English version of this page

Outcomes and Causal Inference in International Comparative Assessments (avsluttet)

Bildet kan inneholde: Læring, Student, Jobb, Utdanning, Skriveinstrument tilbehør.

Dette prosjektet analyserer data fra de internasjonale undersøkelsene (foto: Colourbox).

Om prosjektet

OCCAM-prosjektet vil utdanne neste generasjons utdanningsforskere. Det vil undersøke effekten av utdanningspolitikk, med et særlig fokus på trender og forskjeller i skoleprestasjoner, variabler med innflytelse på skoleresultatene, og endringer i disse sett fra et internasjonalt perspektiv. Internasjonale storskalastudier av prestasjoner i matematikk, lesing og naturfag har blitt gjennomført siden slutten av 1960-tallet. Tidligere har dataene fra disse studiene blitt brukt nesten utelukkende for tverrsnittsundersøkelser. OCCAM legger seg i forskningsfronten ved å skifte fokuset fra tverrsnittsundersøkelser til longitudinelle trendanalyser på landnivå.

Tilsammen 15 PhDer er finansiert gjennom prosjektet. Midelene brukes også for å gi disse kandidatene et stort antall samlinger med fokus på opplæring. Hver stipendiat er ansatt på en av partnerinstitusjonene, men de vil alle sammen også tilbringe lang tid ved en av de andre institusjonene (seks måneder). CEMO har  ansatt to PhDer: Jelena Veletic vil se på hvordan skoleledelse gir betingelser for og påvirker læringsresultater. Ye Wangqiong skal gjøre en studie for å se på hvordan undervisningskvalitet er relatert til både læringsresultater og likeverd i utdanningssystemer.

Mål

OCCAM har to kategorier med beslektede målsetninger:

 1. Å få en dypere forståelse av hvordan man beskriver og sammenligner internasjonale trender relatert til utdanningsresultater
 2. Å utvide eksisterende teorier om virkningen av utdanning i forhold til effekten av flere temaer relevant for utdanningspolitikk.

Del-prosjekter

 1. Quality at the cost of equity?
 2. School leadership as levers of learning

Finansiering

Prosjektet finansieres av EUs Horisont 2020 forsknings- og innovasjonsprogram under Marie  Skłodowska-Curie avtalenummer 765400.

Samarbeid

Publisert 16. apr. 2018 10:04 - Sist endret 22. sep. 2022 10:50

Kontakt

Prosjektledere:

Prosjektleder OCCAM:

Wilfried Bos, TU Dortmund

Leder for UiO-delen av prosjektet:

Rolf Vegar Olsen, CEMO

Deltakere

 • Rolf Vegar Olsen
 • Sigrid Blömeke
 • Jan-Eric Gustafsson
 • Isa Steinmann
 • Wilfried Bos
 • Rolf Strietholt
 • Alexandra Selent
 • Monica Rosén
 • Ludger Woessmann
 • Rianne Janssen
 • Ides Nicaise
 • Cor Sluijter
 • Agnes Stancel-Piątak
 • Leonidas Kyriakides
 • John Jerrim
 • Wolfram Schulz
 • Eugenio J. Gonzalez
 • Heinz-Dieter Meyer
Detaljert oversikt over deltakere