Ole Andreas Kvamme

Image of Ole Andreas Kvamme
Norwegian version of this page
Phone +47 22844867
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postal address Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Publications

 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Rethinking Bildung in the Anthropocene: The Case of Wolfgang Klafki. HTS Theological Studies. ISSN 0259-9422. 77(3), p. 1–9. doi: 10.4102/HTS.V77I3.6807.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Stedspedagogikk i antropocen. In Bostad, Inga (Eds.), Å høre hjemme i verden. Introduksjon til en pedagogisk hjemstedsfilosofi.. Spartacus. ISSN 978-82-304-0291-7. p. 61–79.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Reworking the Social Order: Skam as an Instance of Public Moral Education. Studies in Philosophy and Education. ISSN 0039-3746. doi: 10.1007/s11217-021-09780-x. Full text in Research Archive
 • Kvamme, Ole Andreas (2020). Situating Moral Education in a Globalized World: Environmental Ethical Values and Student Experiences. In Strand, Torill (Eds.), Rethinking Ethical-Political Education. Springer Nature. ISSN 978-3-030-49524-4. p. 45–65. Full text in Research Archive
 • Kvamme, Ole Andreas (2019). Etikkens plass i en bærekraftdidaktikk. In Kvamme, Ole Andreas & Sæther, Elin (Ed.), Bærekraftdidaktikk. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2427-2. p. 170–188.
 • Kvamme, Ole Andreas & Sæther, Elin (2019). Bærekraftdidaktikk - spenninger og sammenhenger. In Kvamme, Ole Andreas & Sæther, Elin (Ed.), Bærekraftdidaktikk. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2427-2. p. 14–40.
 • Sæther, Elin & Kvamme, Ole Andreas (2019). Fagovergripende perspektiver i en bærekraftdidaktikk. In Kvamme, Ole Andreas & Sæther, Elin (Ed.), Bærekraftdidaktikk. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2427-2. p. 190–214.
 • Kvamme, Ole Andreas (2019). School Strikes, Environmental Ethical Values, and Democracy. Studier i Pædagogisk Filosofi. ISSN 2244-9140. 8(1), p. 6–27. doi: 10.7146/spf.v8i1.117967. Full text in Research Archive
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Blurring the Image of the Other? The Recontextualization of Environmental Ethical Values in Norwegian Education Policy Documents. In Ristiniemi, Jari; Sporre, Karin & Skeie, Geir (Ed.), Challenging Life. Existential Questions as a Resource for Education. Waxmann Verlag. ISSN 978-3-8309-3886-6. p. 359–381. Full text in Research Archive
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). The Significance of Context: Moral Education and Religious Education Facing the Challenge of Sustainability. Discourse and Communication for Sustainable Education. ISSN 1691-6301. 8(2), p. 24–37. doi: 10.1515/dcse-2017-0013. Full text in Research Archive
 • Vold, Eva Thue; Eriksen, Harald; Kvamme, Ole Andreas & Scheie, Janne T. (2015). Integrerte uker ved ILS - intensjon, evaluering og videreføring. In Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas & Jakhelln, Rachel Elise (Ed.), Veier til fremragende lærerutdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978 - 82-15 - 025. p. 170–185.
 • Kvamme, Ole Andreas (2012). Eleven i skolens formålsparagraf. Prismet. ISSN 0032-8847. 63(2-3), p. 91–104. Full text in Research Archive

View all works in Cristin

 • Kvamme, Ole Andreas & Sæther, Elin (2019). Bærekraftdidaktikk. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2427-2. 225 p.
 • Kvamme, Ole Andreas; Lindhardt, Eva Mila & Steineger, Agnethe (2018). I samme verden Religion og etikk VG3. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202575724. 364 p.
 • Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (2016). Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202494667. 428 p.
 • Lindhardt, Eva Mila; Kvamme, Ole Andreas & Steineger, Agnethe (2013). I samme verden. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-35611-8. 368 p.
 • Lindhardt, Eva Mila; Kvamme, Ole Andreas & Steineger, Agnethe (2008). I samme verden. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202270186. 432 p.
 • Lindhardt, Eva Mila; Steineger, Agnethe & Kvamme, Ole Andreas (2002). I samme verden. Tekster. Religion og Etikk VK2. J.W. Cappelens Forlag AS. ISBN 8202168171.
 • Lindhardt, Eva Mila; Steineger, Agnethe; Hauge, Arthur R. Hauge & Kvamme, Ole Andreas (2002). I samme Verden. Religion og etikk VK2. J.W. Cappelens Forlag AS. ISBN 8202192846. 383 p.

View all works in Cristin

 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Om bærekraft i fagfornyelsen (LK20). [Internet]. Lektor Lomsdalen.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Bærekraft på timeplanen: Handlingsrom og mulige begrensninger.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Bærekraft i fagfornyelsen (LK20): Mulige implikasjoner for Kulturhistorisk museum med eksempler fra faget religion og etikk.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Educational positions of justice: Norway addressing Agenda 2030.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Nordic environmental education in the 1990s: the MUVIN project.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). The Critical and Utopian Potential of Environmental Ethical Values.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Dialogues on responsibility: 10th graders encountering sustainability in moral education.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). On John Wall´s «Theorizing children´s global citizenship”.
 • Kvamme, Ole Andreas & Heggen, Marianne Presthus (2020). Barn og unge som lokale og globale medborgere? Utdanningens plass i bærekraftagendaen.
 • Kvamme, Ole Andreas & Sæther, Elin (2020). Bærekraftdidaktikk – et kritisk og konstruktivt perspektiv.
 • Kvamme, Ole Andreas (2020). Bærekraft på timeplanen for ansatte og elever: Hva kan bærekraftdidaktikk bety i et etisk og politisk danningsperspektiv?
 • Kvamme, Ole Andreas (2020). Tverrfaglighet og bærekraftig utvikling i fagfornyelsen og utover det.
 • Kvamme, Ole Andreas (2020). Bærekraftig utvikling og verdier: Kritiske og utopiske muligheter i FNs bærekraftagenda.
 • Kvamme, Ole Andreas (2020). Justice and Education in the Anthropocene: The Case of Norwegian Oil Museum.
 • Kvamme, Ole Andreas (2020). Skolestreikene og demokratiet. Harvest Magazine.
 • Kvamme, Ole Andreas (2019). Situating Moral Education in a Globalized World. Sustainability Values and Student Experiences.
 • Kvamme, Ole Andreas (2019). Hva har bærekraftig utvikling med religion og etikk å gjøre?
 • Kvamme, Ole Andreas (2019). Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema - hva kan religion og etikk bidra med?
 • Kvamme, Ole Andreas; Sæther, Elin & Ødegaard, Marianne (2019). Nye utgivelser på UV: Bærekraft i alle fag. [Newspaper]. Uniforum - nettavis for Universitetet i Oslo.
 • Kvamme, Ole Andreas (2019). Bærekraftdidaktikk.
 • Kvamme, Ole Andreas (2019). Den etiske dimensjonen i tv-serien Skam.
 • Kvamme, Ole Andreas (2019). Bærekraftundervisning i faget religion og etikk. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN 0802-8214. 31(3).
 • Bostad, Inga & Kvamme, Ole Andreas (2019). Utdanning og bærekraft - noen filosofiske perspektiver. Studier i Pædagogisk Filosofi. ISSN 2244-9140. 8(1), p. 1–6.
 • Biseth, Heidi; Lenz, Claudia; Leming, Tove; Huang, Lihong; Anker, Trine & Erdal, Silje Førland [Show all 31 contributors for this article] (2019). La elevene bli rustet til å møte de store samfunnsutfordringene, Jan Tore Sanner! Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Furuseth, Sissel; Kvamme, Ole Andreas; Eide, Espen Barth; Kroneberg, Benedicte Meyer & Nesheim, Lea Justine (2019). Klimafrykt og sivil ulydighet på timeplanen.
 • Curren, Randall & Kvamme, Ole Andreas (2019). Preserving opportunities to live well: A conversation with Randall Curren on sustainability and education. Studier i Pædagogisk Filosofi. ISSN 2244-9140. 8(1), p. 90–100. doi: 10.7146/spf.v8i1.117772.
 • Kvamme, Ole Andreas (2019). Hegemoni og grenser: Om filosofiens plass i KRLE-faget. KRLE-podden.
 • Kvamme, Ole Andreas; Sæther, Elin & Ødegaard, Marianne (2019). Bærekraftdidaktikk som forskningsfelt. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN 2535-8219. 13(2).
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Bærekraftig utvikling i fagfornyelsen.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Context as a Challenge for Environmental and Sustainability Education on Values.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Bærekraftig utvikling - elevens eller skolens utfordring?
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Styring og skjønn. Verdier og kompetanse. Perspektiver på læreplanutkastene i fagfornyelsen.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Etiske perspektiver på bærekraftig utvikling i skolen.
 • Lenz, Claudia; Korbøl, Karsten; Anker, Trine; Bråten, Oddrun Marie Hovde; Kvamme, Ole Andreas & Sæther, Elin [Show all 14 contributors for this article] (2018). Overstyring av 22. juli-senterets formidlingsvirksomhet. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Situating Moral Education.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Etiske perspektiver på utdanning for bærekraftig utvikling.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Etikkundervisningens bidrag til utdanning for bærekraftig utvikling.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Filosofisk samtale i KRLE og religion og etikk og som arbeidsmåte i en bærekraftetikk.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Skolen og det globale ansvaret. KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). ‘Det behøver ikke å være mer’ – om bærekraftig utvikling i skolen. Pan. Harvest Publishing.
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Universality and context: Values in Education for Sustainable Development.
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Utkast til ny overordnet del av læreplanen for norsk skole.
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Verdigrunnlag i skolen.
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Miljøetiske verdier i utdanning for bærekraftig utvikling.
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Etikkdidaktikk og religionsdidaktikk i møte med miljøetiske utfordringer .
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Hvor ble det av humaniora? Om humanioras bidrag til utdanning for bærekraftig utvikling. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Kirken og jødene - i skyggen av Luther. Perspektiver fra skolefagene KRLE og religion og etikk.
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Gode mester? Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. 45(2), p. 91–96.
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Å gjøre faget levende - om filosofisk samtale i KRLE. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN 0802-8214. 29(1), p. 45–52.
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Resistance to Change: The Norwegian School System and the Challenge of Sustainability.
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Tverrfaglighet og bærekraftig utvikling. Prismet. ISSN 0032-8847. 68(4), p. 335–336. doi: 10.5617/pri.5842.
 • Ljones Øierud, Gunnfrid; Skeie, Geir; Nordvik, Nina; Jørgensen, Camilla Stabel; Hagesæther, Gunhild & Midttun, Ann [Show all 7 contributors for this article] (2017). Ny overordnet del av læreplanen for skolen. Prismet. ISSN 0032-8847. p. 327–337. doi: 10.5617/pri.5842.
 • Kvamme, Ole Andreas (2016). Miljøkrise. In Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (Ed.), Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202494667. p. 366–375.
 • Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (2016). Introduksjon. In Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (Ed.), Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202494667. p. 13–28.
 • Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (2016). Avslutning. Hva er pedagogikk? In Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (Ed.), Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202494667. p. 405–414.
 • Kvernbekk, Tone; Kvamme, Ole Andreas & Strand, Torill (2016). Universitetet. In Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (Ed.), Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202494667. p. 282–292.
 • Kvamme, Ole Andreas (2016). Mangfold. In Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (Ed.), Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202494667. p. 61–72.
 • Kvamme, Ole Andreas (2015). Environmental ethical values in moral education.
 • Kvamme, Ole Andreas (2020). Rekontekstualiseringer av miljøetiske verdier i en globalisert verden: Studier i etikkdidaktikk. Universitetet i Oslo.
 • Karseth, Berit; Kvamme, Ole Andreas & Ottesen, Eli (2020). Fagfornyelsens læreplanverk: Politiske intensjoner, arbeidsprosesser og innhold . Det utdanningsvitenskapelige fakultet . ISSN 978-82-93847-00-7.

View all works in Cristin

Published Aug. 4, 2014 10:45 AM - Last modified Feb. 19, 2020 11:15 AM

Projects

No ongoing projects