English version of this page

Utvikling av regneferdigheter over tid (ph.d-prosjekt)

Dette prosjektet prøver å koble skalaene for regneferdigheter i 5. og 8.klasse via 6. og 7.klasse. Bilde: Colourbox

Om prosjektet

Prosjektet har som mål å utvikle en skala for regneferdigheter som strekker seg fra 5. til 8. trinn. Gjennom å benytte oss av plattformen og prøvematerialet til Nasjonale Prøver i regning kommer vi til å teste elever i 6. og 7. trinn for å kunne koble sammen 5. og 8. trinn prøvene. Målet med prosjektet er å kunne måle utvikling over tid for enkeltelever og kohorter i regning.

Bakgrunn

I forbindelse med at CEMO jobber med å bygge opp en forskningsportofølge med fokus på kvalitetsvurderingssystemene i den norske skolen planlegger vi å studere hvordan norske elever sine ferdigheter i regning utvikler seg over tid. Dette er spesielt relevant sett i en internasjonal sammenheng, da vi har resultater fra bl.a. TIMSS som viser en svak utvikling i matematikkferdighetene til norske elever fra 4./5. til 8./9. trinn.

Publikasjoner, rapporter, presentasjoner, etc.

Rapporter: 

Ræder, Henrik Galligani; Tokle, Olav Dalsegg; Olsen, Rolf Vegar.
Utvikling av nasjonale prøver – rapport 1 og 2a: Rapportering av potensielle underdimensjoner og implementering av vertikalt lenkedesign for de nasjonale prøvene i regning. Universitetet i Oslo 2019

Ræder, Henrik Galligani; Olsen, Rolf Vegar.
Utvikling av nasjonale prøver – rapport 2b: Endelig rapport av vertikalt lenkedesign for de nasjonale prøvene i regning 5.-8. trinn. Universitetet i Oslo 2020

Konferansebidrag

Ræder, Henrik Galligani; Andersson, Björn; Olsen, Rolf Vegar.
Exploring the unidimensionality of the Norwegian National Numeracy tests. Quantitative Research Methods in Education Annual Conference (QRM 2019).

Ræder, Henrik Galligani; Olsen, Rolf Vegar; Andersson, Björn.
Comparing measures of numeracy across grades. NERA 2020.

Finansiering

Prosjektet er fullfinansiert av CEMO.

Samarbeid

Matematikksenteret

Utdanningsdirektoratet
 

Publisert 23. mars 2018 14:30 - Sist endret 27. okt. 2022 08:45