Ole Andreas Kvamme

Bilde av Ole Andreas Kvamme
English version of this page
Telefon +47 22844867
Mobiltelefon 90011561
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Religion og etikk-fagdidaktikk, pedagogisk filosofi, profesjonsetikk, miljø og bærekraft i skole og utdanning, teologi og norskdidaktikk

Undervisning

Religion og etikk-fagdidaktikk

Profesjonsetikk

Bærekraftdidaktikk

Bakgrunn

Cand. theol. fra Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Nordisk mellomfag fra Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo

Bachelor i filosofi fra Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo

Lektor ved Oslo katedralskole i fagene religion og etikk, norsk og historie og filosofi

Universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo

Publikasjoner

 • Kvamme, Ole Andreas (2022). Facets of justice in education: a petroleum nation addressing United Nations sustainable development agenda. Ethics and Education. ISSN 1744-9642. s. 1–22. doi: 10.1080/17449642.2022.2054540.
 • Kvamme, Ole Andreas (2022). Ethical Grounding of Critical Place-Based Education in the Anthropocene. I Paulsen, Michael; jagodzinski, jan & Hawke, Shé M. (Red.), Pedagogy in the Anthropocene. Re-Wilding Education for a New Earth. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-90979-6. s. 277–294. doi: 10.1007/978-3-030-90980-2_14.
 • Ødegaard, Marianne; Knain, Erik; Kvamme, Ole Andreas & Sæther, Elin (2021). Making sense of frustration and complexity when introducing sustainability in teacher education. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN 2535-8219. 15(3), s. 1–23. doi: 10.5617/ADNO.8184. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Stedspedagogikk i antropocen. I Bostad, Inga (Red.), Å høre hjemme i verden. Introduksjon til en pedagogisk hjemstedsfilosofi.. Spartacus. ISSN 978-82-304-0291-7. s. 61–79.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Rethinking Bildung in the Anthropocene: The Case of Wolfgang Klafki. HTS Theological Studies. ISSN 0259-9422. 77(3), s. 1–9. doi: 10.4102/HTS.V77I3.6807. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Reworking the Social Order: Skam as an Instance of Public Moral Education. Studies in Philosophy and Education. ISSN 0039-3746. 40, s. 507–521. doi: 10.1007/s11217-021-09780-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kvamme, Ole Andreas (2020). Situating Moral Education in a Globalized World: Environmental Ethical Values and Student Experiences. I Strand, Torill (Red.), Rethinking Ethical-Political Education. Springer Nature. ISSN 978-3-030-49524-4. s. 45–65. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kvamme, Ole Andreas (2019). School Strikes, Environmental Ethical Values, and Democracy. Studier i Pædagogisk Filosofi. ISSN 2244-9140. 8(1), s. 6–27. doi: 10.7146/spf.v8i1.117967. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kvamme, Ole Andreas (2019). Etikkens plass i en bærekraftdidaktikk. I Kvamme, Ole Andreas & Sæther, Elin (Red.), Bærekraftdidaktikk. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2427-2. s. 170–188.
 • Sæther, Elin & Kvamme, Ole Andreas (2019). Fagovergripende perspektiver i en bærekraftdidaktikk. I Kvamme, Ole Andreas & Sæther, Elin (Red.), Bærekraftdidaktikk. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2427-2. s. 190–214.
 • Kvamme, Ole Andreas & Sæther, Elin (2019). Bærekraftdidaktikk - spenninger og sammenhenger. I Kvamme, Ole Andreas & Sæther, Elin (Red.), Bærekraftdidaktikk. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2427-2. s. 14–40.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Blurring the Image of the Other? The Recontextualization of Environmental Ethical Values in Norwegian Education Policy Documents. I Ristiniemi, Jari; Sporre, Karin & Skeie, Geir (Red.), Challenging Life. Existential Questions as a Resource for Education. Waxmann Verlag. ISSN 978-3-8309-3886-6. s. 359–381. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). The Significance of Context: Moral Education and Religious Education Facing the Challenge of Sustainability. Discourse and Communication for Sustainable Education. ISSN 1691-6301. 8(2), s. 24–37. doi: 10.1515/dcse-2017-0013. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vold, Eva Thue; Eriksen, Harald; Kvamme, Ole Andreas & Scheie, Janne T. (2015). Integrerte uker ved ILS - intensjon, evaluering og videreføring. I Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas & Jakhelln, Rachel Elise (Red.), Veier til fremragende lærerutdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978 - 82-15 - 025. s. 170–185.
 • Kvamme, Ole Andreas (2012). Eleven i skolens formålsparagraf. Prismet. ISSN 0032-8847. 63(2-3), s. 91–104. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Kvamme, Ole Andreas & Sæther, Elin (2019). Bærekraftdidaktikk. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2427-2. 225 s.
 • Kvamme, Ole Andreas; Lindhardt, Eva Mila & Steineger, Agnethe (2018). I samme verden Religion og etikk VG3. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202575724. 364 s.
 • Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (2016). Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202494667. 428 s.
 • Lindhardt, Eva Mila; Kvamme, Ole Andreas & Steineger, Agnethe (2013). I samme verden. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-35611-8. 368 s.
 • Lindhardt, Eva Mila; Kvamme, Ole Andreas & Steineger, Agnethe (2008). I samme verden. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202270186. 432 s.
 • Lindhardt, Eva Mila; Steineger, Agnethe & Kvamme, Ole Andreas (2002). I samme verden. Tekster. Religion og Etikk VK2. J.W. Cappelens Forlag AS. ISBN 8202168171.
 • Lindhardt, Eva Mila; Steineger, Agnethe; Hauge, Arthur R. Hauge & Kvamme, Ole Andreas (2002). I samme Verden. Religion og etikk VK2. J.W. Cappelens Forlag AS. ISBN 8202192846. 383 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kvamme, Ole Andreas (2022). Bærekraftagendaen som utfordring for religions- og etikkdidaktikken.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Miljøetiske verdier i en globalisert verden: Kontekstorienterte studier i etikkdidaktikk.
 • Kvamme, Ole Andreas; Ødegaard, Marianne; Knain, Erik & Sæther, Elin (2021). Bærekraft i lærerutdanningen - gi mening til frustrasjon og kompleksitet.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Det normative grunnlaget for en kritisk stedspedagogikk.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Det samfunnsaktuelle naturfaget - utdanningspolitisk diskusjon.
 • Karseth, Berit & Kvamme, Ole Andreas (2021). Fagintegrasjon eller fagkonsentrasjon? Bærekraftig utvikling i fagfornyelsen LK20.
 • Ramberg Aasen, Kristin; Netland Sørensen, Julie; Sinnes, Astrid Tonette; Nøvik, Hanne & Kvamme, Ole Andreas (2021). Her har de en halv dag i uken med bærekraft. [Internett]. nrk.no.
 • Kvamme, Ole Andreas; Karseth, Berit & Ottesen, Eli (2021). Skolens satsing på bærekraft. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Reconsidering the pluralistic approach to environmental and sustainability education.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Promoting Values in the Norwegian National Curriculum: The Sustainability Connections.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Facets of Sustainability Justice: Norway addressing Agenda 2030.
 • Kvamme, Ole Andreas; Karseth, Berit & Ottesen, Eli (2021). The concern for Interdisciplinarity in the Renewal of the Norwegian Curriculum.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Democracy and Bildung: Reflections within the Anthropocene.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Prioritization and Reservation – the Norwegian Response to the UN Decade on Education for Sustainable Development.
 • Koppang Frøjd, Elise; Espelata, Adrian; Sulejmani, Nora; Guriby, Marianne & Kvamme, Ole Andreas (2021). De unge stemmene i klimasaken. [Internett]. Podkasten Universitetsplassen.
 • Koppang Frøjd, Elise; Guriby, Marianne & Kvamme, Ole Andreas (2021). Klimastreikende elever i skolen: Hvordan undervise i bærekraft? . [Internett]. Podkasten Universitetsplassen.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). The Critical and Utopian Potential of Environmental Ethical Values.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Nordic environmental education in the 1990s: the MUVIN project.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Dialogues on responsibility: 10th graders encountering sustainability in moral education.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Educational positions of justice: Norway addressing Agenda 2030.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Om bærekraft i fagfornyelsen (LK20). [Internett]. Lektor Lomsdalen.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). On John Wall´s "Theorizing children´s global citizenship".
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Bærekraft i fagfornyelsen (LK20): Mulige implikasjoner for Kulturhistorisk museum med eksempler fra faget religion og etikk.
 • Kvamme, Ole Andreas (2021). Bærekraft på timeplanen: Handlingsrom og mulige begrensninger.
 • Kvamme, Ole Andreas (2020). Engagement and Reluctance: The Norwegian Response to the United Nations Decade of Education for Sustainable Development (2005-2014).
 • Kvamme, Ole Andreas (2020). The Scope of Responsibility: Sustainabiltiy in Moral Education.
 • Kvamme, Ole Andreas (2020). Justice and Education in the Anthropocene: The Case of Norwegian Oil Museum.
 • Kvamme, Ole Andreas & Sæther, Elin (2020). Bærekraftdidaktikk – et kritisk og konstruktivt perspektiv.
 • Kvamme, Ole Andreas (2020). Bærekraftig utvikling og verdier: Kritiske og utopiske muligheter i FNs bærekraftagenda.
 • Kvamme, Ole Andreas (2020). Tverrfaglighet og bærekraftig utvikling i fagfornyelsen og utover det.
 • Kvamme, Ole Andreas (2020). Skolestreikene og demokratiet. Harvest Magazine.
 • Kvamme, Ole Andreas (2020). Bærekraft på timeplanen for ansatte og elever: Hva kan bærekraftdidaktikk bety i et etisk og politisk danningsperspektiv?
 • Kvamme, Ole Andreas & Heggen, Marianne Presthus (2020). Barn og unge som lokale og globale medborgere? Utdanningens plass i bærekraftagendaen.
 • Bostad, Inga & Kvamme, Ole Andreas (2019). Utdanning og bærekraft - noen filosofiske perspektiver. Studier i Pædagogisk Filosofi. ISSN 2244-9140. 8(1), s. 1–6.
 • Curren, Randall & Kvamme, Ole Andreas (2019). Preserving opportunities to live well: A conversation with Randall Curren on sustainability and education. Studier i Pædagogisk Filosofi. ISSN 2244-9140. 8(1), s. 90–100. doi: 10.7146/spf.v8i1.117772.
 • Kvamme, Ole Andreas (2019). Hegemoni og grenser: Om filosofiens plass i KRLE-faget. KRLE-podden.
 • Kvamme, Ole Andreas; Sæther, Elin & Ødegaard, Marianne (2019). Bærekraftdidaktikk som forskningsfelt. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN 2535-8219. 13(2), s. 1–8. doi: 10.5617/adno.7077.
 • Kvamme, Ole Andreas (2019). Bærekraftundervisning i faget religion og etikk. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN 0802-8214. 31(3), s. 4–13.
 • Kvamme, Ole Andreas; Sæther, Elin & Ødegaard, Marianne (2019). Nye utgivelser på UV: Bærekraft i alle fag. [Avis]. Uniforum - nettavis for Universitetet i Oslo.
 • Kvamme, Ole Andreas (2019). Bærekraftdidaktikk.
 • Kvamme, Ole Andreas (2019). Den etiske dimensjonen i tv-serien Skam.
 • Kvamme, Ole Andreas (2019). Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema - hva kan religion og etikk bidra med?
 • Kvamme, Ole Andreas (2019). Hva har bærekraftig utvikling med religion og etikk å gjøre?
 • Kvamme, Ole Andreas (2019). Situating Moral Education in a Globalized World. Sustainability Values and Student Experiences.
 • Furuseth, Sissel; Kvamme, Ole Andreas; Eide, Espen Barth; Kroneberg, Benedicte Meyer & Nesheim, Lea Justine (2019). Klimafrykt og sivil ulydighet på timeplanen.
 • Biseth, Heidi; Lenz, Claudia; Leming, Tove; Huang, Lihong; Anker, Trine & Erdal, Silje Førland [Vis alle 31 forfattere av denne artikkelen] (2019). La elevene bli rustet til å møte de store samfunnsutfordringene, Jan Tore Sanner! Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Bærekraftig utvikling - elevens eller skolens utfordring?
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Filosofisk samtale i KRLE og religion og etikk og som arbeidsmåte i en bærekraftetikk.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Etiske perspektiver på bærekraftig utvikling i skolen.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Styring og skjønn. Verdier og kompetanse. Perspektiver på læreplanutkastene i fagfornyelsen.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Bærekraftig utvikling i fagfornyelsen.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Etikkundervisningens bidrag til utdanning for bærekraftig utvikling.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Situating Moral Education.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Etiske perspektiver på utdanning for bærekraftig utvikling.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). ‘Det behøver ikke å være mer’ – om bærekraftig utvikling i skolen. Pan. Harvest Publishing.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Skolen og det globale ansvaret. KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO.
 • Kvamme, Ole Andreas (2018). Context as a Challenge for Environmental and Sustainability Education on Values.
 • Lenz, Claudia; Korbøl, Karsten; Anker, Trine; Bråten, Oddrun Marie Hovde; Kvamme, Ole Andreas & Sæther, Elin [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2018). Overstyring av 22. juli-senterets formidlingsvirksomhet. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Ljones Øierud, Gunnfrid; Skeie, Geir; Nordvik, Nina; Jørgensen, Camilla Stabel; Hagesæther, Gunhild & Midttun, Ann [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Ny overordnet del av læreplanen for skolen. Prismet. ISSN 0032-8847. s. 327–337. doi: 10.5617/pri.5842.
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Gode mester? Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. 45(2), s. 91–96.
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Kirken og jødene - i skyggen av Luther. Perspektiver fra skolefagene KRLE og religion og etikk.
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Etikkdidaktikk og religionsdidaktikk i møte med miljøetiske utfordringer .
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Tverrfaglighet og bærekraftig utvikling. Prismet. ISSN 0032-8847. 68(4), s. 335–336. doi: 10.5617/pri.5842.
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Hvor ble det av humaniora? Om humanioras bidrag til utdanning for bærekraftig utvikling. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Resistance to Change: The Norwegian School System and the Challenge of Sustainability.
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Universality and context: Values in Education for Sustainable Development.
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Miljøetiske verdier i utdanning for bærekraftig utvikling.
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Utkast til ny overordnet del av læreplanen for norsk skole.
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Verdigrunnlag i skolen.
 • Kvamme, Ole Andreas (2017). Å gjøre faget levende - om filosofisk samtale i KRLE. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN 0802-8214. 29(1), s. 45–52.
 • Kvamme, Ole Andreas (2016). Miljøkrise. I Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (Red.), Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202494667. s. 366–375.
 • Kvamme, Ole Andreas (2016). Mangfold. I Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (Red.), Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202494667. s. 61–72.
 • Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (2016). Avslutning. Hva er pedagogikk? I Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (Red.), Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202494667. s. 405–414.
 • Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (2016). Introduksjon. I Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (Red.), Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202494667. s. 13–28.
 • Kvernbekk, Tone; Kvamme, Ole Andreas & Strand, Torill (2016). Universitetet. I Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (Red.), Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202494667. s. 282–292.
 • Kvamme, Ole Andreas (2015). Environmental ethical values in moral education.
 • Karseth, Berit; Kvamme, Ole Andreas & Ottesen, Eli (2022). Fra politiske intensjoner til nytt læreplanverk: Prosesser, rammer og sammenhenger. Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-93847-06-9.
 • Karseth, Berit; Kvamme, Ole Andreas & Ottesen, Eli (2020). Fagfornyelsens læreplanverk: Politiske intensjoner, arbeidsprosesser og innhold . Det utdanningsvitenskapelige fakultet . ISSN 978-82-93847-00-7.
 • Kvamme, Ole Andreas (2020). Recontextualizing Environmental Ethical Values in a Globalized World: Studies in Moral Education. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. aug. 2014 10:47 - Sist endret 19. feb. 2020 11:13

Prosjekter