Kenneth Silseth

Førsteamanuensis - Institutt for pedagogikk
Bilde av Kenneth Silseth
English version of this page
Telefon +47 22857637
Rom 4362
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Jeg forsker på barn og unges læring og identitet fra sosiokulturelle og dialogiske perspektiver, og leder forskergruppen "Living and Learning in the Digital Age" ved Det utdanningsvitenskaplige fakultet. Mine forskningsinteresser er: 

 • Situerte perspektiver på læring og identitet
 • Learning Sciences
 • Læring mellom kontekster
 • Teknologi og læring
 • Klasseromsinteraksjon
 • Interaksjonsanalyse
 • Spillbasert læring
 • Dialogisme

Pågående aktiviteter

 • 2016 – 2019: Tracing Learning Outcomes Across Policy and Practice (LOaPP) (NFR)
 • 2019 – 2020: DigiChild – Nordic Research Network on Digitalising Childhoods
 • Living the Nordic Model

Fullførte prosjekter

 • 2012 – 2016: Knowledge in Motion Across Context of Learning (KnowMo) (NFR)
 • 2013 – 2015: Ark&App (Utdanningsdirektoratet)
 • 2010 – 2014: Mixed Reality Interactions across Contexts of Learning (MIRACLE) (NFR)
 • 2009 – 2010: Space2cre8 (Råd for Anvendt Medieforskning).
 • Digital storytelling i skolen. Del av prosjektet Mediatized Stories.
 • 2007 – 2012: Constructing learning dialogically; learners, contexts and resources. Exploring how students and teachers participate in game-based learning and digital storytelling in educational settings. PhD-prosjekt.

Undervisning

 • PED1010: Metode 1
 • PED2201: Skole, danning og didaktikk
 • PED2202: Barn og ungdom - oppvekst og opplæring
 • PED4460: Vurdering av læremidler og læringsressurser
 • PED4302: Perspektiver på barn og unge i utdanning
 • UV9102: General course in Qualitative Research Methodology

 • UV9040D: Forskningsseminar

 • Veileder masterstudenter og PhD studenter

Bakgrunn

 • 2018 – d. d.: Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo.
 • 2016 – 2017: Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk, Høgskolen i Sørøst-Norge.
 • 2013 – 2015: Postdoktor, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo.
 • 2012 – 2013: Forsker, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo.
 • 2007 – 2012: Stipendiat, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo.

Verv og oppnevenelser

 • Leder forskergruppen Living and Learning in the Digital Age
 • Medlem av Conference Committee for the European Conference on Games Based Learning (ECGBL)
 • Forskerkontakt i Holbergprisen i skolen

 

Emneord: Moderne oppvekst, Læring og IKT, Identitetprosesser og læring, sosiokulturell teori, Dialog i klasserommet

Publikasjoner

 • Erstad, Ola & Silseth, Kenneth (2019). Futuremaking and digital engagement: From everyday interests to educational trajectories. Mind, Culture, and Activity.  ISSN 1074-9039.  26(4), s 309- 322 . doi: 10.1080/10749039.2019.1646290
 • Gilje, Øystein & Silseth, Kenneth (2019). Unpacking FIFA play as text and action in literacy practices in and out of school. Learning, Media & Technology.  ISSN 1743-9884.  44(2), s 180- 192 . doi: 10.1080/17439884.2018.1563105
 • Hontvedt, Magnus; Silseth, Kenneth & Wittek, Anne Line (2019). Professional Collaboration in Teacher Support Teams—A Study of Teacher and Nurse Educators’ Creative Problem-Solving in a Shared Space for Professional Development. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831. . doi: 10.1080/00313831.2019.1665098 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Krange, Ingeborg; Silseth, Kenneth & Pierroux, Palmyre (2019). Peers, teachers and guides: A study of three conditions for scaffolding conceptual learning in science centers. Cultural Studies of Science Education.  ISSN 1871-1502. . doi: 10.1007/s11422-018-9905-x Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lofthus, Liv Gardsjord & Silseth, Kenneth (2019). Students choosing digital sources: Studying students' information literacy in group work with tablets. E-Learning and Digital Media.  ISSN 2042-7530.  16(4), s 284- 300 . doi: 10.1177/2042753019835882 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Steier, Rolf; Kersting, Magdalena & Silseth, Kenneth (2019). Imagining with improvised representations in CSCL environments. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning.  ISSN 1556-1607.  14(1), s 109- 136 . doi: 10.1007/s11412-019-09295-1
 • Arnseth, Hans Christian; Hanghøj, Thorkild & Silseth, Kenneth (2018). Games as Tools for Dialogic Teaching and Learning., In Hans Christian Arnseth; Thorkild Hanghøj; Thomas Duus Henriksen; Morten Misfeldt; Robert Ramberg & Staffan Selander (ed.),  Games and Education: Designs in and for Learning.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-38882-6.  Kapittel 10.  s 123 - 139
 • Furberg, Anniken Larsen & Silseth, Kenneth (2018). Students’ everyday experiences as resources in whole-class conversations. Proceedings (International Conference of the Learning Sciences).  ISSN 1814-9316.  2, s 989- 992
 • Silseth, Kenneth & Erstad, Ola (2018). Connecting to the outside: Cultural resources teachers use when contextualizing instruction. Learning, Culture and Social Interaction.  ISSN 2210-6561.  17, s 56- 68 . doi: 10.1016/j.lcsi.2017.12.002 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Wiig, Astrid Camilla; Silseth, Kenneth & Erstad, Ola (2018). Creating intercontextuality in students learning trajectories: Opportunities and difficulties. Language and Education.  ISSN 0950-0782.  32(1), s 43- 59 . doi: 10.1080/09500782.2017.1367799 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Aagaard, Toril & Silseth, Kenneth (2017). Teachers’ assessment of digital stories: challenges and dilemmas. Nordic Studies in Education.  ISSN 1891-5914.  37(3-4), s 231- 242 . doi: 10.18261/issn.1891-5949-2017-03-04-08
 • Gilje, Øystein & Silseth, Kenneth (2017). Mobiltelefonens lange vei fra fritid til skole, I: Ola Erstad & Ingrid Smette (red.),  Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53333-5.  Kapittel 4.  s 55 - 73
 • Silseth, Kenneth (2017). Students’ everyday knowledge and experiences as resources in educational dialogues. Instructional Science.  ISSN 0020-4277.  46(2), s 291- 313 . doi: 10.1007/s11251-017-9429-x Vis sammendrag
 • Silseth, Kenneth & Gilje, Øystein (2017). Multimodal composition and assessment: a sociocultural perspective. Assessment in education : Principles, Policy & Practice.  ISSN 0969-594X.  26(1), s 26- 42 . doi: 10.1080/0969594X.2017.1297292 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Silseth, Kenneth & Smette, Ingrid (2017). Utviklingssamtalen. Elevens ansvar mellom skole og hjem, I: Ola Erstad & Ingrid Smette (red.),  Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53333-5.  Kapittel 6.  s 94 - 112
 • Silseth, Kenneth; Wiig, Camilla & Erstad, Ola (2017). Elevers hverdagserfaringer og kunnskaper som ressurser for læring, I: Ola Erstad & Ingrid Smette (red.),  Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53333-5.  Kapittel 3.  s 37 - 54
 • Smette, Ingrid; Stefansen, Kari & Silseth, Kenneth (2017). Å koble seg på elevers livsverden - betraktninger fra lærere, I: Ola Erstad & Ingrid Smette (red.),  Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53333-5.  Kapittel 2.  s 23 - 36
 • Silseth, Kenneth & Arnseth, Hans Christian (2016). Frames for learning science: analyzing learner positioning in a technology-enhanced science project. Learning, Media & Technology.  ISSN 1743-9884.  41(2), s 396- 415 . doi: 10.1080/17439884.2015.1100636
 • Erstad, Ola; Silseth, Kenneth & Gilje, Øystein (2014). Mediekompetanse i spenningsfeltet mellom skole, hjem og fritid, I: Ulla Carlsson (red.),  Medie- och informationskunnighet i Norden: En nyckel till demokrati och yttrandefrihet.  Nordicom.  ISBN 978-91-86523-88-6.  Kapittel.  s 123 - 129
 • Silseth, Kenneth (2014). Dialogisme som tilnærming til læring, I: Line Wittek & Janicke Heldal Stray (red.),  Pedagogikk - en grunnbok.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41424-5.  Kapittelnummer 8.  s 149 - 161
 • Swensen, Kaja Vembe; Silseth, Kenneth & Krange, Ingeborg (2014). Tweeting as a tool for learning science: The credibility of student-produced knowledge content in educational contexts, In Inmaculada Arnedillo Sánchez & Pedro Isaías (ed.),  Proceedings of the 10th international conferences on Mobile Learning 2014.  IADIS Press.  ISBN 978-989-8704-02-3.  Paper.  s 247 - 251
 • Vasbø, Kristin Beate; Silseth, Kenneth & Erstad, Ola (2014). Being a Learner Using Social Media in School: The Case of Space2cre8. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  58(1), s 110- 126 . doi: 10.1080/00313831.2013.773555
 • Arnseth, Hans Christian & Silseth, Kenneth (2013). Tracing learning and identity across sites: Tensions, connections and transformations in and between everyday and institutional practices, In Ola Erstad & Julian Sefton-Green (ed.),  Identity, Community, and Learning Lives in the Digital Age.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-00591-4.  Kapittel 2.  s 23 - 38
 • Hontvedt, Magnus; Sandberg, Magnus & Silseth, Kenneth (2013). På spill for læring: Om dataspill som læringsressurs i skolen, I: Susanne V Knudsen (red.),  Pedagogiske tekster og ressurser i praksis.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-42696-5.  Kapittel 8.  s 199 - 221
 • Silseth, Kenneth (2013). Surviving the impossible: Studying students' constructions of digital stories on World War II. Learning, Culture and Social Interaction.  ISSN 2210-6561.  2(3), s 155- 170 . doi: 10.1016/j.lcsi.2013.04.004
 • Silseth, Kenneth (2012). The multivoicedness of game play: Exploring the unfolding of a student's learning trajectory in a gaming context at school. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning.  ISSN 1556-1607.  7(1), s 63- 84 . doi: 10.1007/s11412-011-9132-x
 • Silseth, Kenneth & Erstad, Ola (2012). Mirroring the surfaces of the self: Exploring literacy practices of digital storytelling, In Svein Østerud; Barbara Gentikow & Egil G. Skogseth (ed.),  Literacy practices in late modernity: Mastering technological and cultural convergences.  Hampton Press.  ISBN 978-1612890678.  Kapittel 12.  s 225 - 244
 • Silseth, Kenneth; Vasbø, Kristin Beate & Erstad, Ola (2012). Sosiale medier i undervisningen: Space2cre8 i et multietnisk klasserom, I: Trond Eiliv Hauge & Andreas Lund (red.),  Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-0236438-0.  Kapittel 7.  s 156 - 178
 • Silseth, Kenneth & Arnseth, Hans Christian (2011). Learning and identity construction across sites: A dialogical approach to analysing the construction of learning selves. Culture & Psychology.  ISSN 1354-067X.  17(1), s 65- 80 . doi: 10.1177/1354067X10388842
 • Erstad, Ola & Silseth, Kenneth (2008). Agency in digital storytelling: Challenging the educational context, In Knut Lundby (ed.),  Digital Storytelling, Mediatized Stories: Self-representations in New Media.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-1-4331-0273-8.  Kapitelnummer 12.  s 213 - 232

Se alle arbeider i Cristin

 • Silseth, Kenneth & Arnseth, Hans Christian (2019). Chronotope and narrative in classroom dialogue: Aspects of meaning making in science education.
 • Silseth, Kenneth & Hontvedt, Magnus (2019). Studying assessment practices from an interactional perspective.
 • Hegna, Kristinn & Silseth, Kenneth (2018). Det grenseløse klasserommet: Ungdom i og utenfor - og på tvers.
 • Hontvedt, Magnus; Prøitz, Tine Sophie & Silseth, Kenneth (2018). Tracing Learning Activities Across Policy and Practice.
 • Hontvedt, Magnus; Silseth, Kenneth & Prøitz, Tine Sophie (2018). How are learning outcomes enacted and negotiated in process-oriented assessment?.
 • Hontvedt, Magnus; Prøitz, Tine Sophie & Silseth, Kenneth (2017). Tracing learning outcomes across policy and practice.
 • Krange, Ingeborg; Silseth, Kenneth & Pierroux, Palmyre (2016). Facilitating Students’ Conceptual Learning on Science Center Fieldtrips.
 • Wiig, Camilla; Erstad, Ola & Silseth, Kenneth (2016). Creating Intercontextuality in Students Learning Trajectories: Opportunities and Difficulties.
 • Wittek, Anne Line; Silseth, Kenneth & Hontvedt, Magnus (2016). Professional Collaboration in teacher Support Teams - a study of creative problem-solving processes among teacher and nurse educators.
 • Wittek, Anne Line; Thompson, Ian; Daniels, Harry; Makitalo, Åsa; Hontvedt, Magnus; Silseth, Kenneth; Ortega, Lorena; Parilla, Angeles; Sussinos, Teresa & Gallego, Carmen (2016). Collaboration matters - symposium.
 • Erstad, Ola; Amdam, Synnøve Hedemann; Arnseth, Hans Christian & Silseth, Kenneth (2014). Om fremtidens kompetansebehov: En systematisk gjennomgang av internasjonale og nasjonale initiativ.
 • Gilje, Øystein; Silseth, Kenneth & Ingulfsen, Line (2014). Tømmerfløtingens tradisjoner som digital historie - En casestudie i prosjektet ARK&APP, samfunnsfag, 8. klasse.
 • Pierroux, Palmyre; Krange, Ingeborg; Silseth, Kenneth; Jornet, Alfredo & Arnseth, Hans Christian (2014). Field Trips to Science Museums: A Study of Students’ Sense-Making when Interacting with Exhibits.
 • Silseth, Kenneth (2013). Constructing learning dialogically; learners, contexts and Resources: Exploring how students and teachers participate in game-based learning and digital storytelling in educational settings. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 172.
 • Silseth, Kenneth (2013). Knowledge in Motion across Contexts of Learning (KnowMo): Investigating Knowledge Practices In and Out of School.
 • Silseth, Kenneth (2013). Spillbasert læring i skolen: Muligheter og utfordringer for læreren.
 • Erstad, Ola; Silseth, Kenneth & Vasbø, Kristin Beate (2011). Negotiating cultural identity in school: When a social networking site enters a multiethnic classroom.
 • Erstad, Ola; Silseth, Kenneth & Vasbø, Kristin Beate (2011). Sosiale medier, flerkulturell ungdom og læring - Brukerstyrt medieproduksjon og navigering med 'Space2cre8'.
 • Silseth, Kenneth (2011). Expressing “oneself” in school: A dialogical approach to studying digital storytelling in educational settings.
 • Silseth, Kenneth (2010). Mixed Voices in the Classroom: Exploring Digital Storytelling for Learning in School.
 • Silseth, Kenneth & Vasbø, Kristin Beate (2010). Bruk av nettsamfunnet Space2cre8 i norsk skole.
 • Silseth, Kenneth; Vasbø, Kristin Beate & Erstad, Ola (2010, 16. november). Space2cre8: Sosiale medier i klasserommet. [Internett].  www.uio.no.
 • Silseth, Kenneth; Vasbø, Kristin Beate & Erstad, Ola (2010). The Multiple Voices of Space2cre8: Negotiating Cultural Identity in the Classroom.
 • Silseth, Kenneth (2009). Digital Storytelling i klasserommet, I: Anne Mangen (red.),  Lesing på skjerm.  Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.  ISBN 9788276490633.  Kapitelnummer 6.  s 42 - 45
 • Silseth, Kenneth (2009). The multivoicedness of game play: Computer games as facilitators for learning in educational contexts.
 • Silseth, Kenneth (2008). Dialogue and Conflict: The Case of Using Computer Games for Learning in Schools.
 • Erstad, Ola & Silseth, Kenneth (2007). Et digitalt kompetanseløft for alle? En midtveisrapport for Program for digital kompetanse 2004-2008.
 • Erstad, Ola; Silseth, Kenneth & Dalaaker, Dina (2007). Evaluation of the Youth community action programme 2000-2006 - Norway.
 • Silseth, Kenneth (2006). Unge, Medier & Intersubjektivitet: filosofiske refleksjoner.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 24. apr. 2013 12:39 - Sist endret 3. mars 2020 09:23