English version of this page

Forskning

Vi forsker på

 • Psykometri/statistikk
 • Item-Response Theory og andre latente variabel-modeller
 • Nasjonale og internasjonale storskalaundersøkelser
 • Computer-basert måling
 • Kognitive ferdigheter, kunnskap og konteksteffekter på den
 • Kompleks problemløsning

Se mer om vår forskning på våre engelske sider.

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskningsaktuelt

 • colourbox21475758_507px Fødselsmåned påvirker skoleprestasjoner 26. okt. 2018 10:20

  Ny forskning fra Universitetet i Oslo viser at når på året du er født, kan ha stor betydning for hvordan du gjør det på skolen og videre i livet.

 • illustrasjonsfoto_child-316511_1280_pixabay_507x338 Alvorlige mangler ved kartleggingsinstrumenter i norsk skole 1. mars 2018 12:32

  – Lærerne som skal vurdere og tilrettelegge for barns læring og utvikling i lesing og sosiale ferdigheter har i stor grad basert seg på kartleggingsinstrumenter uten dokumentasjon av hvilken kvalitet de har, sier stipendiat Anne Arnesen ved Institutt for spesialpedagogikk. Dette har foregått i årevis uten at noen nødvendigvis har tenkt over det.

 • colourbox9814584 Forskere utvikler målemetode for ungdommers tilpasningsevne 5. mars 2017 08:00

  Daglig utsettes vi for situasjoner der vi må tilpasse oss. Vi lærer av våre erfaringer, men hvor godt?

 • colourbox6698254 – Bruk ressurser på oppfølging av nye lærere 18. apr. 2016 15:00

  Ny forskning viser at motivasjonen til nyutdannede lærere i småtrinnet på grunnskolen øker i takt med antall tilbakemeldinger og hvor utfyllende de er.