Deltakere i Utvikling av motivasjon og prestasjon i matematikk

Navn Telefon E-post Emneord
Sigrid Blömeke Senterleder +47 46418755 (mob) sigrid.blomeke@cemo.uio.no Lærerkompetanse, internasjonale studier, evnetester, prestasjonsmåling
Markku Niemivirta