English version of this page

Educational assessments of the 21st century: Measuring and understanding students’ adaptability in complex problem solving situations (ADAPT21) (avsluttet)

Bilde: Colourbox

Om prosjektet

Dette prosjektet skal generere ny kunnskap om tilpasningsdyktigheten i komplekse problemløsningsoppgaver som en nøkkelegenskap i det 21.århundret.

Mer om prosjektet kan du lese på de engelske sidene.

 

Publisert 16. nov. 2017 11:48 - Sist endret 10. mai 2022 08:14

Kontakt

Spørsmål og henvendelser relatert til dette prosjektet kan rettes til Ronny Scherer.

Prosjektet er finansiert av: