Henrik Galligani Ræder

Stipendiat
Bilde av Henrik Galligani Ræder
English version of this page
Mobiltelefon 46470438
Rom 389
Treffetider 09.00 - 16.00
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21. Hus C Plan 1 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1161 Blindern 0318 OSLO

Vennligst se min engelske side for mer informasjon.

Publikasjoner

  • Bergem, Ole Kristian; Nilsen, Trude; Mittal, Oleksandra & Ræder, Henrik Galligani (2020). Can teachers’ instruction increase low-SES students’ motivation to learn mathematics?, In Tove Stjern Frønes; Andreas Pettersen; Jelena Radišić & Nils Buchholtz (ed.),  Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education.  Springer.  ISBN 9783030616472.  10.  s 251 - 272 Vis sammendrag
  • Ræder, Henrik Galligani; Olsen, Rolf Vegar & Blömeke, Sigrid (2020). Large-Scale Assessments in the Norwegian Context, In Heidi Katarina Harju-Luukkainen; Nele McElvany & Justine Stang (ed.),  Monitoring Student Achievement in the 21st Century. European Policy Perspectives and Assessment Strategies..  Springer Nature.  ISBN 978-3-030-38968-0.  Chapter 16.  s 195 - 206 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

  • Ræder, Henrik Galligani & Olsen, Rolf Vegar (2020). Utvikling av nasjonale prøver – rapport 2b: Endelig rapport av vertikalt lenkedesign for de nasjonale prøvene i regning 5.-8. trinn.
  • Ræder, Henrik Galligani; Olsen, Rolf Vegar & Andersson, Björn (2020). Comparing measures of numeracy across grades.
  • Tjønn, Henrik & Ræder, Henrik Galligani (2020). Elevmedvirkning i vurderingsarbeid. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  1, s 21- 25
  • Ræder, Henrik Galligani; Andersson, Björn & Olsen, Rolf Vegar (2019). Exploring the unidimensionality of the Norwegian National Numeracy tests.
  • Ræder, Henrik Galligani; Tokle, Olav Dalsegg & Olsen, Rolf Vegar (2019). Utvikling av nasjonale prøver – rapport 1 og 2a: Rapportering av potensielle underdimensjoner og implementering av vertikalt lenkedesign for de nasjonale prøvene i regning.
  • Ræder, Henrik Galligani; Andersson, Björn; Blömeke, Sigrid & Olsen, Rolf Vegar (2018). Development of Numeracy Proficiency in Primary and Lower Secondary School.
  • Ræder, Henrik Galligani; Angell, Carl & Henriksen, Ellen Karoline (2017). Uskarp forståelse: analyse av elevsvar knyttet til partiklers bølgeegenskaper og uskarphets-relasjonene.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. nov. 2017 11:45 - Sist endret 29. juni 2020 13:37