Ole Andreas Kvamme

Bilde av Ole Andreas Kvamme
English version of this page
Telefon +47 22844867
Mobiltelefon +4790011561 90011561
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Religion og etikk-fagdidaktikk, pedagogisk filosofi, profesjonsetikk, miljø og bærekraft i skole og utdanning, teologi og norskdidaktikk

Undervisning

Religion og etikk-fagdidaktikk

Profesjonsetikk

Bærekraftdidaktikk

Bakgrunn

Cand. theol. fra Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Nordisk mellomfag fra Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo

Bachelor i filosofi fra Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo

Lektor ved Oslo katedralskole i fagene religion og etikk, norsk og historie og filosofi

Universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo

Publisert 4. aug. 2014 10:47 - Sist endret 19. feb. 2020 11:13

Prosjekter