Deltakere i Evaluering av fagfornyelsen: Intensjoner, prosesser og praksiser (EVA2020)

Navn Telefon E-post Emneord
Andreas Lund Professor +47 22855068 andreas.lund@ils.uio.no Lærerutdanning, Læring og IKT, Engelskdidaktikk, Design, Vurdering, digitale læringsomgivelser, Interaksjon, Klasseromsforskning, Lærerrollen, Undervisning
Anniken Furberg Professor +47 22844914 anniken.furberg@ils.uio.no Teknologibasert læring, samarbeidslæring, læring i naturfag, interaksjonsanalyse, sosiokulturell teori
Berit Karseth Professor +47 22855292 berit.karseth@iped.uio.no Pedagogikk, Høyere utdanning, Læreplanstudier, Utdanningsreformer
Christian Brandmo Professor +47 22855243 +47 902 08 596 christian.brandmo@isp.uio.no
Eli Ottesen eli.ottesen@ils.uio.no Læring og utdanning, Utdanningsledelse, Skoleutvikling, Lærerutdanning, Profesjonslæring
Rolf Vegar Olsen Professor +47 22844510 988 59376 r.v.olsen@cemo.uio.no Læring og utdanning, CEMO, Fagdidaktikk, Komparative og internasjonale utdanningsstudier, Kvantitative utdanningsanalyser, Læringsutbytte
Ann Elisabeth Gunnulfsen Førsteamanuensis +47 22858557 +4797759928 a.e.gunnulfsen@ils.uio.no Utdanningsledelse, Styring av utdanning, Læring, Læring og utdanning, CLEG, Nasjonale prøver, Testing, Læreplan
Ole Andreas Kvamme Førsteamanuensis +47 22844867 90011561 o.a.kvamme@ils.uio.no
Jeffrey B. Hall Førsteamanuensis (+47) 22857617 jeffrey.hall@ils.uio.no Utdanningsledelse, Utdanningsrett, Styring av utdanning, Tilsyn
Ruth Jensen Førsteamanuensis +47 22844857 +4745411604 ruth.jensen@ils.uio.no Læring og utdanning, utdanningsledelse, sosiokulturell teori, Interaksjonsanalyse, Aktivitetsteori
Tor Colbjørnsen Førstelektor +47 22855283 tor.colbjornsen@ils.uio.no Læring og utdanning, Utdanningsledelse, Styring av utdanning, skolen som organisasjon
Elin Sæther Førsteamanuensis +47 22858334 elin.sather@ils.uio.no Samfunnfagdidaktikk, utdanning for bærekraft, mangfold, diskursanalyse
Erik Knain Professor +47 22858252 +47 93403219 (mob) erik.knain@ils.uio.no Sustainability education, Inquiry-based learning, Socio-scientific issues, scientific literacy, Naturfagdidaktikk, Klasseromsforskning
Hans Christian Arnseth Professor +47-22855348 +47-92245443 (mob) h.c.arnseth@iped.uio.no Pedagogikk, Identitetprosesser og læring, IKT og læring, Klasseromsforskning, Kunnskap i skolen, Moderne oppvekst, Kvalitativ metodologi
Ingvill Rasmussen Professor +47 22840749 ingvill.rasmussen@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Samarbeidslæring, Kvalitativ metodologi, Sosiale medier, Samtaler, Klasseromsforskning, Literacy, Rådgivning, Design-based research, Dialog i klasserommet, 21st century skill
Kari Anne Rødnes Førsteamanuensis +47 22854834 k.a.rodnes@ils.uio.no Norskfaget, Norskdidaktikk, Lærerutdanning, Læring og utdanning
Kenneth Silseth Professor +47 22857637 kenneth.silseth@iped.uio.no IKT og læring, Klasseromsforskning, Digitale læringsomgivelser, Pedagogikk, Dialog i klasserommet, Ungdom, sosiokulturell teori, interaksjonsanalyse, Identitetprosesser og læring, Formell og uformell læring, Moderne oppvekst
Kristin Beate Vasbø Førsteamanuensis +47 22855371 k.b.vasbo@ils.uio.no
Gunnar Bjørnebekk Professor +47 22858067 gunnar.bjornebekk@isp.uio.no Motivasjon, Læring, Aggresjon
Anniken Hotvedt Sundby Stipendiat +47 22856627 +47-99330742 a.h.sundby@iped.uio.no Pedagogikk, Læreplanstudier, Norskfaget
Riikka-Maija Mononen Førsteamanuensis +47 22855638 r.m.mononen@isp.uio.no Matematikkvansker, Kartlegging, Intervensjon
Kristin Slungård Vit. assistent kristin.slungard@uv.uio.no
Marthe Wiseth Fundingsrud Stipendiat m.w.fundingsrud@ils.uio.no
Sigrid Ernstsen Stipendiat sigrid.ernstsen@ils.uio.no