English version of this page

Log-file Analysis in International Large-Scale Assessments (LOGAN)

Tabell med tall og grafer som viser resultater fra undersøkelser

Hvordan trekker vi ut og analyserer loggdata fra databaserte vurderinger? LOGAN-prosjektet har svaret. Foto: Luke Chesser / Unsplash

Om prosjektet

Digitalbaserte vurderinger gir en ny type data gjennom bruk av datamaskingenererte loggfiler. Ved å samle sporene fra brukernes handlinger i testprogramvaren, kan disse tidsstemplede filene (også kalt "loggfiler") være en rik kilde til informasjon utover de tradisjonelle korrekte / feilaktige svarene på testelementene. Dette prosjektet tar sikte på å utvikle statistiske verktøy for analyse av loggfildata fra internasjonale undersøkelser som PISA og PIAAC. Gjennom å utvikle en åpen R-pakke kalt LOGAN, er dette prosjektet en utviklingsportefølje av forskning rettet mot å utvinne og analysere meningsfulle funksjoner fra disse filene.

Mål

Til tross for tilgjengeligheten av offentlige loggfildata fra databaserte tester, er det fortsatt mangel på programvare som tilstrekkelig omhandler denne typen data. LOGAN-pakken ble opprettet for å fylle dette gapet, og undersøke særpregene i data fra internasjonale storskalaevalueringer.

Finansiering

Prosjektet finansieres av CEMO.

Samarbeid

Forskningsgruppen FREMO.

Utstyr

Vennligst finn den siste stabile versjonen av LOGAN-programvaren og dokumentasjonen her:

https://cran.r-project.org/web/packages/LOGAN/index.html

Utviklingsversjoner av pakken er tilgjengelig på:

https://github.com/derecost/LOGAN

 

 

Publisert 12. juni 2019 10:18 - Sist endret 22. sep. 2022 10:39

Kontakt

Prosjektleder:

Denise Reis Costa