Ole Andreas Kvamme

Bilde av Ole Andreas Kvamme
English version of this page
Telefon +47 22844867
Mobiltelefon +4790011561 90011561
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Religion og etikk-fagdidaktikk, pedagogisk filosofi, profesjonsetikk, miljø og bærekraft i skole og utdanning, teologi og norskdidaktikk

Undervisning

Religion og etikk-fagdidaktikk

Profesjonsetikk

Bærekraftdidaktikk

Bakgrunn

Cand. theol. fra Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Nordisk mellomfag fra Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo

Bachelor i filosofi fra Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo

Lektor ved Oslo katedralskole i fagene religion og etikk, norsk og historie og filosofi

Universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo

Publikasjoner

 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Reworking the Social Order: Skam as an Instance of Public Moral Education. Studies in Philosophy and Education.  ISSN 0039-3746. . doi: 10.1007/s11217-021-09780-x Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kvamme, Ole Andreas (2020). Situating Moral Education in a Globalized World: Environmental Ethical Values and Student Experiences, In Torill Strand (ed.),  Rethinking Ethical-Political Education.  Springer Nature.  ISBN 978-3-030-49524-4.  Kapittel 4.  s 45 - 65 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kvamme, Ole Andreas (2019). Etikkens plass i en bærekraftdidaktikk, I: Ole Andreas Kvamme & Elin Sæther (red.),  Bærekraftdidaktikk.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2427-2.  Kapittel 9.  s 170 - 188
 • Kvamme, Ole Andreas (2019). School Strikes, Environmental Ethical Values, and Democracy. Studier i Pædagogisk Filosofi.  ISSN 2244-9140.  8(1), s 6- 27 . doi: https://doi.org/10.7146/spf.v8i1.117967 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kvamme, Ole Andreas & Sæther, Elin (2019). Bærekraftdidaktikk - spenninger og sammenhenger, I: Ole Andreas Kvamme & Elin Sæther (red.),  Bærekraftdidaktikk.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2427-2.  Kapittel 1.  s 14 - 40
 • Sæther, Elin & Kvamme, Ole Andreas (2019). Fagovergripende perspektiver i en bærekraftdidaktikk, I: Ole Andreas Kvamme & Elin Sæther (red.),  Bærekraftdidaktikk.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2427-2.  Kapittel 10.  s 190 - 214
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Blurring the Image of the Other? The Recontextualization of Environmental Ethical Values in Norwegian Education Policy Documents, In Jari Ristiniemi; Karin Sporre & Geir Skeie (ed.),  Challenging Life. Existential Questions as a Resource for Education.  Waxmann Verlag.  ISBN 978-3-8309-3886-6.  Into the Future.  s 359 - 381
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). The Significance of Context: Moral Education and Religious Education Facing the Challenge of Sustainability. Discourse and Communication for Sustainable Education.  ISSN 1691-6301.  8(2), s 24- 37 . doi: DOI: 10.1515/dcse-2017-0013 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Vold, Eva Thue; Eriksen, Harald; Kvamme, Ole Andreas & Scheie, Janne T. (2015). Integrerte uker ved ILS - intensjon, evaluering og videreføring, I: Ulrikke Elisabeth Rindal; Andreas Lund & Rachel Elise Jakhelln (red.),  Veier til fremragende lærerutdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978 - 82-15 - 025.  Kapittel 15.  s 170 - 185
 • Kvamme, Ole Andreas (2012). Eleven i skolens formålsparagraf. Prismet.  ISSN 0032-8847.  63(2-3), s 91- 104 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kvamme, Ole Andreas & Sæther, Elin (red.) (2019). Bærekraftdidaktikk. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2427-2.  225 s.
 • Kvamme, Ole Andreas; Lindhardt, Eva Mila & Steineger, Agnethe (2018). I samme verden Religion og etikk VG3. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202575724.  364 s.
 • Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (red.) (2016). Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  428 s.
 • Lindhardt, Eva Mila; Kvamme, Ole Andreas & Steineger, Agnethe (2013). I samme verden. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-35611-8.  368 s.
 • Lindhardt, Eva Mila; Kvamme, Ole Andreas & Steineger, Agnethe (2008). I samme verden. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202270186.  432 s.
 • Lindhardt, Eva Mila; Steineger, Agnethe; Hauge, Arthur R. Hauge & Kvamme, Ole Andreas (2002). I samme Verden. Religion og etikk VK2. J.W. Cappelens Forlag AS.  ISBN 8202192846.  383 s.
 • Lindhardt, Eva Mila; Steineger, Agnethe & Kvamme, Ole Andreas (2002). I samme verden. Tekster. Religion og Etikk VK2. J.W. Cappelens Forlag AS.  ISBN 8202168171.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Bærekraft i fagfornyelsen (LK20): Mulige implikasjoner for Kulturhistorisk museum med eksempler fra faget religion og etikk.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Bærekraft på timeplanen: Handlingsrom og mulige begrensninger.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Dialogues on responsibility: 10th graders encountering sustainability in moral education.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Educational positions of justice: Norway addressing Agenda 2030.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Nordic environmental education in the 1990s: the MUVIN project.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021, 20. april). Om bærekraft i fagfornyelsen (LK20). [Internett].  Lektor Lomsdalen.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). On John Wall´s «Theorizing children´s global citizenship”.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). The Critical and Utopian Potential of Environmental Ethical Values.
 • Kvamme, Ole Andreas (2020). Bærekraft på timeplanen for ansatte og elever: Hva kan bærekraftdidaktikk bety i et etisk og politisk danningsperspektiv?.
 • Kvamme, Ole Andreas (2020). Bærekraftig utvikling og verdier: Kritiske og utopiske muligheter i FNs bærekraftagenda.
 • Kvamme, Ole Andreas (2020). Justice and Education in the Anthropocene: The Case of Norwegian Oil Museum.
 • Kvamme, Ole Andreas (2020). Recontextualizing Environmental Ethical Values in a Globalized World: Studies in Moral Education. Vis sammendrag
 • Kvamme, Ole Andreas (2020). Skolestreikene og demokratiet. Harvest Magazine. . doi: https://www.harvestmagazine.no/pan/skolestreikene-og-demokratiet?x-craft-preview=73Y3H7Axsy&token=E4F0rMaExOMxv4MEw_FHx20h8JgFs83t
 • Kvamme, Ole Andreas (2020). Tverrfaglighet og bærekraftig utvikling i fagfornyelsen og utover det.
 • Kvamme, Ole Andreas & Heggen, Marianne Presthus (2020). Barn og unge som lokale og globale medborgere? Utdanningens plass i bærekraftagendaen.
 • Kvamme, Ole Andreas & Sæther, Elin (2020). Bærekraftdidaktikk – et kritisk og konstruktivt perspektiv.
 • Biseth, Heidi; Lenz, Claudia; Leming, Tove; Huang, Lihong; Anker, Trine; Erdal, Silje Førland; Sæther, Elin; Kvamme, Ole Andreas; Korbøl, Karsten; Kristiansen, Aslaug; Mathé, Nora Elise Hesby; Wistrøm, Øyvind; Aamaas, Åsmund; Madsen, Janne; Roos, Merethe; Eriksen, Kristin Gregers; Hofmann, Andrea; Hope, Christine; Hauge, Kjellrun Hiis; Lilland, Inger Elin; Abtahi, Yasmine; Johnsen-Høines, Marit; Gøtze, Peter; Kacerja, Suela; Breivega, Kjersti Maria Rongen; Jobst, Solvejg; Berdinesen, Hein; Skårås, Merethe; Sæverot, Herner; Lippe, Marie von der & Moldrheim, Solveig (2019). La elevene bli rustet til å møte de store samfunnsutfordringene, Jan Tore Sanner!. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Bostad, Inga & Kvamme, Ole Andreas (2019). Utdanning og bærekraft - noen filosofiske perspektiver. Studier i Pædagogisk Filosofi.  ISSN 2244-9140.  8(1), s 1- 6
 • Curren, Randall & Kvamme, Ole Andreas (2019). Preserving opportunities to live well: A conversation with Randall Curren on sustainability and education. Studier i Pædagogisk Filosofi.  ISSN 2244-9140.  8(1), s 90- 100 . doi: https://doi.org/10.7146/spf.v8i1.117772
 • Furuseth, Sissel; Kvamme, Ole Andreas; Eide, Espen Barth; Kroneberg, Benedicte Meyer & Nesheim, Lea Justine (2019). Klimafrykt og sivil ulydighet på timeplanen.
 • Kvamme, Ole Andreas (2019). Bærekraftdidaktikk.
 • Kvamme, Ole Andreas (2019). Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema - hva kan religion og etikk bidra med?.
 • Kvamme, Ole Andreas (2019). Bærekraftundervisning i faget religion og etikk. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  31(3)
 • Kvamme, Ole Andreas (2019). Den etiske dimensjonen i tv-serien Skam.
 • Kvamme, Ole Andreas (2019). Hegemoni og grenser: Om filosofiens plass i KRLE-faget. KRLE-podden. . doi: https://www.krlepodden.com/episoder/2019/3/16/filosofien-i-faget Vis sammendrag
 • Kvamme, Ole Andreas (2019). Hva har bærekraftig utvikling med religion og etikk å gjøre?.
 • Kvamme, Ole Andreas (2019). Situating Moral Education in a Globalized World. Sustainability Values and Student Experiences.
 • Kvamme, Ole Andreas; Sæther, Elin & Ødegaard, Marianne (2019). Bærekraftdidaktikk som forskningsfelt. Acta Didactica Norden (ADNO).  ISSN 2535-8219.  13(2) . doi: https://journals.uio.no/adno/issue/view/645
 • Kvamme, Ole Andreas; Sæther, Elin & Ødegaard, Marianne (2019, 31. oktober). Nye utgivelser på UV: Bærekraft i alle fag.  Uniforum - nettavis for Universitetet i Oslo.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Bærekraftig utvikling - elevens eller skolens utfordring?.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Bærekraftig utvikling i fagfornyelsen.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Context as a Challenge for Environmental and Sustainability Education on Values.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). ‘Det behøver ikke å være mer’ – om bærekraftig utvikling i skolen. Pan. Harvest Publishing. . doi: https://www.harvestmagazine.no/pan/det-behover-ikke-a-vaere-mer-om-baerekraftig-utvikling-i-skolen
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Etikkundervisningens bidrag til utdanning for bærekraftig utvikling.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Etiske perspektiver på bærekraftig utvikling i skolen.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Etiske perspektiver på utdanning for bærekraftig utvikling.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Filosofisk samtale i KRLE og religion og etikk og som arbeidsmåte i en bærekraftetikk.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Framtida er nå. Om fraværet av tematisering av framtida i LK06, læreplaner for fellesfag på ungdomstrinnet. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892. . doi: https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/framtida-er-n%C3%A5-1.1163789
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Situating Moral Education.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Skolen og det globale ansvaret. KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO. . doi: https://www.cicero.oslo.no/no/posts/klima/skolen-og-det-globale-ansvaret
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Styring og skjønn. Verdier og kompetanse. Perspektiver på læreplanutkastene i fagfornyelsen.
 • Lenz, Claudia; Korbøl, Karsten; Anker, Trine; Bråten, Oddrun Marie Hovde; Kvamme, Ole Andreas; Sæther, Elin; Døving, Alexa; Erdal, Silje Førland; Jørgensen, Camilla Stabel; Stray, Janicke Heldal; Korsvoll, Nils H.; Nustad, Peder; Lippe, von der, Marie & Eriksen, Eli-Anne Vongraven (2018). Overstyring av 22. juli-senterets formidlingsvirksomhet. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Etikkdidaktikk og religionsdidaktikk i møte med miljøetiske utfordringer.
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Gode mester?. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  45(2), s 91- 96
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Hvor ble det av humaniora? Om humanioras bidrag til utdanning for bærekraftig utvikling. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Kirken og jødene - i skyggen av Luther. Perspektiver fra skolefagene KRLE og religion og etikk.
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Miljøetiske verdier i utdanning for bærekraftig utvikling.
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Resistance to Change: The Norwegian School System and the Challenge of Sustainability.
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Tverrfaglighet og bærekraftig utvikling. Prismet.  ISSN 0032-8847.  68(4), s 335- 336 . doi: http://dx.doi.org/10.5617/pri.5842 Vis sammendrag
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Universality and context: Values in Education for Sustainable Development.
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Utkast til ny overordnet del av læreplanen for norsk skole.
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Verdigrunnlag i skolen.
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Å gjøre faget levende - om filosofisk samtale i KRLE. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  29(1), s 45- 52
 • Ljones Øierud, Gunnfrid; Øierud, Gunnfrid Ljones; Skeie, Geir; Nordvik, Nina; Jørgensen, Camilla Stabel; Hagesæther, Gunhild; Midttun, Ann & Kvamme, Ole Andreas (2017). Ny overordnet del av læreplanen for skolen. Prismet.  ISSN 0032-8847.  (4), s 327- 337 . doi: 10.5617/pri.5842
 • Kvamme, Ole Andreas (2016). Mangfold, I: Ole Andreas Kvamme; Tone Kvernbekk & Torill Strand (red.),  Pedagogiske fenomener. En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  Del 1, kapittel 4.  s 61 - 72
 • Kvamme, Ole Andreas (2016). Miljøkrise, I: Ole Andreas Kvamme; Tone Kvernbekk & Torill Strand (red.),  Pedagogiske fenomener. En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  Del 4, kapittel 4.  s 366 - 375
 • Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (2016). Avslutning. Hva er pedagogikk?, I: Ole Andreas Kvamme; Tone Kvernbekk & Torill Strand (red.),  Pedagogiske fenomener. En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  Avslutning.  s 405 - 414
 • Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (2016). Introduksjon, I: Ole Andreas Kvamme; Tone Kvernbekk & Torill Strand (red.),  Pedagogiske fenomener. En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  Innledning.  s 13 - 28
 • Kvernbekk, Tone; Kvamme, Ole Andreas & Strand, Torill (2016). Universitetet, I: Ole Andreas Kvamme; Tone Kvernbekk & Torill Strand (red.),  Pedagogiske fenomener. En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  Del 3, kapittel 8.  s 282 - 292
 • Kvamme, Ole Andreas (2015). Environmental ethical values in moral education.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. aug. 2014 10:47 - Sist endret 19. feb. 2020 11:13

Prosjekter