Eli Ottesen

Bilde av Eli Ottesen
English version of this page
Telefon +47 22854280
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Forskningsinteresser

Forskningsinteressene er først og fremst knyttet til ledelse i grunnskole og videregående skole, skolelederes og læreres læring, og veiledning av ledere og lærere. Har  deltatt  i forskningsprosjekter om styring av utdanning og  om hvordan ledere på ulike nivåer i skolen fortolker og håndhever lovverket i et samspill med andre aktører.. Er også opptatt av hvordan digitalisering endrer styring og ledelse av utdanning. Veileder PhD kandidater og masterstudenter innenfor forskningsfeltet utdanningsledelse.

Nåværende forskningsprosjekter

Deltar i forskningsprosjektet "Evaluering av fagfornyelsen: intensjoner, prosesser og praksiser", finansiert av Utdanningsdirektoratet, og leder delprosjektet Styring og ledelse av læreplanarbeid. Gjennom prosjektet utvikles kunnskap om hvordan fagfornyelsen utformes, gjennomføres og virker i skolens praksis. Prosjektet analyserer fagfornyelsens intensjoner og politikkutforming, endringsprosesser og arbeidsformer i utvikling og bruk av læreplanene, og virkninger på skolens praksis.

For å få tak på endringsprosessene knyttet til utvikling og bruk av de nye læreplanene vil vi evaluere styring og ledelsesprosesser knyttet til iverksettingen i spennet mellom statlig nivå, skoleeiernivå, skolenivå, profesjonsfaglig samarbeid og undervisningspraksis. Analyser av prosesser knyttet til lokal utvikling, bruk og realisering av læreplanverket og støtteressurser er sentralt i evalueringen. Vi undersøker virkninger forstått som hvordan fagfornyelsen får betydning for skolens praksis og elevenes læring, både som resultat og prosess. Dette innebærer studier av undervisnings- og læringsaktiviteter og endringer i elevens kompetanse i lys av hvordan elevene ser seg selv i arbeidet med faglige spørsmål (kunnskapssyn og motivasjon). Prosjektet løper fra 2019 - 2015.

Har ansvar for den norske delen av Erasmus+ prosjektet "Big Ideas for Better Schools. Leading 'big issue' transformation in schools - Diversity, Democracy and Equity som er et samarbeid mellom forskere og skoleldere i Irland, Polen, Spania og Norge.(2019 - 2022) .

.

Undervisning

Faglig leder for den nasjonale rektorutdanningen på Universitetet i Oslo, og for videreutdanningsmodulen "Ledelse av lærings- og læreplanarbeid".  Underviser på Masterprogrammet i utdanningsledelse, et erfaringsbasert masterprogram som tilbys praktiserende ledere og lærere på deltid. Har bidratt til utviklingen av dette programmet.
 

Utdanning

 • 2006:   Dr. polit. grad, Universitetet I Oslo, Det utdanningsvitenskapelige fakultetet. Avhandlinge med tittel “Talk in practice.Analysing student teachers' and mentors' discourse in internship” var en studie av lærerstudenters læring i praksisopplæringen.
 • 1998:  Semesteremne ved Det utdanningsvitenskapelige fakultetet, Universitetet I Oslo: Education policy and leadership, introductory semester unit in comparative and international education.
 • 1989:   Hovedfag i sosialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Tittel på hovedoppgaven: «Ledelse og lederutvikling i grunnskolen: evaluering av et lederopplæringsprosjekt»
 • 1975:  Grunnfag, samfunnskunnskap, Norges lærerhøgskole, Trondheim
 • 1973:  Treårig lærerutdanning, Oslo offentlige lærerskole

Yrkeserfaring

 • 2016 - Professor, Universitetet i Oslo
 • 2013 -: Prodekan for studier og utdanning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet
 • 2007- 2016:  Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo, ILS
 • Mars 2006- desember 2006: Universitetslektor (vikar), Universitetet i Oslo, ILS
 • Nov. 2005 – feb. 2006  Prosjektleder, Universitetet i Oslo, ILS
 • 2001 - 2005 Stipendiat, Universitetet i Oslo, ILS
 • 1998 - 2001 Engasjement som forsker / prosjektmedarbeider i prosjektet Ledelsesutvikling i skolen (LUIS). Universitetet i Oslo, ILS
 • 1995 - 1998 Røyken kommune, leder av kommunal veiledningstjeneste
 • 1989 - 1995 Røyken kommune, rektor, Frydenlund skole
 • 1979 - 1995 Røyken kommune, lærer
 • 1977 - 1979 Oslo kommune, lærer
 • 1976 - 1977 Trondheim kommune, lærer spesialskole
 • 1975 - 1976 Melhus kommune, lærer
 • 1973 - 1974 Bodø kommune, lærer
   
Emneord: Læring og utdanning, Utdanningsledelse, Skoleutvikling, Lærerutdanning, Profesjonslæring
Publisert 6. aug. 2010 09:10 - Sist endret 20. nov. 2019 11:03