Kenneth Silseth

Bilde av Kenneth Silseth
English version of this page
Telefon +47 22857637
Rom 4362
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Sosiokulturelle og dialogiske perspektiver på læring og identitet
 • Learning Sciences
 • Læring mellom kontekster
 • Teknologi og læring
 • Klasseromsinteraksjon
 • Interaksjonsanalyse
 • Spillbasert læring

Pågående aktiviteter

 • 2020 – 2023: Digital teknologi og livsmesting i fremtidens skole (DigiLiv) (NFR)
 • 2019 – 2020: DigiChild – Nordic Research Network on Digitalising Childhoods
 • 2019 – 2025: Evaluering av fagfornyelsen: Intensjoner, prosesser og praksiser (EVA2020) (Utdanningsdirektoratet)
 • Living the Nordic Model (UiO:Norden)

Fullførte prosjekter

 • 2016 – 2019: Tracing Learning Outcomes Across Policy and Practice (LOaPP) (NFR)
 • 2012 – 2016: Knowledge in Motion Across Context of Learning (KnowMo) (NFR)
 • 2013 – 2015: Ark&App (Utdanningsdirektoratet)
 • 2010 – 2014: Mixed Reality Interactions across Contexts of Learning (MIRACLE) (NFR)
 • 2009 – 2010: Space2cre8 (Råd for Anvendt Medieforskning)
 • Digital storytelling i skolen (del av prosjektet Mediatized Stories)
 • 2007 – 2012: Constructing learning dialogically; learners, contexts and resources. Exploring how students and teachers participate in game-based learning and digital storytelling in educational settings (PhD-prosjekt)

Undervisning

 • PED1001: Læring og undervisning
 • PED1010: Metode 1
 • PED2201: Skole, danning og didaktikk
 • PED2202: Barn og ungdom - oppvekst og opplæring
 • PED3090: Bachelorfordypning i pedagogikk
 • PED4302: Perspektiver på barn og unge i utdanning
 • UV9102: General course in Qualitative Research Methodology

 • Veileder masterstudenter og PhD studenter

Bakgrunn

 • 2019 – d. d.   Professor, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo.
 • 2018 – 2019: Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo.
 • 2016 – 2017: Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge.
 • 2013 – 2015: Postdoktor, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo.
 • 2012 – 2013: Forsker, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo.
 • 2007 – 2012: Stipendiat, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo.

 

 

 

Emneord: Moderne oppvekst, Læring og IKT, Identitetprosesser og læring, sosiokulturell teori, Dialog i klasserommet

Publikasjoner

 • Rusk, Fredrik; Ståhl, Matilda & Silseth, Kenneth (2020). Exploring Peer Mentoring and Learning Among Experts and Novices in Online in-Game Interactions. Proceedings of the ... European conference on games-based learning.  ISSN 2049-0992.  s 461- 468 . doi: 10.34190/GBL.20.021 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Erstad, Ola & Silseth, Kenneth (2019). Futuremaking and digital engagement: From everyday interests to educational trajectories. Mind, Culture, and Activity.  ISSN 1074-9039.  26(4), s 309- 322 . doi: 10.1080/10749039.2019.1646290 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gilje, Øystein & Silseth, Kenneth (2019). Unpacking FIFA play as text and action in literacy practices in and out of school. Learning, Media & Technology.  ISSN 1743-9884.  44(2), s 180- 192 . doi: 10.1080/17439884.2018.1563105 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hontvedt, Magnus; Silseth, Kenneth & Wittek, Anne Line (2019). Professional Collaboration in Teacher Support Teams—A Study of Teacher and Nurse Educators’ Creative Problem-Solving in a Shared Space for Professional Development. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831. . doi: 10.1080/00313831.2019.1665098 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Krange, Ingeborg; Silseth, Kenneth & Pierroux, Palmyre (2019). Peers, teachers and guides: A study of three conditions for scaffolding conceptual learning in science centers. Cultural Studies of Science Education.  ISSN 1871-1502. . doi: 10.1007/s11422-018-9905-x Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lofthus, Liv Gardsjord & Silseth, Kenneth (2019). Students choosing digital sources: Studying students' information literacy in group work with tablets. E-Learning and Digital Media.  ISSN 2042-7530.  16(4), s 284- 300 . doi: 10.1177/2042753019835882 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Steier, Rolf; Kersting, Magdalena & Silseth, Kenneth (2019). Imagining with improvised representations in CSCL environments. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning.  ISSN 1556-1607.  14(1), s 109- 136 . doi: 10.1007/s11412-019-09295-1 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Arnseth, Hans Christian; Hanghøj, Thorkild & Silseth, Kenneth (2018). Games as Tools for Dialogic Teaching and Learning., In Hans Christian Arnseth; Thorkild Hanghøj; Thomas Duus Henriksen; Morten Misfeldt; Robert Ramberg & Staffan Selander (ed.),  Games and Education: Designs in and for Learning.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-38882-6.  Kapittel 10.  s 123 - 139
 • Furberg, Anniken Larsen & Silseth, Kenneth (2018). Students’ everyday experiences as resources in whole-class conversations. Proceedings (International Conference of the Learning Sciences).  ISSN 1814-9316.  2(2018-), s 989- 992
 • Silseth, Kenneth & Erstad, Ola (2018). Connecting to the outside: Cultural resources teachers use when contextualizing instruction. Learning, Culture and Social Interaction.  ISSN 2210-6561.  17, s 56- 68 . doi: 10.1016/j.lcsi.2017.12.002 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Wiig, Astrid Camilla; Silseth, Kenneth & Erstad, Ola (2018). Creating intercontextuality in students learning trajectories: Opportunities and difficulties. Language and Education.  ISSN 0950-0782.  32(1), s 43- 59 . doi: 10.1080/09500782.2017.1367799 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Aagaard, Toril & Silseth, Kenneth (2017). Teachers’ assessment of digital stories: challenges and dilemmas. Nordic Studies in Education.  ISSN 1891-5914.  37(3-4), s 231- 242 . doi: 10.18261/issn.1891-5949-2017-03-04-08
 • Gilje, Øystein & Silseth, Kenneth (2017). Mobiltelefonens lange vei fra fritid til skole, I: Ola Erstad & Ingrid Smette (red.),  Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53333-5.  Kapittel 4.  s 55 - 73
 • Silseth, Kenneth (2017). Students’ everyday knowledge and experiences as resources in educational dialogues. Instructional Science.  ISSN 0020-4277.  46(2), s 291- 313 . doi: 10.1007/s11251-017-9429-x Vis sammendrag
 • Silseth, Kenneth & Gilje, Øystein (2017). Multimodal composition and assessment: a sociocultural perspective. Assessment in education: Principles, Policy & Practice.  ISSN 0969-594X.  26(1), s 26- 42 . doi: 10.1080/0969594X.2017.1297292 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Silseth, Kenneth & Smette, Ingrid (2017). Utviklingssamtalen. Elevens ansvar mellom skole og hjem, I: Ola Erstad & Ingrid Smette (red.),  Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53333-5.  Kapittel 6.  s 94 - 112
 • Silseth, Kenneth; Wiig, Camilla & Erstad, Ola (2017). Elevers hverdagserfaringer og kunnskaper som ressurser for læring, I: Ola Erstad & Ingrid Smette (red.),  Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53333-5.  Kapittel 3.  s 37 - 54
 • Smette, Ingrid; Stefansen, Kari & Silseth, Kenneth (2017). Å koble seg på elevers livsverden - betraktninger fra lærere, I: Ola Erstad & Ingrid Smette (red.),  Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53333-5.  Kapittel 2.  s 23 - 36
 • Silseth, Kenneth & Arnseth, Hans Christian (2016). Frames for learning science: analyzing learner positioning in a technology-enhanced science project. Learning, Media & Technology.  ISSN 1743-9884.  41(2), s 396- 415 . doi: 10.1080/17439884.2015.1100636
 • Erstad, Ola; Silseth, Kenneth & Gilje, Øystein (2014). Mediekompetanse i spenningsfeltet mellom skole, hjem og fritid, I: Ulla Carlsson (red.),  Medie- och informationskunnighet i Norden: En nyckel till demokrati och yttrandefrihet.  Nordicom.  ISBN 978-91-86523-88-6.  Kapittel.  s 123 - 129
 • Silseth, Kenneth (2014). Dialogisme som tilnærming til læring, I: Line Wittek & Janicke Heldal Stray (red.),  Pedagogikk - en grunnbok.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41424-5.  Kapittelnummer 8.  s 149 - 161
 • Swensen, Kaja Vembe; Silseth, Kenneth & Krange, Ingeborg (2014). Tweeting as a tool for learning science: The credibility of student-produced knowledge content in educational contexts, In Inmaculada Arnedillo Sánchez & Pedro Isaías (ed.),  Proceedings of the 10th international conferences on Mobile Learning 2014.  IADIS Press.  ISBN 978-989-8704-02-3.  Paper.  s 247 - 251
 • Vasbø, Kristin Beate; Silseth, Kenneth & Erstad, Ola (2014). Being a Learner Using Social Media in School: The Case of Space2cre8. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  58(1), s 110- 126 . doi: 10.1080/00313831.2013.773555
 • Arnseth, Hans Christian & Silseth, Kenneth (2013). Tracing learning and identity across sites: Tensions, connections and transformations in and between everyday and institutional practices, In Ola Erstad & Julian Sefton-Green (ed.),  Identity, Community, and Learning Lives in the Digital Age.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-00591-4.  Kapittel 2.  s 23 - 38
 • Hontvedt, Magnus; Sandberg, Magnus & Silseth, Kenneth (2013). På spill for læring: Om dataspill som læringsressurs i skolen, I: Susanne V Knudsen (red.),  Pedagogiske tekster og ressurser i praksis.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-42696-5.  Kapittel 8.  s 199 - 221
 • Silseth, Kenneth (2013). Surviving the impossible: Studying students' constructions of digital stories on World War II. Learning, Culture and Social Interaction.  ISSN 2210-6561.  2(3), s 155- 170 . doi: 10.1016/j.lcsi.2013.04.004
 • Silseth, Kenneth (2012). The multivoicedness of game play: Exploring the unfolding of a student's learning trajectory in a gaming context at school. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning.  ISSN 1556-1607.  7(1), s 63- 84 . doi: 10.1007/s11412-011-9132-x
 • Silseth, Kenneth & Erstad, Ola (2012). Mirroring the surfaces of the self: Exploring literacy practices of digital storytelling, In Svein Østerud; Barbara Gentikow & Egil G. Skogseth (ed.),  Literacy practices in late modernity: Mastering technological and cultural convergences.  Hampton Press.  ISBN 978-1612890678.  Kapittel 12.  s 225 - 244
 • Silseth, Kenneth; Vasbø, Kristin Beate & Erstad, Ola (2012). Sosiale medier i undervisningen: Space2cre8 i et multietnisk klasserom, I: Trond Eiliv Hauge & Andreas Lund (red.),  Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-0236438-0.  Kapittel 7.  s 156 - 178
 • Silseth, Kenneth & Arnseth, Hans Christian (2011). Learning and identity construction across sites: A dialogical approach to analysing the construction of learning selves. Culture & Psychology.  ISSN 1354-067X.  17(1), s 65- 80 . doi: 10.1177/1354067X10388842
 • Erstad, Ola & Silseth, Kenneth (2008). Agency in digital storytelling: Challenging the educational context, In Knut Lundby (ed.),  Digital Storytelling, Mediatized Stories: Self-representations in New Media.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-1-4331-0273-8.  Kapitelnummer 12.  s 213 - 232

Se alle arbeider i Cristin

 • Rusk, Fredrik; Ståhl, Matilda & Silseth, Kenneth (2020). Exploring peer mentoring and learning among experts and novices in online in-game interactions.
 • Silseth, Kenneth & Arnseth, Hans Christian (2019). Chronotope and narrative in classroom dialogue: Aspects of meaning making in science education.
 • Silseth, Kenneth & Arnseth, Hans Christian (2019). Creating new learning opportunities and identities through multiple time-space configurations in whole class conversations.
 • Silseth, Kenneth & Hontvedt, Magnus (2019). Studying assessment practices from an interactional perspective.
 • Arnseth, Hans Christian; Silseth, Kenneth & Hanghøj, Thorkild (2018). Chronotope, identity and science learning.
 • Hegna, Kristinn & Silseth, Kenneth (2018). Det grenseløse klasserommet: Ungdom i og utenfor - og på tvers.
 • Hontvedt, Magnus; Prøitz, Tine Sophie & Silseth, Kenneth (2018). Tracing Learning Activities Across Policy and Practice.
 • Hontvedt, Magnus; Silseth, Kenneth & Prøitz, Tine Sophie (2018). How are learning outcomes enacted and negotiated in process-oriented assessment?.
 • Hontvedt, Magnus; Silseth, Kenneth & Prøitz, Tine Sophie (2018). How are learning outcomes enacted and negotiated in process-oriented assessment?.
 • Hontvedt, Magnus; Prøitz, Tine Sophie & Silseth, Kenneth (2017). Tracing learning outcomes across policy and practice.
 • Krange, Ingeborg; Silseth, Kenneth & Pierroux, Palmyre (2016). Facilitating Students’ Conceptual Learning on Science Center Fieldtrips.
 • Wiig, Camilla; Erstad, Ola & Silseth, Kenneth (2016). Creating Intercontextuality in Students Learning Trajectories: Opportunities and Difficulties.
 • Wittek, Anne Line; Silseth, Kenneth & Hontvedt, Magnus (2016). Professional Collaboration in teacher Support Teams - a study of creative problem-solving processes among teacher and nurse educators.
 • Wittek, Anne Line; Thompson, Ian; Daniels, Harry; Makitalo, Åsa; Hontvedt, Magnus; Silseth, Kenneth; Ortega, Lorena; Parilla, Angeles; Sussinos, Teresa & Gallego, Carmen (2016). Collaboration matters - symposium.
 • Erstad, Ola; Amdam, Synnøve Hedemann; Arnseth, Hans Christian & Silseth, Kenneth (2014). Om fremtidens kompetansebehov: En systematisk gjennomgang av internasjonale og nasjonale initiativ.
 • Gilje, Øystein; Silseth, Kenneth & Ingulfsen, Line (2014). Tømmerfløtingens tradisjoner som digital historie - En casestudie i prosjektet ARK&APP, samfunnsfag, 8. klasse.
 • Pierroux, Palmyre; Krange, Ingeborg; Silseth, Kenneth; Jornet, Alfredo & Arnseth, Hans Christian (2014). Field Trips to Science Museums: A Study of Students’ Sense-Making when Interacting with Exhibits.
 • Silseth, Kenneth (2013). Constructing learning dialogically; learners, contexts and Resources: Exploring how students and teachers participate in game-based learning and digital storytelling in educational settings. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 172.
 • Silseth, Kenneth (2013). Knowledge in Motion across Contexts of Learning (KnowMo): Investigating Knowledge Practices In and Out of School.
 • Silseth, Kenneth (2013). Spillbasert læring i skolen: Muligheter og utfordringer for læreren.
 • Erstad, Ola; Silseth, Kenneth & Vasbø, Kristin Beate (2011). Negotiating cultural identity in school: When a social networking site enters a multiethnic classroom.
 • Erstad, Ola; Silseth, Kenneth & Vasbø, Kristin Beate (2011). Sosiale medier, flerkulturell ungdom og læring - Brukerstyrt medieproduksjon og navigering med 'Space2cre8'.
 • Silseth, Kenneth (2011). Expressing “oneself” in school: A dialogical approach to studying digital storytelling in educational settings.
 • Silseth, Kenneth (2010). Mixed Voices in the Classroom: Exploring Digital Storytelling for Learning in School.
 • Silseth, Kenneth & Vasbø, Kristin Beate (2010). Bruk av nettsamfunnet Space2cre8 i norsk skole.
 • Silseth, Kenneth; Vasbø, Kristin Beate & Erstad, Ola (2010, 16. november). Space2cre8: Sosiale medier i klasserommet. [Internett].  www.uio.no.
 • Silseth, Kenneth; Vasbø, Kristin Beate & Erstad, Ola (2010). The Multiple Voices of Space2cre8: Negotiating Cultural Identity in the Classroom.
 • Silseth, Kenneth (2009). Digital Storytelling i klasserommet, I: Anne Mangen (red.),  Lesing på skjerm.  Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.  ISBN 9788276490633.  Kapitelnummer 6.  s 42 - 45
 • Silseth, Kenneth (2009). The multivoicedness of game play: Computer games as facilitators for learning in educational contexts.
 • Silseth, Kenneth (2008). Dialogue and Conflict: The Case of Using Computer Games for Learning in Schools.
 • Erstad, Ola & Silseth, Kenneth (2007). Et digitalt kompetanseløft for alle? En midtveisrapport for Program for digital kompetanse 2004-2008.
 • Erstad, Ola; Silseth, Kenneth & Dalaaker, Dina (2007). Evaluation of the Youth community action programme 2000-2006 - Norway.
 • Silseth, Kenneth (2006). Unge, Medier & Intersubjektivitet: filosofiske refleksjoner.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 24. apr. 2013 12:39 - Sist endret 29. okt. 2020 10:47