Sigrid Ernstsen

Bilde av Sigrid Ernstsen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det utdanningsvitenskapelige fakultet (Student)

Doktorgradsprosjektet mitt knytter seg til EVA2020 prosjekt 3.1 som handler om fagfornyelsen i møtet med klasseromspraksiser: tverrfaglighet, dybdelæring og digitale læringsressurser.

Faglige interesser

  • Tverrfaglig undervisning og læring
  • Fagfornyelsen (LK20)
  • Profesjonsutvikling i skolen
  • Teknologi og digitale læringsressurser

Bakgrunn

  • Norsk og samfunnsfaglærer i videregående skole
  • Forskningsassistent ved Universitetet i Oslo
  • Lektorprogrammet ved Universitetet i Oslo med masterspesialisering i norskdidaktikk
Publisert 12. mars 2021 15:22 - Sist endret 29. apr. 2021 10:22