English version of this page

Fakultetsledelsen

Fakultetets operative ledelse består av tre vitenskapelige og to administrative ledere.

Vitenskapelig ledelse

Dekanat ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet for perioden 1. januar 2021 - 31.12.2024.

Dekan:
Professor Rita Hvistendahl

 

Prodekan for studier:
Førsteamanuensis Melanie Kirmess

 

Prodekan for forskning og forskerutdanning:
Professor Erik Knain

 

Visedekan for innovasjon og digitalisering:
Førsteamanuensis Crina Damsa

 

 

Administrativ ledelse

Fakultetsdirektør:
Bård Kjos

 

 

 

 

 

Fakultetsadministrasjonen

Fakultetets ledermøter

Publisert 2. juli 2010 10:26 - Sist endra 12. okt. 2021 13:49