Forside CEMO

Mann i forgrunnen, dame som skriver på tavle i bakgrunnen. Foto

Studier

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra alle fakultetets emner.

Logg inn på Canvas

Finn tilsette og studentar

Forsking

 
Finn ein forskar (engelsk).
Les meir om forskingsgruppa FREMO.
Les meir om forskarutdanninga (ph.d) ved fakultetet.

Arrangement

Ingen aktuelle publikasjoner

 

Treng du metodisk hjelp eller bistand?

Vi kan bistå med faglege råd og tilbakemeldingar etter avtale. Tilbodet gjeld kun for Det utdanningsvitskaplege fakultet. og er begrensa til ein time. Send ein e-post til postmottak@cemo.uio.no og forklar så godt du kan problemstillinga og kva du treng hjelp til.