English version of this page

Forsking

Vi forskar på

  • Psykometri/statistikk
  • Item-Response Theory og andre latente variabel-modellar
  • Nasjonale og internasjonale storskalaundersøkingar
  • Computer-basert måling
  • Kognitive ferdigheiter, kunnskap og konteksteffektar av den
  • Kompleks problemløysing

CEMO er óg vertskap for forskergruppa FREMO 

Sjå meir om vår forsking på våre engelske sider.

Finn ein forskar

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde