Victoria de Leon Born

Bilde av Victoria de Leon Born
English version of this page
Mobiltelefon +47 93034345
Rom 412 IMK :D
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsparken Gaustadalléen 21 0349 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Jeg er opptatt av moderne identitet og skiftende betingelser for oppvekst og oppdragelse innenfor ulike sosiale grupper i globaliserte samfunn, som preges av hurtige endringer, få faste holdepunkter og individualisering. Jeg har fokus på hvordan nye arenaer for sosialisering, informasjonsflyt og teknologiske landskap påvirker opplevelsen av å fatte livsvalg, selvforståelse og bidrar til å produsere innhold til sosiale roller. I mitt nåværende prosjekt undersøker jeg nordiske kulturelle idealer knyttet til foreldreskap, barn og familieliv med særlig vekt på konstruksjon av morsrollen.

Fullførte prosjekter

Undervisning

  • PED2300 – Grunnleggende sosialiseringsteori
  • PED2202 – Barn og ungdom - oppvekst og opplæring (under planlegging)
  • PED1001 – Læring og undervisning (under planlegging)

Bakgrunn

  • Master i Allmenn Pedagogikk, Utdanningsvitenskapelig Fakultet, Universitetet i Oslo 2016.
  • Bachelor i Allmenn Pedagogikk, Utdanningsvitenskapelig Fakultet, Universitetet i Oslo 2012.
Emneord: Pedagogikk, Identitet, Sosialisering

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 28. nov. 2018 15:53 - Sist endret 6. apr. 2021 15:40