English version of this page

Hvilke komponenter i familieterapi er det som fører til at behandlingen for ungdommer med alvorlige atferdsvansker virker? (ph.d.-prosjekt)

Dette doktorgradsprosjektet ser nærmere på de ulike behandlingselementene i «Funksjonell familieterapi».

Bildet kan inneholde: gatemote, øyevipper, mote, flash-fotografering, gest.

Hvilke behandlingselementer er mest effektive for ungdommer med alvorlige atferdsproblemer? (Illustrasjonsfoto: 30daysreplay Germany, Unsplash)

Om prosjektet

Hovedmålet med prosjektet er å undersøke hvordan behandlingselementer i «Funksjonell familieterapi» (FFT) virker på alvorlig antisosial atferd hos ungdommer med og uten Callous Unemotional (CU) trekk.

Behandlingselementer er "aktive ingredienser" brukt i behandlinger for å behandle spesifikke kliniske lidelser. Identifiseringen av hvilke elementer som faktisk har effekt, er viktig for å kunne gi ungdommer med alvorlig antisosial atferd et hensiktsmessig behandlingstilbud.

Mål

  1. Identifiserer hvilke behandlingselementer som er mest og minst effektive for ungdommer med CU trekk.
  2. Undersøker hvorvidt disse behandlingselementer er tilstede under FFT behandling.
  3. Sammenligne de ungdommene med CU trekk som ikke har effekt av FFT med de ungdommene uten CU trekk for å se nærmere på fellesnevnere i symptomer.

Bakgrunn

Dette er en understudie fra FFT-studien ved Nasjonalt Utviklingssenter for Barn og Unge (NUBU) som ble gjennomført mellom 2014 og 2018.

PhD-prosjektet inkluderer:

  • En systematisk kunnskapsoversikt
  • Identifisering av hvilke behandlingselementer som inngår i FFT
  • En dybdestudie av hvilke behandlingselementer som har effekt for ungdommer med alvorlig antisosial atferd.

Resultatene vil være tilgjengelige i 2025.

Finansiering

Dette prosjektet er en del av et større prosjekt finansiert av NUBU.

Samarbeid

Nasjonalt utviklingssenster for barn og unge (NUBU)

Regionssenter for barn og unges psykiske helse, region øst og sør (RBUP)

Publisert 29. juni 2021 13:08 - Sist endret 25. aug. 2022 15:45