Kristin Beate Vasbø

English version of this page
Telefon +47 22855371
Rom 315
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Kristin Vasbø er særlig interessert i ungdoms identitetsutvikling og læring på tvers av sosiale kontekster og generasjoner. Med utgangspunkt i et stort datamateriale med livshistorie-intervjuer med tre generasjoner menn og kvinner i Oslo og Beijing utforsker Vasbø i samarbeid med professor Fengshu Liu kontinuitet og endring i ungdomslivet innad i de respektive landene, men også i et komparativt perspektiv.  I prosjektet Evaluering av Fagfornyelsen: Intensjoner, prosesser og praksiser er hun særlig opptatt av hvordan det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring operasjonaliseres og kommer til uttrykk i skolens praksis. Et annet spor i Vasbøs forskningsinteresse er læring i digitale omgivelser. Sammen med kollega Greta Björk Gudmundsdottir driver Vasbø følgeforskning for å undersøke hvordan den digitale satsingen i lærerutdanningen innvirker på utviklingen av lærerstudenters opplevelse av egen profesjonsfaglige digitale kompetanse.  

 • Barne-og ungdomsliv i endring
 • Generasjonsforskning
 • Pedagogisk design i digitale læringsomgivelser

Nettverk

Pedagogisk Akademi 

RN30 - Youth & Generation 

ISA RC 34 Sociology of Youth 

 

Forskningsopphold: Gjesteforsker ved The School of Education, University of California, Berkeley mars- juni 2016.

Undervisning

 • Faglig emneansvarlig for Praktisk-pedagogisk utdanning på deltid (PPU deltid)
   
 • Foreleser ved Praktisk-pedagogisk utdanning på heltid (PPU heltid)  
   
 • Foreleser ved Lektorprogrammet (LeP)

Utmerkelser

2020-23: Merittert underviser ved Universitetet i Oslo 

Bakgrunn

Utdanning

 • PhD (2011), Universitetet i Oslo. Tittel på avhandling: "Det interkulturelle ungdomsmøtet som læringsarena. En etnografisk studie av læring mellom formelle og uformelle kontekster".
 • Cand Paed (2003), Universitetet i Oslo. Tittel på hovedoppgave: "Interkulturell handlingskompetanse".

 

Arbeidserfaring

 • Førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo (2014 - )
 • Postdoktor, Institutt for pedagogikk , Universitetet i Oslo (2011 - 2014)
 • Forsker, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo (2010 - 2011)
 • Universitetslektor, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo (2010 - 2011)
 • PhD stipendiat, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo (2004 - 2009)
 • Førstekonsulent og konferansekoordinator for konferansen "Childhoods 2005 Oslo" (2003-2004)
 • Miljøarbeider blant rusavhengige,Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (1996-2003)
Publisert 14. aug. 2014 09:15 - Sist endret 23. juni 2021 13:39