Elin Sæther

Bilde av Elin Sæther
English version of this page
Telefon +47 22858334
Rom 309
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Jeg er førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk, og sentrale stikkord for forskningsinteressene mine er utdanning for bærekraft og mangfold. Jeg leder et prosjekt om utdanning for bærekraftig utvikling der jeg samarbeider med lærere og masterstudenter og forsker på videregående elevers diskurser om bærekraft og medborgerskap. Jeg er også involvert i to prosjekter som har mangfold som tema, et prosjekt handler om betydningen av multikulturelle arrangement og det andre prosjektet dreier seg om lærerstudenters mangfoldsforståelse. Både mangfold og bærekraft er tverrfaglige tema som gir mulighet til å videreutvikle samfunnsfagdidaktiske perspektiver på aktuelle samfunnsutfordringer. 

Undervisning

SDID4001 – Samfunnsfagdidaktikk: Formål og ferdigheter

SDID4002 – Samfunnsfagdidaktikk: Å utdanne til deltakelse

 

 

Emneord: Samfunnfagdidaktikk, utdanning for bærekraft, mangfold, diskursanalyse

Publikasjoner

 • Ødegaard, Marianne; Knain, Erik; Kvamme, Ole Andreas & Sæther, Elin (2021). Making sense of frustration and complexity when introducing sustainability in teacher education. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN 2535-8219. 15(3), s. 1–23. doi: 10.5617/ADNO.8184. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Skrefsrud, Thor Andre & Sæther, Elin (2021). Young people’s experiences and meaning-making at a multicultural festival in Norway. Journal of Peace Education. ISSN 1740-0201. s. 1–19. doi: 10.1080/17400201.2021.1911792. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Skrefsrud, Thor Andre & Sæther, Elin (2020). «Det er så koselig her at jeg tar av meg skoene»: Om betydningen av sted i en flerkulturell barne- og ungdomsfestival. I Sæther, Knut-Willy & Aschim, Anders (Red.), Rom og sted: Religionfaglige og interdisiplinære bidrag. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-69675-7. s. 93–110. doi: 10.23865/noasp.110. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sæther, Elin (2019). Bærekraftig handlekraft i samfunnsfag - hva innebærer det? I Kvamme, Ole Andreas & Sæther, Elin (Red.), Bærekraftdidaktikk. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2427-2. s. 97–114.
 • Sæther, Elin & Kvamme, Ole Andreas (2019). Fagovergripende perspektiver i en bærekraftdidaktikk. I Kvamme, Ole Andreas & Sæther, Elin (Red.), Bærekraftdidaktikk. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2427-2. s. 190–214.
 • Kvamme, Ole Andreas & Sæther, Elin (2019). Bærekraftdidaktikk - spenninger og sammenhenger. I Kvamme, Ole Andreas & Sæther, Elin (Red.), Bærekraftdidaktikk. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2427-2. s. 14–40.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gleiss, Marielle Stigum & Sæther, Elin (2021). Forskningsmetode for lærerstudenter : å utvikle ny kunnskap i forskning og praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202572525. 224 s.
 • Kvamme, Ole Andreas & Sæther, Elin (2019). Bærekraftdidaktikk. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2427-2. 225 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hidle, Kari-Mette Walmann & Sæther, Elin (2022). Global policy in national curriculum - a case study of the didactisation of UN efforts to shape a better world for all into social studies education in Norway .
 • Hidle, Kari-Mette Walmann & Sæther, Elin (2022). Sustainability and other good purposes in social studies education: What does it mean to educate for the future? .
 • Kvamme, Ole Andreas; Ødegaard, Marianne; Knain, Erik & Sæther, Elin (2021). Bærekraft i lærerutdanningen - gi mening til frustrasjon og kompleksitet.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann & Sæther, Elin (2021). Hegemonisk pluralisme: Bærekraft og andre 'gode formål' i samfunnsfaget.
 • Mathé, Nora Elise Hesby & Sæther, Elin (2021). Klasseledelse og utvikling av ytringsnormer i samfunnsfag. I Erdal, Silje Førland & Granlund, Lise (Red.), Samfunnsfagdidaktikk. Universitetsforlaget. ISSN 9788215031019. s. 310–324.
 • Hidle, Kari-Mette Walmann & Sæther, Elin (2021). Thinking Critically through Human Rights Education in Social Studies.
 • Kvamme, Ole Andreas & Sæther, Elin (2020). Bærekraftdidaktikk – et kritisk og konstruktivt perspektiv.
 • Sæther, Elin; Erdal, Silje Førland; Faye, Reidun & Moldrheim, Solveig (2019). Ett skritt frem. Nettressurs for Universitet, Høgskole og Videregående skole.
 • Kvamme, Ole Andreas; Sæther, Elin & Ødegaard, Marianne (2019). Bærekraftdidaktikk som forskningsfelt. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN 2535-8219. 13(2), s. 1–8. doi: 10.5617/adno.7077.
 • Kvamme, Ole Andreas; Sæther, Elin & Ødegaard, Marianne (2019). Nye utgivelser på UV: Bærekraft i alle fag. [Avis]. Uniforum - nettavis for Universitetet i Oslo.
 • Kjørven, Ole Kolbjørn & Sæther, Elin (2019). Holding on to multiculturalism: Exploring young people’s discourses at a multicultural festival.
 • Biseth, Heidi; Lenz, Claudia; Leming, Tove; Huang, Lihong; Anker, Trine & Erdal, Silje Førland [Vis alle 31 forfattere av denne artikkelen] (2019). La elevene bli rustet til å møte de store samfunnsutfordringene, Jan Tore Sanner! Forskning.no. ISSN 1891-635X.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. okt. 2014 09:52 - Sist endret 19. mars 2019 09:19

Prosjekter