Victoria de Leon Born

Bilde av Victoria de Leon Born
English version of this page
Mobiltelefon +47 93034345 +47 93034345
Rom 412 IMK :D
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsparken Gaustadalléen 21 0349 Oslo

Faglige interesser

Jeg er opptatt av moderne identitet og skiftende betingelser for oppvekst og oppdragelse innenfor ulike sosiale grupper i globaliserte samfunn, som preges av hurtige endringer, få faste holdepunkter og individualisering. Jeg har fokus på hvordan nye arenaer for sosialisering, informasjonsflyt og teknologiske landskap påvirker opplevelsen av å fatte livsvalg, selvforståelse og bidrar til å produsere innhold til sosiale roller. I mitt nåværende prosjekt undersøker jeg nordiske kulturelle idealer knyttet til foreldreskap, barn og familieliv med særlig vekt på konstruksjon av morsrollen.

Fullførte prosjekter

Undervisning

  • PED2300 – Grunnleggende sosialiseringsteori
  • PED2202 – Barn og ungdom - oppvekst og opplæring (under planlegging)
  • PED1001 – Læring og undervisning (under planlegging)

Bakgrunn

  • Master i Allmenn Pedagogikk, Utdanningsvitenskapelig Fakultet, Universitetet i Oslo 2016.
  • Bachelor i Allmenn Pedagogikk, Utdanningsvitenskapelig Fakultet, Universitetet i Oslo 2012.
Emneord: Pedagogikk, Identitet, Sosialisering
Publisert 28. nov. 2018 15:53 - Sist endret 6. apr. 2021 15:40