Kenneth Silseth

Bilde av Kenneth Silseth
English version of this page
Telefon +47 22857637
Rom 4362
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 Forskningsparken 0349 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Sosiokulturelle og dialogiske perspektiver på læring og identitet
 • Learning Sciences
 • Læring mellom kontekster
 • Teknologi og læring
 • Klasseromsinteraksjon
 • Interaksjonsanalyse
 • Spillbasert læring

Pågående aktiviteter

 • 2020 – 2023: Digital teknologi og livsmesting i fremtidens skole (DigiLiv) (NFR)
 • 2019 – 2020: DigiChild – Nordic Research Network on Digitalising Childhoods
 • 2019 – 2025: Evaluering av fagfornyelsen: Intensjoner, prosesser og praksiser (EVA2020) (Utdanningsdirektoratet)
 • Living the Nordic Model (UiO:Norden)

Fullførte prosjekter

 • 2016 – 2019: Tracing Learning Outcomes Across Policy and Practice (LOaPP) (NFR)
 • 2012 – 2016: Knowledge in Motion Across Context of Learning (KnowMo) (NFR)
 • 2013 – 2015: Ark&App (Utdanningsdirektoratet)
 • 2010 – 2014: Mixed Reality Interactions across Contexts of Learning (MIRACLE) (NFR)
 • 2009 – 2010: Space2cre8 (Råd for Anvendt Medieforskning)
 • Digital storytelling i skolen (del av prosjektet Mediatized Stories)
 • 2007 – 2012: Constructing learning dialogically; learners, contexts and resources. Exploring how students and teachers participate in game-based learning and digital storytelling in educational settings (PhD-prosjekt)

Undervisning

 • PED1001: Læring og undervisning
 • PED1010: Metode 1
 • PED2201: Skole, danning og didaktikk
 • PED2202: Barn og ungdom - oppvekst og opplæring
 • PED3090: Bachelorfordypning i pedagogikk
 • PED4302: Perspektiver på barn og unge i utdanning
 • PED4540: Teknologistøttet læring - prinsipper og verktøy

 • UV9102: General course in Qualitative Research Methodology

 • Veileder masterstudenter og PhD studenter

Bakgrunn

 • 2019 – d. d.   Professor, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo
 • 2018 – 2019: Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo
 • 2016 – 2017: Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge
 • 2013 – 2015: Postdoktor, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo
 • 2012 – 2013: Forsker, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo
 • 2007 – 2012: Stipendiat, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo
Emneord: IKT og læring, Klasseromsforskning, Digitale læringsomgivelser, Pedagogikk, Dialog i klasserommet, Ungdom, sosiokulturell teori, interaksjonsanalyse, Identitetprosesser og læring, Formell og uformell læring, Moderne oppvekst
Publisert 24. apr. 2013 12:39 - Sist endret 11. okt. 2021 14:04