Gunnar Bjørnebekk

Bilde av Gunnar Bjørnebekk
English version of this page
Telefon +47 22858067
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1140 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

 • Atferdsproblemer blant barn og unge
 • Aggresjon
 • Motivasjon og læring
 • Motivasjon, personlighet og prestasjon
 • Evalueringsforskning

Undervisning

SPED4300 - Fordypning i psykososiale vansker

SPED4093 - Masteroppgave i spesialpedagogikk - Fordypning i psykososiale vansker

Bakgrunn

 • Professor ved ISP, UiO fra 2018
 • Seniorforsker (Forsker 1) ved Nasjonal utviklingssenter for barn og unge (www.nubu.no) og bistilling som professor II ved Institutt for Pedagogikk
 • Dr. polit i pedagogikk ved UiO i 2008. Avhandlingens tittel: Motivasjonsrelaterte faktorer og tid: Deres effekt på kognitive og affektive manifestasjoner
Emneord: Motivasjon, Læring, Aggresjon

Publikasjoner

 • Nyborg, Geir; Mjelve, Liv Heidi; Arnesen, Anne; Crozier, W. Ray; Bjørnebekk, Gunnar & Coplan, Robert J. (2022). Teachers’ strategies for managing shy students’ anxiety at school. Nordic Psychology. ISSN 1901-2276. doi: 10.1080/19012276.2022.2058072. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mjelve, Liv Heidi; Nyborg, Geir; Arnesen, Anne; Bjørnebekk, Gunnar; W. Ray, Crozier & Coplan, Robert (2022). Characteristics of Teacher-Nominated Shy Students in Norwegian Elementary Schools . Journal of Research in Childhood Education. ISSN 0256-8543. doi: 10.1080/02568543.2022.2027582.
 • Bjørnebekk, Gunnar & Dagfinn, Mørkrid Thøgersen (2022). Possible Interventions for Preventing the Development of Psychopathic Traits among Children and Adolescents? International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). ISSN 1661-7827. 19(1). doi: 10.3390/ijerph19010409. Fulltekst i vitenarkiv
 • Thøgersen, Dagfinn Mørkrid; Bjørnebekk, Gunnar; Scavenius, Christoffer & Elmose, Mette (2021). Callous-Unemotional Traits Do Not Predict Functional Family Therapy Outcomes for Adolescents With Behavior Problems. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 11. doi: 10.3389/fpsyg.2020.537706. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Bjørnebekk, Gunnar (2021). Motivasjon – motiver, læringsmiljø og orientering mot mål . Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202710248. 24 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Folstad, Siri Hausland; Edvoll, Maud; Røsand, Ingvild; Ystrøm, Eivind; Klomsten, Anne Torhild & Nes, Ragnhild Bang [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). Child Mental Health Effects of Large-Scale School Curricular Changes: A Systematic Review.
 • Nygaard, Egil; Ystrøm, Eivind; Nes, Ragnhild Bang; Røysamb, Espen; Klomsten, Anne Torhild & Bjørnebekk, Gunnar [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Effekt av det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring.
 • Nygaard, Egil; Nes, Ragnhild Bang; Ystrøm, Eivind; Klomsten, Anne Torhild; Bjørnebekk, Gunnar & Folstad, Siri Hausland [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Evaluering av implementering av det tverrfaglige temaet «Folkehelse og livsmestring» i norske skoler.
 • Brandmo, Christian; Bjørnebekk, Gunnar; Mononen, Riikka-Maija; Olsen, Rolf Vegar & Slungård, Kristin (2021). Læring, motivasjon, trivsel og tverrfaglige tema i fagfornyelsen: Teknisk rapport fra utviklingen av spørreskjema til elever og lærere. Universitetet i Oslo.
 • Brandmo, Christian; Bjørnebekk, Gunnar; Mononen, Riikka; Olsen, Rolf Vegar & Slungård, Kristin (2021). Læring, motivasjon, trivsel og tverrfaglige tema i fagfornyelsen: Teknisk rapport fra utviklingen av spørreskjema til elever og lærere. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-93847-05-2. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. okt. 2018 09:44 - Sist endret 30. okt. 2018 14:17