English version of this page

Fakultetsadministrasjonen

Fakultetets sentrale administrative stab ivaretar fellesoppgaver for fakultetet - herunder både forvaltningsoppgaver på vegne av UiO og dekanat og støttefunksjoner rettet mot grunnenhetene og fagmiljøene.

Fakultetsadministrasjonen har disse underenhetene:

Fakultetsadministrasjonen er lokalisert i Helga Engs hus og ledes av fakultetsdirektøren.

Administrasjonsreglementet ligger til grunn for utøvelsen av oppgavene på fakultetet. 

Tilsette

Kontakt

Postadresse Postboks 1161 Blindern 0318 Oslo Besøksadresse Helga Engs hus Sem Sælandsvei 7 Telefon: 22 85 82 76 E-post:

Enhetskoder

Gammel stadkode 180002 Vortex, FS m.m.