Elin Sæther

Bilde av Elin Sæther
English version of this page
Telefon +47 22858334
Rom 309
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Jeg er førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk, og sentrale stikkord for forskningsinteressene mine er utdanning for bærekraft og mangfold. Jeg leder et prosjekt om utdanning for bærekraftig utvikling der jeg samarbeider med lærere og masterstudenter og forsker på videregående elevers diskurser om bærekraft og medborgerskap. Jeg er også involvert i to prosjekter som har mangfold som tema, et prosjekt handler om betydningen av multikulturelle arrangement og det andre prosjektet dreier seg om lærerstudenters mangfoldsforståelse. Både mangfold og bærekraft er tverrfaglige tema som gir mulighet til å videreutvikle samfunnsfagdidaktiske perspektiver på aktuelle samfunnsutfordringer. 

Undervisning

SDID4001 – Samfunnsfagdidaktikk: Formål og ferdigheter

SDID4002 – Samfunnsfagdidaktikk: Å utdanne til deltakelse

 

 

Emneord: Samfunnfagdidaktikk, utdanning for bærekraft, mangfold, diskursanalyse

Publikasjoner

 • Kvamme, Ole Andreas & Sæther, Elin (2019). Bærekraftdidaktikk - spenninger og sammenhenger, I: Ole Andreas Kvamme & Elin Sæther (red.),  Bærekraftdidaktikk.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2427-2.  Kapittel 1.  s 14 - 40
 • Sæther, Elin (2019). Bærekraftig handlekraft i samfunnsfag - hva innebærer det?, I: Ole Andreas Kvamme & Elin Sæther (red.),  Bærekraftdidaktikk.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2427-2.  Kapittel 5.  s 97 - 114
 • Sæther, Elin & Kvamme, Ole Andreas (2019). Fagovergripende perspektiver i en bærekraftdidaktikk, I: Ole Andreas Kvamme & Elin Sæther (red.),  Bærekraftdidaktikk.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2427-2.  Kapittel 10.  s 190 - 214
 • Gleiss, Marielle Stigum; Sæther, Elin & Fürst, Kathinka (2018). Re-theorizing civil society in China: Agency and the discursive politics of civil society engagement. China Information.  ISSN 0920-203X. . doi: 10.1177/0920203X18790395 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Selboe, Elin & Sæther, Elin (2018). Økologisk medborgerskap: Norsk ungdoms syn på ansvar og løsninger, I: Håvard Haarstad & Grete Rusten (red.),  Grønn omstilling: norske veivalg.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02876-7.  Kapittel 11.  s 183 - 199
 • Gleiss, Marielle Stigum & Sæther, Elin (2017). Approaches to civil society in authoritarian states: The case of China. Sociology Compass.  ISSN 1751-9020.  11(12) . doi: 10.1111/soc4.12542 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Kvamme, Ole Andreas & Sæther, Elin (red.) (2019). Bærekraftdidaktikk. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2427-2.  225 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Biseth, Heidi; Lenz, Claudia; Leming, Tove; Huang, Lihong; Anker, Trine; Erdal, Silje Førland; Sæther, Elin; Kvamme, Ole Andreas; Korbøl, Karsten; Kristiansen, Aslaug; Mathé, Nora Elise Hesby; Wistrøm, Øyvind; Aamaas, Åsmund; Madsen, Janne; Roos, Merethe; Eriksen, Kristin Gregers; Hofmann, Andrea; Hope, Christine; Hauge, Kjellrun Hiis; Lilland, Inger Elin; Abtahi, Yasmine; Johnsen-Høines, Marit; Gøtze, Peter; Kacerja, Suela; Breivega, Kjersti Maria Rongen; Jobst, Solvejg; Berdinesen, Hein; Skårås, Merethe; Sæverot, Herner; Lippe, Marie von der & Moldrheim, Solveig (2019). La elevene bli rustet til å møte de store samfunnsutfordringene, Jan Tore Sanner!. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Kjørven, Ole Kolbjørn & Sæther, Elin (2019). Holding on to multiculturalism: Exploring young people’s discourses at a multicultural festival.
 • Kvamme, Ole Andreas; Sæther, Elin & Ødegaard, Marianne (2019). Bærekraftdidaktikk som forskningsfelt. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  13(2) . doi: https://journals.uio.no/adno/issue/view/645
 • Kvamme, Ole Andreas; Sæther, Elin & Ødegaard, Marianne (2019, 31. oktober). Nye utgivelser på UV: Bærekraft i alle fag.  Uniforum - nettavis for Universitetet i Oslo.
 • Sæther, Elin; Erdal, Silje Førland; Faye, Reidun & Moldrheim, Solveig (2019). Ett skritt frem. Nettressurs for Universitet, Høgskole og Videregående skole.. [www ].
 • Bjønness, Birgitte; Sinnes, Astrid Tonette & Sæther, Elin (2018). Narratives and representations of agency: Initiating an interdisciplinary ESE project.
 • Dewilde, Joke; Kjørven, Ole Kolbjørn; Skrefsrud, Thor Andre & Sæther, Elin (2018). Researching young people's voices at an international children and youth festival. Developing participant- and context-sensitive methodology through "My Memory App".
 • Erdal, Silje Førland; Sæther, Elin; Moldrheim, Solveig & Norheim Lillethun, Christine (2018). 22.juli-undervisning og perspektivtaking.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk; Sæther, Elin & Vasbø, Kristin Beate (2018). Conference paper: Expanding student teachers’ understanding of diversity in Norwegian classrooms.
 • Lenz, Claudia; Korbøl, Karsten; Anker, Trine; Bråten, Oddrun Marie Hovde; Kvamme, Ole Andreas; Sæther, Elin; Døving, Alexa; Erdal, Silje Førland; Jørgensen, Camilla Stabel; Stray, Janicke Heldal; Korsvoll, Nils H.; Nustad, Peder; Lippe, von der, Marie & Eriksen, Eli-Anne Vongraven (2018). Overstyring av 22. juli-senterets formidlingsvirksomhet. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Moldrheim, Solveig; Sæther, Elin; Erdal, Silje Førland & Norheim, Christine (2018). Perspektivtakingsmetodikk. Vis sammendrag
 • Oxfeldt, Elisabeth; Bakken, Jonas; Tønnesson, Johan & Sæther, Elin (2018). "Boklunsj: Åpne dører mot verden".
 • Vasbø, Kristin Beate; Sæther, Elin & Gudmundsdottir, Greta Björk (2018). Conference paper: Exploring student teachers’ understanding of diversity in Norwegian classrooms.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. okt. 2014 09:52 - Sist endret 19. mars 2019 09:19

Prosjekter