English version of this page

Organisasjon

Det utdanningsvitenskapelige fakultet består av tre institutter og tre sentre. Fakultetets fellestjenester utgjøres av fakultetsadministrasjonen og seksjon for forsknings- og formidlingsstøtte. Administrasjonsreglementet ligger til grunn for utøvelsen av oppgavene. 

Institutter

Sentre

Fellestjenester

Publisert 24. sep. 2010 16:56 - Sist endret 21. juni 2018 12:59