Deltakere i Utvikling av regneferdigheter over tid (ph.d-prosjekt)