Henrik Galligani Ræder

Stipendiat
Bilde av Henrik Galligani Ræder
English version of this page
Mobiltelefon 46470438
Rom 389
Treffetider 09.00 - 16.00
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21. Hus C Plan 1 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1161 Blindern 0318 OSLO

Vennligst se min engelske side for mer informasjon.

Publikasjoner

 • Ræder, Henrik Galligani; Andersson, Björn & Olsen, Rolf Vegar (2022). Numeracy across grades – vertically scaling the Norwegian national numeracy tests. Assessment in education: Principles, Policy & Practice. ISSN 0969-594X. doi: 10.1080/0969594X.2022.2147483.
 • Bergem, Ole Kristian; Nilsen, Trude; Mittal, Oleksandra & Ræder, Henrik Galligani (2020). Can teachers’ instruction increase low-SES students’ motivation to learn mathematics? . I Frønes, Tove Stjern; Pettersen, Andreas; Radišić, Jelena & Buchholtz, Nils (Red.), Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education. Springer. ISSN 9783030616472. s. 251–272. doi: 10.1007/978-3-030-61648-9_10.
 • Ræder, Henrik Galligani; Olsen, Rolf Vegar & Blömeke, Sigrid (2020). Large-Scale Assessments in the Norwegian Context. I Harju-Luukkainen, Heidi Katarina; McElvany, Nele & Stang, Justine (Red.), Monitoring Student Achievement in the 21st Century. European Policy Perspectives and Assessment Strategies.. Springer Nature. ISSN 978-3-030-38968-0. s. 195–206. doi: 10.1007/978-3-030-38969-7_16. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Ræder, Henrik Galligani (2022). Å tilpasse eksamen for streikerammede elever trenger ikke å være så vanskelig. Utdanningsnytt.no.
 • Ræder, Henrik Galligani; Olsen, Rolf Vegar & Andersson, Björn (2020). Comparing measures of numeracy across grades.
 • Tjønn, Henrik & Ræder, Henrik Galligani (2020). Elevmedvirkning i vurderingsarbeid. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. 1, s. 21–25.
 • Ræder, Henrik Galligani; Andersson, Björn & Olsen, Rolf Vegar (2019). Exploring the unidimensionality of the Norwegian National Numeracy tests.
 • Ræder, Henrik Galligani; Andersson, Björn; Blömeke, Sigrid & Olsen, Rolf Vegar (2018). Development of Numeracy Proficiency in Primary and Lower Secondary School .
 • Ræder, Henrik Galligani; Angell, Carl & Henriksen, Ellen Karoline (2017). Uskarp forståelse: analyse av elevsvar knyttet til partiklers bølgeegenskaper og uskarphets-relasjonene.
 • Ræder, Henrik Galligani & Olsen, Rolf Vegar (2020). Utvikling av nasjonale prøver – rapport 2b: Endelig rapport av vertikalt lenkedesign for de nasjonale prøvene i regning 5.-8. trinn. Universitetet i Oslo.
 • Ræder, Henrik Galligani; Tokle, Olav Dalsegg & Olsen, Rolf Vegar (2019). Utvikling av nasjonale prøver – rapport 1 og 2a: Rapportering av potensielle underdimensjoner og implementering av vertikalt lenkedesign for de nasjonale prøvene i regning. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. nov. 2017 11:45 - Sist endret 29. juni 2020 13:37