Kristin Beate Vasbø

English version of this page
Telefon +47 22855371
Rom 315
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Kristin Vasbø er særlig interessert i ungdoms identitetsutvikling og læring på tvers av sosiale kontekster og generasjoner. Med utgangspunkt i et stort datamateriale med livshistorie-intervjuer med tre generasjoner menn og kvinner i Oslo og Beijing utforsker Vasbø i samarbeid med professor Fengshu Liu kontinuitet og endring i ungdomslivet innad i de respektive landene, men også i et komparativt perspektiv.  I prosjektet Evaluering av Fagfornyelsen: Intensjoner, prosesser og praksiser er hun særlig opptatt av hvordan det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring operasjonaliseres og kommer til uttrykk i skolens praksis. Et annet spor i Vasbøs forskningsinteresse er læring i digitale omgivelser. Sammen med kollega Greta Björk Gudmundsdottir driver Vasbø følgeforskning for å undersøke hvordan den digitale satsingen i lærerutdanningen innvirker på utviklingen av lærerstudenters opplevelse av egen profesjonsfaglige digitale kompetanse.  

 • Barne-og ungdomsliv i endring
 • Generasjonsforskning
 • Pedagogisk design i digitale læringsomgivelser

Nettverk

Pedagogisk Akademi 

RN30 - Youth & Generation 

ISA RC 34 Sociology of Youth 

 

Forskningsopphold: Gjesteforsker ved The School of Education, University of California, Berkeley mars- juni 2016.

Undervisning

 • Faglig emneansvarlig for Praktisk-pedagogisk utdanning på deltid (PPU deltid)
   
 • Foreleser ved Praktisk-pedagogisk utdanning på heltid (PPU heltid)  
   
 • Foreleser ved Lektorprogrammet (LeP)

Utmerkelser

2020-23: Merittert underviser ved Universitetet i Oslo 

Bakgrunn

Utdanning

 • PhD (2011), Universitetet i Oslo. Tittel på avhandling: "Det interkulturelle ungdomsmøtet som læringsarena. En etnografisk studie av læring mellom formelle og uformelle kontekster".
 • Cand Paed (2003), Universitetet i Oslo. Tittel på hovedoppgave: "Interkulturell handlingskompetanse".

 

Arbeidserfaring

 • Førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo (2014 - )
 • Postdoktor, Institutt for pedagogikk , Universitetet i Oslo (2011 - 2014)
 • Forsker, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo (2010 - 2011)
 • Universitetslektor, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo (2010 - 2011)
 • PhD stipendiat, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo (2004 - 2009)
 • Førstekonsulent og konferansekoordinator for konferansen "Childhoods 2005 Oslo" (2003-2004)
 • Miljøarbeider blant rusavhengige,Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (1996-2003)

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 • Gudmundsdottir, G.B. & Vasbø, K.B. (2017). Toward Improved Professional Digital Competence: The Use of Blended Learning in Teacher Education in Norway. In P. Resta & S. Smith (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2017 (pp. 499-509). Chesapeake VA, USA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
 • Vasbø, Kristin Beate (2016). Kunnskapsssamfunnets pedagogiske ungdomsprosjekt, I: Ole Andreas Kvamme; Tone Kvernbekk & Torill Strand (red.),  Pedagogiske fenomener. En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  Del 3, kapittel 9.  s 293 - 306
 • Vasbø, Kristin Beate (2014). Interkulturelt Ungdomsarbeid i Spennet Mellom Gamle og Nye Forestillinger om Kultur, Likhet og Forskjell. Tidsskrift for ungdomsforskning 14(1), 3- 31.  ISSN SSN (Open Access-versjon): 1894-1036.
 • Vasbø, Kristin Beate & Gudmundsdottir, Greta Bjørk (2014). Methodological Challenges When Exploring New Learnings Sites In Education, In Greta Bjørk Gudmundsdottir & Kristin Beate Vasbø (ed.),  Methodological Challenges When Exploring Digital Learning Spaces In Education.  ISBN 978-94-6209-736-0.  1, 1 - 9. Rotterdam: Sense Publishers.
 • Vasbø, Kristin Beate (2013). Intercultural Learning Across Contexts. International Electronic Journal of Elementary Education.  ISSN 1307-9298.  6(1), 83- 94
 • Vasbø, Kristin Beate; Silseth, Kenneth & Erstad, Ola (2013). Being a Learner Using Social Media in School: The Case of Space2cre8. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  58(1), s 110- 126 . doi: 10.1080/00313831.2013.773555
 • Silseth, Kenneth; Vasbø, Kristin Beate & Erstad, Ola (2012). Sosiale medier i undervisningen: Space2cre8 i et multietnisk klasserom, I: Trond Eiliv Hauge & Andreas Lund (red.),  Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen, 156-178.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-0236438-0.
 • Erstad, Ola; Gilje, Øystein; Sefton-Green, Julian & Vasbø, Kristin Beate (2009). Exploring ‘learning lives’: community, identity, literacy and meaning. Literacy.  ISSN 1741-4350.  43(2),100- 106 . doi: 10.1111/j.1741-4369.2009.00518.x

 

Avhandling og bøker

 • Gudmundsdottir, Greta Bjørk & Vasbø, Kristin Beate (eds.) (2014). Methodological Challenges When Exploring Digital Learning Spaces In Education. Rotterdam: Sense Publishers.  ISBN 978-94-6209-736-0.
 • Vasbø, Kristin Beate (2011). Det interkulturelle ungdomsmøtet som læringsarena. En etnografisk studie av læring mellom formelle og uformelle kontekster. PhD avhandling. Oslo: Unipub Forlag
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Vasbø, Kristin Beate (2017). Toward Improved Professional Digital Competence: The Use of Blended Learning in Teacher Education in Norway. I Resta, Paul & Smith, Shaunna (Red.), SITE 2017. Society for Information Technology and Teacher Education. Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). ISSN 978-1-939797-27-8. s. 499–509. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vasbø, Kristin Beate & Gudmundsdottir, Greta Björk (2014). Methodological challenges when exploring new learning sites in educational research. I Gudmundsdottir, Greta Björk & Vasbø, Kristin Beate (Red.), Methodological challenges when exploring digital learning spaces in education. Brill|Sense. ISSN 9789462097353. s. 1–13. doi: 10.1007/978-94-6209-737-7_1.
 • Vasbø, Kristin Beate (2014). Interkulturelt Ungdomsarbeid i Spennet Mellom Gamle og Nye Forestillinger om Kultur, Likhet og Forskjell. Tidsskrift for ungdomsforskning. ISSN 1502-7759. 14(1), s. 1–31.
 • Vasbø, Kristin Beate & Gudmundsdottir, Greta Björk (2014). Methodological Challenges When Exploring New Learnings Sites In Education. I Gudmundsdottir, Greta Björk & Vasbø, Kristin Beate (Red.), Methodological Challenges When Exploring Digital Learning Spaces In Education. Brill|Sense. ISSN 978-94-6209-736-0. s. 1–9.
 • Vasbø, Kristin Beate; Silseth, Kenneth & Erstad, Ola (2014). Being a Learner Using Social Media in School: The Case of Space2cre8. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. 58(1), s. 110–126. doi: 10.1080/00313831.2013.773555.
 • Vasbø, Kristin Beate (2013). Intercultural Learning Across Contexts. International Electronic Journal of Elementary Education. ISSN 1307-9298. 6(1), s. 83–94.
 • Silseth, Kenneth; Vasbø, Kristin Beate & Erstad, Ola (2012). Sosiale medier i undervisningen: Space2cre8 i et multietnisk klasserom. I Hauge, Trond Eiliv & Lund, Andreas (Red.), Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-0236438-0. s. 156–178.
 • Erstad, Ola; Gilje, Øystein; Sefton-Green, Julian & Vasbø, Kristin Beate (2009). Exploring ‘learning lives’: community, identity, literacy and meaning. Literacy. ISSN 1741-4350. 43(2), s. 100–106. doi: 10.1111/j.1741-4369.2009.00518.x.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Vasbø, Kristin Beate (2014). Methodological challenges when exploring digital learning spaces in education. Brill|Sense. ISBN 9789462097353. 164 s.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Vasbø, Kristin Beate (2014). Methodological Challenges When Exploring Digital Learning Spaces In Education. Brill|Sense. ISBN 978-94-6209-736-0. 156 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Maasø, Arnt; Brevik, Lisbeth M.; Vasbø, Kristin Beate; Breivik, Jarle; Lerheim, Birgitte & Malthe-Sørenssen, Anders [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Dette må bli læringsmiljøets år. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Vasbø, Kristin Beate & Hegna, Kristinn (2019). Feeling close, disclosing feelings – Practices of intimacy in youth-parent relations across three generations .
 • Vasbø, Kristin Beate; Sæther, Elin & Gudmundsdottir, Greta Björk (2018). Conference paper: Exploring student teachers’ understanding of diversity in Norwegian classrooms.
 • Vasbø, Kristin Beate & Gudmundsdottir, Greta Björk (2018). Conference paper: The Benefits of Flipped Learning in a Teacher Education Program in Norway.
 • Vasbø, Kristin Beate & Hegna, Kristinn (2018). The changing role of intimacy and belonging in the making of youth-parent relationships across three generations in Norway.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Vasbø, Kristin Beate (2018). Seminar: Erfaringer med Canvas. Hvordan har vi jobbet i lærerutdanningen ved UiO?
 • Gudmundsdottir, Greta Björk; Sæther, Elin & Vasbø, Kristin Beate (2018). Conference paper: Expanding student teachers’ understanding of diversity in Norwegian classrooms.
 • Vasbø, Kristin Beate & Gudmundsdottir, Greta Björk (2017). Seminar: Erfaringer med Canvas i lærerutdanningen ved UiO.
 • Vasbø, Kristin Beate & Gudmundsdottir, Greta Björk (2017). The use of flipped learning in teacher education program in Norway.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Vasbø, Kristin Beate (2017). Conference paper: Toward Improved Professional Digital Competence: The Use of Blended Learning in Teacher Education in Norway.
 • Vasbø, Kristin Beate (2016). Den emosjonelle vendingen: et generasjonsperspektiv på ungdoms relasjoner til foreldre.
 • Vasbø, Kristin Beate (2016). The role of agency in young people`s educational choices/ orientations across generations.
 • Vasbø, Kristin Beate (2016). Kunnskapsssamfunnets pedagogiske ungdomsprosjekt. I Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (Red.), Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202494667. s. 293–306.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk & Vasbø, Kristin Beate (2016). Conference paper: Towards improved Professional Digital Competence in Teacher Education in Norway.
 • Vasbø, Kristin Beate (2014). Interkulturelt ungdomsarbeid: Gamle og nye forestillinger om kultur, likhet og forskjell,
 • Vasbø, Kristin Beate (2013). Wake up and smell the Culture!
 • Vasbø, Kristin Beate (2012). What kinds of processes of learning and identification are activated through participation in international youth exchange programs?
 • Vasbø, Kristin Beate (2011). Med ungdom på reise - bruk av visuelle metoder i fortolkningen av unges lære- og identitetsprosesser.
 • Vasbø, Kristin Beate (2011). Det interrkulturelle ungdomsmøtet som læringsarena.
 • Erstad, Ola; Silseth, Kenneth & Vasbø, Kristin Beate (2011). Negotiating cultural identity in school: When a social networking site enters a multiethnic classroom.
 • Silseth, Kenneth; Vasbø, Kristin Beate & Erstad, Ola (2010). Space2cre8: Sosiale medier i klasserommet. [Internett]. www.uio.no.
 • Silseth, Kenneth; Vasbø, Kristin Beate & Erstad, Ola (2010). The Multiple Voices of Space2cre8: Negotiating Cultural Identity in the Classroom.
 • Silseth, Kenneth & Vasbø, Kristin Beate (2010). Bruk av nettsamfunnet Space2cre8 i norsk skole.
 • Vasbø, Kristin Beate (2008). Med ungdom på reise - bruk av video som del av Metodetriangulering.
 • Vasbø, Kristin Beate (2007). International youth exchange an arena for intercultural learning?
 • Vasbø, Kristin Beate (2007). International youth exchange as a learning site.
 • Vasbø, Kristin Beate (2007). Methodological reflections on how researcher and informants interact with a hand-held video camera in a project based om participant observation research.
 • Vasbø, Kristin Beate (2007). Hva er samfunnsvitenskapelig forskningsmetode?
 • Vasbø, Kristin Beate (2007). Ungdomsutveksling – en reise i møte med likheter og forskjeller.
 • Vasbø, Kristin Beate (2006). Hvordan utfordres den formelle utdanningen av kunnskapssamfunnets utvidede forståelse av hva begrepene kunnskap og læring innebærer?
 • Vasbø, Kristin Beate (2005). Intercultural learning in non-formal education.
 • Erstad, Ola; Silseth, Kenneth & Vasbø, Kristin Beate (2011). Sosiale medier, flerkulturell ungdom og læring - Brukerstyrt medieproduksjon og navigering med 'Space2cre8'. Medietilsynet.
 • Vasbø, Kristin Beate (2011). Det interkulturelle ungdomsmøtet som læringsarena. En etnografisk studie av læring mellom formelle og uformelle kontekster. Unipub forlag. ISSN 1501-8962.
 • Vasbø, Kristin Beate (2003). Interkulturell handlingskompetanse. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. aug. 2014 09:15 - Sist endret 23. juni 2021 13:39