennom felles arrangement og arrangement i fire separate undergrupper:

  • Moderne testdesign
  • Statistiske metoder for innovative målinger
  • Internasjonale storskalaundersøkelser
  • Pedagogiske målinger i en norsk kontekst

Studieprogrammer og emner

Masterprogram i Assessment, Measurement and Evaluation (på engelsk)

Publisert 10. sep. 2018 11:22 - Sist endret 21. sep. 2022 11:52

Prosjekter