Gunnar Bjørnebekk

Bilde av Gunnar Bjørnebekk
English version of this page
Telefon +47 22858067
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1140 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

 • Atferdsproblemer blant barn og unge
 • Aggresjon
 • Motivasjon og læring
 • Motivasjon, personlighet og prestasjon
 • Evalueringsforskning

Undervisning

SPED4300 - Fordypning i psykososiale vansker

SPED4093 - Masteroppgave i spesialpedagogikk - Fordypning i psykososiale vansker

Bakgrunn

 • Professor ved ISP, UiO fra 2018
 • Seniorforsker (Forsker 1) ved Nasjonal utviklingssenter for barn og unge (www.nubu.no) og bistilling som professor II ved Institutt for Pedagogikk
 • Dr. polit i pedagogikk ved UiO i 2008. Avhandlingens tittel: Motivasjonsrelaterte faktorer og tid: Deres effekt på kognitive og affektive manifestasjoner
Emneord: Motivasjon, Læring, Aggresjon

Publikasjoner

 • Thøgersen, Dagfinn Mørkrid; Bjørnebekk, Gunnar; Scavenius, Christoffer & Elmose, Mette (2021). Callous-Unemotional Traits Do Not Predict Functional Family Therapy Outcomes for Adolescents With Behavior Problems. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 11. doi: 10.3389/fpsyg.2020.537706. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dagfinn Mørkrid, Thøgersen; Elmose Andersen, Mette & Bjørnebekk, Gunnar (2020). A Multi-Informant Study of the Validity of the Inventory of Callous-Unemotional Traits in a Sample of Norwegian Adolescents with Behavior Problems. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment. ISSN 0882-2689. 42, s. 592–604. doi: 10.1007/s10862-020-09788-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kjøbli, John; Zachrisson, Henrik Daae & Bjørnebekk, Gunnar (2018). Three Randomized Effectiveness Trials — One Question: Can Callous-Unemotional Traits in Children Be Altered? Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology. ISSN 1537-4416. 47(3), s. 436–443. doi: 10.1080/15374416.2016.1178123. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bjørnebekk, Gunnar & Kjøbli, John (2017). Observed callousness as a predictor of treatment outcomes in parent management training. Clinical Child Psychology and Psychiatry. ISSN 1359-1045. 22(1), s. 59–73. doi: 10.1177/1359104515621961.
 • Kjøbli, John; Solholm, Roar; Reer, Marit; Christiansen, Terje; Askeland, Elisabeth & Bjørnebekk, Gunnar (2016). Tidlig innsats for barn i risiko : et program for å forebygge og redusere atferdsproblemer. Psykologi i kommunen (PIK). ISSN 1892-3364. 51(5), s. 5–15.
 • Torsheim, Torbjørn; Sørlie, Mari-Anne; Olseth, Asgeir & Bjørnebekk, Gunnar (2015). Environmental and temperamental correlates of alcohol user patterns in grade 7 students :. Nordic Studies on Alcohol and Drugs. ISSN 1455-0725. 32(6), s. 605–621. doi: 10.1515/nsad-2015-0057.

Se alle arbeider i Cristin

 • Nygaard, Egil; Nes, Ragnhild Bang; Ystrøm, Eivind; Klomsten, Anne Torhild; Bjørnebekk, Gunnar & Folstad, Siri Hausland [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Evaluering av implementering av det tverrfaglige temaet «Folkehelse og livsmestring» i norske skoler.
 • Arnesen, Anne; Mjelve, Liv Heidi; Nyborg, Geir; Crozier, Ray; Bjørnebekk, Gunnar & Coplan, Robert (2020). Student-teacher relationships and (early) adolescents’ school engagement.
 • Brandmo, Christian; Bjørnebekk, Gunnar; Mononen, Riikka; Olsen, Rolf Vegar & Slungård, Kristin (2021). Læring, motivasjon, trivsel og tverrfaglige tema i fagfornyelsen: Teknisk rapport fra utviklingen av spørreskjema til elever og lærere. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-93847-05-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brandmo, Christian; Bjørnebekk, Gunnar; Mononen, Riikka-Maija; Olsen, Rolf Vegar & Slungård, Kristin (2021). Læring, motivasjon, trivsel og tverrfaglige tema i fagfornyelsen: Teknisk rapport fra utviklingen av spørreskjema til elever og lærere. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. okt. 2018 09:44 - Sist endret 30. okt. 2018 14:17