Ole Andreas Kvamme

Image of Ole Andreas Kvamme
Norwegian version of this page
Phone +47-22844867
Mobile phone 90011561
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO
Other affiliations Faculty of Educational Sciences (Student)

Academic interests

Write a few words here about your academic interests.

Courses taught

 • <Link to programme of study/course>
 • <Link to programme of study/course>
 • ...

Background

Brief presentation of previous work experience and education

Awards

 • <Name and link to prize 1, if any>
 • <Name and link to prize 1, if any>
 • ...

Appointments

 • <Title and (if applicable) link 1>
 • <Title and (if applicable) link 2>
 • ...

Positions held

 • <Name and link to position 1, if any>
 • <Name and link to position 2, if any>
 • ...

Partners

 

Publications

 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Blurring the Image of the Other? The Recontextualization of Environmental Ethical Values in Norwegian Education Policy Documents, In Jari Ristiniemi; Karin Sporre & Geir Skeie (ed.),  Challenging Life. Existential Questions as a Resource for Education.  Waxmann Verlag.  ISBN 978-3-8309-3886-6.  Into the Future.  s 359 - 381
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). The Significance of Context: Moral Education and Religious Education Facing the Challenge of Sustainability. Discourse and Communication for Sustainable Education.  ISSN 1691-6301.  8(2), s 24- 37 . doi: DOI: 10.1515/dcse-2017-0013 Full text in Research Archive.
 • Vold, Eva Thue; Eriksen, Harald; Kvamme, Ole Andreas & Scheie, Janne T. (2015). Integrerte uker ved ILS - intensjon, evaluering og videreføring, I: Ulrikke Elisabeth Rindal; Andreas Lund & Rachel Elise Jakhelln (red.),  Veier til fremragende lærerutdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978 - 82-15 - 025.  Kapittel 15.  s 170 - 185
 • Kvamme, Ole Andreas (2012). Eleven i skolens formålsparagraf. Prismet.  ISSN 0032-8847.  63(2-3), s 91- 104

View all works in Cristin

 • Kvamme, Ole Andreas; Lindhardt, Eva Mila & Steineger, Agnethe (2018). I samme verden Religion og etikk VG3. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202575724.  364 s.
 • Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (red.) (2016). Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  428 s.
 • Lindhardt, Eva Mila; Kvamme, Ole Andreas & Steineger, Agnethe (2013). I samme verden. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-35611-8.  368 s.
 • Lindhardt, Eva Mila; Kvamme, Ole Andreas & Steineger, Agnethe (2008). I samme verden. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202270186.  432 s.
 • Lindhardt, Eva Mila; Steineger, Agnethe; Hauge, Arthur R. Hauge & Kvamme, Ole Andreas (2002). I samme Verden. Religion og etikk VK2. J.W. Cappelens Forlag AS.  ISBN 8202192846.  383 s.
 • Lindhardt, Eva Mila; Steineger, Agnethe & Kvamme, Ole Andreas (2002). I samme verden. Tekster. Religion og Etikk VK2. J.W. Cappelens Forlag AS.  ISBN 8202168171.

View all works in Cristin

 • Biseth, Heidi; Lenz, Claudia; Leming, Tove; Huang, Lihong; Anker, Trine; Erdal, Silje Førland; Sæther, Elin; Kvamme, Ole Andreas; Korbøl, Karsten; Kristiansen, Aslaug; Mathé, Nora Elise Hesby; Wistrøm, Øyvind; Aamaas, Åsmund; Madsen, Janne; Roos, Merethe; Eriksen, Kristin Gregers; Hofmann, Andrea; Hope, Christine; Hauge, Kjellrun Hiis; Lilland, Inger Elin; Abtahi, Yasmine; Johnsen-Høines, Marit; Gøtze, Peter; Kacerja, Suela; Breivega, Kjersti Maria Rongen; Jobst, Solvejg; Berdinesen, Hein; Skårås, Merethe; Sæverot, Herner; Lippe, Marie von der & Moldrheim, Solveig (2019). La elevene bli rustet til å møte de store samfunnsutfordringene, Jan Tore Sanner!. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Bærekraftig utvikling - elevens eller skolens utfordring?.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Bærekraftig utvikling i fagfornyelsen.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Context as a Challenge for Environmental and Sustainability Education on Values.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). ‘Det behøver ikke å være mer’ – om bærekraftig utvikling i skolen. Pan. Harvest Publishing. . doi: https://www.harvestmagazine.no/pan/det-behover-ikke-a-vaere-mer-om-baerekraftig-utvikling-i-skolen
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Etikkundervisningens bidrag til utdanning for bærekraftig utvikling.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Etiske perspektiver på bærekraftig utvikling i skolen.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Etiske perspektiver på utdanning for bærekraftig utvikling.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Filosofisk samtale i KRLE og religion og etikk og som arbeidsmåte i en bærekraftetikk.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Framtida er nå. Om fraværet av tematisering av framtida i LK06, læreplaner for fellesfag på ungdomstrinnet. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892. . doi: https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/framtida-er-n%C3%A5-1.1163789
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Situating Moral Education.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Skolen og det globale ansvaret. KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO. . doi: https://www.cicero.oslo.no/no/posts/klima/skolen-og-det-globale-ansvaret
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Styring og skjønn. Verdier og kompetanse. Perspektiver på læreplanutkastene i fagfornyelsen.
 • Lenz, Claudia; Korbøl, Karsten; Anker, Trine; Bråten, Oddrun Marie Hovde; Kvamme, Ole Andreas; Sæther, Elin; Døving, Alexa; Erdal, Silje Førland; Jørgensen, Camilla Stabel; Stray, Janicke Heldal; Korsvoll, Nils H.; Nustad, Peder; Lippe, von der, Marie & Eriksen, Eli-Anne Vongraven (2018). Overstyring av 22. juli-senterets formidlingsvirksomhet. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Etikkdidaktikk og religionsdidaktikk i møte med miljøetiske utfordringer.
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Gode mester?. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  45(2), s 91- 96
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Hvor ble det av humaniora? Om humanioras bidrag til utdanning for bærekraftig utvikling. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Kirken og jødene - i skyggen av Luther. Perspektiver fra skolefagene KRLE og religion og etikk.
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Miljøetiske verdier i utdanning for bærekraftig utvikling.
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Resistance to Change: The Norwegian School System and the Challenge of Sustainability.
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Tverrfaglighet og bærekraftig utvikling. Prismet.  ISSN 0032-8847.  68(4), s 335- 336 . doi: http://dx.doi.org/10.5617/pri.5842 Show summary
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Universality and context: Values in Education for Sustainable Development.
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Utkast til ny overordnet del av læreplanen for norsk skole.
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Verdigrunnlag i skolen.
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Å gjøre faget levende - om filosofisk samtale i KRLE. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  29(1), s 45- 52
 • Kvamme, Ole Andreas (2016). Mangfold, I: Ole Andreas Kvamme; Tone Kvernbekk & Torill Strand (red.),  Pedagogiske fenomener. En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  Del 1, kapittel 4.  s 61 - 72
 • Kvamme, Ole Andreas (2016). Miljøkrise, I: Ole Andreas Kvamme; Tone Kvernbekk & Torill Strand (red.),  Pedagogiske fenomener. En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  Del 4, kapittel 4.  s 366 - 375
 • Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (2016). Avslutning. Hva er pedagogikk?, I: Ole Andreas Kvamme; Tone Kvernbekk & Torill Strand (red.),  Pedagogiske fenomener. En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  Avslutning.  s 405 - 414
 • Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (2016). Introduksjon, I: Ole Andreas Kvamme; Tone Kvernbekk & Torill Strand (red.),  Pedagogiske fenomener. En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  Innledning.  s 13 - 28
 • Kvernbekk, Tone; Kvamme, Ole Andreas & Strand, Torill (2016). Universitetet, I: Ole Andreas Kvamme; Tone Kvernbekk & Torill Strand (red.),  Pedagogiske fenomener. En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  Del 3, kapittel 8.  s 282 - 292
 • Kvamme, Ole Andreas (2015). Environmental ethical values in moral education.

View all works in Cristin

Published Aug. 4, 2014 10:45 AM - Last modified Feb. 23, 2016 12:35 PM