English version of this page

Utvikling av motivasjon og prestasjon i matematikk (avsluttet)

Bildet kan inneholde: Barn, Moro, Lykkelig, Gest, Rom.

Hvor sterk er linken mellom motivasjon og prestasjoner i matematikk? Bilde: Colourbox

Om prosjektet

Prosjektet har som mål å undersøke den parallelle utviklingen i motivasjon og prestasjon i matematikk over tid, og hvordan disse relateres til hverandre. Prosjektet fokuserer på perioden fra 5. – 10. trinn, overgangen fra barneskole til ungdomsskole. Flere ulike motivasjonskonstrukter inkluderes for å undersøke utviklingen over tid for hvert enkelt konstrukt, for å relatere utviklingen i disse til hverandre og til utviklingen i prestasjon.

Bakgrunn

Prosjektperioden går fra november 2017 til oktober 2021. Longitudinelle data på motivasjon vil bli samlet inn gjennom spørreskjema til elever i 5 kohorter som hver følges over en periode på ca. 1,5 år. Data på matematikkprestasjon samles inn samtidig, i forbindelse med et relatert PhD-prosjekt (se under). Dataene på prestasjon samles inn gjennom nasjonale prøver.

Finansiering

Prosjektet er fullfinansiert av CEMO.

Samarbeid

Vi vil samarbeide med Utdanningsdirektoratet og Matematikksenteret (eksterne lenker) for datainnsamling.

 

Publisert 13. feb. 2018 11:15 - Sist endret 10. mai 2022 08:12

Kontakt

Prosjektleder

Senterleder Sigrid Blömeke